Иванова Александра СтефановаДата01.02.2018
Размер109.35 Kb.


Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
Иванова Александра Стефанова

Адрес
Дъбница 18, София 1756, България

Телефон
0886 51 59 67

E-mail
alexivanova@yahoo.com

Националност
българска

Дата на раждане
06.04.1973Трудов стаж
Дати (от-до)
2007-2013

Име и адрес на работодателя
ВСУ «Л.Каравелов», ул. «Суходолска» 175

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска – водене на лекции, упражнения, семинари и студентски практики. Организиране и представяне на студентски изложби, пленери и др. художествени изяви.

Научно-изследователска работа и издаване на учебна литература.• Заемана длъжност
Доцент, времено изпълняващ длъжостта ръководител катедра “Информатика, визуални изкуства и комуникации”

• Основни дейности и отговорности
Преподаване на дисциплините рисуване, моделиране и макетиране и абстрактна композиция – лекции и упражнения.

Провеждане на кандидат-студентски курсове и изпити. .

Ръководство на катедра


Дати (от-до)
2007-2013

Име и адрес на работодателя
НБУ, бул. “Монтевидео” 21

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска – водене на лекции, упражнения, семинари и студентски практики. Организиране и представяне на изложби.

• Заемана длъжност
Доцент, Директор на програма Арт терапия, ЦПО

• Основни дейности и отговорности
Преподаване на дисциплините арт терапевтичен процес, визуални и пластични техники, арт терапевтични практики. Арт терапевтични техники при възрастни и деца.

Администриране и управление на програмата.Дати (от-до)
2013

Име и адрес на работодателя
НМА «Проф. П.Владигеров», ул.“Евлоги и Христо Георгиеви” 94

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска – водене на лекции, упражнения и пленери

• Заемана длъжност
Доцент

• Основни дейности и отговорности
Преподаване на дисциплината Арт терапия.Образование и обучение
Дати (от-до)
2006

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Люблянски университет, Словения

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Терапия чрез изобразителни изкуства, драма, музика и танц – теория и практика, Клинична психология, Психология на изкуството, Социология и др. Практики по арт терапия.

• Наименование на придобитата квалификация
Специализация по арт терапия – изобразителни изкуства

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Специализация по арт терапия – изобразителни изкуства

Дати (от-до)
2001 - 2005

Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ «Св.Кл.Охридски», България

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Педагогика и психология на изобразителните изкуства

Арт терапия с деца за корекция на дефицити• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по педагогика на изобразителното изкуство

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Доктор по педагогика на изобразителното изкуство

Дати (от-до)
1991 - 1996

Име и вид на обучаващата или образователната организация
НХА «Н.Павлович», България

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Керамика, рисуване, моделиране, компоциция, естетика, живопис, история на изкуството и т.н.

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър на изкуствата

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър на изкуствата
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БЪЛГАРСКИ

Други езици


АНГЛИЙСКИ

• Четене
Отлично

• Писане
Мн. добро

• Разговор
Мн. доброиталиански

• Четене
Добро

• Писане
Добро

• Разговор
Доброруски

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

• Разговор
Отлично

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
професионален лектор по арт терапия

преподавателска работа – водене на семинари, лекции и упражнения на малки и големи групи към неправителствени организации под формата на обучителни семинари.

терапевтична работа с деца от дом за отглеждане.

терапевтична работа с бежанци.

терапевтична работа с психично-болни хора.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Координация, администрация, управление и участие в проекти

1998 - Проект "Арт Гастроном", Център за изкуства Сорос

1999 - Проект "Творчески занимания за деца без семейства от дом “Здравец", гр.Угърчин", Програма за европейско развитие Фар

2000 - Проект "Жълти прозорчета", Фондация Покров

2001 - Проект за документален видеофилм “Съдбата на Вероника”, Европейска Културна Фондация, Център за изкуства Сорос и Фондация Покров

2003 – Проект “Развитие на международните контакти в областта на арт терапията”, Европейски консорциум за арт терапевтично образование и Национален фонд “Култура”

2007 – участие в Проект “Еко-център Влахи”, обучителни програми с приложни изкуства

2007 – Проект “Изкуство и приятелство”, СИ Банк, Фондация Радост

2008 – Uncovering Identity: A Bulgarian Photo Project., CEC ARTSLINK Award, Посолство на САЩ, Министерство на културата, Montserrat College of Art

2013 – участие в Проект “Солун – София. Сравнително изследване на паметници на архитектурата през Античността и Средновековието”, НИЗ, ВСУ “Л. Каравелов”

2013 - Проект “Задачи за трансформация на куб в дисциплината Архитектурно моделиране и макетиране”, НИЗ, ВСУ “Л. Каравелов”

2013 – участие в Проект “И аз мога да науча български”, Европейски бежански фонд
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър – оформяне на текст и изображения, Фотошоп, Ексел, Уърд и др.

Свидетелство за управление на МПС
не
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Самостоятелни художествени изяви:

1997 - Галерия “Арт 36” - Живопис и керамика, София

1998 - Център за изкуства Ата, София – Акция "Арт Гастроном" – номинация за Млад художник на годината, списание "Изкуство"

1998 - Видеофилм "Арт гастроном"

1999 - 2001 - Изложба рисунки и керамика "Черно слънце" - София, Пловдив, Кюстендил, Хелзинки (Финландия), кураторски проект

2001 - Детска книга “Жълти прозорчета”, съставителство, редакция, художествен проект и предпечатна подготовка

2008 – Фотоизложба „До Угърчин и обратно – фотографии на младежи, отгледани в дом”, изложбена зала „Средец”, кураторски проект съвместно с Кейт Джелингхаус

2009 - Галерия „Art Center 12” – Рисунки и живопис, София

2014 – самостоятелна изложба живопис и фотография, в подготовка

Групови художествени изяви:

1994 - Международна изложба на студентски работи, Университет на изкуствата, Нагоя, Япония

1995 - Студентска изложба, Скопие, Македония

1995 - Ежегодна изложба "Св. Спиридон", Галерия “Шипка”, София

1996 - Студентска изложба, Галерия “100+1”, София

1996 - Дипломни работи на специалност керамика, Галерия “Райко Алексиев”, София

1996 - Конкурс “Cite des Artes”, Галерия “Шипка” - номинация за секция "Млади творци"

1996 - “100 години Академия на изкуствата”, Галерия “Шипка”, София

1997 - Изложба на списание “Изкуство”, Галерия “Шипка”, София

1999 - "Пренасяне", Лайпциг, Германия

2007 – Стенопис „В кръга на времето”, Давидковата къща, с.Давидково

2008 – Изложба „Разпилени бучки захар”, Читалище с.Давидково, общ. Баните

2009 – PHODAR BIENNIAL’09, ХГ „Илия Бешков”, Плевен

Кураторство на:


 • Студентски изложби:

2008 – 2013 – ежегодни изложби на студенти по Архитектура в САБ и ВСУ

 • Детски изложби:

1999 – 2008 – рисунки, фотографии, керамика и други художествени произведения в България, Словения, САЩ и Финландия

 • Изложби на Арт Брут

2010 – рисунки, живопис и колажи на клиенти на дневен център за психично-здравни услуги, Слатина, Галерия към Културен дом Средец

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
кандидат-студентски курсове, съставяне и изготвяне на задачи за приемен изпит по рисуване. оценяване на работите на кандидатите на сравнителен принцип.

научно - изследователска работа.20 научни публикации в страната и чужбина

Допълнителна информацияПриложения
публикации

 1. Иванова, А. Куюмджиева, И., Арт Гастроном – липсващият скандал. Сп. “Изкуство”, 58-59/1998. 9-13.

 2. Иванова, А. „Жълти прозорчета”. Издателство „Омофор”. София, 2001.

 3. Иванова, А., Бояджиева, Н. Арт терапевтични подходи и техники в образованието. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Хуманизъм и прагматизъм в началото на 21 век”. Издателство “Славена”. Варна, 2001.

 4. Иванова, А. Приложение на креативни интердисциплинарни подходи в социално-педагогическата работа. Сп. “Специална педагогика”, септември, 2002. 63-73.

 5. Ivanova, A. Art Thereutic Practices with Orphan Children in Bulgaria. “1st ART THERAPY – WORLD CONGRESS” , Budapest, Hungary, 2003

 6. Иванова, А. Арт терапията – същност, развитие и приложение. Сборник доклади на CD от „Семинар за докторанти”. Китен, 2003.

 7. Иванова, А. Арт терапевтични практики с деца от домове за отглеждане. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Образованието и предизвикателствата на 21 век”, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2003.

 8. Иванова, А. Изследване на образователните и психически потребности на децата, лишени от родителска грижа. Сп. “Специална педагогика”, юни, 2003. 74-82.

 9. Иванова, А. Желаното място за обитаване - изследване върху текстове на юноши с образователни дефицити от дом за отглеждане. Сборник с научни доклади и съобщения от конференция “Ценностите на съвременното младо поколение”. София, 2003.

 10. Ivanova, A. Applying Artistic Approaches for Socializing and Educating Orphaned Children. ARTS – THERAPIES – COMMUNICATION. Vol ІІІ. EUROPEAN ARTS THERAPY. 7th bi-annual European Arts Therapies Conference, Madrid, 2003.

 11. Ivanova, A. Art Therapeutic Practices with Orphan Children in Bulgaria. “American Journal of Art Therapy”. №1, 2004. 13-17.

 12. Ivanova, A. Developing Artistic Expression through Art Therapy Method among Orphaned Children. ARTS – THERAPIES – COMMUNICATION. Vol ІV. EUROPEAN ARTS THERAPY. 8th bi-annual European Arts Therapies Conference, Crete, 2006.

 13. Иванова, А. „Развитие на художествения изказ чрез арт терапевтичен метод”, защитена дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 05.07.00-Педагогика (Педагогика на изобразителното изкуство), СНС по Педагогика, СУ”Св.Кл.Охридски”. София, 2006.

 14. Ivanova, A. Uncovering Identity: A Bulgarian Phototherapy Project. „Oblike in metode dela v umetnostni terapiji”. Ljubljana, 2008.

 15. Jellinghaus, K., Ivanova, A. “To Ugarchin and Back: A Bulgarian Photo Project”, USA, 2008.

 16. Иванова, А., Дечев, Ст. Проблеми на преподаването по моделиране и макетиране в специалностите Архитектура и САСС, първи курс. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2008”. София, 2008.

 17. Иванова, А. За духовното в изкуството a live I. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2009”. София, 2009.

 18. Иванова, А., Дечев, Ст. Макетиране на централна част от София – представяне на задача от дисциплината моделиране и макетиране във ІІ курс, Архитектура. „Доклади от научна конференция с международно участие, ВСУ 2010”. София, 2010.

 19. Иванова, А. За духовното в изкуството a live II. “Педагогическа ентелехия”. Ес Принт. 2011

 20. Иванова, А., Дечев, Ст. “Задачи за трансформация на куб в Архитектурното моделиране и макетиране”, в предпечатна подготовка
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница