Историческоо развитие и актуално състояние на българската фондова борсаДата11.06.2018
Размер27.47 Kb.
#72977
ТипРеферат


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

гр. София

ДИРЕКЦИЯ “МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН”

РЕФЕРАТ


на

ТЕМА:


Историческоо развитие и актуално състояние на българската фондова борса”
изготвил:

проверил: _____________

/гл.ас. Шопов/

София 2005

ВЪВЕДЕНИЕ
Развитието на капиталовия пазар у нас е пряко свързан с извършващата се през последните години структурна реформа в икономиката ни. Капиталовият пазар осъществява важни икономически функции като разширява възможностите за финансиране на икономиката и за инвестиране на свободните средства на населението. Същевременно наличието и функционирането на развит капиталов пазар е важна предпоставка за привличане на чужди инвестиции в страната и по-бързото интегриране на България в европейската и световната икономика. Водени от това разбиране Съветът на директорите на БФБ – София започва мандата си през 1997 г. като си постави две основни задачи:


  • Първо: да стабилизира и развие БФБ – София като единна национална фондова борса, обслужваща всички участници в търговията с ценни книжа и предлагаща максимално добри технически и регулационни механизми за прозрачна, сигурна и равнопоставена търговия.

  • Второ: да подпомага развитието на капиталовия пазар в България, като води постоянен диалог с институциите и участниците на пазара, предлага нови идеи и решения, развива образователна и пропагандна дейност, представя българския капиталов пазар в чужбина.

През 2001г. БФБ-София получи лиценз и за организиране на неофициален пазар на ценни книжа според ЗППЦК. БФБ – София с подкрепата на проекта “Капиталови пазари” на Американската агенция за международно развитие успява да модернизира търговската си система и техническото си оборудване и да отговори на най-високите световни критерии в това отношение; въвежда се дистанционна търговия от офисите на инвестиционните посредници, по-висока сигурност на системата, разширяват се услугите предоставяни чрез търговската и информационна система за членовете на борсата.

Борсата непрекъснато усъвършенства регулациите си по отношение на правилата на търговия, съобразявайки ги както с изменящата се законова база на търговията с ценни книжа, така и с желанията и изискванията на членовете на борсата.

Въпреки ниските обеми на търговия, борсата запазва финансова стабилност и намалява комисионите върху сделките за редовната търговия; с активите придобити като дарение борсата покрива загубите си от текуща дейност през последните години.

БФБ – София и нейните специалисти активно участвуват в екипите на Правителството и Народното събрание разработили новото законодателство в областта на капиталовите пазари в България.

БФБ – София, съвместно с други партньори организира периодично представяне на дейността на борсата и възможностите на капиталовия пазар пред потенциални емитенти на ценни книжа.

Особено място в дейността на Борсата се поставя върху подобряване на прозрачността на информацията за публичните дружества и утвърждаването на разбирането за доброто корпоративно управление като основа за развитието на публичните компании и капиталовия пазар в България.БФБ – София развива по-нататък добрите контакти, наследени от ПБФБ с Международната федерация на фондовите борси, Федерацията на Евро-азиатските борси. Установява активни отношения с Федерацията на европейските фондови борси. БФБ – София развива тесни контакти с борсите от съседните ни страни – особено с Атинската и Истанбулската фондови борси, става инициатор на ежегодни срещи в рамките на Форума за Югоизточна Европа в София.Каталог: info
info -> Великата синя дупка (Белиз)
info -> Организират четвърта Национална експертна среща
info -> Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
info -> История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. Хронология
info -> Съдържание увод стр. 3 Глава І
info -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
info -> Е учредена на 28 април 2009 г. Корабостроителни и кораборемонтни заводи
info -> Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница