История на франчайзингаДата23.04.2017
Размер192.86 Kb.
#19774
Увод

Работили сте в една фирма от доста време, и не ви харесва отношението на компанията към вас, обстановката на работа. От скоро мислите да зарежете всичко, да си изхвърлите автобиографията и да започнете свой собствен бизнес. Но започвате да си мислите за ужасните истории и статистики прочетени в USA Today и Wall Street Journal за краха на голяма част от независимия бизнес. Тези статистики обезкуражават желанието ви за стартиране на собствен бизнес.

Все още всяка седмица в тези същите вестници виждате реклами на компании предлагащи възможности за франчайзинг. Ако искате да сте на свободна професия и сте заинтригуван от идеята за операционен франчайзинг и искате да откриете нещо повече за тази възможност, разберете следното.
История на франчайзинга

Корените на икономическото явление „франчайзинг” произхождат от далечната европейска история, където системата за търговия с привилегии се е разпространила практически във всички водещи държави на стария свят – Англия, Франция, Германия. Например, нещо подобно на системата франчайзинг използвали множество европейски пивовари, предоставяйки на съдържателите на ханове заем в замяна на правота да продават там пивото си.


Съвременния франчайзинг води началото си от 50-те години на 19-ти век, а един от първите му примери станала мрежа от хотели в Южен Уелс, сключваща франчайзингов договор в пълно съответствие с традициите на пивоварните заводи. В САЩ франчайзинг се използвал от системата за съобщения на Western Union, в която влизали железниците. През втората половина на 19-ти век компанията „Сингер” започнала да продава на независими предприемачи от цял свят правото да продават и обслужват популярните и шевни машини.
През 20-ти век развитието на франчайзинга било тясно свързано с бурния растеж на ресторантьорския бизнес. Тенденцията се установила през 1919-та година с мрежата ресторанти за бързо хранене A&W Root Beer. През 1930-та година франчайзинга достигнал сферата на хотелиерския бизнес, където компанията Howard Johnson създала мрежа от хотели. Може да се каже, че за последния половин век болшинството гиганти на международния бизнес са приели франчайзинг схемата за разширение на бизнеса си. Като пример могат да се посочат фирми като: Coca Cola, McDonalds, Kodak, Sheraton и много други.
В днешно време франчайзингът е един от най-популярните способи за навлизане в сферата на бързото хранене (класически пример - McDonalds), в търговията на дребно и на много други видове услуги. Подобна форма на организация на бизнеса позволява на сравнително малки компании бързо да започнат дейност уповавайки се на известна търговска марка и на готова формула за водене на бизнеса, а не да изгражда нов бизнес и да създава марка от нулата в условията на висока конкуренция.
Проведеното през 2006 година от страна на „Franchise Business Review” мащабно изследване показва, че болшинството франчайзополучатели са доволни от решението си да вложат пари в проверена бизнес система: 86% от отговорилите са „оценили положително възможностите на франчайзинга”, а 71% - казали, че „биха повторили”.
В днешно време франчайзингът е заел стабилна позиция по света в най-различни сфери на бизнеса (В САЩ например това са над 75 вида дейности). Една от областите, в които франчайзингът приел най-голямо разпространение по цял свят е търговията с недвижимо имущество.
Това се обяснява с множество специфични особености на този вид пазар:

 • Териториално разпространение

 • Капацитет на пазара

 • Стабилност на търсенето

 • Големи по обем финансови потоци

Основните характеристики на съвременните големи и успешни световни франчайзинг мрежи са: • Щателен подбор на участниците и строг контрол за съблюдаване на вътрешните стандарти на клиентско обслужване

 • Съхраняване на юридическата независимост на всеки участник в системата, което позволява да се запази ефекта на свободното партньорство

 • Използване на възможността за „териториално разпределение на труда” и отстраняване на вътрешната конкуренция

 • Бързо разширяване на общия брой клиенти привлечени от авторитетната марка и качествената услуга

 • Динамичен ръст на доходите на всички участници в системата

Официалната статистика от всички пазари по света убедително потвърждават преимуществата и устойчивостта на франчайзинга като съвременна форма на организация на бизнеса. Така по данни на „Международната Франчайзинг Организация” (IFA), скоро франчайзингът ще стане преобладаващия метод за водене на бизнес в търговията на дребно и вече заема силна позиция в сферата на услугите. Приходите на франчайзинг предприятията в САЩ и Западна Европа се оценяват на десетки милиарди долари годишно. Ако съберете тези показатели и ги обърнете в брутен вътрешен продукт, то по разчетите на “Financial Times” това би създало 7-та по големина икономика в света. В САЩ франчайзинг компаниите (повече от 1500 крупни мрежи) създават около 13% от брутния национален продукт. Обемът на Европейския франчайзинг пазар (от който около 40% принадлежи на Франция) се оценява на 35 млрд. долара. Германската асоциация за франчайзинг прогнозира годишен франчайзинг ръст за страната от 10-15% годишно. В развитието на всеки един бизнес приоритетно място се отдава на стабилността и сигурността, толкова характерни за франчайз предприятията. По данни на Американската администрация на малкия бизнес от 100 малки фирми, след първите три години остават да работят едва 15, а останалите банкрутират. От друга страна за компании работещи на основата на франчайзинга, статистиката е съвсем различна: от 100 малки предприятия започващи бизнес, 86 продължават да работят и след три години. В Германия показателите са дори по-добри – за петте последни години фалиралите франчайз предприятия са едва 8%.Какво е франчайзинг?

Франчайзинга е една от трите бизнес стратегии, които компанията може да използва за обхващане на по-голяма част от пазара. Другите са компаниите да притежават вериги или комбинация от компании притежаващи собствени вериги и на франчайзинг.

Франчайзинга е бизнес стратегия за увеличаване и запазване броя на клиентите. Това е маркетингова система за създаване на имидж в представите на сегашните и бъдещите клиенти за това защо вашият продукт и услуги са им необходими. Това е метод за продуктова дистрибуция и услуги задоволяващи нуждите на клиентите.

Франчайзинга е мрежа от взаимозависими бизнес отношения, позволяващ множество от хора да ги осъществяват:
 • Идентичност на марката


 • Успешен метод за правеен на бизнес


 • Доказана маркетингова и дистрибуционна система

Накратко, франчайзинга е стратегия за обединение между групи от хора, които имат специфични взаимоотношения и отговорности с една обща цел за доминиране на пазара, т.е., да се запази броя и да се привлекат повече клиенти в сравнение с конкурентите.

Има много погрешни схващания за франчайзинга, но може би по-разпространено е това, че вие като франшизат си купувате франчайзинг. Всъщност вие инвестирате ваши активи в система за да ползвате брандовото име, операционна система и процеси на управление. Вие и всеки друг в системата сте лицензирани да ползвате името на бранда и операционната система.

Бизнес отношенията обвързват и карат всички франшизати да запазят старата клиентела и да привлекат нова такава. Напълно законно можете да разширите или запазите своята клиентела използвайки предоставените маркетингова и операционна системи на франшизьора.

За да имате успех във франчайзинга, трябва да разберете бизнеса и възможните последици и отговорности от вашето обвързване с франшизьора и всички останали франшизати. Вниманието трябва да се фокусира към съвместната работа с останалите франшизати и мениджъри на компаниите за представянето на бранда, и пълното използване на операционните системи.

Чрез изложението по-надолу ще ви представим някои от предимствата за ръководене на бизнеса като част от голяма група.

Другите франшизати и компании ръководят организации и единици, които не са тяхна конкуренция. Обратното също е вярно. И едните и другите обменят информация и опит, за изграждането на бранда, така както доминиращият бранд на всички пазари е навлязал и е спечелил вниманието, лоялността и доверието на клиентите към марката. Така че в това отношение, се работи като едим тим с другите в системата. Другите франшизати споделят отговорността за качество, постоянство, съгласуваност, и други фактори, които са определени от франшизьора. Подобряването на имиджа на брандовото име е съвместна отговорност, както на франшизьора така и на франшизата.

Франшизантите притежават активи на компанията, в която са избрали да инвестират в името на някой бранд или операционна система и вътрешна поддръжка и управление. Те притежават цвнности от компанията, но и са лицензирани да използват операционната система на някои друг.

Накрая, тяхното желание да бъдет франшизат трябва да бъде обосновано в техните вярвания и разбирания, така че успешно да могат да използват бранда, управленското сътрудничество по отношение на техните системи и методи, от колкото ако започнат свой собствен и независим бизнес и да се конкурират с тях. Те ще гледат за франшизьор, който е построил система от взаимозависими франшизати, които да запазят и разширят пазара, да се разрастват по-бързо от преди и от конкуренцията, и да правят всичко това оптимално и на високо ниво. Когато се намери франшизьор, който разбира всички тези отношения, на лице е много стабилен франшизьор, и трябва да се обмисли възможността за сътрудничество с него.

Силата на франчайзинга

Франчайзинга е най-популярната система за разрастване на бизнеса в САЩ днес. Според всички държавни проучвания, франчайзинга има придобит опит и експлозивен разтеж от средата на 70-те и се очаква да бъде водещ метод в правенето на бизнес в новия век.

В Съединените Щати има над 2500 франчайзингови системи. Тези системи имат над 534 000 франчайзингови единици, което представлява 3.2% от общия бизнес. Тези 3,2% от общия бизнес контролират над 35% от всички продажби и предлагани услуги в икономиката на САЩ.

Франчайзинговите предимства в бизнеса включват: по-бързо стартиране; успешно придобит опит за кратко време; развита пазарна основа; наличие на по-малък риск и по-голяма доходност.

Вашият успех като франшизат е основан на доказания успех на франшизьора да управлява верига от единици от франшизати, които съществуват успешно.

Една компания предоставя франчайзинг, защото иска в голям размер да увеличи успехите си, като не увеличава значително разходите си. Защото тя може да бъде успеша, обучавайки своя персонал да управлява бизнеса. Компанията вярва, че това ще донесе същия успех предавайки опита си на други, които също да го правят.

Във франчайзинга, операционните системи се превръщат в знак за отличителност с бранда и запазената марка, която получаваш като франшизат. Всяка франчайзингова система използва прецизни методи за да служи и да задоволява нуждите на клиентите. Чрез документацията на тези практики, франшизьорът институционализира закупуването на опит. Защото клиентите на обичат изненади по отношение на качеството, всяка единица изгражда лоялността на клиента към бранда.

Франчайзинга е успешен, защото американците са хора на навиците и традициите, и са движени от марката на бранда при покупката на стоки и ползването на услуги. Те вярват на брандовете, които виждат навсякъде, всеки ден. Склонни са и лоялни към продукти и услуги доставяни им по същия начин, както винаги.


Инвестиране във франчайзинга

В действителност се инвестират собствените средства в бранда и операционната система на някой друг. Франшизата притежава собствеите си средства и корпорация. Но той ще прави бизнес според лиценза предоставен от франшизьора.


Преди да изберете франчайзинг...
Стъпка 1: Собствена оценка

Вашата работа се състои в това да се информирате за бизнес решението за това дали бизнес възможностите на франшизьора се покриват с вашите нужди и дали отговаряте на изискванията от него за франшизат.Трябва да си зададете някои основни въпроси:

Какво искате от живота в този момент? Какво искате, от какво се нуждаете и какви са вашите желания? Какви са вашите цели, перспективи и мечти? Какво търсите в бизнес средата? Решили ли сте да напуснете това с което се занимавате в момента? Не само работата, а и професията?

Взимали ли сте решения да станете част от друга организация? Запомнете това, че при франчайзинга се присъединявате към бизнеса на някой друг. Ще ползвате тяхната маркетингова система за намиране на клиенти и техните операционни системи.

Такава личност ли сте, която да се води според възгледите за бизнес на някой друг, без да се чувствате в противоречие с вашата индивидуалност? Имате ли интерес да вършите тази работа в някакъв определен период и съгласуваност? Работили ли сте в някаква компания за повече от 5 или 10 години? Свързвате ли уменията, знанията, възможностите, и работния опит с изискванията от конкретния франчайзинг? Имате ли възможност да започнете и да управлявате бизнеса успешно? Може ли бизнеса да задоволява вашия начин на живот? Как виждате франчайзинга да задоволи вашите финансови нужди, в къс или дългосрочен период?


Стъпка 2: Оценка на франчайзинговите възможности

Оценка на правните документи за бизнеса. Определете дали франшизьора има териториална политика, която позволява на франшизатите по-слаба конкурентоспособност при високо-конкурентна обстановка. Много потенциални франшизати погрешно вярват, че имайки по-голяма територия е по-добре за тях. Това би могло, всъщност, да бъде най-лошото нещо. Например, ако имате прекалено малко франшизати на пазара, а конкурентите имат повече организационни единици от вас това би ви довело влошаване в периодите на доминация на пазара за вашия продукт и услуги във вашата сфера.

Гледайте за франшизьор, който да ви предложи не само стратегия за присъствие на пазара, но и за доминиране на него; гледайте за франшизьор, заинтересован да предложи и построи конкурентоспособна среда с развиващ се и увеличаващ се пазар на предлагане. Ако Той не може да говори за тези положения, то напълно възможно е да използва франчайзинга като начин за набиране на финансови средства и невъзвръщаеми облаги, от колкото да изгради конкурентни позиции на съответния пазар.

Оценете маркетинговите и рекламните предимства. Много франшизьори и евентуални франшизати погрешно вярват в това, че ниските маркетингови тарифи са хубаво нещо. Всъщност, маркетинговите тарифи са свързани със сумата на парите, които всеки франшизат трябва да придобие за да поддържа рекламната кампания, която да му осигури достатъчно нови и повтарящи се бизнеси за всеки един от тях. 1% рекламни такси може да ви се струва добре сега, но когато се нуждаете от 5% от всеки за да сте конкурентоспособен, това може да не е достатъчно за да убеди всички франшизати да участват.

Оценете ефективността на франшизьора. Дали франшизьора включва идеите на франшизатите в решенията, които се отразяват в бъдещата насока на системата? Дали франшизьора пренебрегва франшизата в решенията?

Бъди сигурен, че трябва да можеш да отговориш на въпроса: Как ще правя пари в този бизнес? Би трябвало да има много лесен отговор на този въпрос. Колко пари ще направя? Вие просто искате да знаете какви пари се изкарват в този бизнес. Прекарайте колкото можете повече време в разговори със съществуващи франшизати. Разберете дали са доволни. Колко време им е отнело да си възвърнат инвестициите? Каква им е печалбата? Функционална ли е операционната система? Предоставят ли им добри маркетингови програми? Какви са отношенията им с останалите франшизати и като цяло с франшизьора? Какви са главните проблеми в бизнеса? Получават ли достатъчно подкрепа от франшизьора? Отговорите на тези въпроси ще ви помогнат да направите своя избор.


Стъпка 3: Оценка на бизнес плана на франшизьора

Франшизьорът би трябвало да има бизнес план за системата, който да покрива поне продължителността на договорката за която сте се заинтересували. Питайте за плана, за пазара, на който ще се пласирате. Питайте за техния анализ на конкурентите им. Попитайте също колко други единици ще бъдат отворени във вашия район и защо толкова на брой. Защо не повече, или защо не по-малко? Попитайте колко средства ще бъдат отделени за маркетинга във вашия район.

Искайте да видите лично операции или поне част от тях. Това е важно, защото те са вашият пример за успешно управление. Трябва да се чувствате удобно, всичко да ви е напълно яснои и техните интереси да се покриват с вашите способности, нужди и цели.

Поискайте пълно обяснение за първоначалните и последващите обучения и програми. Попитайте колко хора са били обучени и се обучават. Дали това е теоретично обучение или практическо? Има ли проучвания и дискусии или е само предаване на лекции?

Изискайте пълно обяснение за помощта предлагана след старта, от франшизьора. Разберете и помогнете на франшизьора за избора на място и за изготвянето на договора. Бъдете наясно каква подкрепа в самия процес на работа предлага франшизьора на франшизатите.
Защо да изберем франчайзинга
"Франчайзинга комбинира силата и енергията на предприемача с опита и експертизата на франшизьора."

Това прекрасно и кратко обяснение за франчайзинг е дадено благодарение на франшизьор от Down Under: Jesters Franchising, доставчик of Jesters Jaffle Pies (всичко – прясно месо, зеленчуци и плодови пайове) с 50 предприятия в Нова Зеландия и Австралия.

Световноизвестен, франчайзингът причинява вълна на глобален разтеж несравним в своята история. За определен тип от хора, франчайзинговото партньорство може да се окаже перфектното средство за постигане на финансов успех. Такъв тип хора постигат успехи в пространството някъде между the Lone Ranger и the Corporate Drone. С други думи, франчайзинга предоставя възможности да бъдете господар на вашето собствено финансово бъдеще, присъединявайки се към изградена организация и управлявани ресурси.

Статистиката варира широко в съотношението успех/провал за франшисиране срещу нефраншизиране при започване на бизнес, но винаги чрез франчайзинга сте на върха. Нека проследим следната ситуация: Сравняваме плащането при: (1) спонсорирането за поддръжка, репутацията, и документацията при франчайзинговата система със (2) проучването, развитието и първоначалните разходи за започване на нов собствен бизнес, ясно е че оценката е в полза на франчайзинга. Всеизвестно е , че франчайзинга е да си в бизнеса „за себе си, а не да си сам”

За тези новости във франчайзинговия бизнес модел, представата за подписването на дълги чекове от самото начало и всяка следваща седмица или месец може да се стори странно, проблемно или дори пречка за сключване на договор. Но тези хонорари, които плащате за вашата сигурност под формата на опит, споменат по-горе – включвайки доказан бизнес модел, работеща система, репутацията на брандовото име, и отдаден екип от хора, чиято работа е единствено да ви помогнат, и франшизьора да се разраства,развива и да постига успехи. Защо? Защото всеки силен франшизьор знае една откровена истина: колкото повече франшизати успеят, толкова по-голям успех ще има брандовото име. За да се развиват и да разширят своя бизнес, техните пари ще се вливат в теб.

Въпреки определените предимства и печалби от франчайзинга, нищо не е сигурно в бизнеса; успехът не е автоматичен или гарантиран. Смятайки солидния бизнес модел, марката, която продава, и личното обучение и подкрепа на франшизьора, от франшизата се изисква усърдна и допълнителна работа. В противен случай, всеки ще се присъедини на борда. Франчайзинга не е за всеки.

Франчайзинга, както всичко останало има своите слаби черти. Това включва невъзможността за независимост, гъвкавост (франшизатите трябва да следват изградения модел), и риска от обвързаност с допълнителното развитие на бранда. За момент, ако някой франшизат сгафи по някакъв начин, това ще рефлектира негативно на целия бранд; ако някой ресторант направи лошо впечатление на клиентите и бъде отразено в някоя медия, това може да навреди на регионалните и национални продажби с месеци или дори с години дори.

Кои стъпки са главната причина за да се достигне до франчайзинга. Запомнете, и за двамата – за франшизьора и за франшизата, всичко е до взаимна изгодата, не само финансова, но и личностна, стил и оценка.


Бъди шеф на себе си


Това е много добра причина за да изберете франчайзинга. Желанието да управлявате сам вашата съдба, да изградите бизнес за Вас и за вашите деца, винаги е било голям мотиватор и за бизнеса и в живота. Ако това не е достатъчно за вас, друга по-слаба мотивация е желанието никога да не прекъсвате корпоративния начин на живот, не само сигурността от работата и облагите, но и пенсионните и здравни осигуровки след пенсионирането. Франчайзинговото партньорство комбинира чувство на независимост с високо ниво на сигурност.

Усърдната работа се възнаграждава


Няма нищо по-хубаво за предприемаческия дух от възнаграждението за усърдната работа. Това обикновено не е възможно при корпоративния начин на живот, където бонусите, ако има такива, са базирани преди всичко на заплатата или от нивото на заеманата позиция от колкото от приноса на индивида. Усърдната работа може да е възнаградена, но това е винаги по-добре когато се отчита в крайя приход.

Доказана бизнес система


Новите идеи са страхотни. Те са тези, които карат бизнеса и света да се върти. От нови ресторанти и магазини, до продукти и услуги, които правят живота по-лесен, иновацията е ключовата съставка за успеха (както и постоянството и сътрудничеството). Но, както забелязахте по-горе, новите бизнеси са склонни към неуспех, и повечето нови идеи изискват време за да могат да се окажат успешни. Франчайзинга предразполага предприемачите да постигат благоприятни резултати, с успешна идея и операционна система, и фокусират техните усилия във функционирането на бизнеса.

Обучение и поддръжка


Франшизьора иска франшизанта да успее. Всъшност, те имат нужда от това франшизатите да успеят. За това към франчайзинговото споразумение е включено и обучение. То може да отнеме дни или седмици, в зависимост от бранда. Много важно нещо за започване на бизнес, франшизатите са обучени за много тънкости в бранша, от регистрирането на приходите и системата за продажби до браншова идентичност и култура, продажби и маркетинг, и всичко което прави бранда уникален. Те също предоставят информация и инструкции за бизнеса, технологията, финансовите и управленските умения.
След откриването за всеки франшизьор си заслужава да предостави не само вътрешно техническо обучение, за д аимат възможност франшизатите за израстване в бизнеса. Това може да включва решаване на всекидневни проблеми, подобряване на рекламата, назначаването и обучението на персонала. Франшизатите и техните мениджъри също получават облаги от бизнес съветниците – умения, които могат да му послужат във всеки един бизнес.

Финансиране


За да се развива един франшизьор, трябва да привлича нови франшизати. Ако франшизьора намери добри кандидати, в негов интерес е да им помогнат за да ги качат на борда. Още от самото начало, финансирането на нов бизнес може да се окаже трудно, дори с тежеста на утвърденото брандово име и изграден имидж и традиции зад себе си. Докато няколко франшизьора предлагат директно финансова помощ, много други биха били горди да предоставят всякакви ресурси в помощ и на разположение на кандидатите, и тези същите биха били по-щастливи да видят бъдещите партньори в по-добра светлина.

Избор на място


Заради концепцията за продажбите, намирането на най-доброто място е много важен въпрос. Независимите бизнесмени често мислят, че са се разположили на перфектното място, само за да открият че са пренебрегнали ключовата подробност, че по-големия опит и набито око са по-важни. Утвърдените франшизьори са преминали през избора на подходящо място стотици хиляди пъти преди това, и имат достъп до широка база от данни, демографски проучвания, и години на собствен опит. Много имат вътрешен отдел, който се занимава с това, други наемат доказани консултантски агенти на местно и национално равнище за да открият най-доброто място за техните франшизати.

Равнопоставеност


Конкуренцията е жестока във всички сфери на бизнеса. Независимите бизнесмени могат да се присъединят към местни бизнес асоциации или групи за да свържат и обсъдят общите си проблеми – но кой знае по-добре за вашия бизнес от този който също го практикува? Еднаквата подкрепа от колегите франшизанти е безценно предимство във франчайзинга. Откакто всеки франшизат има самостоятелна територия, обединението не е само възможно, но и е измислено във франчайзинговия бизнес чрез годишни конференции, регионални срещи, интернет сайтове и ежедневни телефонни обаждания където франшизатите могат да научат трикове и да придобият опит, и да научат различни подходи на управление от по-старите франшизати.

Марката


Може да изкараш месеци в мислене на хитро име, лого, знак, униформа и възгледа ти и чувството за това как да привлечеш клиентите към твоя нов бизнес – но няма да знаете със сигурност дали това е наистина ефективно, преди да го започнете. Но ако се обвържете и подпишете да кажем с McDonald's, Dunkin' Donuts, Subway, or Midas, всички ще знаят вашето име. Така ще имате изградена клиентела. Франшизата плаща понякога скъпо, за правото да носи името на бранда. Но тази инвестиция бързо се възвръща, и то многократно. Силата на добре познатата марка? Безценна.

Маркетинг/реклама


Една от понякога горещите точки при франчайзинга е обвързването с рекламния хонорар, което може на намали с няколко процента вашата печалба всяка седмица или месец. Разплатата идва с оценката от национална или международна маркова идентичност, национални и регионални рекламни кампании, и онлайн достъп до рекламните материали, които могат да се персонализират и преспособят към твоя локален пазар.

Обем на продажбите


Франчайзинговият бизнес има много често ценови предимства пред независимия, нефраншизиран конкурент. Дали марката продава продукт или услуга, или is retail- or home-based, предимството е в големината на франшизьора, в обема на продажбите, отстъпките и икономиите от мащаба – които създават конкурентни предимства за франшизата scrapping for market share within their territory.

Икономическо влияние на франчайзинга


 • Франчайзинга осигурява работа за повече от 18 млн. американци

 • Франчайзинг отговаря за 9.5% от производителността в частния сектор в икономиката.

 • Повече от 760 000 франчайз бизнеса генерират обща икономическа производителност от около 1.53 трилиона $, което е около 10% от икономиката в американския частен сектор.

 • Франчайзинга осигурява работа за 14% от заетите в частния сектор.

 • Франчайз бизнесите осигуряват ведомост от около 506 млн. $, което е около 11% от националната ведомост в частния сектор.Най-добрите щати за развиване на франчайзинг

( обща икономическа производителност)

 • Калифорния ( 187.4 блн. $ )

 • Тексас ( 121.1 блн. $ )

 • Флорида ( 105 блн. $ )

 • Илиной ( 79.2 блн. $ )

 • Ню Йорк ( 72.1 блн. $ )Най-големите франчайз компании

( брой на компаниите за 2004 г. )

 • McDonalds ( 30300 )

 • Yum! Brands ( 29 300 ) ( Taco Bell, KFC etc )

 • 7 – eleven ( 28 200 )

 • Cendant ( 24 600 ) ( Howard Johnson, Avis Rent –a-Car, Century 21 etc )

 • Subway ( 21 000 )

 • Burger King ( 11 200 )

 • H & R Block ( 11 200 )

 • Jani King ( 11 000 )

 • Dunkin Brands ( 10 800 ) ( Dunkin Donuts, Baskin Robbins, Togos )

 • Curves ( 8 700 )


Най-големите франчайз индустрии

 • бърза закуска

 • продажба на дребно

 • услуги

 • автомобили

 • ресторанти

 • поддръжка

 • сгради и конструкции

 • продажба на хранителни стоки

 • бизнес услуги

 • настаняване


Франчайзинг и законови уредби във франчайзинга
Франчайзинг дейностите се състоят от франчизор, който дава лиценз за специфични търговски марки и методи, свързани с бизнеса, на франчизито. В замяна франчизора получава определени плащания под формата на франчайз такси.

Франчизора и франчизито обикновенно сключват франчайз договор, който свързва договарящите се части и определя сроковете и границите на съвместната им работа.

Накратко, франчайзинга е споразумение, където някой със съществуващ бизнес или бизнес идея ( франчизора ) продава на друг ( франчизито ) правата да използва неговото име, продава неговия продукт или да предлага услуги под неговата търговска марка. Сроковете на продажбите са описани в франчайз договор, който описва задълженията на франчизито. Много такива договори не доставят на франчизито единствено територия и затова това е много важно при сключването на договори.

Предимство на франчайзинга е, че се стартира нов бизнес бързо, базиран на доказана търговска марка и формула за създаването на успешен бизнес.

Франчайзинга също позволява на франчизора да разшири своята марка бързо в различните държави и континенти и може да постигне огромни печалби. Допълнително, франчизора може да създаде дистрибуционна мрежа с малки или без финансови задължения.

Франчайз учрежденията създават у клиента едно чувство на последователност. Повечето хора знаят какво да очакват, kогато влязат в McDonalds ( за пример ), независимо къде е разположен или кой е собственика.

За франчизита главния недостатък от франчайзинга е загубата на контрол. Въпреки, че печелят от търговската марка, маркетинга, обученията, франчизито е задължено да следва системата и при промени да се допитва до франчизора.

Друг проблем е, че двете страни могат лесно да стигнат до съд ако една от двете страни е некомпетентна. За пример, некомпетентно франчизи може лесно да разруши обществената благосклонност към марката на франчизора, чрез предлагнето на ниско качествени стоки и услуги. Франчизора пък може да разруши своето франчизи като не рекламира правилно своя продукт или като изтисква франчизити за прекалена печалба.

Тъй като съденето между двете страни е много скъпо, повечето от франчизорите внасят задължителни арбитражни клаузи в техните договори с франчизитата. Преди 1980 г., Американския Върховен Съд се справя с най-малко три пъти с конфликти между франчизор и франчизи, и в два от тези случая франчизито не е искало тези арбитражни клаузи. Тези конфликти са били в Burger King и Subway.

В САЩ, франчайзинга е под юрисдикцията на множество щатски и федерални закони. Франчизора е задължен от Федералната търговска комисия ( Federal Trade Commission ) да има „ еднакъв кръг от франчайз предлагания” ( Uniform Franchise Offering Circular “ UFOC” ), който да разкрие бъдещата покупка на фрнчизитата. Това разкритие трябва да е 10 дни преди молбата на франчизора пред съда. Всеки щат може да изисква от този „ кръг от предлагания” да съдържа в себе си специфични изисквания. Това означава, че много франчизори имат уникален „еднакъв кръг от франчайз предлагания” за всеки щат или понякога могат да включат всички щатски изисквания в един документ.

Ако франчизор или франчизи се сблъсква с правни проблеми, може да се обърне до франчайз адвокатите в своя регион, които предлагат помощ и дават съвети за по-малко от един долар на ден. Това, което трчбва да се направи единствено е да се попълни един формуляр.

Въпроси за дискусия:Използвана литература:

http://www.century21.bg/?act=franchising

http://www.franchising.com/articles/49/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница