Іv събиране на публични вземания РАЗДЕЛ ІV.Ііі. ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ ДЯЛ ІV.Ііі.ІІ. Особени случаиДата15.01.2018
Размер19.71 Kb.
#47685
ТипГлава


Глава ІV. събиране на публични вземания


РАЗДЕЛ ІV.ІІІ. ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ

ДЯЛ ІV.ІІІ.ІІ. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

фиш ІV.ІІІ.ІІ.3.


ЗАБРАНА ЗА ЦЕСИЯ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ


НОРМАТИВНА УРЕДБА

чл. 190 от ДОПК;

чл. 99 от Закона за задълженията и договорите

І. ПОНЯТИЕ ЗА ЦЕСИЯ

Цесията е понятие на гражданското право и представлява споразумение за прехвърляне на вземане на друго лице. Съгласно чл. 99 от Закона за задълженията и договорите кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това.

По отношение на публичните вземания законът /чл. 190 от ДОПК/ е установил специална забрана за прехвърляне /цедиране/.
ІІ. ЗАБРАНА ЗА ЦЕДИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ

На основание чл. 190, ал. 1 от ДОПК се забранява цесията на публични вземания, т.е. на вземането на държавата, чрез НАП, от лицето.

Публични вземания са тези държавни и общински вземания, посочени в чл. 162, ал. 2 от ДОПК (виж фиш ІV.І.1.Публични и частни вземания. Ред на събиране).
ІІІ. ЗАБРАНА ЗА ЦЕДИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА ОТ НАП

Освен забрана за прехвърляне на публични вземания, е установена и забрана за прехвърляне на вземания и в обратната посока –вземания на лицето от НАП:1. вземания на задължените лица по чл. 128, ал. 1 от ДОПК:

- данъцинапример по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС,– внесени от лицето без основание или на отпаднало основание – например по отменен ревизионен акт или внесени в повече авансови данъци;

- задължителни осигурителни вноскивноски за ДОО, ДЗПО и ЗО;- глоби и имуществени санкции, наложени от органите по приходите.

  • суми, подлежащи на възстановяване от Националната агенция за приходите съгласно данъчното или осигурителното законодателство – това са най-често случаите на ДДС за възстановяване.

2. Други вземания от надвнесени публични задължения.НАРЪЧНИК ПО ДОПК, 2012


Каталог: files -> naruchnik-dopk-2017
naruchnik-dopk-2017 -> Ііі. Обжалване
naruchnik-dopk-2017 -> І. общи правила раздел І.ІV. Връчване на съобщения фиш І.Іv адрес за кореспонденция
naruchnik-dopk-2017 -> Закон за публичното предлагане на ценни книжа Закон за пазарите на финансови инструменти
naruchnik-dopk-2017 -> Ііі. ОБЖАЛВАНЕ РАЗДЕЛ ІІІ. ІІ. Обжалване на ревизионния акт по административен ред фиш ІІІ.І
naruchnik-dopk-2017 -> Іv. VІІ. Публична продан дял ІV. VІІ.І. Общи правила
naruchnik-dopk-2017 -> Іі отделни административни производства
naruchnik-dopk-2017 -> Іі отделни административни производства
naruchnik-dopk-2017 -> І. Общи правила. Раздел І.І. Предмет, компетентност, страни и участници в производството Фиш I
naruchnik-dopk-2017 -> Ххv. „Принудително изпълнение" Раздел ІІ. "способи" фиш ІV vІ. IІ
naruchnik-dopk-2017 -> І. общи правил а. Раздел І. v доказателства и доказатлствени средства фиш І


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница