Италианските фирми и организации по секториДата17.02.2017
Размер271.09 Kb.
#15116

Италианските фирми и организации по сектори
Енергетика и околна средаACME consorzio Scarlwww.acmeconsorzio.it - химически, микробиологичен и биомолекулярен анализ на храни и напитки, води, козметични продукти, пластмаси, замърсени почви, въздух и води, индустриални продукти, отпадъци и др. Тестовe на храни и напитки. Консултации в областта на здравеопазването и сигурността съгласно Европейските стандарти; консултации и услуги в областта на екологията, природните ресурси, агроиндустрията, картографията. Търси сътрудничество с фирми от сектор преработка на води и отпадъци, производство и дистрибуция на храни, агроиндустрия, замърсяващи производства.

ACCADUEO IMPIANTI Srlwww.accadueo.com - Проектиране, изграждане и монтаж на съоръжения за преработка и пречистване на води. Търси контакти с фирми и организации от сектора.

ACTELIOS S.p.A (GRUPPO FALCK)www.actelios.it - Лидер в производството на енерия от възобновяеми източници, основно биомаса и отпадъци. Дейността на фирмата покрива всички аспекти на финансирането на проекти: development, structuring & financing, P.M. of construction and O&M. Фирмата има 4 работещи съоръжения (72 МВт) и 3 съоръжения в процес на изграждане (158 МВт). Търси контакти за създаване на смесени дружества за съоръжения за енергийно оползотворяване на отпадъци, както и възможности за финансиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за битови и индустриални отпадъци. Интерес към контакти с Министерство на околната среда и институции на Община София.

AGRICONSULTING EUROPE SA – консултации и услуги в земеделския сектор. Търси контакти с фирми и организации от бранша. Има проекти за институционално укрепване (Трансгранично сътрудничество по програма ФАР на МРРБ).

AMBIENTE Scrlwww.ambientescrl.com - Работи в областта по опазване на околната среда, консултации в сектора, възстановяване на замърсени земи, системи за мониторинг качеството на въздуха. Интерес към сътрудничество в R&D (научно-развойна дейност), смесени предприятия, предлага технологическа помощ и трансфер на ноу-хау. Търси контакти с обществени и частни агенции и консултански фирми от сектор опазване на околната среда, със сдружение на Общините в България

ARTEL SpAwww.artelgroup.com - продукти за преработка на въздуха: пречистване, климатизация, въздушни бариери. Търси контакти с фирми от сектора и фирми за обработка на плодове и зеленчуци.

AUSONIA SRLwww.ausonia.net - производство на моторгенераторни групи, проектиране и изграждане на електрически централи. Търси търговски посредници и търговско съдействие, бизнес сътрудничество и партньорство.

BETTIOL Srl Инсталиране и поддръжка на водно и електрически отоплителни системи. Търси контакти за участие в търгове за обществени поръчки/ частни търгове.

CARLO GAVAZZI IMPIANTI SpA - www.carlogavazzi.it - инженерингова фирма, работеща в следните направления: системи за мониториране на въздуха, производство на енергия от възобновяеми източници, транспорт (вкл. градски и железопътен), съоръжения за водно пречистване. Услугите, които предоставя включват: управление на проекти, инженеринг, доставки, инсталиране, поддръжка, тренинг. Търси сътрудничество с инженерингови компании и контрактори от бранша.

DIME Srl - S.I.M. Srl - De Ferrari Spa - Progress Srl. – Интересува от контакти с фирми от секторите: енергетика, преработка на битови отпадъци, пречиствателни станции, строителство, градски транспорт, метали и производители на машини. Работи като обслужващо предприятие в сектора на електромашиностроенето, специализирана е в монтажа, ремонта и поддръжката на лазерни съоръжения, металообработващи машини, димоотводни системи и обслужваме големи компании на Finmeccanica и Fincantieri като Riva Group, Pirelli, Lucchini и Mariotti. Желае контакти също с промишлени асоциации, управители на градски паркинги, международни институции

ENEAwww.enea.it - Италианска национална агенция за Нови технологии, Енергетика и Околна среда. Промоцира и провежда изследвания и дейности свързани с новитe технологии, включително чрез прототипи и индустриализация. Предлага високотехнологични услуги, проучвания, тестове и оценки за обществени и частни организации. Търси партньорство, обмен на технологии, техническо сътрудничество; предлага съдействие за научно-развойна дейност.

ENELwww.enel.it - най-голямата компания за производство и разпределение на електроенергия и газ. Търси контакти в сектор енергетика и опазване на околната среда.

IDROESSEINFRASTRUTTURE Spa, POOL ENGINEERING Spawww.idroesse.it - инженерингова фирма в областта на околната среда, инфраструктурите, услугите.

MAIRE ENGINEERING SPA MAIRE ENGINEERING S.P.A. – www.maireengineering.it - генерален контрактор в Италия и чужбина в следните направления: енергийни съоръжения (simple cycle, комбиниран цикъл, когенерация, енергийно оползотворяване на биомаса и отпадъци, електрически подстанции и високоволтови мрежи), инфраструктури (жп линии, магистрали и пътища, системи за градски транспорт и метро), строителство и архитектура (жилищно и промишлено, болници, търговски и обществени сгради), околна среда и сигурност (мониторинг и проучвания), съоръжения (проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на технически съоръжения). Търси контакти с представители на Община София, НЕК ЕАД.METECNO SPAwww.metecno.it - световен лидер в производството на панели за промишлени сгради, спортни съоръжения, къщи и др. с изолация от полиуретан или минерална вата; фотоволтаични и архитектурни панели. Търси финансово сътрудничество (счетоводство, администрация); финансиране от местни банки и данъчни облекчения.

NOESISwww.noesis.net - Фирма в областта на публичните комуникации и връзки с общественоста, консултански услуги с цел разработка на проекти и инвестиции в сектори енергетика, околна среда, транспорт и инфраструктура и хранително-вкусова промишленост.

OFFICINE CADAMURO SRLwww.cadamuro.com - производител на промишлени аспираторни, вентилационни, климатизиращи системи, филтри и отдушници за дим и др. Търси търговско сътрудничество.

RAPANELLI GROUP S.p.Awww.rapanelli.it - Произвежда машини за производство на зехтин. Работи също в сектор опазване на околна среда. Интересува се от контакти с нови клиенти и развиване на нови проекти с фирми от агроиндустрията. Интересува се от срещи с фирми от екологичния сектор - пречистване на канални и отпадни води.SINTAGMA SVILUPPO PROGETTI Srlwww.sintagmasp.it - инженеринг и консултантски услуги в областта на: градско планиране, гражданско и промишлено строителство, съоръжения и машини. Търси общо сътрудничество и възможности за разработване на нови проекти.
STEELTRADE Srlwww.steeltrade.it - производител на тръби, съединения, флангове и др., намиращи приложение в енергетиката (газопроводи, тръбопроводни мрежи), машиностроенето, корабостроенето. Търси търговско сътрудничество, вносители, дистрибутори, нови клиенти.
TERNI SERVIZI TIESSE Srlwww.terniservizitiesse.it - фирмата предлага следните услуги в сектор опазване на околната среда: градско и промишлено почистване, събиране и извозване на отпадъци, логистика, опаковане, транспортиране и други услуги за промишлеността. Търси контакти за смесени предприятия, бизнес сътрудничество.

VALVITALIA S.p.A.www.valvitalia.com - Производител на клапани и друго оборудване за енергийния сектор. Предлага и подновяване на всякакви видове клапани, актуатори и принадлежности. Отправя предложение за логистично и търговско сътрудничество, търси нови клиенти, предлага технологична помощ.

VRG IMPIANTI Srlwww.vrgimpianti.com - проектиране и изграждане на промишлени електрически инсталации, табла, промишлен софтуер


Технологии
DE LORENZO GROUPwww.delorenzo.it Aпаратура и оборудване за центрове за обучение, за професионална квалификация, училища. Търси контакти с потенциални клиенти – частни и центрове и държавни институции

GRUPPO STIwww.sti.it Проектно финансиране, консултации и услуги в следните области: инженеринг, недвижима собственост, бизнес оптимизация, местно управление. Търси сътрудничество за участие в обществени поръчки, контакти с търговски представители (агенти, франчайз коопериране, дистрибуция), контакти с фирми, интересуващи да промоцират продукта на фирмата и осъществяват поддръжка. Търсят възможности за дялово участие във фирма от ИТ сектора. Интересува се още от контакти с подизпълнители, създаване на joint-venture за реализиране на съвместни проекти, покупка на лиценцзи и продажба на такива за стоки и услуги.

SIA Societа Interbancaria per lAutomazione www.sia.it Доставчик на услуги и иновативни технологични решения за банковия и финансовия сектор в областите networking на финансовите пазари, системи на разплащания, обработка на големи бази данни и Интернет услуги.

Машиностроене, механика, метални изделия
ANIMAwww.anima-it.com - Федерацията на Италианските Машиностроителни и Инженерни Асоциации, представлява предприятия от машиностроенето и инженеринга – производители на машини и оборудване за eнергетиката, нефтената и химическата промишленост; изграждане и поддръжка на промишлени съоръжения; подемни, повдигащи и транспортни системи и машини; съоръжения, технологии и изделия за хранително-вкусовата промишленост, съоръжения, машинно оборудване и изделия за строителството; съоръжения и продукти за екологична и лична защита, противопожарна защита и сигурност. Търси контакти с български машиностроителни асоциации.

DIME Srl - S.I.M. Srl - De Ferrari Spa - Progress Srl. – Интересува от контакти с фирми от секторите: енергетика, преработка на битови отпадъци, пречиствателни станции, строителство, градски транспорт, метали и производители на машини. Работи като обслужващо предприятие в сектора на електромашиностроенето, специализирана е в монтажа, ремонта и поддръжката на лазерни съоръжения, металообработващи машини, димоотводни системи и обслужваме големи компании на Finmeccanica и Fincantieri като Riva Group, Pirelli, Lucchini и Mariotti. Желае контакти също с промишлени асоциации, управители на градски паркинги, международни институции

FEDERMACCHINEwww.federmacchine.it - Национална федерация на асоциациите на производителите на машини и оборудване, предназначени за производствени процеси в промишлеността и занаятчийството.


OMGA SpAwww.omga.it - Произвежда машини за дървообработващата промишленост и търси агенти, дистрибутори, клиенти

PASSAPONTI Metal cleaning technology Srl - www.passaponti.it - технология за почистване на металите. Проектира и произвежда машини и системи за почистване на металите по време на производствения процес и контрола. Приложения: автомобилостроене, самолетостроене, оръжейна промишленост, производство на части от метал. Има интерес д намери търговски посредник, обмен на технологии.


PROGECO SRL www.progeco.net - инженеринг и изграждане на турбинни и компресорни групи, метални конструкции, съдове под налягане

TERRUZZI FERCALX SpAwww.terruzzi.fercalx.com - производство на автоклави за самолетостроенето, авмотобилостроенето; стерилизатори, вакуумни сушилни за медицината; съоръжения за производство на негасена, хидратна вар, вторични продукти от вар и др. включително с приложение в металургията. Търси финансово и търговско сътрудничество.TREESSE PROGETTI S.r.l.www.treesseprogetti.it - Инженеринг, управление на проекти, разработка на софтуер и електрическо и електронно оборудване за промишлена автоматизация. Работи в различни области на промишлената автоматизация - хранително-вкусова, химическа промишленост, тухларство, металургия и др. Интерес към технологично сътрудничество и търговско посредничество, предлага технологично съдействие и трансфер на технологии.

UCIMU SISTEMI PER PRODURREwww.ucimu.it - Италианска асоциация на производителите на металорежещи машини, автомати, автоматизирани процеси.


Индустриални продукти

ACQUATECNO Srl – Консултанска дейност, хидрологични проучвания на в пристанища, кораворлаване, водни пътища, пътища и магистрали. Водоснабдяване и пречистване на води.DIPIPLAST Srl - www.dipiplast.com Мебелна промишленостдизайн и производство. Асемблиране на пластмасови столове с метални рамки. Проивежданата гама включва столове за училища, чакални, ресторанти, барове, както и столове за дома. Търси търговско представителство (търговски агенти или дистрибутори). Не се интересува от износ на подобна българска продукция.

ROSSS SpAwww.rosss.it - производство на складови системи. Търси търговско сътрудничество и партньорство (агент/дистрибутор) за навлизане на българския пазар.

SIRCATENE SpAwww.sircatene.com - Произвежда стандартни и специални вериги и верижни системи от средно тежък тип: стандартни и нестандартни от пет до 100 и повече тона. Търси подизпълнители за закупуване на машинни части от 8 до 100мм диаметър и контакти с фирми търгуващи с верижни транспортьори.
STEELTRADE Srlwww.steeltrade.it - производител на тръби, съединения, флангове и др., намиращи приложение в енергетиката (газопроводи, тръбопроводни мрежи), машиностроенето, корабостроенето. Търси търговско сътрудничество, вносители, дистрибутори, нови клиенти.

TABwww.tabitaly.it Производител на душ кабини и санитарно оборудване за тях. Търси търговско сътрудничество.


ТърговияRESTELLI IMPORT EXPORT Srl – консултации.

Консултански услуги
GRUPPO STIwww.sti.it Проектно финансиране, консултации и услуги в следните области: инженеринг, недвижима собственост, бизнес оптимизация, местно управление. Търси сътрудничество за участие в обществени поръчки, контакти с търговски представители (агенти, франчайз коопериране, дистрибуция), котакти с фирми, интересуващи да промоцират продукта на фирмата и осъществяват поддръжка. Търсят възможности за дялово участие във фирма от ИТ сектора. Интересува се още от контакти с подизпълнители, създаване на joint-venture за реализиране на съвместни проекти, покупка на лиценцзи и продажба на такива за стоки и услуги.

STUDIO LEGALE MELIADO’ – адвокатска кантора.


Спедиция и транспортни средстваANCMA - www.ancma.it - Асоциация на производителите на велосипеди и мотопеди

CIS INTERPORTO www.cisnet.it Пристанищен комплекс на гр. Нола (Неапол)

ELIEURO S.p.A. – www.elieurolombardia.It - транспортиране на хора и стоки с хеликоптери (въздушна медицинска помощ и гражданска защита). Сътрудничество с държавни структури или частни фирми, извършващи хеликоптерни полети.

FOR TRANS – www.for-trans.com- Международен транспорт и спедиция (автомобилни-железопътни-морски превози) от Западна Европа Балканите, Централна и Източна Европа, включително CSI с Азиатските републики, Средиземноморския басейн, Средния изток, а сега и с Китай. Митническо посредничество. Търси нови контакти с компании за международен автомобилен транспорт, по възможност членуващи в АЕБТРИ.

F.LLI CANIL Spa www.canil.it Транспортиране на течни и опасни химически продукти. Търси срещи с фирми от химическата промишленост и превозвачи по път и жп.

GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE - www.grimaldi.napoli.it, лидер в Италия в транспортирането по море на автомобили и други превозни средства на колела към страните от Средиземноморския Басейн и Европа. Търси сътрудничество с логистични компании и фирми от транспортния сектор в България.

MARTINO PARISI - www.martinoparisi.com - Международни спедиции, автомобилен, железопътен, въздушен, морски транспорт, митнически консултации и услуги. Търси сътрудничество с български транспортни фирми.


Инфраструктура, строителство и инженерингови услуги в гражданското строителство
ANCEwww.ance.it - Национална Строителна Асоциация. Представлява професионално италиански частни строителни компании.

ANIMAwww.anima-it.com - Федерацията на Италианските Машиностроителни и Инженерни Асоциации, представлява предприятия от машиностроенето и инженеринга – производители на машини и оборудване за eнергетиката, нефтената и химическата промишленост; изграждане и поддръжка на промишлени съоръжения; подемни, повдигащи и транспортни системи и машини; съоръжения, технологии и изделия за хранително-вкусовата промишленост, съоръжения, машинно оборудване и изделия за строителството; съоръжения и продукти за екологична и лична защита, противопожарна защита и сигурност. Търси контакти с български машиностроителни асоциации.

AISCATwww.aiscat.it - Италианска Асоциация на Дружествата Концесионери на Магистрали и Тунели. Компепетенциите на действителните членове на Асоциацията обхващат повече от 6.000 км пътища и тунели. Търси контакти с фирми и организации за участие в инфраструктурни концесии.

ASSINDUSTRIA PESARO URBINO - www.assindustria.pu.it - Промишлена Асоциация на Пезаро и Урбино. Строителство и потребителски кредити за недвижими имоти.Търси техническо сътрудничество в областта на строителството, финансово сътрудничество за инвестиции в жилищното строителство и недвижимите имоти.

COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA SRL - www.costruzioni.it - Строителство и потребителски кредити за недвижими имоти.Търси техническо сътрудничество в областта на строителството, финансово сътрудничество за инвестиции в жилищното строителство и недвижимите имоти.

FINCANTIERI – www.fincantieri.it - една от най-големите корабостроителни компании в света. Проектира, изгражда и продава круизни кораби и фериботи, военни кораби и подводници.

MAIRE ENGINEERING S.P.A. – www.maireengineering.it - генерален контрактор в Италия и чужбина в следните направления: енергийни съоръжения (simple cycle, комбиниран цикъл, когенерация, енергийно оползотворяване на биомаса и отпадъци, електрически подстанции и високоволтови мрежи), инфраструктури (жп линии, магистрали и пътища, системи за градски транспорт и метро), строителство и архитектура (жилищно и промишлено, болници, търговски и обществени сгради), околна среда и сигурност (мониторинг и проучвания), съоръжения (проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на технически съоръжения). Търси контакти с представители на Община София, НЕК ЕАД.

METECNO SPAwww.metecno.it - световен лидер в производството на панели за промишлени сгради, спортни съоръжения, къщи и др. с изолация от полиуретан или минерална вата; фотоволтаични и архитектурни панели. Търси финансово сътрудничество (счетоводство, администрация); финансиране от местни банки и данъчни облекчения.

NOESISwww.noesis.net - Фирма в областта на публичните комуникации и връзки с общественоста, консултански услуги с цел разработка на проекти и инвестиции в сектори енергетика, околна среда, транспорт и инфраструктура и хранително-вкусова промишленост.

PI.CA. Costruzioni SpAwww.pica-costruzioni.it - фирма от сектор строителство. Търси възможности за инвестиции в строителството и туризма (ваканционни апартаменти и туристически комплекси).

PLASTYBETON SRLwww.plastybeton.it - Проектира и произвежда специални пластмасови разделители за промишленото строителство (разделители, профили, дюбели и др.). Търсо вносители, дистрибутори, клиенти

PROGER SpAwww.proger.it - инженеринг и консултации в следните сектори: гражданско строителство, хидростроителство, морски обекти, околна среда, урбанистика, транспортни системи, енергетика, петролни платформи.

RAPANELLI GROUP S.p.Awww.rapanelli.it - Произвежда машини за производство на зехтин. Работи също в сектор опазване на околна среда. Интересува се от контакти с нови клиенти и развиване на нови проекти с фирми от агроиндустрията. Интересува се от срещи с фирми от екологичния сектор - пречистване на канални и отпадни води.SALINI COSTRUTTORI SpAwww.salini.it - изграждане на инфраструктурни обекти. Търси контакти с организации и фирми от сектор инфраструктури и транспорт

SINTAGMA SVILUPPO PROGETTI Srlwww.sintagmasp.it - инженеринг и консултантски услуги в областта на: градско планиране, гражданско и промишлено строителство, съоръжения и машини. Търси общо сътрудничество и възможности за разработване на нови проекти.

TOSONI SpA GRUPPO INDUSTRIALEwww.tosoni.com - произвежда метални конструкции за мостове и сгради, интериорни принадлежности за влакове, метро и трамваи, преградни стени. Търси сътрудничество, съвместно производство, поддоставчици за профили от екструдиран алуминий и GPR елементи.

WORLDWIDE LEGAL NETWORK – Правни услуги в сектор агроиднустрия, инфраструктури и транспорт.

VISA SAS FINANCEwww.massarotto.com Консултации, потребителски кредити. Недвижими имоти.
Земеделие и Хранително-вкусова промишленост
AGRICONSULTING EUROPE SA – консултации и услуги в земеделския сектор. Търси контакти с фирми и организации от бранша.

ANIMAwww.anima-it.com - Федерацията на Италианските Машиностроителни и Инженерни Асоциации, представлява предприятия от машиностроенето и инженеринга – производители на машини и оборудване за eнергетиката, нефтената и химическата промишленост; изграждане и поддръжка на промишлени съоръжения; подемни, повдигащи и транспортни системи и машини; съоръжения, технологии и изделия за хранително-вкусовата промишленост, съоръжения, машинно оборудване и изделия за строителството; съоръжения и продукти за екологична и лична защита, противопожарна защита и сигурност. Търси контакти с български машиностроителни асоциации.

FBR-ELPO SpAwww.fbr-elpo.it - производител на машинно оборудване за хранително-вкусовата промишленост (преработка на плодове и зеленчуци). Търси контакти с фирми от бранша.

I.L.A.R Spawww.pallini.it - Производство и дистрибуция на ликьори и сиропи. Търси агенти/ дистрибутори, нови клиенти.


NOESISwww.noesis.net - Фирма в областта на публичните комуникации и връзки с общественоста, консултански услуги с цел разработка на проекти и инвестиции в сектори енергетика, околна среда, транспорт и инфраструктура и хранително-вкусова промишленост.

PASTIFICIO AMBRA DI PUGLIA SpA - www.pasta-ambra.it - Фабрика за производство на макаронени изделия от 100% твърда пшеница, от грис и с добавка на яйца; белени домати, доматен сок, брашно от трици, рафинирано брашно от трици, брашно, пекарски изделия и др. Търси контакти с вносители и дистрибутори.

RAPANELLI GROUP S.p.Awww.rapanelli.it - Произвежда машини за производство на зехтин. Работи също в сектор опазване на околна среда. Интересува се от контакти с нови клиенти и развиване на нови проекти с фирми от агроиндустрията. Интересува се от срещи с фирми от екологичния сектор - пречистване на канални и отпадни води.SIG Manzini SpA - www.sig.biz – проектиране и производство на производствено оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Търси търговски посредници, субконтрактори, предлага обмен на технологии.

TORREFAZIONE CARIOCA – фирмата работи в сектор агроиндустрия (събиране и сушене на кестени). Търси контакти с фирми от бранша.

Treesse Progetti S.r.l.www.treesseprogetti.it - Инженеринг, управление на проекти, разработка на софтуер и електрическо и електронно оборудване за промишлена автоматизация. Работи в различни области на промишлената автоматизация - хранително-вкусова, химическа промишленост, тухларство, металургия и др. Интерес към технологично сътрудничество и търговско посредничество, предлага технологично съдействие и трансфер на технологии.

UNACOMAwww.unacoma.it - Асоциация на италианските производители на машини за селското стопанство. Търси контакти с фирми и представители от сектор механизация на селското стопанство.

VERGANI SECONDO SPA – www.vergani.it Производство на сладкиши и кексове

WORLDWIDE LEGAL NETWORK – Правни услуги в сектор агроиднустрия, инфраструктури и транспорт.

ZANETTI SpAwww.zanetti-spa.it - производство на твърди сирена. Фирмата е най-големия износител на италиански сирена като Грана Падано и Пармиждано Реджано (над 100 млн евро оборот от износ). Желае да закупи мандра и търси контакти за съвместно производство.
Хартия, oпаковъча и пакетираща техника

EUROBAGS S.p.A. – www.eurobags.com - Произвежда хартиени и полиетиленови чанти и пликове и търси контакти с български фирми от бранша.

EUROPAK S.p.A.www.europak.it - Производство на изделия от експандиран полистирен с приложение в опаковането на промишлени продукти. Проявява интерес към търговско и финансово сътрудничество.

ONDULATI GALBIER - www.galbier.it - производство и продажба на гофриран картон и подобни за всякакви употреба, включително и опаковки. Търсят търговско посредничество (франчайз, дистрибуция), търговско съдействие и сътрудничество, нови клиенти.

Медицина, Фармацевтика и Медицинско оборудванеLUIGI SALVADORI S.P.Awww.luigisalvadori.it - Производство на санитарни и хирургически материали и комплекти за болници и аптеки. Проявява интерес към взаимни споразумения за изпълняване на обществени поръчки и общо търговско сътрудничество. Търси общо финансово сътрудничество

MEDIVAN S.R.L.www.medivan.it - медицинско оборудване, линейки и подвижни полиамбулатории, подвижни клиники със сателитна телемедицина. Търси сътрудничество с организации, комитети по бедствени ситуации, лекари без граници, болници, министерство на здравеопазването.

SO. SE. PHARM S.R.L. – www.sosepharm.com - производство на фармацевтични и козметични продукти. Търси търговско сътрудничество (дистрибуция), възможности за директни инвестиции и смесени дружества, възможности за закупуване на фармацевтична или козметична компания или част от нея.

TERRUZZI FERCALX SpAwww.terruzzi.fercalx.com - производство на автоклави за самолетостроенето, авмотобилостроенето; стерилизатори, вакуумни сушилни за медицината; съоръжения за производство на негасена, хидратна вар, вторични продукти от вар и др. включително с приложение в металургията. Търси финансово и търговско сътрудничество.Текстил, облекло и обувна промишленост
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO Scrl – банка с интерес към текстилния и кожухарския сектор

DAL BELLO s.r.l.www.dalbello.it - производство на ски обувки. Търси контакти за общо сътрудничество.

MAGLIFICIO MONTEGRAPPA Srlwww.montegrappainc.com - трикотажна фабрика и производство на облекла. Търси сътрудничество с български фирми.

MC DONALD SRL – интериорен текстил за дома. Търси бизнес сътрудничество (внос, износ, дистрибуция), партньорство, закупуване/продажба на патенти/лицензи, смесени дружества, договори за производство.

MGM SpA - www.hypno.it - Производител на кожени изделия и ролери. Търси агенти, дистрибутори , франчайз

SAFIL Spawww.safil.it Производство на вълнени прежди

STONEFLY SpAwww.stonefly.it - производство и продажба на обувни изделия.Полуфабрикати от дървоCOMPANIES & COMPONENTS Srl – работи в сектора на услугите. Предоставя пазарни проучвания и съдействие на италиански фирми в областта на мебелите, компоненти за мебели, вътрешен дизайн. Търси търговско сътрудничество с производители на мебели. Предлага търговско посредничество на български производители и износители.

OMGA SpAwww.omga.it - Произвежда машини за дървообработващата промишленост и търси агенти, дистрибутори, клиенти


Полиграфическа техника и услугиGRAFICHE ZOPPELLI 1853 Srlwww.zoppelli.it - проектиране, предпечатна подготовка, печат. Проявява интерес към бизнес сътрудничество за разработка на нови продукти и обмяна на ноу-хау.

Туризъм

ASTOIwww.astoi.com - Асоциация на италианските туроператори. Обединява 60-те основни туроператора с повече от 4.000 служители по цялата територия на страната. Представлява около 75% от италианския пазар за организирани почивки (2003г. – 6,5 милиона туристи в Италия и в чужбина с общ оборот на членовете на Асоциацията – 4,8 билиона евро). Поддържа връзки с основните институции, имащи отношение към туристическия сектор. Търси контакти с представители на бранша.


BOSCOLO HOTELS Spawww.boscolo.com - Хотелиерски менижмънт. Търси контакти със собственици на хотели и недвижими имоти.

FEDERTURISMOwww.federturismo.it - национална федерация на асоциациите от туризма.


ITERMAR TOUR OPERATOR Srlwww.itemar.it - специализиран туроператор. Работи със страните от цяла Европа и рекламира български хотели и услуги в широкоразпространяван каталог за групови пътувания.

PI.CA. Costruzioni SpAwww.pica-costruzioni.it - фирма от сектор строителство. Търси възможности за инвестиции в строителството и туризма (ваканционни апартаменти и туристически комплекси).


Браншови асоциации, консорциуми, панаирни организацииCONFINDUSTRIAwww.confindustria.it - Основна представителна организация на предприятията от промишлеността и услугите в Италия с 115.000 предприятия членове.

ABIwww.abi.it - Италианска банкова асоциация с 1055 членове – банки, кредитни институти, финансови посредници.

AISCATwww.aiscat.it - Италианска Асоциация на Дружествата Концесионери на Магистрали и Тунели. Компепетенциите на действителните членове на Асоциацията обхващат повече от 6.000 км пътища и тунели.

ANCEwww.ance.it - Национална Строителна Асоциация. Представлява професионално италиански частни строителни компании.

ANCMAwww.ancma.it - Aсоциация на производителите на велосипеди, мотоциклети, резервни части и аксесоари.


ANIMAwww.anima-it.com - Федерацията на Италианските Машиностроителни и Инженерни Асоциации, представлява предприятия от машиностроенето и инженеринга – производители на машини и оборудване за eнергетиката, нефтената и химическата промишленост; изграждане и поддръжка на промишлени съоръжения; подемни, повдигащи и транспортни системи и машини; съоръжения, технологии и изделия за хранително-вкусовата промишленост, съоръжения, машинно оборудване и изделия за строителството; съоръжения и продукти за екологична и лична защита, противопожарна защита и сигурност. Търси контакти с български машиностроителни асоциации.

ASSINDUSTRIA PESARO URBINO - www.assindustria.pu.it - Промишлена Асоциация на Песаро и Урбино. Строителство и потребителски кредити за недвижими имоти.Търси техническо сътрудничество в областта на строителството, финансово сътрудничество за инвестиции в жилищното строителство и недвижимите имоти.

ASSINDUSTRIA VICENZA - www
.assind.vi.it - Промишлената Асоциация на провинция Виченца обединява над 2.200 малки и средни предприятия Проявява интерес към осъществяване на контакти с потенциални клиенти, партньори и доставчици.

ASSOCONSULT – Асоциация на Консултантските Дружества по Организация и Управление


ASTOIwww.astoi.com - Асоциация на италианските туроператори. Обединява 60-те основни туроператора с повече от 4.000 служители по цялата територия на страната. Представлява около 75% от италианския пазар за организирани почивки (2003г. – 6,5 милиона туристи в Италия и в чужбина с общ оборот на членовете на Асоциацията – 4,8 билиона евро). Поддържа връзки с основните институции, имащи отношение към туристическия сектор. Търси контакти с представители на бранша.

CONSORZIO PAVIA EXPORTwww.pvexp.it - Консорциум на около 80 малки и средни предприятия от различни сектори. Подпомага износа и улеснява сътрудничеството и международната търговия на своите членове. Желае срещи с компании или организации за сключване на споразумения за сътрудничество с цел подготовка на проекти по програми на Европейския съюз и на писма за намерения за развиване на сътрудничеството между италиански и български предприятия.

FEDERMACCHINEwww.federmacchine.it - Национална федерация на асоциациите на производителите на машини и оборудване, предназначени за производствени процеси в промишлеността и занаятчийството.

FEDERTURISMOwww.federturismo.it - национална федерация на асоциациите от туризма.


FIERA DI ROMA SpA www.fieradiroma.it - “Fiera di Roma 2006” - нов изложбен и панаирен център в Рим. Проектът ще бъде завършен през първата половина на 2006г. Началния календар ще включва 20 нови национални и международни изложения, с очаквани над 1.200.000 посетители. Със своите структури и качество панаирният център ще се превърне в един от водещите в Европа.

UNACOMAwww.unacoma.it - Италианска асоциация на производителите на селскостопански машини. Търси контакти с организации и фирми от сектор селскостопанска механизация.UNIONE INDUSTRIALE DI TORINOwww.ui.torino.it - Съюз на производителите от Торино Представлява повече от 2.000 малки, средни и големи предприятия. Търси търговско и техническо сътрудничество и проявява интерес към контакти с български асоциации на производителите, потенциални клиенти, партньори, доставчици.

UNINDUSTRIA TREVISOwww.unindustria.treviso.it - Обединение на Индустриалците на Провинция Тревизо - една от най-големите италиански асоциации, (повече от 2500 предприятия), част от Системата Confindustria. Проявава интерес към споразумения за търговско сътрудничество.

UCIMU SISTEMI PER PRODURRE – www.ucimu.it - Италианска асоциация на производителите на металорежещи машини, автомати, автоматизирани процеси.


Банки, финансови институции, експортни агенцииSACE SpAwww.sace.it - застрахователна агенция извършваща застраховки на кредити за износ. Подкрепя интернационализацията на италианската икономика като застрахова и презастрахова политически, икономически и търговски рискове, на които могат да бъдат подложени италианските предприятия в бизнеса им извън страната.

SIMESTwww.simest.it - финансова организация, създадена за поощряване на интернационализацията на италианските предприятия и подпомагане на дейността на италианските предприемачи в чужбина.

BANCA ANTONVENETA – www.investor.antonveneta.it

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO TREVIGIANO Scrl


BANCA di ROMA www.bancaroma.it
BANCA MONTE PASCHI SIENA www.mps.it
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – www.bper.it
BANCA SELLA – www.sella.it
BANCA di VERONA e NOVARA
BNL – www.bnl.it
UNICREDIT – BULBANK – www.unicreditbanca.it
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница