Избирателен списък част IДата27.07.2017
Размер283.27 Kb.
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ПЕРНИК, община БРЕЗНИК

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.БРЕЗНИК КМЕТСТВО: БРЕЗНИК СЕКЦИЯ № 003

адрес на избирателната секция: ДНА, ул. ”9-ти септември“ №1

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------АДЕЛИНА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА

АЛБЕНА ИВАНОВА ФИЛИПОВА

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

АЛЕКСАНДРА МАЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА ГРАХЛЬОВА

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ РАКЕЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ГОРЯНОВ МИТОВ

АЛЕКСАНДЪР ЗЛАТКОВ СОКОЛОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВОЙНОВ

АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСАНДЪР ЮЛИАНОВ ТОДОРОВ

АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИЛЕНОВА

АНАСТАСИЯ АСЕНОВА ХРИСТОВА

АНАСТАСИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА

АНАСТАСИЯ ВАЛЕРИЕВА СТОИЛОВА

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА

АНГЕЛ СВИЛЕНОВ ГЮРОВ

АНГЕЛ СТАВРЕВ КУЗЕВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ МИЛКОВ

АНГЕЛИНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА

АНДРЕЙ ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

АНДРЕЙ МАЛИНОВ СТОИЛОВ

АНДРЕЙ МАРИЯНОВ АНДРЕЕВ

АНИ БОЖИДАРОВА ИВАНОВА

АНИЕЛА ДИМИТРОВА АСЕНОВА

АНИТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

АНИТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

АНИТА ПЕТРОВА СТОЯДИНОВА

АНКА АСПАРУХОВА СОКОЛОВА

АНКА ДИМИТРОВА РАДОЕВА

АНКА КИРИЛОВА МИЛАНОВА

АННА ГЕОРГИЕВА МИЛАНОВА

АННА МАЛИНОВА БОЯНОВА

АННА ОГНЯНОВА ЗИНОВИЕВА

АННА ПЪРВАНОВА МАЛИНОВА

АННА СТЕФАНОВА ОГНЯНОВА

АННА ТОДОРОВА АЛЕКСОВА

АНТОАНЕТА АСПАРУХОВА СТОЯНОВА

АНТОАНЕТА БОРИСОВА КИРИЛОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ЦАНОВА

АНТОАНЕТА КИРИЛОВА КОТЕВА

АНТОАНЕТА КРЪСТАНОВА ЦВЕТАНОВА

АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА АСЕНОВА

АНТОАНЕТА ТОДОРОВА КОСТОВА

АНТОН ВЕНЧЕВ ГРИГОРОВ

АРСО БОЯНОВ АРСОВ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ РАКЕЛОВ

АСЕН АТАНАСОВ АСЕНОВ

АСЕН БОГДАНОВ АСЕНОВ

АСЕН БОРИСОВ АСЕНОВ

АСЕН БОРИСОВ РАДОЕВ

АСЕН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

АСЕН ГРИГОРОВ НИКОЛОВ

АСЕН КАРАМФИЛОВ ИВАНОВ

АСЕН КИРИЛОВ ТОДОРОВ

АСЕН МИХАЙЛОВ СОКОЛОВ

АСЕН ПЕТРОВ КОТЕВ

АСЕН РУМЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

АСЕН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

АСЕН ТРАЙКОВ АСЕНОВ

АСЯ КОЧОВА ВАСИЛЕВА

АТАНАС АСЕНОВ ДИМИТРОВ

АТАНАСКА ПЕНКОВА КАМЕНОВА

АФИОДОР КОСТАДИНОВ ВИТКОВ

БИЛЯНА АСЕНОВА БОГДАНОВА

БИЛЯНА БОРИСОВА БОЯНОВА

БИЛЯНА ЕВГЕНИЕВА ГЕОРГИЕВА

БИЛЯНА ПЛАМЕНОВА ПАВЛОВА

БИСЕР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

БИСЕР ЗЛАТКОВ СОКОЛОВ

БИСЕР ПЕТКОВ БОЖИЛОВ

БИСЕР ТРОЯНЧОВ ГРИГОРОВ

БИСЕРКА МИЛКОВА РАКЕЛОВА

БИСТРА ВЕЛИНОВА ДОНКОВА

БИСТРА ЗАХАРИЕВА ЙОРДАНОВА

БИСТРА НОВКОВА КРЪСТЕВА

БЛАГОРОДКА СТОЯНОВА СТАНОЕВА

БОГДАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ

БОГОМИЛ АСПАРУХОВ ЗЛАТКОВ

БОГОМИЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

БОГОМИЛ КИРИЛОВ СТОИЛКОВ

БОЖИДАР МИЛЧОВ МИЛАНОВ

БОЖИДАР ПАНТЕВ ЕВТИМОВ

БОЖИДАР ПАУНОВ ТЕОФИЛОВ

БОЖИДАР СВЕТОСЛАВОВ ДИМИТРОВ

БОЖИДАР СТОЯНОВ НИКОЛОВ

БОЖИЛ МЕТОДИЕВ БОЖИЛОВ

БОЙКА ЙОРДАНОВА БОЯНОВА

БОЙКА ПАВЛОВА СТОИЛКОВА

БОЙКО БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

БОЙКО МАЛИНОВ ПЪРВАНОВ

БОРИС АСЕНОВ МИТОВ

БОРИС БОЯНОВ ДАВИДКОВ

БОРИС ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

БОРИС ИВАНОВ СТАВРЕВ

БОРИС НИКОЛАЕВ КОТЕВ

БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ВЕЛИНОВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ВЕЛИНОВ

БОРИСЛАВ СЕРГЕЕВ ФИЛИПОВ

БОРИСЛАВА ИЛЧЕВА БОЯНОВА

БОРИСЛАВА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

БОРЯН СТРАХИЛОВ БЕЛЕВ

БОЯН КОСТАДИНОВ БОНЕВ

БОЯН ПЕТРОВ ХРИСТОВ

БОЯН ПЪРВАНОВ МЛАДЕНОВ

БРАНИМИР СТРАХИЛОВ БЕЛЕВ

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ КИРАДЖИЙСКИ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ГОРЯНОВ

ВАЛЕНТИНА ВАНЧОВА СТЕФАНОВА

ВАЛЕНТИНА СТАНОЕВА БОРИСОВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ КУЗЕВ

ВАЛЕРИ НИКОЛОВ ПЕТРОВ

ВАЛЕРИ СМИЛЕНОВ СТОИЛОВ

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ ИВАНОВ

ВАЛЕРИ ХРИСТОВ ВЕЛИНОВ

ВАЛЕРИЯ ИЛИЕВА ПЕТРОВА

ВАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

ВАНЯ СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

ВАНЯ ТОНЕВА КАРАМФИЛОВА

ВАРДА СТОЙОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСИЛ АНГЕЛОВ КОСТАДИНОВ

ВАСИЛ АТАНАСОВ АСЕНОВ

ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ МАРКОВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ

ВАСИЛ ПАВЛОВ ЕВСТАТИЕВ

ВАСИЛ ПЕТРУНОВ НАЙДЕНОВ

ВАСИЛ СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛКА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА

ВАСИЛКА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

ВАСИЛКА НИКОЛОВА ВЕЛИНОВА

ВАСИЛКА СИМЕОНОВА КРЪСТЕВА

ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА СОКОЛОВА

ВАСКА ЦЕНКОВА БОРИСОВА

ВЕЛИЗАР ВЕЛИЧКОВ НИКОЛОВ

ВЕЛИН ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ

ВЕЛИН НИКОЛОВ ВЕЛИНОВ

ВЕЛИН СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ

ВЕЛИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЪТКОВ

ВЕЛИЧКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

ВЕЛИЧКА БАЙЧЕВА ЛАЗАРОВА

ВЕЛИЧКА ПЕШОВА КОТЕВА

ВЕЛИЧКО МЛАДЕНОВ ДУГАНОВ

ВЕНЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

ВЕНЕЛИНА ПЕТРОВА ДЕЯНОВА

ВЕНЕТА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

ВЕНЕТА ТЕМЕЛКОВА МИЛАНОВА

ВЕНЕТА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕНКО ДИМИТРОВ ГОРЯНОВ

ВЕНЦЕСЛАВА СЛАВЧОВА АРАБОВА

ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ ПЪРВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ МИРЧЕВ БОРИСОВ

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ОЛЕГОВ ВЕЛИНОВ

ВЕНЦИСЛАВА ЦВЕТАНОВА МИЛАНОВА

ВЕРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ВЕРА ДИМИТРОВА СУБОТИНОВА

ВЕРА ЕВЛОГИЕВА ПАВЛОВА

ВЕРА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА

ВЕРА МЕТОДИЕВА ВЕЛИНОВА

ВЕРГИНИЯ МИЛЧОВА ПАНЧЕВА

ВЕРГИНИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРГИНИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ВЕРЖИНИЯ МИТКОВА ПЕТРОВА

ВЕРКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

ВЕРОНИКА НИКОЛОВА СВИЛЕНОВА-МИТКОВА

ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВА ФИЛИПОВА

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ПЕТРУНОВ

ВЕСЕЛИН ЕВТИМОВ ТЕМЕЛКОВ

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ КРУМОВ

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ

ВЕСКА СТОЯНОВА АЛЕКСОВА

ВЕСКО ДИМИТРОВ СОКОЛОВ

ВИКТОР БОЙКОВ БОРИСЛАВОВ

ВИКТОР ЕМИЛОВ ВИТКОВ

ВИКТОРИЯ АСЕНОВА СОКОЛОВА

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА РАНГЕЛОВА

ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

ВИОЛЕТА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА ВЕНЦИСЛАВОВА МИРЧЕВА

ВИОЛЕТА КРЪСТАНОВА ЦВЕТАНОВА

ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА СТАМЕНОВА ДОЙЧИНОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА АСЕНОВА

ВИОЛЕТКА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

ВИОЛЕТКА ПЪРВАНОВА ПОПОВА

ВИОЛИНА ТРИФОНОВА ГИГОВА-ГЕОРГИЕВА

ВИТА ДИМИТРОВА МОНЧЕВА

ВИХРА МАЛИНОВА ДЕНКОВА

ВЛАДИМИР АСЕНОВ КОТЕВ

ВЛАДИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

ВЛАДИМИР НЕНЧОВ ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

ВЛАДИМИР ХРИСТОВ СИМЕОНОВ

ВЛОРА ГОРЯНОВА ГРИГОРОВА

ВЪТКО ЦАНОВ ИВАНОВ

ГАБРИЕЛА ТОНЕВА СПАСОВА

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА

ГАЛИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ГАЛИНА РАДЕВА ЦВЕТАНОВА

ГЕОРГИ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АСЕНОВ РАКЕЛОВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ МАНОЛОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СИМЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КОСТОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КУЗОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ НАЙДЕНОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕНОВ

ГЕОРГИ МИЛКИН ХРИСТОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ РАДЕВ ЛАЗАРОВ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ РУМЕНОВ СТОЙНЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧОВ НАКОВ

ГЕОРГИ СОФРОНИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТАМЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ИВАНЧЕВ

ГЕОРГИ ЯНКОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕРГАНА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА

ГЕРГАНА СТАНИМИРОВА ЦВЕТАНОВА

ГИНА СВИЛЕНОВА ДАМЯНОВА

ГИНА СТАНИМИРОВА МАНОВА

ГРЕТА ПЕТРОВА ГРОЗДАНОВА

ГРИГОР ПЕТРОВ ПАНЧЕВ

ДАМЯНА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

ДАМЯНКА СТОЯНОВА МИЛЕНКОВА

ДАНА СТРАХИЛОВА ДАВИДКОВА

ДАНАИЛ ВАЛЕНТИНОВ КИРАДЖИЙСКИ

ДАНАИЛ НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ

ДАНИЕЛА ВЕЛИЧКОВА ДУГАНОВА

ДАНИЕЛА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА

ДАНИЕЛА МИТКОВА ТОДОРОВА

ДАНИЕЛА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА БЕЛЕВА

ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА КОТЕВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ДАРИЯ ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА

ДАФИНКА ХРИСТОВА МАНОЛОВА

ДАЯНА МАРИЯНОВА АНДРЕЕВА

ДЕЛКА СТОЯНОВА БОРИСОВА

ДЕНИСЛАВ ЙОРДАНОВ ЗЛАТКОВ

ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА СТАВРЕВА

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ДЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КОТЕВА

ДИАНА ЗЛАТАНОВА ТОДОРОВА

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ИВАНЧЕВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕНКОВ

ДИМИТЪР АСЕНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ДРАГОМИРОВ СОТИРОВ

ДИМИТЪР ЕВДОКИМОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДЕНКОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ СОКОЛОВ

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР МАЛИНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИТКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ БЪЧВАРОВ

ДИМО ЙОРДАНОВ ДОБРЕВСКИ

ДИНКА РАХИЛОВА МИТОВА

ДОБРА ИЛИЕВА ВАСКОВА

ДОБРИ ДАНАИЛОВ ИЛИЕВ

ДОБРИН БОЖИЛОВ АТАНАСОВ

ДОБРИНКА ВЕЦКОВА ЙОРДАНОВА

ЕВДОКИЯ СТОЯНОВА АСЕНОВА

ЕВЕЛИНА ГРИГОРОВА СОКОЛОВА

ЕВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ГЕНАДИЕВА

ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА ЕЛИНЧОВА

ЕВСТАТИ АНДРЕЕВ МАЛИНОВ

ЕВТИМ ТЕМЕЛКОВ МИЛАНОВ

ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ЕКАТЕРИНА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВА

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА МИЛАНОВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА

ЕЛЕНКА ГОРЯНОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКА ГОЦЕВА СТОЯНОВА

ЕЛЕНКА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

ЕЛЕНКА НИКИФОРОВА ВЕЛИЧКОВА

ЕЛЕНКА СТАМЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕОНОРА МИТКОВА ХАДЖИЙСКА

ЕЛЗА ЕВТИМОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЕЛИЗА ПЕТЬОВА ЦВЕТАНОВА

ЕЛИЗАБЕТ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

ЕЛИЗАБЕТА БОГДАНОВА ВАСИЛЕВА

ЕЛИЗАБЕТА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

ЕЛИЦА АТАНАСОВА МЕТОДИЕВА

ЕЛКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

ЕЛКА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА

ЕЛКА СИМЕОНОВА ТОТЕВА

ЕМА АРАХАНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА

ЕМАНУЕЛ ЙОРДАНОВ МАРТИНОВ

ЕМИЛ АФИОДОРОВ ВИТКОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ЦВЕТАНОВ

ЕМИЛ МАЛИНОВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛ ПЕНЧЕВ ГРАШНОВ

ЕМИЛ СТОЯНОВ СТОЙНЕВ

ЕМИЛ ХРИСТОВ ЦЕКОВ

ЕМИЛ ЯКИМОВ ХРИСТОВ

ЕМИЛИО ЛЮБОМИРОВ ЛЮБОМИРОВ

ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА БОРИСОВА

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА

ЕМИЛИЯ ВИЛЧОВА ВЪЛОВА

ЕМИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСИЕВА

ЕМИЛИЯ ИВАЙЛОВА ТОДОРОВА

ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

ЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА ТЕОФИЛОВА

ЕМИЛИЯ СТАЙКОВА ГРИГОРОВА

ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА РАЕНКОВА

ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА МАРТИНОВА

ЕМИЛИЯ ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯН ВАЛЕРИЕВ ХРИСТОВ

ЕРИКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

ЖАНА ПЕТРОВА ГИГОВА

ЖАНЕТА ВАСКОВА ЧУПРЕНСКА

ЖЕНИ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

ЖЕНЯ КОЙЧЕВА ЛЮБЕНОВА

ЗАНКА ПЕНКОВА КАМЕНОВА

ЗАПРИН КОЧОВ СТАМЕНОВ

ЗАХАРИ МИЛЧОВ ТЕНЕВ

ЗАХАРИНКА МИХАЙЛОВА ГЮРОВА

ЗАХАРИНКА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ДЕСОВА-ПЕТРОВА

ЗЛАТИНА МЕТОДИЕВА АСЕНОВА

ЗЛАТКА МИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЗЛАТКО ТОДОРОВ СОКОЛОВ

ЗОЯ ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА

ЗЮМБУЛКА АСЕНОВА ПЕТРОВА

ЗЮМБЮЛКА ПЕТРОВА ДОЙЧИНОВА

ИВАЙЛО АСЕНОВ КАРАМФИЛОВ

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ МАЛИНОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ ГРАХЛЬОВ

ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ

ИВАН БОЯНОВ ИЛИЕВ

ИВАН ВЪТКОВ ЦАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

ИВАН ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАН ДОБРЕВ ИЛИЕВ

ИВАН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

ИВАН ИЛЧЕВ ПИРИНЧЕВ

ИВАН КАРАМФИЛОВ БЕЛЕВ

ИВАН КИРИЛОВ НАЙДЕНОВ

ИВАН МЕТОДИЕВ ТИНКОВ

ИВАН МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ

ИВАН НАЙДЕНОВ ГОРЯНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ДАВИДКОВ

ИВАН НИКОЛОВ ТОДОРОВ

ИВАН ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН СТЕФАНОВ БОЯНОВ

ИВАН СТОЙНЕВ ЦВЕТАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ

ИВАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ИВАНА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

ИВАНКА ВИКТОРОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ИВАНКА ДРАГОМИРОВА СИМОВА

ИВАНКА ИЛИЕВА АНГЕЛКОВА

ИВАНКА МАЛИНОВА ЕВТИМОВА

ИВАНКА МЕТОДИЕВА ДЖАМБАЗКА

ИВАНКА МЕТОДИЕВА МАРКОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ФИЛИПОВА

ИВАНКА СТОЯДИНОВА СТОЯНОВА

ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРУМОВА

ИВКО БОЯНОВ БОНЕВ

ИВО ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

ИВО ЕВЛОГИЕВ БОРИСОВ

ИВО РАДОЕВ АСЕНОВ

ИЛИАН МИЛЧЕВ МИЛАНОВ

ИЛИАНА АНТОНОВА МОНЧЕВА

ИЛИАНА МИТКОВА ЛЮБЕНОВА

ИЛИАНА ПЕТРОВА МЕТОДИЕВА

ИЛИЯ ВАСИЛЕВ ТАСЕВ

ИЛИЯ СПАСОВ МИЛАНОВ

ИЛИЯ СТОЯНОВ ИЛИЕВ

ИРЕНА ИВАНОВА АСЕНОВА

ИРЕНА КРУМОВА СТОЙНЕВА

ИРЕНА НИКОЛОВА БОРИСОВА

ИРИНА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА

ИРИНА МАРКОВА ДИМИТРОВА

ИСКРА ТРИФУНОВА ЦВЕТАНОВА

ЙОАНА БОЖИДАРОВА ТЕОФИЛОВА

ЙОАНЕЛИ СТАМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЙОАННА БИСЕРОВА ПЕТКОВА

ЙОАННА ПАВЛОВА ПАВЛОВА

ЙОНКО АНГЕЛОВ КУЗЕВ

ЙОРДАН ВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДЕНКОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ МАРТИНОВ

ЙОРДАН КРУМОВ РАДОМИРСКИ

ЙОРДАН МИЛЧОВ РАНГЕЛОВ

ЙОРДАН МОРЯНОВ ДЗИПОВ

ЙОРДАН НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН РАИЛЧОВ СИМОВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОИЛКОВ

ЙОРДАН ТОДОРОВ СОКОЛОВ

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

ЙОРДАНКА ЕВЛОГИЕВА УШАШКА

ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА КРУМОВА

ЙОРДАНКА ПЕТРОВА МИЛЕНОВА

КАЛИНКА ИВАНОВА ВУЧКОВА

КАЛИНКА ЙОРДАНОВА КИРАДЖИЙСКА

КАМЕН ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ

КАМЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

КАТА СТАНИСЛАВОВА ПЕТРОВА

КАТИНА МИРЧЕВА МЛАДЕНОВА

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

КАТЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА

КАТЯ МИЛЧОВА СТОЯНОВА

КАТЯ ТОШЕВА СТАНОЕВА

КИРИЛ АНГЕЛОВ РАЗСИПИЙСКИ

КИРИЛ АСЕНОВ МЕТОДИЕВ

КИРИЛ НАПОЛЕОНОВ ЧЕКАНСКИ

КИРИЛ НАЦКОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ НИКОЛАЙЧЕВ КИРИЛОВ

КИРИЛ ПАВЛОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

КОНСТАНТИН АФИОДОРОВ ВИТКОВ

КОНСТАНТИН БОЖИЛОВ МЕТОДИЕВ

КОСТАДИН РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

КОЦА МЛАДЕНОВА ЯНКОВА

КРАСИМИР БОГОМИЛОВ ЗЛАТКОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ

КРАСИМИР ЕФТИМОВ ТЕМЕЛКОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ КАРАМФИЛОВ

КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ЛЮБОМИРОВ

КРАСИМИР ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ

КРАСИМИР ТРАЙКОВ АСЕНОВ

КРЕМА АЛЕКСОВА ТАСЕВА

КРИСТИАНА ВАЛЕРИЕВА СЕДЕВЧЕВА

КРИСТИНА ВАЛЕНТИНОВА АТАНАСОВА

КРИСТИЯН АСЕНОВ КИРИЛОВ

КРИСТИЯН БИСЕРОВ ПЕТКОВ

КРУМ ВАЛЕНТИНОВ ПАВЛОВ

КРЪСТАН ЦВЕТАНОВ МОНЧЕВ

КРЪСТИНА ГЕОРГИЕВА МИТОВА

КУНКА ДИМКОВА ШЕЛЕВА

ЛАРИСА МАКСИМОВА МЛАДЕНОВА

ЛАТИНКА АСЕНОВА СТАВРЕВА

ЛЕОНОРА ФИЛИПОВА КОСТОВА

ЛИДИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА

ЛИДИЯ ГОРЯНОВА ЧЕКАНСКА

ЛИДИЯ ИВАНОВА МИЛКОВА

ЛИДИЯ КРУМОВА ГЕОРГИЕВА

ЛИЛИЯ МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

ЛИЛИЯ НИКОЛАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ЛИЛИЯ РУСЕНОВА РАЗСИПИЙСКА

ЛИЛЯНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА МИЛЕНОВА

ЛИЛЯНА СТАНИМИРОВА МИХАЙЛОВА

ЛОЗКА ТОДОРОВА СИМОВА

ЛУИЗА ВАСИЛЕВА БОРИСОВА

ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА МИХОВА

ЛЮБКА НИКИФОРОВА ЕВТИМОВА

ЛЮБКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ЛЮБКА СЛАВЧЕВА АНГЕЛОВА

ЛЮБКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

ЛЮБЛЯНА ЕЛИНЧОВА ПЕТРОВА

ЛЮБЛЯНА КИРИЛОВА ВИТКОВА

ЛЮБЛЯНА КОСТАДИНОВА АСЕНОВА

ЛЮБЛЯНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ ЛЮБОМИРОВ

ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ МИТОВ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ЛЮБОМИРОВ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ХРИСТОВ

ЛЮБОМИР КРАСИМИРОВ ЛЮБОМИРОВ

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ РАНГЕЛОВ

ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ

ЛЮБОСЛАВ ПЕТРОВ УШАШКИ

ЛЮДМИЛ АЛЕКСАНДРОВ КРУМОВ

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

МАГДА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА

МАГДАЛЕНА ЕВЛОГИЕВА ЗИНОВИЕВА

МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА ТИНКОВА

МАГДЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЛЕВТЕРОВА

МАЛИН АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

МАЛИН БОЯНОВ СТОЯНОВ

МАЛИН ПЪРВАНОВ АЛЕКСИЕВ

МАНЧО ПАНТЕВ ЕВТИМОВ

МАРА СОГРАДИЕВА ПЕТРОВА

МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ВЛАДИМИРОВА

МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА РАДОМИРСКА

МАРГАРИТА МИЛЕТИЕВА БОРИСОВА

МАРГАРИТА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРЕНА ЗАХАРИЕВА ТАБАКОВА

МАРИАН ИВАНОВ КАРАМФИЛОВ

МАРИАНА ГРИГОРОВА ПЕТРОВА

МАРИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

МАРИЕЛА ЕВСТАТИЕВА ГОРЯНОВА

МАРИЕТА ПЪРВАНОВА БИШАРОВА

МАРИЙКА БОРИСОВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА МАРКОВА

МАРИЙКА НЕДЕЛКОВА МИЛАНОВА

МАРИНА ЗАХАРИЕВА ТЕНЕВА-ДАМЯНАВА

МАРИНА ТОДОРОВА ЦВЕТАНОВА

МАРИО МЕТОДИЕВ МЕТОДИЕВ

МАРИЦА КИРИЛОВА ГЕНАДИЕВА

МАРИЦА СЕРГИЕВА ВАКЛИНОВА

МАРИЯ АСЕНОВА ДОБРЕВСКА

МАРИЯ АТАНАСОВА МАЛИНОВА

МАРИЯ ГЕНОВА ПЕТРОВА

МАРИЯ ГРИГОРОВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ДОБРИНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЗИНОВИЕВА

МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯ ЯНКОВА ХРАНОВА

МАРИЯН АНДРЕЕВ МАЛИНОВ

МАРИЯН БОЙКОВ БОРИСЛАВОВ

МАРИЯНА АТАНАСОВА ДЕНКОВА

МАРИЯНА ВАСИЛЕВА ИВАНЧЕВА

МАРИЯНА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА

МАРТИН БРАНИМИРОВ БЕЛЕВ

МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ

МАРТИН ЕМИЛОВ ВИТКОВ

МАРТИН КИРИЛОВ ПАВЛОВ

МАРТИН НИКОЛАЕВ АСЕНОВ

МАРУСИЯ МЕТОДИЕВА НЕДЕЛКОВА

МАРУСЯ МИХАЙЛОВА БЕЛЕВА

МАЯ ИВАНОВА АТАНАСОВА

МЕТОДИ АСЕНОВ МЕТОДИЕВ

МЕТОДИ КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

МЕТОДИ НЕДЕЛКОВ ГЪЛЪБОВ

МЕТОДИ СТАМАТИЕВ ГОСПОДИНОВ

МИГЛЕНА ИВАНОВА БОРИСОВА

МИЛВА ИЛИЕВА ТРЕНЧЕВА-ОГНЯНОВА

МИЛЕН ПЕТРОВ МИЛАНОВ

МИЛЕН СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

МИЛЕН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

МИЛЕНА КИРИЛОВА СЕРГИЕВА

МИЛЕНА МАЛИНОВА НИКОЛОВА

МИЛЕНА МЕТОДИЕВА КОСТАДИНОВА

МИЛЕНА НОВКОВА МАНОВА

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЦВЕТАНОВА

МИЛКА ДИМИТРОВА ВАКЛИНОВА-СТОИЛОВА

МИЛЧО ДОБРИНОВ МИЛАНОВ

МИЛЧО ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ

МИРОСЛАВ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ

МИРОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ МИРЧЕВ

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

МИРЧО СТОИЛОВ ЦВЕТАНОВ

МИТКО ЦВЕТАНОВ МИЛАНОВ

МИХАЕЛА НАЦКОВА МИХАЙЛОВА

МИХАИЛ ГЕНАДИЕВ ЕВТИМОВ

МИХАИЛ ДИМИТРОВ МАЛИНОВ

МИХАИЛ ЙОРДАНОВ СОКОЛОВ

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ СКРИМОВ МЛАДЕНОВ

МИХАЛ АЛЕКСАНДРОВ МИХОВ

МИХАЛ АСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

МИХАЛ ЗДРАВКОВ МИХАЙЛОВ

МИХАЛ ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

МИХАЛ ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

МЛАДЕН ТОДОРОВ СОКОЛОВ

НАДА СЕДЕВЧОВА ИВАНЧЕВА

НАДЕЖДА ДАВИДКОВА ДИМОВА

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА ЯНКОВА

НАДКА ВЕЛКОВА ИЛКОВА

НАДЯ СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА

НАЙДЕН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

НАПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА КОТЕВА

НАСКО МЕТОДИЕВ КОСТАДИНОВ

НАТАЛИ СТАНИСЛАВОВА КИРИЛОВА

НАЦКО ВЕЛИНОВ МИХАЙЛОВ

НАЦКО КИРИЛОВ НАЙДЕНОВ

НЕДА ИВАНОВА МАРКОВА

НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА МИЛАНОВА

НЕЛИ БОРИСОВА ВАКЛИНОВА

НИКОЛА ГОРЯНОВ БОРИСОВ

НИКОЛА ЙОРДАНОВ БОРИСОВ

НИКОЛА ЛАЗАРОВ ЗИНОВИЕВ

НИКОЛА МИТКОВ ДАВИДКОВ

НИКОЛА НАЙДЕНОВ ЙОРДАНОВ

НИКОЛА РАНГЕЛОВ АНГЕЛКОВ

НИКОЛА СВИЛЕНОВ БОРИСОВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ ИВАНОВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ КОТЕВ

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СОФРОНИЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОЕНОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ПАВЛОВ ЛЕВТЕРОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ КОСТОВ

НИКОЛАЙ ТЕМЕЛКОВ СОТИРОВ

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ АЛЕКСОВ

НИКОЛАЙ ЮЛИАНОВ ТОДОРОВ

НИКОЛАЙДА ЕВСТАТИЕВА СТОИЛОВА

НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ЦВЕТАНОВА

НИКОЛИНА МЕТОДИЕВА МИЛЕНКОВА

НИКОЛИНА ТОДОРОВА ЗАХАРИЕВА

НОВКО СТОИЛКОВ МАНОВ

ОГНЯН СТАМЕНОВ МАНОВ

ОЛГА СПАСОВА ЛЕНКОВА

ОЛЕГ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

ПАВЕЛ ГРОЗДАНОВ ВЕЛИЧКОВ

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ АВРАМОВ

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ЛЕВТЕРОВ

ПАВЛИК ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ

ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

ПАВЛИНА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

ПАВЛИНА КИРИЛОВА ПАВЛОВА

ПАВЛИНКА СТАНИМИРОВА КРЪСТЕВА

ПАОЛИНА НАЦКОВА МИХАЙЛОВА

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

ПЕНКА ДРАГОМИРОВА КУЗЕВА

ПЕНКА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА

ПЕНКА РАДКИНА КАМЕНОВА

ПЕНКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

ПЕТКАНА ГЕРГИНОВА ВУЧКОВА

ПЕТКО ВАСИЛЕВ ЯНАКИЕВ

ПЕТРАНА МИТКОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕТРАНА РАЙКОВА СТОЙЧЕВА

ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ СТОЙЧЕВ

ПЕТЪР АСЕНОВ КОТЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КУЗЕВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ФИЛИПОВ

ПЕТЪР МАНОЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР МИЛЧОВ МИЛАНОВ

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР НИКОЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ПЕТКОВ УШАШКИ

ПЕТЪР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СЛОБОДИНОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ

ПЕТЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ

ПЕТЯ ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ГЮРОВА

ПЕТЯ НИКОЛОВА СВИЛЕНОВА

ПЕТЯ ТРИФОНОВА ГИГОВА

ПИРИНА ИЛЧЕВА ПИРИНЧЕВА

ПИРИНЧО СТАВРЕВ МИТОВ

ПЛАМЕН ВЪТКОВ ЦАНОВ

ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

ПОЛИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ПОЛКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ПОЛЯ БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА

ПОЛЯ БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

ПЪРВАН БОЯНОВ ПЪРВАНОВ

ПЪРВАН МАЛИНОВ ПЪРВАНОВ

ПЪРВАН МЛАДЕНОВ МИХАЛКОВ

РАДКА БОРИСОВА РАДОЕВА

РАДКА ГЕОРГИЕВА КУЗОВА

РАДМИЛА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

РАДОСЛАВ МАЛИНОВ БОЯНОВ

РАДОСЛАВ МИТКОВ ЦВЕТАНОВ

РАДОСЛАВ НИКОЛАЙЧЕВ КИРИЛОВ

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

РАДОСТИНА ДОБРЕВА ИЛИЕВА

РАДОСТИНА ЛЮДМИЛОВА ЦВЕТАНОВА

РАЙКА НИКОЛАЕВА ЕВТИМОВА

РАЙНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

РАЙНА ИВАНОВА ПОПОВА

РАЙНА МЕТОДИЕВА НАЙДЕНОВА

РАЙНА СПАСОВА МИЛАДИНОВА

РАЙНА СТАМЕНОВА ЙОРДАНОВА

РАЛИЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА

РАНГЕЛ ОГНЯНОВ АСЕНОВ

РАШКА ЛАЗАРОВА ВЕЛИНОВА

РЕНИ АСЕНОВА ИЛИЕВА

РЕЯНКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТКОВА

РИСТЕНКА ГРИГОРОВА АЛЕКСОВА

РОБЕРТО РУСЛАНОВ КИРИЛОВ

РОЗА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

РОЗА АЛЕКСАНДРОВА ДИМАНОВА

РОЗА АСЕНОВА НИКОЛОВА

РОЗА БОЯНОВА МИТОВА

РОЗА ВИДЕНОВА СТЕФАНОВА

РОЗА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

РОЗА ЛЮБОМИРОВА ЦЕКОВА

РОЗКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛКОВА

РОСЕН ИВАНОВ КРУМОВ

РОСИЦА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

РОСИЦА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

РОСИЦА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

РУМЕН ДИМИТРОВ АЛЕКСАНДРОВ

РУМЕН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

РУМЕН НЕСТОРОВ МИЛАНОВ

РУМЕН СТОЙНЕВ ЦВЕТАНОВ

РУМЕН ТОДОРОВ РАЕНКОВ

РУМЯНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

РУМЯНА СТОИЛОВА НАЙДЕНОВА

РУСКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА-МИРЧЕВА

РУСКА АТАНАСОВА ПАВЛОВА

РУСЛАН СТОЯНОВ КИРИЛОВ

САРА ПЕТРОВА КОТЕВА

САШКА ЗДРАВКОВА МИХАЙЛОВА

САШКА СОФРОНИЕВА КИРИЛОВА

СВЕТЛАНА ЕМИЛОВА ЛЮБОМИРОВА

СВЕТЛАНА КИРИЛОВА БОЖИЛОВА

СВЕТЛАНА СТЕФАНОВА МЕТОДИЕВА

СВЕТЛИН ВАЛЕРИЕВ СЕДЕВЧОВ

СВЕТЛИН СИМЕОНОВ СВИЛЕНОВ

СВЕТОСЛАВ БОГОМИЛОВ КИРИЛОВ

СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

СЕВДЕЛИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

СЕДЕВКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА

СЕКУЛ АСЕНОВ ВАСКОВ

СЕРГЕЙ ФИЛИПОВ ФИЛЧЕВ

СИЙКА ГАВРАИЛОВА ДЕНКОВА

СИЙКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

СИЙКА ЛОЗАНОВА МЕТОДИЕВА

СИЙКА СТРАТИЕВА СТОИМЕНОВА

СИЛВИЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА

СИЛВИЯ ГОРЯНОВА ДИМИТРОВА

СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ЗЛАТКОВА

СИЛВИЯ КАМЕНОВА ЙОРДАНОВА

СИЛВИЯ МИТКОВА ГЕНАДИЕВА

СИЛВИЯ ТОНЕВА СПАСОВА

СИМЕОН АСЕНОВ СИМОВ

СИМЕОН ГОРАНОВ ГЮРОВ

СИМЕОН ПЕТРОВ ВЛАДИМИРОВ

СИМЕОН СВИЛЕНОВ БОРИСОВ

СИМЕОН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

СИМЕОН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

СИМКА РАЙЧОВА ЗЛАТКОВА

СИМОНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

СЛАВИ ЮЛИЯНОВ ТОДОРОВ

СЛАВКА МИРЧЕВА СТОЙНЕВА

СЛАВКА ЦВЕТКОВА АНГЕЛОВА

СЛАВЧО ЙОРДАНОВ КРЪСТЕВ

СЛАВЧО КИРИЛОВ СТАВРЕВ

СЛАВЧО МЕТОДИЕВ ВАСИЛЕВ

СНЕЖАНА ИВАНОВА АСЕНОВА

СНЕЖАНА НИКОЛОВА СОКОЛОВА

СНЕЖАНА СПИРИДОНОВА БОЖИЛОВА

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

СНЕЖАНКА СТОЯНОВА БОРИСОВА

СОНЯ БОЯНОВА ПЕТРОВА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА

СПАСЕНКА ИСАКИЕВА МИЛАНОВА

СПАСКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

СПАСКА МИЛАНОВА АНГЕЛКОВА

СТАМЕНКО ГЕОРГИЕВ МИЛЕНКОВ

СТАНА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

СТАНИМИР СИМЕОНОВ АЛЕКСОВ

СТАНИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ СОТИРОВ

СТАНИСЛАВ ТИХОМИРОВ ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ЛЮБОМИРОВА

СТАНКА БОРИСОВА ЯКИМОВА

СТАНКА ВЛАДОВА ТОДОРОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

СТАНКА ИВАНОВА КРУМОВА

СТАНКА ИВАНОВА СТОИМЕНОВА

СТАНКА ИВАНОВА ТЕНЕВА

СТАНКА СПАСОВА МАРКОВА

СТАНКА ЦВЕТАНОВА ВЕЛИЧКОВА

СТЕФАН ИВАНОВ БОЯНОВ

СТЕФАН МЕТОДИЕВ МАРКОВ

СТЕФАН МИРЧОВ ВЛАДИМИРОВ

СТЕФАНКА ГРИГОРОВА БЕЛЕВА

СТЕФАНКА СТОЯНОВА СОТИРОВА

СТЕФКА ВАСИЛЕВА РАЙЧЕВА

СТОИЛ КРУМОВ ИЛИЕВ

СТОЙНЕ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ

СТОЙЧО ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЙЧО ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ

СТОЯН АСЕНОВ ПЕТРОВ

СТОЯН АСЕНОВ ПЕТРОВ

СТОЯН БОРИСОВ ИВАНОВ

СТОЯН БОРИСОВ СТОЯНОВ

СТОЯН БОЯНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СИМОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ АСЕНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ИВАНОВ МИХАЛКОВ

СТОЯН КИРИЛОВ ИЛИЕВ

СТОЯНКА ВЕЛКОВА ПАВЛОВА

СТРАХИЛ БОРИСОВ БЕЛЕВ

СТРАХИЛ БОРЯНОВ СТРАХИЛОВ

ТАНАИЛКА НИКОЛОВА АЛЕКСИЕВА

ТАНЯ АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА МАЛИНОВА

ТАНЯ ИВАНОВА ПАСКАЛЕВА

ТАНЯ КРУМОВА ЙОРДАНОВА

ТАСИЙКА НИКИФОРОВА ПАВЛОВА

ТАТЯНА ГОРАНОВА ВЪТКОВА

ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТАНОВА

ТЕОДОР ТЕОДОСИЕВ ВЪЛОВ

ТЕОДОРА РАНГЕЛОВА АТАНАСОВА

ТЕОДОСИ ГЕНОВ ВЪЛОВ

ТИНКА ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА

ТИХОМИР ПЕТРОВ МАРКОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ГОРЯНОВ ЦВЕТАНОВ

ТОДОР ЗАХАРИЕВ СТОЯНОВ

ТОДОР ЛЮБОМИРОВ СТОЯНОВ

ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ТОДОР РАЕНКОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ

ТОДОР СТОЯНОВ ГЕНАДИЕВ

ТОДОРИНКА ПЕТРОВА ЗАРЕВА

ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА СОКОЛОВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЛЮБОМИРОВА

ТОНИ СПАСОВ ДЕЯНОВ

ТОТКА ЙОТОВА ГИГОВА

ТРАЙКО АСЕНОВ ГРИГОРОВ

ТРАЯН ВЕЛКОВ ЯНКОВ

ТРИФОН ДРАГОМИРОВ ГИГОВ

ТРИФОН ТОДОРОВ СИМЕОНОВ

ФИДАН МАРИНКОВ ДОЙЧИНОВ

ФИЛИП КИРИЛОВ ФИЛИПОВ

ХАРИ ЛЪЧЕЗАРОВ ЛАЗАРОВ

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ДАВИДКОВА

ХРИСТИНА ЕВТИМОВА АСЕНОВА

ХРИСТИНА КОЙЧЕВА ЛЮБЕНОВА

ХРИСТИНА РАЙЧОВА ТАКОВА

ХРИСТИНА СЛАВЧОВА БОЯНОВА

ХРИСТИНА ЯКИМОВА ХРИСТОВА

ХРИСТИЯНА ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОВА

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ СИМЕОНОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ

ХРИСТО ЕМИЛОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ХРИСТО ЙОРДАНОВ КУЗОВ

ХРИСТО ПЕНКОВ КАМЕНОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ЦАНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

ЦВЕТА СТОИЛОВА КОТЕВА

ЦВЕТАН АЛЕКСАНДРОВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАН ПАВЛОВ ХРИСТОВ

ЦВЕТАН ТРАЙКОВ АСЕНОВ

ЦВЕТАНКА АНАНИЕВА АНАНИЕВА

ЦВЕТАНКА ИЛИЕВА МАРУДИНА

ЦВЕТАНКА КРУМОВА НИКОЛОВА

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА РАДОМИРСКА

ЦВЕТАНКА ПАВЛОВА ГРОЗДАНОВА

ЦВЕТАНКА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТАНКА ЯНЕВА МИТОВА

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛИКОВ СТОЯНОВ

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА

ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА СТАНИМИРОВА

ЦЕНКО ТЕОФИЛОВ КОСТОВ

ЦЕЦА НАЦКОВА ИВАНОВА

ЦЕЦА НИКОЛОВА ВЛАДИМИРОВА

ЦЕЦА ТЕМЕЛКОВА СТОИМЕНОВА

ЮЛИАН МИХАЙЛОВ ЗДРАВКОВ

ЮЛИАН ТОДОРОВ ГОРЯНОВ

ЮЛИАН ТОДОРОВ СТОЯНОВ

ЮЛИАНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА КРУМОВА

ЮЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА

ЮЛИЯН НИКОЛАЕВ КОСТОВ

ЮЛИЯН СЛАВЧОВ ТОДОРОВ

ЯКИМ ХРИСТОВ СТОЯНОВ

ЯНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ЯНКА БОРИСОВА АСЕНОВА

ЯНКО БОРИСОВ ХРАНОВ

ЯСМИНА БОРИСОВА ДАВИДКОВА

Кмет/Кметски наместник: Васил УзуновСекретар на община/район: Иван Борисов
Каталог: dmdocuments -> izbori 2015 -> spis MI
spis MI -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
spis MI -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
spis MI -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
spis MI -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
spis MI -> За гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г
spis MI -> Адрес на избирателната секция: Сградата на кметството с
spis MI -> Адрес на избирателната секция: Сградата на кметството с
spis MI -> Адрес на избирателната секция: Читалището с
spis MI -> Населено място: С. Д. Секирна кметство: Д


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница