Iv национална конференция по хранене "Нови храни, хранителни добавки и медикаменти в превенция и лечение на съвременните болести"Дата21.01.2018
Размер84.65 Kb.
#49493
ТипПрограмаÁúëãàðñêî äðóæåñòâî ïî õðàíåíå è äèåòåòèêà

IV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХРАНЕНЕ
"Нови храни, хранителни добавки и медикаменти в превенция и лечение на съвременните болести"
София - Военно-медицинска академия - Кинозала

30-31 октомри 2008 год.


Организационен комитет :
Председател :

Проф. д-р Божидар Попов, дмн


Членове :

Ст.н.с. д-р Донка Байкова, дм Доц. д-р Александър Пенков, дм

Ст.н.с. д-р Евгени Стойнев, дм. Д-р Светлана Кирякова

Доц. д-р Даниела Попова, дм Д-р Димитър Христов

Ст.н.с. Любка Георгиева, дм Инж. Мичо Боев
ПРОГРАМА

30.Х - четвъртък

9.00 -17.00 ч. Регистрация на участниците в конференцията

10.30-11.00 ч. Откриване на конференцията и приветствия

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
Председател : проф. д-р Б. Попов, дмн

Секретар : д-р М. Николова

11.00-11.20 ч. Хранителните добавки и функционалните храни при здраве и болест - ст.н.с. д-р Д. Байкова, дм – НЦООЗ, София

11.20-11.40 ч. Приложение на Европейското законодателство за нови храни и хранителни ингредиенти в страните-членки на Европейския съюзст.н.с. д-р В. Дулева, дм - НЦООЗ-София

11.40-12.00 ч. - Роля и значение на естествените фитоестрогени – проф. Ю. Гичев, дмн, Българо-руски научен учебно-образователен център „Сибирско здраве” - София

12.00 – 12.20 ч. Съвременно лечение на захарен диабет - доц. д-р Д. Попова, дм - МБАЛ ‘’Царица Йоанна’’- София

12.20 – 12.40 ч. Имунопротективни лиофилизирани храни – ст.н.с. Л. Георгиева, дм, Институт по криобиология и хранителни технологии- София

12.40 – 13.00 ч. Дискусия

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка с кафе-пауза.

Пресконференция
I заседание :

Председател : доц. д-р Д. Попова, дм

Секретар : д-р Р. Попова

ДОКЛАДИ

14.00-14.15 ч. Възможности за превенция на социално – значими заболявания чрез подходящи храни и хранителни добавки - здравно – политически аспекти - Ст.н.с. д-р П. Цонов, Нов български университет- София

14.15-14.30 ч. Класически и нови здравословни рискове пред консуматорите на млечни и функционални храни

С. Иванов1, В. Алексиева2, Л. Митева2, П. Керчев31Център по Биология на Храните, ЕООД; 2Институт по Физиология на Растенията, БАН; 3Plant Products and Food Quality, Scottish Crop Research Institute

14.30-14.45 ч. Оценка на стратегии за борба с неинфекциозни заболявания, рискови фактори и здравно поведение - доц. д-р Б.Китов, дм - Катедра социална медицина и организация на здравеопазването– МУ, Варна.

14.45-15.00 ч. Пробиотици и имунитет - д-р М. Георгиева, МУ-Варна

15.00-15.15 ч. Токсикологична безвредност на пробиотиците ‘’ЕНТЕРОСАН’’

ст.н.с. д-р Р. Еникова, дм -НЦООЗ, н.с д-р Н.Шумков-НЦООЗ, проф. И. Мургов, дбн -УХТ, Пловдив, проф. З. Денкова, дб – УХТ, Пловдив.15.15-15.30 ч. Червеното вино като фактор за добро здраве” – проф. дтн К. Фърцов – ИКХТ- София

15.30-15.45 ч. Природен зеолит за намаляване на риска от образуване на бъбречни и жлъчни камъни –Н.Измирова1,

П. Узунов2, И. Томова3, М. Баева4, Б.Алексиев5, Е. Джурова5, П. Благоева6, Ц. Мирчева, К. Ватралова71”Клиналекс – Недялка Измирова” ЕТ, 2СУ “Св. Климент Охридски” Факултет по Физика, 3Първа АГ болница “Св. София”, 4БАН Институт по физика на твърдо тяло, 5СУ “Св. Климент Охридски” Факултет по Геология и география, 6Болница за активно лечение на онкоболни-София, 7Институт по обществено здраве

15.45-16.00 ч. Природен зеолит за намаляване на риска от образуване на туморни формирования - същият авторски колектив

16.00-16.15 ч. - Здравословен ефект от хранителната добавка ЕНОВИТОН, получена от антоциани, екстрахирани от млади червени екологични вина - проф. К. Фърцов1, дтн, акад. Цв. Цветков1, проф. дфн Р.Шекерджийски2, проф. Р. Овчаров, дмн, доц. д-р М. Аляков,

доц. д-р Д. Вучев3, маг. фарм. М. Паргов4 , маг. К. Коев51ИКХТ- София, 2МУ- София, 3МУ – Пловдив, 4 Биомеда-АД, Пловдив, 5НИИВСН- София16.15-16.30 ч. - Благоприятни дълготрайни ефекти на функционални храни на белтъчна основа при редукция на тегло – д-р Р. Попова-МБАЛ ‘’Царица Йоанна’’- София

16.30-16.45 ч. - Дискусия

16.45-17.00 ч. – Кафе- пауза
II заседание - Презентации

Председател : ст.н.с. Л. Георгиева, дм

Секретар : н.с. Ил. Начева, дб

17.00 – 17.15 ч. - Хранене и хранителни добавки в комплексния подход на вторична профилактика на бъбречно-каменна болест.- Ив. Денев, проф. Р. Шекерджийски, дфн - НАТСТИМ ЕООД17.15-17.30 ч. - Биоактивни компоненти в млеката за кърмачета - д-р Ир. Владимирова - AXХON-NUTRICIA

17.30-17.45 ч. - Хранителните фибри – съществен фактор за доброто здраве

д-р М. Николова – Kendy17.45-18.00 ч. Конюгирана линолова киселина и зелен чай - д-р Вл. Шишков - Pharma Nord

18.00-18.15 ч. - -”Месни деликатеси с ниско съдържание на мазнини - уникален вкус с грижа за здравето” –

З. Симеонова - „Тандем18.15-18.30 ч. - Приложение на хляб ,,Бонус’’ в профилактичното и лечебно хранене – Г. Вутова - JVL България.

18.30-18.45 ч. Калорекс Апетин - нов продукт за подтискане на апетита

Й. Петрова, „Борола18.45-19.00 ч. „Каливита” и нейните продукти на българския пазар – Ив. Милев - „Каливита Интернешънъл

19.00-19.15 ч. - Дискусия

19.30КОКТЕЙЛ В РЕСТОРАНТ
31.Х - петък
ІІІ заседание

Председател : ст.н.с. д-р Д. Байкова, дм

Секретар : д-р Д. Христов

9.30 – 9.45 ч.Хранителни суплементи – оценка на нутритивния риск -

ст.н.с. К. Ангелова, дм - НЦООЗ-София9.45- 10.00 ч. - Здравни претенции на храни и хранителни добавки - регулация в Европейския съюз –

ст.н.с. д-р В. Дулева, дм - НЦООЗ-София10.00–10.15 ч. - Хранителните добавки и функционалните храни – обогатители на диетата при запазване на редуцираното тегло – ст.н.с. д-р Д. Байкова, дм – НЦООЗ, София

10.15-10.30 ч. - Приложение на бета - глюкани в състава на функционални храни на зърнена основа -

н.с. д-р Н. Михалкова, ст.н.с. Л. Георгиева, дм – ИКХТ, София10.30-10.45 ч. - Профилактични лиофилизирани храни на соева основа – ст.н.с. Р. Николова, дт, 

ст.н.с. Л. Георгиева, дм - ИКХТ- София10.45-11.00 ч.Ролята на хранителните добавки в превенцията на затлъстяването

д-р М.Николова, д-р Д. Христов, доц. д-р А. Пенков, дм- МУ-София11.00-11.15 ч. - Антиоксидантна и имуностимулираща активност на някои антоцианин-съдържащи плодове

П. Денев- УХТ, Пловдив11.15-11.30 ч.Дискусия

11.30-12.00 ч.Кафе – пауза
ІV заседание

Председател : ст.н.с. д-р Е. Стойнев, дм

Секретар : д-р Св. Кирякова

12.00-12.15 ч.Суплементиране с желязо за контрол на желязо-дефицитна анемия при кърмачета и деца до 5 години – международни и национални стратегии и практики – ст.н.с. д-р Ст. Петрова,дм, д-р Л. Рангелова

12.15-12.30 ч. - Приложение на нови диетични продукти в III-ия етап на общоевропейското диетологично проучване DIOGENES - ст.н.с. д-р Св.Ханджиев, дм, д-р Т. Ханджиева-Дърленска.

12.30-12.45 ч.Лактозата и производните на лактозата като биологично активни съставки в храната на човека - проф. Хр.Чомаков, дбн

12.45-13.00 ч. - Комбинирано лечение на дислипопротеинемии – ст.н.с. д-р Е.Стойнев, дм НМТБ-София

13.00 – 13.15 ч. - Влияние на различния селенов прием върху експресията на ензима глутатион-пероксидаза в аортна стена на  нормо- и спонтанно-хипертензивни плъхове. Б. Русева, Р. Иванова, Й. Мартинова, М. Моллова,

Ц. Луканов. Катедра по физиология - МУ- Плевен13.15-13.30 ч. – Възможности за използване на функционални добавки в тестени сладкарски изделия. –

доц. В. Терзиева, доц. М. Баева- УХТ-Пловдив13.30–13.45 ч. - Пчелният продукт “Перга” – екологична храна и ценен “белтъчен концентрат” при пациенти с андроидно затлъстяване и метаболитен синдром – д-р Е. Петков - Национална научна асоциация по пчеларство.

13.45–14.00 ч. – Дискусия

14.00 ч.- ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
ПОСТЕРНА СЕСИЯ

30 октомври, четвъртък

13.00 – 17.00 ч., фоайето пред кинозалата


  1. Антиоксидантна защита при съвременните социално-значими заболявания – д-р Д. Христов,

д-р М.Николова, доц. д-р А.Пенков, дм - Катедра „Хигиена, медицинска екология и хранене”, МУ-София

  1. Протективен ефект на витамин С въху стомашно-чревния тракт

д-р Кр. Ватралова, Д.Овчарова - НЦООЗ – София

  1. Структура, функция и метаболизъм на колаген в организма и здравен ефект при орално приемане. д-р Кр. Ватралова, М.Атанасова - НЦООЗ – София

  2. Оценка на храненето в лечебните заведения на град Хасково

Ст. Младенова1, Т. Търновска2, Т.Янакиева1, В.Лесова1 -

1 РИОКОЗ – Хасково, 2 МУ – Пловдив

  1. Протективни ефекти на витамин К – възможности за превенция и лечение на съвременните болести - В. Бирданова, Н. Статев, Л. Боянов - Катедра по хигиена, медицинска екология и професионални заболявания, Медицински университет –Плевен.

  2. Характеристика на нови потенциални пробиотични щамове изолирани от кисели теста - Г. Добрева -Йосифова, Ст.Антонова-Николова, Л.Йочева, Св.Данова, Р. Георгиева - Катедра по Обща и промишлена микробиология, Биологически факултет, СУ- София.

  3. Подбор на лактобацили с пробиотични свойства за приложение в нови функционални храни и терапевтични формули. – Р. Георгиева1, М. Петрова1, П. Колева1, С. Димитонова1, Н. Кирилов2,

Г. Добрева-Йосифова2, С. Антонова-Николова2, Д. Николова2, Ц. Игнатова2, И. Иванова2, С. Данова1

1 Институт по Микробиология „Стефан Ангелов” БАН, София, 2 Биологически факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

  1. Ефект на цинковата суплементация върху експресия на медно-цинковата супероксиддисмутаза в черния дроб на спонтанно хипертензивни плъхове - Димитрова1 А., Д. Страшимиров1, T. Бетова2,

А. Русева3, С. Тишева4, М. Апостолова5 - 1Катедра “ Физиология, патофизиология и клинична и експериментална фармакология” МУ, Плевен 2 Катедра”Обща и клинична патология” МУ, Плевен;3 Клинична лаборатория  УМБАЛ, Плевен;4 Катедра “Вътрешни болести” МУ, Плевен; 5 ИМБ, Лаборатория по медико-биологични изследвания, БАН, София

 1. Природен зеолит за намаляване на риска от въздействие на радиохимични елементи - Н.Измирова1, П. Узунов2, И. Томова3, М. Баева4, Б.Алексиев5 Е. Джурова5, П. Благоева6, Ц. Мирчева, К. Ватралова7

1”Клиналекс – Недялка Измирова” ЕТ, 2СУ “Св. Климент Охридски” Факултет по Физика, 3І АГ– болница “Св. София”, 4БАН Институт по физика на твърдо тяло, 5СУ “Св. Климент Охридски” Факултет по Геология и география, 6Болница за активно лечение на онкоболни-София, 7Институт по обществено здраве

    1. Тенденции в съдържанието на някои замърсители в храни от растителен произход. - Д. Найденова, Б. Кавалджиева, Ст. Георгиева, Ст. Порожанова - Катедра Хигиена – МУ Варна.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница