История и развитие на техническите средства за обучение /тсо/ на чужди езициДата30.11.2018
Размер88.08 Kb.
#106482
СЪДЪРЖАНИЕ
I. История и развитие на техническите средства за обучение /ТСО/ на чужди езици.

II. Защо използваме ТСО

III. Аналогови и дигитални технологии на ТСО

IV. Дигитални - Компютърни езикови лаборатории

V. Създаване и редактиране на учебни аудио и видео записи за нуждите на ТСО

VI. Създаване на учебни тестове за компютърните езикови лаборатории
VII. Развитие на слушане с разбиране

VIII. Развитие на слухово – говорни умения

- > Слушане -> Говорене -> Четене -> Писане ->

І I

<------------------- Разбиране < -----------------------I

IX. Граматика при разработването на учебните записи

X. Фонетика
XI. ТСО при самообучение индивидуална работа и самоподготовка

XII. Обучение и тренировка на преводачи

XIII. Софтуер

XIV. Мрежи

XV. Интернет и WEB

XVI. Дистанционно обучение
I. История и развитие на техническите средства за обучение /ТСО/ на чужди езици.

Пасивни ТСО  • Радио предавания и курсове по език

  • Грамофон

  • Диапрожектор

  • Кино машина

  • Телевизионни курсове по език

  • Видео касетофон VHS и DVD

Активни ТСО

  • Ролков магнетофон двупистов с една пасивна писта /на преподавателя/ и една активна писта /на обучаемия/

  • Касетофон двупистов с една пасивна писта /на преподавателя/ и една активна писта /на обучаемия/

  • Компютърна програмаПасивни ТСО

Историята на езиковите кабинети може да бъде разделено на пет периода.

Първоначален 1920

Период на утвърждаване 1958

Период на развитие – технически и методически 1960

Период на бързо разрастване. Бързо покриване на голям брой учебни заведенияДигитализиране
Развитието на радио и електронната промишленост навлиза много бързо в образованието. Първоначално учебниците, нямат никакви допълнителни материали, но след като грамофона започва да добива популярност, повечето издатели на учебници започват да прилагат и аудио записи към съответния учебник. Това са грамофонни плочи със запис на уроците. Предимство на грамофонната плоча е лесното намиране на урока и сравнително ниска цена. Използва се както в учебните заведения, така също и в домовете, с което покрива по голяма аудитория и дава възможност за самостоятелна работа. Недостатък е на първо място е пасивната работа – обучаемият може само да слуша записа и да повтаря без да има възможност да прослуша, как е направил упражнението и да се коригира. Другите недостатъци са главно от техническо естество, грамофонната плоча лесно се поврежда, няма възможност за презапис и размножаване, голям обем – към един учебник от 6 до 12 броя плочи. Въпреки недостатъците си, грамофонът с плочите се задържа доста дълго време и е широко разпространен.
Паралелно с грамофоните плочи, някой радио станции включват в емисиите си курсове по чужди езици. Наличието на радио приемник във всеки дом прави аудиторията значителна като брой слушатели или на практика неограничен. Броят слушатели е голямо предимство, но емисиите са в точно определен час и могат да бъдат пропуснати въпреки, че някой радиостанции имат повторение на емисиите в друг час за да покрият слушатели с различно свободно време. Пасивна работа, няма контрол от страна на преподавателя, но въпреки това идеята за уроци в ефир беше разширена в телевизионни уроци. След масовото навлизане на телевизионния приемник в домовете започва излъчването на телевизионни уроци по различни езици. По принцип работата е същата както при радио уроците, но тук имаме звук и образ заедно, а също така и изписване на текст, нещо особено важно при езици, които имат разлика, между начин на произнасяне и на изписване. В телевизионните уроци, можеше да дадат примери от граматика и транскрипция , също кратки задачи и домашни който да проверите на следващото предаване как сте го направили.
Допълнително средство за подпомагане и по лесно усвояване на материала е визуалната информация. Така както в учебникът има текст и картини, така към аудио материалите има диапозитиви и филми със сцени от уроците. Това изисква допълнително техническо оборудване – диапрожектор и кино машина. Диапрожекторът дава статична картина и по нея може да се преподава или дискутира. В по късен етап и с използването на магнетофон или касетофон издателите на учебници включват към учебниците аудио записи на касети и диапозитиви, като записът и съответният диапозитив са синхронизирани и преминаването към всеки следващ диапозитив е в синхрон със звуковия материал към картината. При диапозитивите преподавателят може да се върне предишен или прескочи към който пожелае диапозитив, както и да задържи изображението за необходимото време. При кино машината, филмът носи своят звуков материал, не може да се връща назад с цел повтаряне на фраза или откъс, не може да бъде спиран по всяко време, скъпа апаратура неподходяща за домашни условия. Диапрожекторът и кино машината са приложими в класна стая и зали снабдени с екран и възможност за затъмняване, за групови занятия, но неприложими за индивидуална работа.
Развитието на електрониката промени и видоизмени някои от изброените средства, като например идеята за прожекционните апарати (диапрожектор и кино машина) бяха заменени от видео касетофони, а по късен етап и DVD. Филмираните уроци могат да се гледат/слушат на домашния телевизор вкъщи - индивидуално, с по голям монитор в класната стая - групово. Работата е пасивна, но с възможност за индивидуална работа, връщане за повторение даден момент, пренавиване напред и на назад, трудно търсене при видео касетофона.

Аудио CD плеарът, също даде своя принос към обучението в класната стая. Със своята ниска цена и лесен за манипулация, той намери бързо приложение. Подобно на грамофонната плоча той е пасивно средство , но за разлика от нея имаше предимството, че в днешно време CD носителя може да се размножава – копира, в домашни условия. Копирането на грамофонната плоча беше невъзможно в домашни условия. Това предимство го прави удобно за самостоятелна работа или у дома.


Изброените ТСО са пасивни. От технологична гледна точка всички те с изключение на CD и DVD се причисляват към групата на аналоговите. Принцип на работа за който ще стане въпрос в глава III. Аналогови и дигитални технологии на ТСО
Активни ТСО
Различно от казаното до дози момент е всичко и като техника и като методика при използването на ТСО за езиково обучение. Пълен вътрешен и външен контрол и следене на работата до постигане на желания резултат. Покриване на всички сетива и умения чрез разнообразното представяне на информацията и пълна обратна връзка, както и контрол от страна на преподавателя.
Касетофонът допринесе в най голяма степен за развитието на езиковото обучение. Различното от пасивните средства, грамофона например, тук освен , че преподавателят може да възпроизведе автентичен естествен носител на речта, но обучаемият може да запише своят глас и после да се прослуша. По този начин той проверява, сравнява, как е направил упражнението или превод. Изключително важен момент при обучението на преводачи. Този нов, превратен момент в езиковото обучение, водещ до промяна на методика на обучение е познат с английското наименованието Audio Active Comparative и съкращението (AAC) . Този технически метод – трик, позволява обучаемият да запише своят глас без да повреди преподавателския запис, упражнението, като в допълнителна степен многократно да прослуша урока и го анализира по добре.

На практика, той независимо от това какво прави, записвали се или се прослушва, той всеки път прослушва диктора – естествения носител на езика, прослушва и сравнява направеното, а при грешка отново се презаписва на грешното място – вече правилно. И така до момента, до който не направи цялото упражнение без грешки.Следва за допълнение

II. Защо използваме ТСОЕзиковите кабинети играят важна роля в езиковото обучение от много дълъг период. Това е най-мощното средство за придобиване на слухово говорни умения. Възможността, обучаемият да работи, както в класната стая, така и в библиотека, у дома или офис поставя обучаемият потопен в средата много по-дълго време от обичайния академичен час. Работата на преподавателя е подпомогната от богатата фонотека записи, филми, фонетичен материал, граматически упражнения и тестове, времето за постигане на необходимите резултати се скъсява, а качеството на преподаване се повишава.
Както споменах по горе, всички учебници, не зависимо от езика, са съпроводени от аудио, видео, тестови записи. По стари издания на учебници носителите на звука, речта бяха на касети, а по новите издания на учебниците със CD та. Най-старите учебници имаха грамофонни плочи и макар, че някои плочи да имаха безценни записи вече няма кой да ги преиздаде в дигитален формат. Ние сме правили такива презаписи с отлично качество и успех. Независимо от носителя, начина на записа е точно определен и за него ще стане въпрос по късно.
Звукът е необходим, защото ученето на един език, без да знаем, как той звучи от естествения носител на езика е немислимо, а впоследствие и неразбираемо. Видеото също подпомага овладяването на езика. Тук е интересно да кажем, как по точно допринася един филм направен към учебника. На филма ние виждаме движението на устните, как те се движат при произнасяне на звукове и думите.
На първо място трябва да поставим това, че при записите съпътстващи учебниците, както и допълнителни материали подбрани от преподавателите, артистите- дикторите са естествени носители на езика. С помощта на езиковият кабинет, тези аудио , видео, текстови и писмени материали, достигат до голям брой обучаеми. Разнообразието на материалите покриват различни сетива. Слушане, говорене, разбиране, запаметяване. Слушане, четене, писане, анализиране, запаметяване. Слушане, повтаряне, не волевата памет. По този начин покриваме всички възприятия.
В езиковите кабинети насърчаваме проговарянето. По голямата практика е равна на по голям успех в знанията и придобитите умения. Машината няма да се умори или да и омръзне да повтаря урока.
Мотивиране на ученика, както знаете е труден процес. А с това нинтендо и интернет поколение, още по трудно. Методиците по чуждо езиково обучение и създателите на учебници, помагала, и съпътстващите ги аудио, видео материали, текстове, упражнения и тестове , винаги са работели в екип с инженерите за създаване на най добрите резултати. Така на помощ в този момент идва компютърът с мрежите и интернет пространството. Различните начини на поднасяне на информацията с тях прави работата в клас , а също и вкъщи или през свободното време, много по интересна, достъпна, занимателна и в крайна сметка резултатна.
Езиковите кабинети преминават през много фази на техническо развитие. Методиката и разбирането за съвременен образователен процес в езиковото обучение се движат в синхрон с развитието на технологиите. Започнали паралелно с първите записи на звук, като грамофонната плоча и магнетофонната лента и преминали през аудио касетата и аудио диска, днес кабинетите са на базата на най-съвременни компютри, със записи кодирани в mp3 и Divx формат, с огромният резерв на хард дисковете и безбрежното пространство на интернет.

следва за допълнение


III. Аналогови и дигитални технологии на ТСО

следва за допълнение


IV. Дигитални - Компютърни езикови лаборатории

Какво представлява компютърния езиков кабинет
следва за допълнение
V. Създаване и редактиране на учебни аудио и видео записи за нуждите на ТСО

Рекордерът VOX на самостоятелен запис.следва за допълнение
VI. Създаване на учебни тестове за компютърните езикови лаборатории

следва за допълнение


VII. Развитие на слушане с разбиране

Аудио активна работа

следва за допълнение
VIII. Развитие на слухово – говорни умения

Слушане => Разбиране <-> Говорене => Произношение ->

Четене => Разбиране <-> Писане => Правопис

следва за допълнение


IX. Граматика при разработването на учебните записи

следва за допълнение


X. Фонетика

следва за допълнение
XI. ТСО при самообучение индивидуална работа и самоподготовка

следва за допълнение
XII. Обучение и тренировка на преводачи

Симултанен и Консекутивен преводследва за допълнение
XIII. Софтуер

следва за допълнение
XIV. Мрежи

следва за допълнение
XV. Интернет и WEB

следва за допълнение
XVI. Дистанционно обучение

следва за допълнение

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница