Иван Ламбев: selecta medicamentorum®. “Индустриал сървис – Сердика”, София, 2005страница6/45
Дата30.07.2018
Размер3.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

MIXTARD (АТС код: A10AD01)


Mixtard® 10 NovoLet (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.); състои се от 10% разтворим инсулин и 90% изофан инсулин. Mixtard® 10 Penfill (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (опpo 1, 5 и 10 бр.); състои се от 10% разтворим инсулин и 90% изофан инсулин. Mixtard® 20 NovoLet (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.); състои се от 20% разтворим инсулин и 80% изофан инсулин. Mixtard® 30 NovoLet (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml в картриджи по 1,5 и 3 ml (оп. по 5 бр.). Mixtard® 30 (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 40 UI/ml във флакони по 10 ml (оп. по 1 и 5 бр.). Mixtard® 30 InnoLet (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. по 1, 5 и 10 бр.). Mixtard® 40 HM NovoLet (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.); състои се от 40% разтворим инсулин и 60% изофан инсулин. Mixtard® 50 NovoLet (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). Mixtard® 10 PenFill (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). Mixtard® 20 PenFill (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). Mixtard® 30 PenFill (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). Mixtard® 40 PenFill (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.). Mixtard® 50 PenFill (Novo Nordisk A/S) – суспензия за инжектиране 100 UI/ml – 3 ml в картриджи (оп. 5 бр.); състои се от 50% разтворим инсулин и 50% изофан инсулин. Една международна единица отговаря на 35 mcg анхидриран човешки инсулин.
MONOTARD (АТС код: A10AD01): ▲Monotard HM® (Novo Nordisk A/S) – суспензия за подкожно инжектиране 40 UI/ml – 10 ml във флакони (оп. по 1 бр.).
A10AE Инсулинови препарати и аналози с продължително действие (пролонгирани инсулини)
INSULIN GLARGINE – INN (ATC код: A10AE04)

Lantus® OptiPen (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в картриджи OptiPen (оп. 5 бр.). ▲Lantus® OptiSet (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml (оп. 5 бр.).


INSULIN DETEMIRINN (ATC код: A10AE05)

Levemir® PenFill (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в картриджи PenFill (оп. 5 бр.). ☺Levemir® FlexPen (NovoNordisk A/S) – инжекционен разтвор 300 UI/3 ml в предварително напълненана писалка FlexPen (оп. 5 бр.).


А10В Орални антидиабетични лекарства

А10ВА БигванидиMETFORMININN (АTC код: A10BA02)

Glucophage® (Merck Sante) – филм-таблетки по 500 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.) и 1000 mg (оп. 60 бр.). Meglucon® 500 (Hexal AG) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 30 и 120 бр.). Meglucon® 850 (Hexal AG) – филм-таблетки 850 mg (оп. по 30 и 120 бр.).Metfogamma® 500 (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 30 и 120 бр.). Metfogamma® 850 (Woerwag Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 60, 90 и 120бр.). Metfodiab® 500 (Актавис ЕАД) – обвити таблетки 500 mg (оп. по 30 и 100 бр.). Metfodiab® 850 (Актавис ЕАД) – обвити таблетки 850 mg (оп. по 30, 60 и 100 бр.). Metformin AL® 500 (Aluid Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 30 и 120 бр.). Metformin AL® 850 (Aluid Pharma GmbH & Co.KG) – филм-таблетки 850 mg (оп. по 30 и 120 бр.). Metformin BMS® 500 (Bristol Myers Squibb AG) – филм-таблетки 500 mg (оп. 100 бр.). Metformin BMS® 850 (Bristol Myers Squibb AG) – филм-таблетки 850 mg (оп. 100 бр.). Neoformin® 500 (“Нео Балканика” ЕООД) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). Neoformin® 850 (“Нео Балканика” ЕООД) – филм-таблетки 850 mg (оп. по 30, 60 и 120 бр.). Siofor® 500 (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – филм-таблетки 500 mg (оп. по 30 и 120 бр.). Siofor® 850 (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – филм-таблетки 850 mg (оп. по 30 и 120 бр.). Sophamet® 500 (Sopharma AD) – филмирани таблетки 500 mg (оп. 50 бр.). Sophamet® 850 (Sopharma AD) – филмирани таблетки 850 mg (оп. 30 бр.).А10ВВ Сулфанилурейни препарати (СУП)GLIBENCLAMIDEINN (АTC код: A10BB01)

Betanase® (Кадила Лтд.) – таблетки 5 mg (оп. 1000 бр.). Glibenclamid (Sopharma AD) – таблетки 5 mg (оп. 60 бр.). Glibenclamid NIHFI® (НИХФИ АД) – таблетки 5 mg (оп. 60 бр.). Maninil 3,5® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 3,5 mg (оп. 120 бр.). Maninil 5® (Berlin-Chemie AG Menarini Group) – таблетки 5 mg (оп. 120 бр.).


GLICLAZIDE – INN (АTC код: A10BB09)

Diab® (“Чайкафарма” АД) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). Diaprel® (Les Labororatoires Servier) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). Diaprel MR® (Les Labororatoires Servier) – таблетки с модифицирано (удължено) освобождаване 30 mg (оп. 60 бр.). Diabrezide® (L. Molteni e C. Dei F. Ili Alitti S.p.A., Италия) – таблетки 80 mg (оп. 40 бр.). Diglical® (Pliva Hrvatska d.o.o.) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.). Gluctam® (Egis Pharamceutivals Ltd.) – таблетки 80 mg (оп. 20 и 60 бр.). Normodiab® (Актавис ЕАД) – таблетки 80 mg (оп. 60 бр.).


GLIMEPIRIDE – INN (ATC: A10BB12)

Amaryl® 1.0 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 1 mg (оп. 30 бр.). Amaryl® 2.0 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 2 mg (оп. 30 бр.). Amaryl® 3.0 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 3 mg (оп. 30 бр.). Amaryl® 4.0 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 4 mg (оп. 30 бр.). Amyx® 1 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 1 mg (оп. 30 бр.). Amyx® 2 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 2 mg (оп. 30 бр.). Amyx® 3 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 3 mg (оп. 30 бр.). Amyx® 4 (Aventis Pharma Deutschland GmbH) – таблетки 4 mg (оп. 30 бр.). Glempid® (Egis Pharmaceuticals Ltd.) – таблетки по 1, 2, 3, 4 и 6 mg: (оп. по 10 и 30 бр.). Glimed® (Екофарм Груп АД) – таблетки по 1, 2 и 3 mg (оп. 30 бр.) Glimed® (Екофарм Груп АД, София) – таблетки по 1, 2 и 3 mg: (оп. по 30 бр.). Gliper® (“Чайкафарама” АД) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg: (оп. по 10 и 30 бр.). Limeral® 1 (“Актавис” ЕАД) – таблетки 1 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Limeral® 2 (“Актавис” ЕАД) – таблетки 2 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Limeral® 3 (“Актавис” ЕАД) – таблетки 3 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Limeral® 4 (“Актавис” ЕАД) – таблетки 4 mg (оп. по 10 и 30 бр.). Medglimid® 1 (KRKA, d.d., Novo mesto) – таблетки 1 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). Medglimid® 2 (KRKA, d.d., Novo mesto) – таблетки 2 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). Medglimid® 3 (KRKA, d.d., Novo mesto) – таблетки 3 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). Medglimid® 4 (KRKA, d.d., Novo mesto) – таблетки 4 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). Medglimid® 6 (KRKA, d.d., Novo mesto) – таблетки 6 mg (оп. по 10, 30 и 60 бр.). Neoglim® (Нео Балканика ЕООД; Ali Raif Ilac San) – таблетки по 1, 2, 3 и 4 mg (оп. 30 бр.).


GLIPIZIDEINN (АТC код: A10BB07)

Antidiab® (KRKA Novo mesto) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). Glucopress® (Actavis – Дупница АД) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.). ▲Glucotrol XL® (Pfizer HCP Corporation) – таблетки по 5 и 10 mg (оп. по 30 бр.). Minidiab® (Pharmacia & Enterprise S.A.) – таблетки 5 mg (оп. 30 бр.).


А10ВD Комбинирани антидиабетични лекарства, съдържащи бигваниди
METFORMIN& ROSIGLITAZONE

Avandamet™ 1/500 mg (АTC код: A10BD03) (Glaxo Wellcome S.A., Spain) – филм-таблетки (оп. по 28, 56 и 112 бр.), съдържащи 1 mg розиглитазон и 500 mg метформин. Avandamet™ 2/500 mg (АTC код: A10BD03) (Glaxo Wellcome S.A., Spain) – филм-таблетки (оп. по 28, 56 и 112 бр.), съдържащи 2 mg розиглитазон и 500 mg метформин.
Каталог: files -> DIR%200 -> Subdir%201
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
DIR%200 -> Книгата "тестове по фармакология"
Subdir%201 -> Програма по фармакология за студенти по хуманна медицина. В него се
DIR%200 -> Имунизационен календар на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница