Ив. Ламбев. Лекарствени препаратистраница1/8
Дата01.09.2016
Размер0.93 Mb.
#8021
  1   2   3   4   5   6   7   8
© Ив. Ламбев. ЛЕКАРСТВЕНИ ПРЕПАРАТИ.

II изд. Медицина и физкултура, София, 2008,

961-1008 (класификацията се актуализира текущо)

Целта на тази класификация е да улеснява лекарите в правилния

и бърз избор на лекарства при фармакотерапия на техните пациенти.Сбито описание на съответните лекарства може да се намери в:

Лекарствени препарати (2008), Фармакотерапевтичен справочник

(2007) и Selecta medicamentorum (2005; II издание под печат).
Ползването на класификацията е безплатно. Всеки, който я разпространява в електронен или принтиран вид за користни цели нарушава Закона за интелектуалната собственост.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЛЕКАРСТВА11. ЛЕКАРСТВА, ПОВЛИЯВАЩИ СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
1.1. АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА (АХЛ)
(1) Лекарства, повлияващи системата ренин-ангиотензин-алдостерон

 • ACE-инхибитори: Benazepril, Captopril (използва се рядко), Cilazapril, Enalapril, Fosinopril, Lisinopril, Moexipril, Perindopril, Ramipril, Quinapril, Spirapril, Trandolapril, Zofenopril

 • Блокери на АТ1-рецепторите (сартани): Candesartan, Eprosartan, Irbesartan, Losartan, Olmesartan, Telmisartan, Valsartan

(2) Калциеви антагонисти (блокери на калциевите канали)

 • Нормофрефентни дихидропиридини с 24-часов ефект: Amlodipine, Felоdipine

 • Тахикардни дихидропиридини: Isradipine*, Lacidipine, Lercarnidipine, Nifedipine (депо-форми), Nisoldipine, Nitrendipine

 • Бензотиазепини: Diltiazem (депо-форми)

 • Фенилалкиламини: Verapamil (депо-форми)

(3) Лекарства, намаляващи симпатикувия тонус

 • Селективни β1-блокери, освобождаващи NO: Nebivolol

 • Селективни β1-блокери: Acebutolol, Atenolol, Betaxolol, Bisoprolol, Celiprolol, Metoprolol

 • Неселeктивни β-блокери: Carteolol*, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol, Timolol

 • Бета-блокери с ISA (парциални агонисти): Acebutolol, Carteolol*, Celiprolol, Oxprenolol, Pindolol

 • Препарати с бета- и алфа-блокираща активност: Carvedilol, Labetalol*

 • Селективни постсинаптични α1-блокери: Doxazosin, Prazosin

 • Неселективни α1-блокери: Phentolamine*, Phenoxybenzamine*

 • Блокери на периферните адренергичните неврони: Guanethidine*, Reserpine*

 • Агонисти на имидазолиновите I1-рецептори: Moxonidine, Rilmenidine

 • Агонисти предимно на централните α2-адренорецептори: Clonidine, Guanfacine*, Methyldopa

 • Централни пресинаптични α2-агонисти и селективни постсинаптични α1-блокери: Urapidil*

(4) Диуретици

 • Тиазиди: Bendrofluazide*, Cyclopenthiazide*, Hydrochlorothiazide

 • Тиазидни аналози: Chlorthalidone, Clopamide*

 • Метаболонеутрални вазодилатативни салуретици: Indapamide

 • Бримикови диуретици: Bumetanide*, Furosemide, Torsemide

 • Кaлий-съхраняващи диуретици: Amiloride*, Spironolactone, Triamteren*

 • Комбинирани диуретици: Diuretidin® (triamteren & hydrochlorothiazide), Moduretic® (hydrochlorothiazide & amiloride), Triampur compositum® (triamteren & hydrochlorothiazide)

(5) Миотропни АХЛ: Diazoxide*, Dihydralazine*, Sodium Nitroprusside

(6) Перорални комбинирани АХЛ

 1. Accuzide® (quinapril & hydrochlorothiazide)

 2. Amipril HL® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 3. Bisoplus AL® (bisoprolol & hydrochlorothiazide)

 4. Brinerdin® (reserpine & clopamide & dihydroergocristine)

 5. Caduet® (amlodipine & atorvastatine)

 6. Chlophadon® (clonidine & chlorthalidone)

 7. Cibadrex® (benazepril & hydrochlorothiazide)

 8. CoAprovel® (irbesartan & hydrochlorothiazide)

 9. Co-Diovan® (valsartan & hydrochlorothiazide)

 10. Co-Enalapril – Tchaikapharma® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 11. Co-Linipril® (lisinopril & hydrochlorothiazide)

 12. Co-Renapril® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 13. Co-Renitec® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 14. Dironorm® (lisinopril/amlodipine)

 15. Enap H® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 16. Enap HL® (enalapril & hydrochlorothiazide)

 17. Exforge® (amlodpine & valsartan)

 18. Fosicard® (fosinopril & hydrochlorothiazide)

 19. Hyzaar® (losartan & hydrochlorothiazide)

 20. Inhibace Plus® (cilazapril & hydrochlorothiazide)

 21. Lodoz® (bisoprolol & hydrochlorothiazide)

 22. Lorista H® (losartan & hydrochlorothiazide)

 23. Lozap H® (losartan & hydrochlorothiazide)

 24. Micardis Plus® (telmisartan & hydrochlorothiazide)

 25. Moex plus® (moexipril & hydrochlorothiazide)

 26. Monozide® (fosinopril & hydrochlorothiazide)

 27. Neocrystepin® (reserpine & chlorthalidone & dihydroergocristine)

 28. Noliprel® (perindopril & indapamide)

 29. Noliprel forte® (perindopril & indapamide)

 30. Prinzid® (lisinopril & hydrochlorothiazide)

 31. Pritor plus® (telmisartan & hydrochlorothiazide)

 32. RamiHexal comp® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 33. Rethizid® (reserpine & hydrochlorothiazide)

 34. Tarka® (trandolapril & verapamil)

 35. Teveten plus® (eprosartan & hydrochlorothiazide)

 36. Triniton® (reserpine & dihydralazine & hydrochlorothiazide)

 37. Tritace ® (ramipril & hydrochlorothiazide)

 38. Trizidin® (reserpine & clopamide & dihydroergocristine)

 39. Viskaldix® (pindolol & clopamide)

 40. Vivace Plus® (ramipril & hydrochlorothiazide)

(7) Лекарства, ефективни при хипертонични кризи: Clonidine (i.m.), Diazoxide* (bolus i.v., продължителност на ефекта 3–12 h), Dihydralazine* (i.v.), Nifedipine (sub linguam), Nitrolingual spray® или Niroglycerin® (sub linguam, продължителност на ефекта 15–20 min), Isoket spray® (sub linguam), Sodium Nitroprusside (продължителна i.v. инфузия), Phentolamine* (i.m,. i.v.), Urapidil* (i.v.), Furosemide (i.m./ p.o.)

(8) Препарати, показани при белодробна АХ: Sildenafil (Revatio®: 20 mg/8 h p.o.)

(9) Ваксини*: Ангиотензинова ваксина*,създаваща антитела срещу АТ; ваксина срещу тютюнопушене* (в етап на клинично изпиване), ваксина срещу затлъстяване* (в предклиничен етап на изследване)
1.2. АНТИАНГИНОЗНИ (АНТИСТЕНОКАРДНИ) ЛЕКАРСТВА
(1) Донори на NO

 • Органични нитрати: Glyceryl trinitrate, Isosorbide dinitrate, Isosorbide mononitrate, Pentaerithrityl tetranitrate

 • Сиднонимини: Molsidomine

(2) Бета-блокери

 • Селективни β1-блокери: Acebutolol, Atenolol, Bisoprolol, Celiprolol, Metoprolol

 • Неселeктивни β-блокери: Bopindolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol, Timolol

 • Препарати с алфа- и бета-блокираща активност: Carvedilol, Labetolol*

(3) Калциеви антагонисти

 • Дихидропиридини: Amlodipine, Felоdipine, Nifedipine

 • Бензотиазепини: Diltiazem

 • Фенилалкиламини: Verapamil

(4) Селективни If-инхибитори: Ivabradine

(5) Метаболотропни кардиопротектори: Trimetazidine, калиеви соли, левокарнитин, магнезиеви соли, Coenzyme Q10 (Ubiquinone)

(6) ACE инхибитори: Enalapril, Perindopril и др.

(7) Билкови чайове и фитопрепарати: Species neurosae cardialis, Tinctura Crataegi oxyacanthae
1.3. ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
(1) Лекарства, намаляващи пред- и следнатоварването на сърцето

 • ACE инхибитори: Enalapril, Lisinopril, Perindopril, Ramipril, Trandolapril

 • АТ1-блокери: Valsartan

 • Неорганични нитрати: Sodium Nitroprusside

(2) Лекарства, намаляващи предимно преднатоварването на сърцето

 • Салидиуретици: Chlorthalidone, Hydrochlorothiazide

 • Бримкови диуретици: Bumetanide*, Furosemide, Torsemide

 • Органични нитрати: Glyceryl trinitrate, Isosorbide dinitrate, Isosorbide mononitrate

(3) Антагонисти на алдостерона: Eplerenone, Spironolactone

(4) Лекарства, намаляващи следнатоварването на сърцето

 • Препарати с алфа- и бета-блокираща активност: Carvedilol, Labetalol*

 • Постсинаптични α1-блокери: Prazosin

 • Нормофрекфентни дихидропиридинови калциеви антагонисти: Amlodipine, Felodipine

(5) Миокардни стимуланти (кардиотоници)

 • Дигиталисови СГ: Digoxin, Digitoxin*, Lanatoside C

 • Дигоксинови производни: Acetyldigoxin, Methyildigoxin

 • Строфантови СГ: Strophanthin G*

 • Инхибитори на фосфодиестеразa III (инодилататори): Amrinone*, Enoximone*, Milrinone

 • Кардиотонични адреномиметици: Dobutamine, Dopamine

 • Калциеви сензитизатори: Levosimendan

(6) Метаболотропни кардиопротектори: Trimetazidine, магнезиеви и калиеви соли, Levocarnitine (ХД), Coenzyme Q10 (ХД)

(7) Имуностимуланти: Inosnine

(8) Фитопрепарати: Phytocardin® (ХД), Tinctura Adonidis vernalis, Tinctura Convallariae majalis, Tinctura Crataegi
1.4. АНТИАРИТМИЧНИ (АНТИДИСРИТМИЧНИ) ЛЕКАРСТВА
(1) Мембраностабилизиращи лекарства (клас I)

 • Хинидиноподобни лекарства (клас IА): Ajmaline*, Quinidine (Chinidinum sulfuricum), Detajmium*, Disopyramide*, Procainamide*

 • Лидокаиноподобни лекарства (клас IB): Lidocaine, Mexiletine, Phenytoin

 • Мембраностабилизиращи лекарства от клас IC: Flecainide*, Propafenone, Tocainide*

(2) Бета-блокери (клас II): Acebutolol, Atenolol, Esmolol*, Metoprolol, Oxprenolol, Pindolol, Propranolol

(3) Амиодароподобни лекарства (клас III): Amiodarone, Bretylium*, Dronedarone* (амиодаронов аналог, ефективен при предсърдно мъждене), Sotalol

(4) Kалциеви антагонисти (клас IV): Diltiazem, Verapamil

(5) Селективни инхибитори на AV проводимост

 • Лекарства, отварящи калиевите канали (с краткотраен ефект): Adenosine

 • Дигиталисови СГ (с продължителен ефект): Acetyldigoxin, Digitoxin*, Digoxin, Methyildigoxin

(6) Лекарства, ускоряващи проводимостта

 • M-холинолитици: Atropine

 • Неселективни бета-адреномиметици: Isoprenaline*, Orciprenaline*

 • Непреки адреномиметици: Ephedrine

(7) Лекарства, прилагани при калиев и/или магнезиев дефицит

 • Калиеви соли: Pottassium chloride, Kalinor® (potassium citrate & potassium hydrogencarbonate)

 • Магнезиеви соли: Magnesium aspartate (Magnerich®), Magnesium citrate (Magnesium Diasporal® – ХД), Magne B6® (magnesium lactate & pyridoxine), Magnesium orotate (Magnerot®), Magnesium oxide (Upsavit Magnesium®), Magnesium sulfate (Cormagnesin®)

 • Калиeви и магнезиеви соли: Pamaton® (potassium aspartate & magnesium aspartate), Panangin® (potassium aspartate & magnesium aspartate)

(8) Модифицирана клинична класификация на антитахиаритмичните лекарства

 • I група (забавят проводимостта в AV възел, ефективни при SV тахиаритмии): Adenosine, Diltiazem (i.v.), Esmolol*, Verapamil

 • II група (повлияват предимно камерни тахиаритмии): Lidocainе, Mexiletinе, Procainamide*, Propafenone, Phenytoin, Tocainide*

 • III група (повлияват надкамерни и камерни тахиаритмии): Ajmaline*, Amiodaronе, Chinidine, Disopyramidе*, Procainamidе*, бета-блокери


1.5. ПЕРИФЕРНИ ВАЗОДИЛАТАТОРИ
(1) Алфа-адренергични блокери

 • Селективни постсинаптични α1-блокери: Doxazosin, Prazosin

 • Неселективни α-блокери: Dihydroergocristine, Dihydroergotamine, Dihydroergotoxine, Ergotoxine, Nicergolin, Phentolamine*, Yohimbine*

(2) Неселективни фософодиестеразни инхибитори

 • Метилксантини: Pentoxifylline

 • Папаверин и аналози: Drotaverine, Papaverine

 • Други препарати: Bencyclan

(3) Селективни инхибитори на PDE5: Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil

(4) Простагландинови аналози (аденилатциклазни активатори): Alprostadil (PGE1), Iloprost (PGI2)

(5) Фитопрепарати, донори на NO: Extractum foliorum Ginkgo bilobae

(6) Хистаминови аналози: Betahistine

(7) Блокери на 5-HT2-рецепторите: Naftidrofuryl

(8) Церебрални вазодилататори

 • Кaлциеви антагонисти: Cinnarizine, Flunarizine, Nimodipine

 • Фосфодиестеразни инхибитори: Bencyclan, Pentoxifylline

 • Фитопрепарати, донори на NO: Extractum foliorum Ginkgo bilobae

 • Неселективни α-блокери: Nicergolin

 • Блокери на 5-HT2-рецепторите: Naftidrofuryl

 • Вазодилататори с антиоксидантна активност: Vinpocetine

 • Комбинирани препарати: Arlevert® (dimenhydrinate & cinnarizine), Phezam (cinnarizine & piracetam)


1.6. АНТИХИПОТЕНЗИВНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Селективни алфа-адреномиметици: Etilefrine, Midodrine, Norepinephrine*, Oxedrine*

(2) Непреки адреномиметици: Ephedrine, Mephentermine*

(3) ХПП: Vivoton S®
1.7. АНГИОПРОТЕКТОРИ
(1) Капиляротонични лекарства

 • Синтетични препарати: Calcium dobesilate

 • Комбинирани препарати: Doxivenil® (calcium dobesilate & heparinoid), Peflavit C®, Rutascorbin® (ascorbic acid & rutioside)

(2) Венотонични лекарства

 • Фитопрепарати: Dr. Theiss venen®, Endotelon®, Escalar®, Venalot depot®, Veniphyt® (ХД), Venoplant®

 • Биофлавоноиди и техни производни: Detralex® (diosmin & hesperidin), Diosmin, Troxerutin

 • Комбинирани препарати: Cyclo-3 fort®, Indovasin® (troxerutin & indometacin), GinkgoVin® (ХД), Varixinal® (ХД), Phlebescin®, Phlogenzym®

 • ХПП: Lymphomysot®

(3) Локални венотонични и антифлебитни препарати

 • Хепаринови препарати: Hemeran®, Heparoid Zentiva®, Lioton-1000 gel®

 • Хепариноподобни препарати: Hialuronidase

 • НСПВЛ за локално приложение: Benzydamine (Tantum®), Indometacin

 • Комбинирани препарати: Essaven®, Escalar®, Dr. Theiss venen®, Phlebescin®

(4) Антихемороидални лекарства (таблетки или ректални свещички и мази): Detralex®, Diosmin (Dioket®, Phlebodia®), Doloproct® (fluocortololne & lidocaine), Doxiproct plus® (dexamethasone & calcium dobesilate & lidocaine), Ginkor fort®, Mastu S®, Preparation H®, Procto-Glyvenol® (tribenoside & lidocaine), Ultraproct® (fluocortolone & cinchocaine)
1.8. AНТИДИСЛИПИДЕМИЧНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Препарати, потискащи синтеза на холестерола и липопротеините

 • Инхибитори на HMG-CoA редуктазата (статини): Atorvastatin, Fluvastatin, Lovastatin, Pravastatin, Rosuvastatin, Simvastatin

 • Фибрати (потискат липолизата в адипоцитите): Ciprofibrate, Clofibrate, Fenofibrate, Gemfibrozil

 • Никотинова киселина: Niacin (Vitamin B3)

(2) Препарати, ускоряващи метаболизма на холестерола и липидите

 • Йонообменни смоли: Colestipol*, Colestyramine* (Cholestyramine*)

 • Фитопродукти: Nolipid® (ХД), Pectin (ХД), Pectivit C active® (ХД: pectin & vitamin C)

 • Препарати, освобождаващи липопротеинлипаза: Liparoid 200®, Sulodexide

 • Препарати, засилващи обменните хепатални процеси: Lecithin® (ХД), Liponorm®

 • Полизахаридни ХД: Chitosan® (оспорва се от FDA)

(3) Инхибитори на чревната резорбция на холестерол: Ezetimibe

(4) Препарати, съдържащи полиненаситени есенциални омега-3-мастни киселини: Clarinol® (ХД), Escimo-3® (ХД), Olisalvin omega-3®, Olisalvin omega-3® forte, Omacor®

(5) Комбинирани препарати: Inegy® (ezetimibe & simvastatin)
1.9. ОСНОВНИ КО-АДЮВАНТНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ССЗ
(1) Тромбоцитни антиагреганти: Abciximab, Acetylsalicylic acid (75 до 100 mg/24 h p.o.), Aggrenox® (dipyridamole & acetylsalicylic acid), Clopidogrel, Dipyridamole, Ticlopidine, Tirofiban

(2) Фибринолитици (при остри тромбоемболични инциденти): Alteplase, Reteplase, Streptokinase, Tenecteplase, Urokinase*

(3) Aнтикоагуланти

 • Хепарин и нискомолекулярни деривати

 • Орални антикоагуланти: Acenocoumarol, Warfarin

(4) Морфиномиметици (при ОМИ): Pethidine, Thalamonal (fentanyl & droperidol)

(5) Ноотропи: Citicoline, Phezam® (cinnarizine & piracetam), Piractetam, Pramiracetam

(6) Анксиолитици (интермитентно): Bromazepam, Medazepam, Nitrazepam и др.

(7) Имуностимуланти: Inosine

(8) Ваксини*: Ваксина срещу тютюнопушене* (в етап на клинично изпиване), ваксина срещу затлъстяване* (в предклиничен етап на изследване)


2. АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА


2.1. АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА
2.1.1. Бета-лактамни антибиотици

(1) Пеницилини

 • Тесноспектърни бета-лактамазонеустойчиви пеницилин: Benzacillin compositum®, Benzathine benzylpenicillin, Benzylpenicillin, Combicillin® (procaine penicillin & benzylpenicillin), Phenoxymethylpenicillin, Procaine Penicillin

 • Тесноспектърни бета-лактамазоустойчиви изоксазолилпеницилини: Cloxacillin, Dicloxacillin*, Flucloxacillin*, Oxacillin

 • Тесноспектърни бета-лактамазоустойчиви пеницилини: Methicillin*, Nafcillin*

 • Широкоспектърни аминопеницилини: Amoxicillin, Ampicillin

 • Широкоспектърни карбоксипеницилини: Carbenicillin

 • Широкоспектърни уреидопеницилини: Azlocillin, Mezlocillin*, Piperacillin, Ticarcillin*

 • Протектирани с бета-лакатамзен инхибитор широкоспектърни пеницилини: Co-amoxiclav (amoxicillin & acidum clavulanicum), Sultamicillin (ampicillin & sulbactam), Tazocin® (piperacillin & tazobactam)

 • Комбинирани с изоксазолилипеницилин широкоспектърни пеницилини: Cloxampicin® (cloxacillin & ampicillin)

(2) Цефалоспорини

 • Цефалоспорини от I поколение: Cefadroxil, Cefalexin, Cefapirin, Cefalotin, Cefazolin, Cefprodoxime*

 • Цефалоспорини от II поколение: Cefaclor, Cefamandole, Cefotetan*, Cefotiam*, Cefoxitin, Cefprozil, Cefuroxime axetil, Cefuroxime sodium

 • Цефалоспорини от III поколение: Cefdinir*, Cefetamet, Cefixime, Cefoperazone, Cefotaxime, Cefsulodin*, Ceftazidime, Ceftibuten, Ceftriaxone, Ceftizoxime*

 • Цефалоспорини от IV поколение: Cefepime, Cefpirome

 • Протектирани с бета-лакатамзен инхибитор цефалоспорини: Sulperazon® (cefoperazone & sulbactam)

(3) Карбапенеми: Ertapenem, Meropenem, Tienam (imipenem & cilastatin)

(4) Монобакатами: Aztreonam, Carumonam*, Moxalactam*

(5) Карбацефеми: Locarbacef*
2.1.2. Небета-лактамни антибиотици

(1) Аминогликозиди: Amikacin, Baneocin® (neomycin & bacitracin), Bivacin® (neomycin & bacitracin), Enbecin® (neomycin & bacitracin), Gentamicin, Kanamycin, Nebacetin® (neomycin & bacitracin), Nemybacin® (neomycin & bacitracin), Neomycin, Paromomycin*, Streptomycin, Tobramycin, Topocin® (neomycin & bacitracin); Spectinomycin (структурно сходен на аминогликозите)

(2) Тетрациклини: Doxycycline, Methacycline, Minocycline*, Oxytetracyclyne*, Tetracycline, Tetraolean® (tetracycline & oleandomycin)

(3) Амфениколи: Chloramphenicol, Thiamophenicol*

(4) Макролиди: Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Josamycin, Midecamycin, Oleandomycin*, Rodogyl® (spiramycin & metronidazole), Rovamet® (spiramycin & metronidazole), Roxithromycin, Spiramycin

(5) Кетолиди: Telithromycin (Ketek®)

(6) Линкозамиди (линкозамини): Clindamycin, Lincomycin

(7) Полимиксини: Colistin* (polymyxin E*)

(8) Гликопептиди: Teicoplanin, Vancomycin

(9) Стрептограмини: Synercid® (quinupristin & dafopristin)

(10) Рифамицини: Rifabutin, Rifampicin, Rifamycin*

(11) Други антибактериални антибиотици: Bacitracin*, Fosfomycin*, Fusafungine, Fusidic acid, Mupirocine
2.1.3. Синтетични антибактериални лекарства

(1) Хинолони (гиразни или топоизомеразни) инхибитори

 • Налидиксова киселина и аналози: Nalidixic acid, Oxolinic acid*, Pipemidic acid

 • Флуорохинолони: Ciprofloxacin, Enoxacin, Fleroxacin, Gatifloxacin*, Grepafloxacin*, Levofloxacin, Lomefloxacin, Moxifloxacin, Nadifloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin, Pefloxacin

(2) Сулфонамиди

 • Сулфонамиди с кратко действие: Silver Sulfadiazine, Sulfacetamide, Sulfadiazine*, Sulfadicramide, Sulfathiazole, Sulfathiazole argentate

 • Сулфонамиди със средно продължително действие: Sulfamethoxazole

 • Депо-сулфонамиди: Sulfadimethoxine*, Sulfalene*

 • Сулфонамиди със слаба чревна резорбция: Sulfaguanidine

 • Комбинирани сулфонамиди: Co-Trimoxazole (sulfamethoxazole & trimethoprim)

 • Сулфонамиди с антиулцерозна активност: Sulfasalazine, Salazodimethoxine*

(3) Производни на оксaлизидонона: Linezolid

(4) Оксихинолини (8-оксихинолини)

 • Eнтероантисептици: Chlorquinaldol*, Tilbroquinol*

 • Уроантисептици: Nitroxolin

 • Вагинални антисептици: Gynalgin® (metronidazole & chlorquinaldol), Klion D® (metronidazole & miconazole)

(5) Нитрофурани

 • Eнтероантисептици: Furazolidone*, Nifuroxazide

 • Уроантисептици: Nitrofurantoin* (Orafuran*)

(6) Други антибактериални лекарства: Daptomycin
2.1.4. ХПП: Angin-Heel S®, Cinnabsin®
2.2. АНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Противотуберкулозни лекарства

 • Синтетични препарати: Ehambutol, Ethionamide*, Isoniazid, Pyrazinamide

 • Антибиотици: Capreomycin*, Cycloserine*, Rifabutin, Rifampicin, Streptomycin

 • Препарати от I ред: Ethambutol, Isoniazid, Pyrazinamide, Rifampicin, Streptomycin

 • Препарати от II ред: Capreomycin*, Cycloserine*, Ethionamide*, Moxifloxacin

(2) Антилепрозни лекарства: Clofazimine*, Dapsone*, Ethionamide*, Rifampicin
2.3. АНТИЛУЕТИЧНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Пеницилини: Benzathin Benzylpenicillin, Benzylpenicillin

(2) Макролиди: Erythromycin

(3) Тетрациклини

(4) Цефалоспорини
2.4. АНТИМИКОТИЦИ
(1) Антимикотици, нарушаващи пропускливостта на клетъчната мембрана (блокери на ергостероловия биосинтез)

 • Имидазоли: Bifonazole, Clotrimazole, Econazole, Fenticonazole, Flutrimazole, Ketoconazole, Miconazole

 • Триазоли: Fluconazole, Itraconazole, Voriconazole

 • Алиламини: Terbinafine, Naftifine

 • Морфолини: Amorolfine*

 • Тиокарбамати: Tolciclate, Tolnaftate*

 • Субституирани пиридони: Ciclopirox, Ciclopirox olamine

 • Препарати, съдържащи ундециленова киселина: Mycodermin®

 • Полиенови антибиотици: Amphotericin B, Nystatin

(2) Антимикотици, инхибиращи синтеза на нуклеинови киселини: Flucytosine*

(3) Антимикотици, увреждащи клетъчната стена

 • Инхибитори на синтеза на бета-D-гликана: Capsofungin

 • Антимикотици, потискащи хитиновия синтез: Griseofulvin*


2.5. ПРОТИВОВИРУСНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Противогрипни лекарства

 • Невраминидазни инхибитори (активни срещу грипните вируси A и B): Oseltamivir, Zanamivir

 • Циклични амини (активни предимно срещу грипeн вирус A): Rimantadine, Amantadine

 • Aнтиоксиданти: Ascorbic acid

 • Фитостимуланти и ХД: AscoRutiCal® (ХД), AscoRutiCal forte® (ХД), AscoRutiCal forte with Garlic® (ХД), Dr. Theiss Echinacea forte, Echinacci® (ХД), Echinacin Madaus®, Esberitox N®, Immunocomplex® (ХД), Imunobor® broncho (ХД)

 • Синтетични имуностимуланти: Dipyridamole, Inosine

 • Ваксини: Fluarix®, Fluogen®, Inflexal V®, Influvac®, Invivac®, Vacciflu®, Vaxigrip®

 • ХПП: Acconitum-Homaccord®, Dolicoccil®, Dr. Theiss grippetropfen®, Gripp-Heel®, Influcid®, Oscilococcinum®, Paragrippe®, Stodal®

(2) Препарати за лечение на СПИН (антиретровирусни средства)

 • Нуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК полимераза (обратна транскриптаза): Abacavir, Combivir® (lamivudine & zidovudine), Didanosine, Enteavir, Kivexa™ (abacavir & lamivudine), Lamivudine, Stavudine, Telbivudine, Trizivir® (abacavir & lamivudine & zidovudine), Zalcitabine, Zidovudine

 • Ненуклеозидни инхибитори на вирусната ДНК полимераза: Efavirenz, Nevirapine

 • Протеазни инхибитори: Amprenavir, Atazanavir, Darunavir, Fosamprenavir, Indinavir, Nelfinavir, Kaletra® (ritonavir & lopinavir), Ritonavir, Saquinavir, Tripanavir

 • Лекарства, потискащи сливането на вирусната с таргетната клетъчна мембрана: Enfuviritide

 • Лечение на опортюнистичните инфекции при СПИН: Pneumocystis carinii пневмония (Co-trimoxazole); орофарингеална кандидоза (Fluconazole); туберкулоза, причинена от Mycobacterium avium complex (Rifabutin)

(3) ДНК полимеразни инхибитори за лечение на Herpes simplex и varicella/zoster инфекции

 • Hуклеозидни аналози: Aciclovir, Brivudine, Famciclovir, Ganciclovir, Penciclovir, Valaciclovir, Valganciclovir

 • Ненуклеозидни аналози: Foscarnet

 • Други препарати: Epervudine

(4) Нуклеозидни ДНК полимеразни инхибитори за лечение на хроничен хепатит C: Ribavirin
2.6. АНТИПРОТОЗОЙНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Антималарийни лекарства

 • Хинолин-метаноли: Mefloquine*, Quinine* (Chininum hydrochloricum*)

 • 4-Аминохинолини: Amodiaquine*

 • 8-Аминохинолини: Chloroquine, Primaquine*

 • Сесквитерпенови лактони: Artemisinin*, Artresunate*

 • Фолатни антагонисти: Proguanil*, Pyrimethamine*, Sulfadoxine*

 • Фенантрен-метаноли: Halofantrine*, Lumefantrine (вж. Riamet®)

 • Тетрациклини: Doxycycline

 • Комбинирани препарати: Riamet® (arthemether & lumefantrine), Fansidar* (pyrimethamine & sulfadoxine)

(2) Антитрихомонасни лекарства: Clotrimazole, Gynalgin (metronidazole & chlorquinaldol), Klion D® (metronidazole & miconazole), Macmiror complex® (nufuratel & nystatin), Metronidazole, Nimorazole, Policresulen (Vagothyl®), Tinidazole

(3) Амебицидни лекарства

 • Tъканни амебициди: Emetine*, Dehydroemetine*, Chloroquine, Metronidazole, Nimorazole, Tinidazole

 • Луменални амебициди: Paromomycin*

(4) Антитоксоплазмозни лекарства: Erythromycin, Chloramphenicol, Co-Trimoxazole (sulfamethoxazole & trimethoprim), Pyrimethamine*, Spiramycin

(5) Антиламблиазни лекарства: Chloroquine, Metronidazolе, Nifuratel (Macmiror®), Paromomycin*

(6) Антибалантидиазни лекарства: Metronidazole, Paromomycin*, Doxycycline

(7) Лекарства за лечение на пневмоцистоза: Co-Trimoxazole (sulfamethoxazole & trimethoprim), Pyrimethamine*
2.7. АНТИХЕЛМИНТНИ ЛЕКАРСТВА
(1) Антицестодни лекарства: Extractum Filicis maris aethereum fluidum*, Niclosamide*, Praziquantel

(2) Антинематодни лекарства: Albendazole, Ivermectin*, Levamisole, Mebendazole, Piperazine (Helmicid®), Pyrantel, Thiabendazole*

(3) Антитрематодни лекарства: Lucanthon*, Praziquantel


Каталог: kft -> sites -> default -> files -> uch programi -> web edu -> Drug Support
Drug Support -> Ламбев, Ив. Лекарствени препарати – II изд. Медицина и физкултура, София, 2008: най-често използвани съкращения и означения
Drug Support -> Хомеопатична селекция (резюме) Доц. Ив. Ламбев Хомеопатията
web edu -> Книгата "тестове по фармакология"
web edu -> Лекарства, повлияващи храносмилателната система1 12 Антиулкусни лекарства
Drug Support -> Ламбев, Ив. Selecta medicamentorum. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
Drug Support -> Лекарства с определена рискова категория за кърмене
Drug Support -> Иван Ламбев. Selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005
Drug Support -> Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина
Drug Support -> Недопустими уринни концентрации на някои лекарства за спортисти


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница