Избирайки шампиони за социална европаДата20.04.2017
Размер63.82 Kb.
#19609

ИЗБИРАЙКИ ШАМПИОНИ ЗА

СОЦИАЛНА ЕВРОПАСвободна от бедност, социално изключване и неравенства

МАНИФЕСТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АНТИ-БЕДНОСТ МРЕЖА ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ПРЕЗ 2014


Избиране на шампиони за Социална Европа
Избирането на Шампиони за Социална Европа е пан-европейска кампания, провеждана от Европейската анти-бедност мрежа (EAPN) и нейните членове (29 национални мрежи и 18 европейски организации), представляващи стотици организации по места, работещи с хиляди европейски граждани, както и други партньори, подкрепящи социална Европа.

НИЕ ИСКАМЕ

 • Социален пакт за социална Европа

 • Ефективна стратегия на ЕС за борба с бедността, социалното изключване, неравенствата и дискриминацията

 • Укрепване на демокрацията и участието на гражданското общество

 • Ежегодно изслушване с хора, живеещи в бедност в Европейския парламент

ПОКАЖЕТЕ ВАШАТА АНГАЖИРАНОСТ!

ВСИЧКИ АНГАЖИМЕНТИ НА КАНДИДАТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗБОРИ 2014 ЩЕ БЪДАТ ОПОВЕСТЕНИ

За повече информация: team@eapn.eu - www.eapn.eu


Избирането на Шампиони за Социална Европа е пан-европейска кампания, провеждана от Европейската анти-бедност мрежа (EAPN) и нейните членове (29 национални мрежи и 18 европейски организации), представляващи стотици организации по места, работещи с хиляди европейски граждани, както и други партньори, подкрепящи социална Европа.
Име: ...................................................................................

Избирателен район: .......................................................................

Политическа партия (ако има): .....................................................................

Европейска политическа партия, с която е свързана Вашата партия: ......................
ВСЕКИ ГЛАС Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ
Поради ниските нива на доверие в Европейския съюз (33%) и още по-ниското доверие към националните правителства (27 %1), демокрацията може да се окаже големия губещ на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Растящите нива на бедност, неравенство и ксенофобия, подхранвани от политиките на държавите-членки за конкурентноспособност и строги икономии, вместо кохезия и преразпределение наистина правят демокрацията крехка.

Въпреки тези реалности Европейската анти-бедност мрежа (EAPN) счита че демократично избраните представители са част от решението на проблемите и призовава хората да дадат своя вот на изборите за Европейски парламент.Новият Европейски парламент трябва да се основава на постиженията на предходните европейски парламенти, такива като гаранции за младите или по-социален бюджет на ЕС за 2014-2020 г. Благодарение на усилията на ЕП за защита на минимални дялове от Европейските Структурни Фондове, включително 20% , предназначени за намаляване на бедността и Фонда за европейската помощ за най-нуждаещите се, Европа може да постигне по-добре целта за намаляване на бедността, поставена от Европа 2020 г. Бъдещи парламентаристи трябва да гарантират, че държавите-членки използват тези средства правилно и ефективно за борба с бедността и социалното изключване.


БЕДНОСТТА НЕ Е НЕИЗБЕЖНА И МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКОРЕНЕНА В ЕС И В СВЕТОВЕН МАЩАБ
Бедността не е проблем на оскъдни ресурси. Ако се избегнат алчността и разхищенията и се разпределя наличното по справедлив и устойчив начин, чрез по-честно преразпределение, изкореняването на бедността е възможно! Няма никакво съмнение, че обществата с по-високо равенство работят по-добре за всеки и силните държави на универсално благосъстояние постигат повече равенство, когато предотвратяват и изкореняват бедността. Няма нищо чудно в това, че точно тези страни са много по-устойчиви спрямо текущата криза и постигат много по-добри резултати от страните със слаба социална защита. Международните институции трябва да играят важна роля за по-добро сътрудничество между страните, което да повиши нивото на социалните стандарти и да намери иновативни решения за разпределението и преразпределението на ресурси, блага и услуги, както между, така и в страните. Тази роля става още по-важно в контекста на глобализиращия се свят. Европейският парламент може да играе важна роля за развитието на Европейския съюз в тази посока.

3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПО-СОЦИАЛНА ЕВРОПА С ПО-ГОЛЯМО УЧАСТИЕ


 • Социален пакт за социална Европа
 • Една ефективна стратегия на ЕС за борба с бедността, социалното изключване и дискриминацията
 • Засилена демокрация и участие на гражданското обществоСОЦИАЛЕН ПАКТ ЗА СОЦИАЛНА ЕВРОПА


 • Необходимо е да се определят по-амбициозни социални цели за Европейския съюз и да се гарантира че икономическите политики допринасят за постигането на тези цели, а социалните права не са обект на лудостите на пазарните свободи.
 • Да се запазят нашите системи за социална защита, независимо от демографските промени. Последните без друго не са основна причина за проблемите на социалната защита.
 • Да се прекратят провалените мерки за строги икономии и да се приложи подход, базиран на солидарността между страните-членки.
 • Намаляването на неравенствата и бедността чрез данъчна справедливост и прекратяване на данъчните убежища трябва да стане приоритет на политиките.
 • Подкрепата за универсална и с високо качество социална защита трябва да се разглежда като инвестиция и икономически стабилизатор, който стимулира социално включващ растеж.
 • Да се гарантира, че следващата ревизия на европейските договори ще позволи по-добро сътрудничество, насочено към защита и постигане на високи социални стандарти в Европа


ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА БОРБАИ С БЕДНОСТТА, СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯТА
Европейският съюз се нуждае от стратегия, която:


 • Се основава на достъп на всички до права, блага и услуги, така че да гарантира достъп до жилища, образование, здравеопазване, адекватна социална защита и минимален доход.
 • Съдържа по-амбициозни цели по отношение на бедността и многомерни интегрирани национални стратегии и програми за намаляване на с бедността, подкрепени с конкретни (тематични) стратегии, като стратегии за намаляване на бедността и възрастните, бездомните, ромите и интегриране на мигрантите.
 • Насочена е създаването на работни места и позитивната роля на социалната икономика.
 • Подкрепя достъпа до качествени работни места за всички, които могат да работят, и подкрепа за участие и достоен живот за тези, които не могат.
 • Гарантира, че анти-дискриминационните мерки са интегрирани в политиките за борба с бедността.
 • Постига конкретен напредък по отношение на високи социални стандарти в ЕС, като се започне с една Директива за схеми за адекватен минимален доход.
 • Внимателно наблюдава използването на 20% от ЕСФ за намаляване на бедността в страните – членки чрез истинско партньорство при програмирането и разпределението на фондовете.
 • Ясна ориентация на европейския и националните бюджети към подкрепа на Стратегията, както и на инициативи на неправителствени организации и местни общности.


ЗАСИЛВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО


 • Засилване ролята на Европейския парламент при вземането на решения, включително и в социалната сфера.
 • Постигане на прозрачност и отчетност при вземането на решения на ниво ЕС, чрез процеси, които държат избраните представители и висши служители отговорни за решенията, които вземат, и спазване на ангажиментите, които са поети чрез международните договорености по човешките права.
 • Примнаване и конкретна подкрепа за овластяването и участието на гражданското общество, (включително НПО, работещи срещу бедността и хора, живеещи в бедност) при разработването, прилагането и оценката на политиките чрез ефективен диалог на европейско и национално ниво.
Стратегията Европа 2020 с нейните цели: включващ растеж, намаляване на бедността, социални насоки и ангажимент за партньорстски подходи, предоставя база за постигането на много от предложенията, посочени по-горе. Ние призоваваме кандидатите за европейски депутати да се ангажират с постигането на такава балансирана стратегия, която да замени тясното икономическо управление, като основен ориентир за европейското сътрудничество и да гарантира, че изразходването на Европейските кохезионни фондове ще отразява тези приоритети.
EAPN ще популяризира тези идеи като част от кампанията за изборите за Европейски парламент 2014.

1 Standard Eurobarometer 78 / есен 2012
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница