Избирателен списък част I (за публикуване)страница1/6
Дата16.02.2017
Размер1 Mb.
#15066
  1   2   3   4   5   6
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.НЕОФИТ РИЛСКИ, кметство ......................, секция № 001

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------АКСИНИЯ ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА

АЛЕКСАНДРА НОЙКОВА ВЕЛЕВА

АЛЕКСАНДЪР ДИМОВ КОЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ КЮЧУКОВ

АНАСТАСИЯ АНДОНОВА ПАВЛОВА

АНГЕЛ СТОЙКОВ КЪРДЖИЛОВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА АТАНАСОВА

АНКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ЛОЗОВ

АТАНАС МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

АТАНАСКА ХРИСТОВА ГРОЗДАНОВА

БАНКО ВАСИЛЕВ РАЧЕВ

БАНЧО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ

БЕРНАР АЙХАНОВ МАХМУДОВ

БИЛЯНА БОЖИДАРОВА НЕДЯЛКОВА

БИЛЯНА НЕДКОВА БАНЧЕВА

БОЖАНА СТАНЕВА МИРЧЕВА

БОЖАНКА ВАСИЛЕВА ДИНКОВА

БОЖИДАР ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ

БОРЯНКА ФИЛЕВА ИЛИЕВА

БОЯН КАМЕНОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЕНТИН МИТЕВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИНА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ АПЧЕВ

ВАНГЕЛ ВЕЛИКОВ СТОИМЕНОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТАНЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ ДИМОВ ДОБРЕВ

ВАСИЛ ДИНКОВ ДОБРЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ВАСИЛ ПАНЧЕВ МИТЕВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ КОСТОВ

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ВАСИЛКА ДОБРЕВА ИВАНОВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

ВАСИЛКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА

ВАСИЛКА МИРЧЕВА МИТЕВА

ВАСИЛКА ПАНЧЕВА ПЕРКОВА

ВАСИЛКА ПАНЧЕВА ХРИСТОВА

ВАСИЛКА РАДЕВА МИТЕВА

ВАСЯ ДАНЧЕВА МИХАЙЛОВА

ВЕЛИКА СТАНЕВА ЧОЛАКОВА

ВЕЛИКО ВЕЛИКОВ ИЛИЕВ

ВЕЛИКО ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ВЕЛИЧКА НЕДЯЛКОВА РАЧЕВА

ВЕЛИЧКА РАДЕВА СТАНЕВА

ВЕЛИЧКА СТАНЕВА АТАНАСОВА

ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ПЕНЕВА

ВЕНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА

ВЕСЕЛИН ДИМОВ КОЛЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

ВЕСКА НИКОЛАЕВА ВАСИЛЕВА

ВЕСКО РАДЕВ ВАСИЛЕВ

ВЕСКО ТОДОРОВ ДИМОВ

ВИОЛЕТА МИРЧЕВА ВАСИЛЕВА

ВИОЛЕТА СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА МИХАЛЕВА

ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

ВЪЛКО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ГАБРИЕЛА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА

ГАЛИН СТОЯНОВ ДИМОВ

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

ГАЛИНА ДОБРОМИРОВА ИВАНОВА

ГАЛИНА ДОЧЕВА КОЛЕВА

ГАЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ГАЛЯ КРЪСТЕВА ПЕНЕВА

ГАНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА

ГАНКА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ГАНКА ХРИСТОВА ТУРЛАКОВА

ГЕНЧО ДИМОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ПАНЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМОВ ДИМОВ

ГЕОРГИ ДОЙЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЖЕЙНОВ ВЕЛЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТУРЛАКОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ПАУНОВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ПЕРКОВ

ГЕОРГИ МИРЧЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ МИТЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИТКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ПАВЛОВ ПАВЛОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВЪЛЧЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГИГОВ

ГЕОРГИ РАДЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТАНЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ

ГЕРГИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ГЕРГИНА ИВАНОВА МИТЕВА

ГИНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА

ГИНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА

ГИРГИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ГИРГИНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

ГЮЛШАН КАДИРОВА АЛИИБРЯМОВА

ДАНИЕЛ РУМЕНОВ ФРАНЦОВ

ДАРИНА НЕДКОВА ПЕЙЧЕВА

ДАРИНКА РАДЕВА ИВАНОВА

ДЕНА ДИМИТРОВА МИРЧЕВА

ДЕНА МИХАЙЛОВА МИТЕВА

ДЕНИЦА ИЛИЕВА ДИНЕВА

ДЕНКА ДЖЕНКОВА ЧОЛАКОВА

ДЕНКА ДИМОВА ДОБРЕВА

ДЕНКА ДОБРОМИРОВА ИВАНОВА

ДЕНКА МИРЧЕВА РАДЕВА

ДЕНКА ТОДОРОВА ЙОРДАНОВА

ДЕСПА ПАСКОВА АНКОВА

ДИАНА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ДИАНА РАДЕВА ВАСИЛЕВА

ДИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА

ДИЛЯН ЖИВКОВ ДИМИТРОВ

ДИЛЯНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

ДИМИТРА ЖЕЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРА МИРЧЕВА ТОДОРОВА

ДИМИТРА СТАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНА ГАНЧЕВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ДОБРЕВА

ДИМИТРИЧКА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА

ДИМИТРИЧКА МИНЧЕВА МАРКОВА

ДИМИТРИЧКА ПАНЧЕВА СТАНЕВА

ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ДИМИТРИЧКА ХИНЕВА КОСТАДИНОВА

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ СТАНЕВ

ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ГЕНЧЕВ ДИМОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДАЧЕВ ОВЧАРОВ

ДИМИТЪР ДЕМИРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ДИМОВ ТУРЛАКОВ

ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЛОЗОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ БУРЛАШКИ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР МИРЧЕВ МИТЕВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ КОЛЕВ

ДИМИТЪР ПАНЕВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ КОСТОВ

ДИМКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

ДИМО ГОСПОДИНОВ ТУРЛАКОВ

ДИМО ДИМИТРОВ ТУРЛАКОВ

ДИМЧО ДОБРЕВ ДОБРЕВ

ДИМЧО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ДИНА ДИНКОВА ИВАНОВА

ДИНА КРЪСТЕВА ГЕОРГИЕВА

ДИНА ХРИСТОВА ДИМОВА

ДИНКА СЛАВОВА БУРЛАШКА

ДИНКО ДОБРЕВ ДИНКОВ

ДИЯН ДИМОВ ГОСПОДИНОВ

ДИЯНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

ДОБРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ДОБРА СТАНЕВА ДОБРЕВА

ДОБРИ АНГЕЛОВ ДОБРЕВ

ДОБРИ ДИМОВ ДОБРЕВ

ДОБРИ ДИНКОВ ДОБРЕВ

ДОБРИ КОЛЕВ МАРИНОВ

ДОБРИ МИТЕВ ДОБРЕВ

ДОБРИ ХРИСТОВ ПАНЧЕВ

ДОБРИН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

ДОБРИНКА ДИМОВА МИТАНОВА

ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

ДОБРОМИР ИВАНОВ ДОБРЕВ

ДОНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИНЕВА

ДОНКА БАНКОВА КОЛЕВА

ДОНКА ДИМИТРОВА ДЕМИРОВА

ДОНКА ИВАНОВА КАЗАКОВА

ДОНКА ИВАНОВА КИРЯКОВА

ДОНКА ПЕТРОВА ПЕЕВА

ДРАГИЯ КОСТАДИНОВ КАЛЪЧЕВ

ДРАГИЯ ХРИСТОВ ГРОЗДАНОВ

ЕВГЕНИ НИКОЛОВ ТОДОРОВ

ЕВДОКИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНА ГРОЗДАНОВА ТУРЛАКОВА

ЕЛЕНА ЖЕЛЕЗОВА МАРИНОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ПЕТКОВА

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЕЗАРОВА

ЕЛЕНКА ДИМОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

ЖЕЙНО КОЛЕВ КЮЧУКОВ

ЖЕЛЕЗ МИТЕВ НИКОЛОВ

ЖЕЛЮ ДИНЕВ ИЛИЕВ

ЖЕЛЯЗКА АТАНАСОВА ОВЧАРОВА

ЖЕЧО КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

ЖИВКО ДИМИТРОВ МИТЕВ

ЖИВКО КОЛЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ЖИВКО КОЛЕВ ПЕТКОВ

ЗАХАРИЧКА РАФАИЛОВА КАСАПСКА

ИВА СТАНЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАЙЛО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО СТЕФАНОВ КОЛЕВ

ИВАЛИН ДОБРЕВ ДИНКОВ

ИВАЛИН ИЛИЕВ ХРИСТОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КАЗАКОВ

ИВАН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ СТАНЕВ

ИВАН ВЕЛИКОВ ЖЕЛЕВ

ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ИВАН ГРОЗДАНОВ ИВАНОВ

ИВАН ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ИВАН МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН МИТЕВ МИХАЛЕВ

ИВАН МИТКОВ БОЖАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ

ИВАН НИКОЛОВ КОЛЕВ

ИВАН ПАРУШЕВ ЯНЧЕВ

ИВАН ПЕТКОВ ТОДОРОВ

ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ

ИВАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАНА ДИМИТРОВА ЧАЛЪКОВА

ИВАНКА АЛЕКСИЕВА КЕХАЙОВА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ИВАНКА ДОБРОМИРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ДУЧЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ИВАНОВА МИХАЛЕВА

ИВАНКА ИЛИЕВА ГРОЗДАНОВА

ИВАНКА ЙОРДАНОВА ПАУНОВА

ИВАНКА КОЛЕВА ЛОЗОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

ИВАНКА ПЕТКОВА ГАНЕВА

ИВАНКА РАЧЕВА МИРЧЕВА

ИВАНКА СЛАВОВА РАДЕВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ДИМОВА

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

ИВЕЛИНА ДИМОВА СТОЯНОВА

ИВЕЛИНА МИТЕВА ДОБРЕВА

ИВЕТА ЕВГЕНИЕВА ТОДОРОВА

ИЛИЯ ВЪЛЧАНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ТУРЛАКОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГРОЗДАНОВ

ИЛИЯ ДИНЕВ ПЕТКОВ

ИЛИЯ ПЕТКОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯ ТОДОРОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН ИВАНОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН КРЕМЕНОВ КОЛЕВ

ИРАИДА ТРИФОНОВА АПЧЕВА

ИРИНА КОЛЕВА АТАНАСОВА

ИРИНКА ПАНЕВА КЪРДЖИЛОВА

ЙОРДАН БАНКОВ ВАСИЛЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ДРАГНЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ПЕТКОВ ДИНЕВ

ЙОРДАН ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ

ЙОРДАНА СТОЯНОВА ГИГОВА

ЙОРДАНА СТОЯНОВА КЪРДЖИЛОВА

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ДИМОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ЙОРДАНКА ЖЕЛЕВА ИЛИЕВА

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА КОЛЕВА ПАНЧЕВА

ЙОРДАНКА РУСЕВА ХРИСТОВА

КАЛИНА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

КАЛИНА ДОНЕВА ЖЕЛЕВА

КАЛИНКА ДОБРОМИРОВА ДАСКАЛОВА

КАТЯ РАДЕВА СТОИМЕНОВА

КАТЯ ХРИСТОВА ПЕНЕВА

КЕРА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕЗАРОВ

КОСТАДИН ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ

КРАСА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

КРАСИМИР ВЪЛЕВ КРЪСТЕВ

КРАСИМИР ДОБРОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ ДИНКОВ

КРАСИМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

КРЕМЕНА ИЛИЕВА КОЛЕВА

КУРТИ МИНЧЕВ ДЕМИРОВ

ЛАЛКА ВЛАДИМИРОВА КАЙРЯКОВА

ЛАЛКА СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛИКОВА

МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА ГАВРАГАТОВА

МАРГАРИТА КИРИЛОВА ТУРЛАКОВА

МАРГАРИТА СТОЯНОВА ИВАНОВА

МАРИАНА ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ГОСПОДИНОВА ГЕНОВА

МАРИЙКА ДИНКОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА ДОБРЕВА КОСТОВА

МАРИЙКА ИВАНОВА КЮЧУКОВА

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ГУНЧЕВА

МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ЯНЧЕВА

МАРИЙКА МИНЧЕВА ГИГОВА

МАРИЙКА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА

МАРИЙКА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

МАРИЙКА РАФАИЛОВА КРЪСТЕВА

МАРИЙКА СТАНКОВА СТОЯНОВА

МАРИЙКА ТРЕНДАФИЛОВА КОЛЕВА

МАРИЙКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

МАРИН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

МАРИН КОСТАДИНОВ ЯСАБАШЕВ

МАРИН ПАНЧЕВ МАРИНОВ

МАРИН ХРИСТОВ МИРЧЕВ

МАРИНА ЖЕЙНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИНА МИТЕВА ГЕОРГИЕВА

МАРИНКА ЖЕЛЕВА НИКОЛОВА

МАРИНКА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИНКА ПЕТРОВА ДИНКОВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ ИВАНОВА МАДЖАРОВА

МАРИЯ КОЛЕВА КОЛЕВА

МАРИЯ МИРЧЕВА МАДЖАРОВА

МАРИЯ РАДЕВА ВАСИЛЕВА

МАРИЯ СТАНКОВА ДИНКОВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА

МАРИЯ СТОЙКОВА ДИМОВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА МИТЕВА

МАРИЯНА ДИМОВА ХРИСТОВА

МАРИЯНА КЪНЧЕВА ТУРЛАКОВА

МАРИЯНА МАРИНОВА ХРИСТОВА

МАРТИН ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ

МАЯ БАНКОВА ВАСИЛЕВА

МАЯ ЕМИЛОВА БАНЧЕВА

МАЯ ОГНЯНОВА ЦОНЕВА

МИГЛЕНА КРУМОВА ПЕТКОВА

МИЛАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

МИЛЕН ВАСИЛЕВ МАДЖАРОВ

МИЛЕНА ИВАНОВА АНДОНОВА

МИЛЕНА КРЪСТЕВА МИРЧЕВА

МИЛКА ТОДОРОВА МИТЕВА

МИЛКО РАЧЕВ ВАСИЛЕВ

МИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

МИНКА ТОДОРОВА РАДЕВА

МИРА МИТЕВА ДОБРЕВА

МИРОСЛАВ ДИМОВ МИТЕВ

МИРОСЛАВ КОЛЕВ МИТЕВ

МИРЧО ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

МИТАН БОЖАНОВ МИТАНОВ

МИТКА ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА

МИТКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

МИТКО БОЖАНОВ МИТАНОВ

МИТКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

МИТКО ИВАНОВ СТАНЕВ

МИТКО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ

МИТКО РАДЕВ ГЕОРГИЕВ

МИТКО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

МИТЬО ЖЕЛЕЗОВ МИТЕВ

МИХАИЛ МИШЕВ АНГЕЛОВ

МИШО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

МИЮДИН БЕКИР АЛИИБРЯМ

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА

НАДЯ ДОБРОМИРОВА ИВАНОВА

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА-ЛАЗАРОВА

НЕДЕЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

НЕДЕЛЯ ДИНЕВА КАЙРЯКОВА

НЕДЕЛЯ ТОДОРОВА НИКОЛОВА

НЕДКА ДОБРЕВА ХРИСТОВА

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА ПЕТКОВА

НЕДЯЛКА ИЛИЕВА ЖЕЛЕВА

НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ХРИСТОВА

НЕДЯЛКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ

НЕЙКО ГЕОРГИЕВ РАЙЧЕВ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

НИКОЛА ВЕСКОВ ТОДОРОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ МИТЕВ

НИКОЛА ДИМОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛА ИВАНОВ ДОБРЕВ

НИКОЛА КРЪСТЕВ СТЕФАНОВ

НИКОЛА ТОДОРОВ ПЕТРОВ

НИКОЛА ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ

НИКОЛАЙ АНДОНОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ДОБРОМИРОВ СТОЯНОВ

НИКОЛАЙ КОЛЕВ КОЛЕВ

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ КРЪСТЕВ

НИКОЛАЙ НЕДКОВ ПЕЙЧЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДИМИТРОВ

НИНА ИВЕЛИНОВА КИРОВА

ПАВЛИНА МИТКОВА ПАНЧЕВА

ПАВЛИНА МИТКОВА СТАНЕВА

ПАВЛИНКА БАНКОВА ВАСИЛЕВА

ПАНЧО ВАСИЛЕВ ПАНЧЕВ

ПАНЧО ДИМОВ ПАНЧЕВ

ПАНЧО МАРИНОВ ПАНЧЕВ

ПАНЧО МИТКОВ ПАНЧЕВ

ПАНЧО ХРИСТОВ ПАНЧЕВ

ПАСКО ИВАНОВ АНКОВ

ПАУНА МИХАЛЕВА ЖЕЙНОВА

ПЕНА ИЛИЕВА МИРЧЕВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

ПЕНКА ГРОЗДАНОВА СТОЯНОВА

ПЕНКА ДИНКОВА МИХАЛЕВА

ПЕНКА ДОБРЕВА ХРИСТОВА

ПЕНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ПЕНКО СТОЯНОВ ПЕНЕВ

ПЕНЮ ДИНЕВ ДИНЕВ

ПЕНЮ ХРИСТОВ ПЕНЕВ

ПЕТКО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

ПЕТРА ХРИСТОВА КОСТАДИНОВА

ПЕТРАНКА РАДЕВА ДОБРЕВА

ПЕТЪР АНГЕЛОВ СТОЙКОВ

ПЕТЪР АНДОНОВ ГАНЕВ

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ СТОИМЕНОВ

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДИНКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАЙРЯКОВ

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ОВЧАРОВ

ПЛАМЕН НЕДКОВ ПЕЙЧЕВ

РАДА ДИМОВА КАЙРЯКОВА

РАДА ДРАГИЕВА ЛОЗОВА

РАДА КОЛЕВА ТУРЛАКОВА

РАДКА АНГЕЛОВА КОСТОВА

РАДКА ГИРГИНОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ЖЕЙНОВА ПЕНЕВА

РАДКА ИЛИЕВА СТОЯНОВА

РАДКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

РАДКА МИТЕВА НИКОЛОВА

РАДКА СТАНКОВА СТОЯНОВА

РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ

РАЙНА ГЕОРГИЕВА РАЙЧЕВА

РАЛИЦА ИВАНОВА ГЕРМАНОВА

РОЗКА ГЕРАСИМОВА ХРИСТОВА

РОСИЦА ИВАНОВА КОСТОВА

РОСИЦА ХРИСТОВА ТОДОРОВА

РУМЕН СТОЙКОВ КЪРДЖИЛОВ

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТУРЛАКОВА

РУМЯНА МИРЧЕВА СТАНКОВА

РУСА ГЕОРГИЕВА МАДЖАРОВА

РУСКА АТАНАСОВА ГРОЗДАНОВА

РУСКА ПЕТРОВА ИВАНОВА

СВЕТЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

СВЕТЛА МАРИНОВА МИТЕВА

СВЕТЛА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ГАВРАГАТОВ

СВЕТОСЛАВ ВЪЛЕВ КРЪСТЕВ

СВЕТОСЛАВ ХРИСТОМИРОВ ТУРЛАКОВ

СЕЗГИН ИСМЕТОВ АЛИЕВ

СИЛВИЯ ВЕЛИЧКОВА СТАНЕВА

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ОВЧАРОВА

СИМЕОН НИКОЛОВ ДЕНКОВ

СЛАВ НЕДЕВ НЕДЕВ

СНЕЖАНА ИВАНОВА ТОДОРОВА

СНЕЖАНА МАРИНОВА ХРИСТОВА

СНЕЖАНА СТОЯНОВА НЕДЯЛКОВА

СНЕЖАНКА ЖЕЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

СНЕЖАНКА МАРИНОВА ДИМОВА

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА

СТАНКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА

СТАНКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА ГЕОРГИЕВА МИРЧЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ГИГОВА

СТАНКА ДИМИТРОВА МИТЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА ПАНЧЕВА

СТАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА

СТАНКА КОСТАДИНОВА ЯСАБАШЕВА

СТАНКА КОСТОВА ПЕНЧЕВА

СТАНКА МИТКОВА ПАНЧЕВА

СТАНКА ПАНЧЕВА ИВАНОВА

СТАНКА СЛАВОВА ДОБРЕВА

СТАНЬО ВЕСЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ

СТАНЮ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

СТЕЛА НИКОЛОВА ИВАНОВА

СТЕЛИЯН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

СТЕФАН ДИНЧЕВ РАПОНДЖИЕВ

СТЕФАН КОЛЕВ ИВАНОВ

СТЕФАНА ВЪЛЧЕВА ИВАНОВА

СТЕФКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

СТИЛИЯН СТОИЛОВ ПЕТРОВ

СТИЛИЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

СТОИЛ ПЕТРОВ ИВАНОВ

СТОЙКО КОЛЕВ КЪРЖИЛОВ

СТОЙЧО ЖЕЧЕВ СТОЙКОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ КОСТОВ

СТОЯН ДИМОВ ДОБРЕВ

СТОЯН ИВАНОВ ДИМОВ

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН КОЛЕВ ИВАНОВ

СТОЯН ПЕНЕВ ГРОЗДАНОВ

СТОЯН ПЕНКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ ДИМОВ

СТОЯНА МАРИНОВА ДИМОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ЛОЗОВА

СТОЯНКА ПЕНЧЕВА ТУРЛАКОВА

СТОЯНКА ПЕТРОВА ЖЕЙНОВА

СТОЯНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

СЪБКА ИВАНОВА СТАНЕВА

ТЕЗДЖАН ХАСАНОВА ДИМИТРОВА

ТЕОДОРА БАНКОВА ВАСИЛЕВА

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ТОДОР ВАСИЛЕВ ДИМОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

ТОДОР ДОБРЕВ ДИМОВ

ТОДОР НЕДЕЛЧЕВ ДИМОВ

ТОДОР РАДЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ТОДОР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ТОДОР ЯНЕВ ТОДОРОВ

ТОДОРА СТОЯНОВА КЪРДЖИЛОВА

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА ПАНЧЕВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ТОДОРКА ДИМОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА

ТОДОРКА РАФАИЛОВА ЛОЗОВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

ТОНИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПАВЛОВ

ХРИСКА ДИМОВА ГРОЗДАНОВА

ХРИСТИНА НЕДКОВА ПЕЙЧЕВА

ХРИСТИЯН СТЕФАНОВ КОЛЕВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ДОБРЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ПАНЧЕВ МИРЧЕВ

ХРИСТО ПАНЧЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ПЕНЧЕВ КОСТОВ

ХРИСТО ПЕТРОВ ДИМОВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ПАНЧЕВ

ХРИСТО ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ХРИСТОМИР СЛАВОВ ТУРЛАКОВ

ЦАНКА МИТКОВА ИВАНОВА

ЦВЕТОМИР СТЕФАНОВ ЦОНЕВ

ЦВЯТА ДИМИТРОВА ГИГОВА

ЦОНКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

ЮЛИЯН ЛАЗАРОВ ЙОРДАНОВ

ЯНКА ПЕТРОВА ДИМОВА

ЯНКО АТАНАСОВ СТОЙКОВ

ЯНКО ГРОЗДАНОВ ИВАНОВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.ГАБЪРНИЦА, кметство ......................, секция № 002

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име

----------------------------------------------АИДИН ХЮСЕИН ХАЛИЛ

АЛЕКСАНДРА ШИДЕРОВА СТОЯНОВА

АНГЕЛ ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ

АНИ АНГЕЛОВА ЧОБАНОВА

АНТОН АСЕНОВ СТЕФАНОВ

АТАНАС ДЖЕНКОВ СТОЯНОВ

БОРИСЛАВ ДОБРЕВ ДУКОВ

БОЯН МАРИНОВ АНГЕЛОВ

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ДЖЕНКОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ВЕЛИЧКО ГАНЧЕВ ВИЧЕВ

ВЕНЦИСЛАВ СТАНИМИРОВ ИВАНОВ

ВИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ТОДОРОВ

ДАНИЕЛ ФИЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

ДЕЯН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

ДИМИТРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМО НИКОЛОВ ДИМОВ

ДИМО ХРИСТОВ ДИМОВ

ДИМЧО АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ

ДУШКО ПЕТКОВ ДУШКОВ

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА

ЕЛЕНКА ТРЪНДАФИЛОВА ПЕТРОВА

ЕМИЛ ЛЮБОМИРОВ ЯНДОВ

ЕМИЛ СТЕФАНОВ ЧОБАНОВ

ЖЕКО ВЪЛКОВ ДОЙЧЕВ

ЖЕЛА БОРИСОВА ДУШКОВА

ЖЕЛЯЗА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ЖЕЛЯЗКО СВЕТЛЬОВ ГАНЧЕВ

ЖЕЧКА КРЪСТЕВА КОЛЕВА

ЖИВКА НЯГОЛОВА ЧОБАНОВА

ЗЛАТКА ХРИСТОВА ТАШЕВА

ИВАЙЛО ГАНЧЕВ ИВАНОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ КАЛКАНДЖИЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

ИВАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА СТАНКОВА

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ИЛИЯНА СТРАХИЛОВА ОПРОВА

ИЛЯЗ АЛИЕВ ИЛЯЗОВ

ИРИНА ЯНКОВА ЧОБАНОВА

ЙОРДАНА АТАНАСОВА КОЛЕВА

КАЛОЯН ПЕТКОВ РАДЕВ

КАМЕН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

КАМЕН ОГНЯНОВ МИЛАНОВ

КЕРАЧКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

КОСТА ПЕНЕВ КОСТОВ

КРАСИМИР РАДЕВ СТОЕВ

КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ЛЮДМИЛ ГАНЧЕВ МИХОВ

МАРГАРИТА СТОЯНОВА МАТЕЕВА

МАРИЙКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

МАРИЙКА СТАНКОВА ХАРИЗАНОВА

МАРИЯ ДИМОВА СТОЕВА

МАРИЯ КОЛЕВА ПАНЕВА

МИНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

МИТКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

МИТКО СТАНИМИРОВ ИВАНОВ

МИХАИЛ ОГНЯНОВ ХРИСТОВ

МИХАИЛ СВЕТЛЬОВ ГАНЧЕВ

НАДЕЖДА ИВАНОВА ГРУЕВА

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

НЕДЯЛКА КОСТОВА ПЕТРОВА

НЕДЯЛКО ЖИВКОВ МИХАЛЕВ

НИКОЛА ЖЕЧЕВ КОЛЕВ

НИКОЛА ТОДОРОВ ИВАНОВ

ПАНКО ТОДОРОВ ПАНЕВ

ПЕНЧО ДЯКОВ ПЕТРОВ

ПЕТРАНКА ТОДОРОВА ПАВЛОВА

РАДКА ТОДОРОВА КАЛКАНДЖИЕВА

РАЙКА ИВАНОВА ДИМОВА

РАЙКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

РУСА ГЕОРГИЕВА ЩИЛЯНОВА

РУСКА КАНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

СВЕТЛОЗАР СТИЛИЯНОВ МАТЕЕВ

СВЕТОСЛАВ МИХАЙЛОВ ДИЧЕВ

СЕВЕРИН ОГНЯНОВ МИЛАНОВ

СИМЕОН НИКОЛОВ КОЛЕВ

СНЕЖА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА

СОНЯ ЯНКОВА ГАНЧЕВА

СТАНИМИР ИВАНОВ ЧОБАНОВ

СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

СТАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

СТЕФАН НИКОЛАЙЧЕВ КОЛЕВ

СТЕФАН РАЛЕВ МАРКОВ

СТЕФАН СТОЙКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

СТЕФКА АТАНАСОВА КОЛЕВА

СТИЛИЯН АСЕНОВ ЧОБАНОВ

СТОЮ РАДЕВ ДИМИТРОВ

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

СУЛТАНКА ДИЯНОВА ЧОБАНОВА

ТОДОР ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ТОДОР ДЕЧЕВ ЙОРДАНОВ

ХАРИ СТАНКОВ СТОЯНОВ

ХАРИЗАН СТОЯНОВ ХАРИЗАНОВ

ХРИСТИНА СИМЕОНОВА ХРИСТОВА

ШЕНГЮЛ ГЮНАЙДИН ХАБИБЕ

ЯНЧО ПЕТКОВ ЯНЕВ

Кмет/кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Област ВАРНА, община ВЕТРИНО

населено място С.МЛАДА ГВАРДИЯ, кметство ......................, секция № 003

Адрес на избирателната секция: ................................

----------------------------------------------

Име


----------------------------------------------

АНАСТАСИЯ ЙОРДАНОВА КАЛОЯНОВА

АНГЕЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

АНГЕЛ РАЙКОВ ХРИСТОВ

АНДРЕЙ АТАНАСОВ АНДРЕЕВ

АНТОАНЕТА ТОДОРОВА СЛАВОВА

АТАНАС ДИМИТРОВ ЗАФИРОВ

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС МИНЧЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС НЕДЕВ АТАНАСОВ

АТАНАС СЕРГИЕВ ЙОРДАНОВ

АТАНАС СТОЯНОВ СТОЯНОВ

АТАНАС ТОДОРОВ ПЕНЧЕВ

БЛАГА ХРИСТОВА МАРИНОВА

БОГДАН БОГДАНОВ СТАНЕВ

БОГДАНКА ИВАНОВА РАНКОВА

БОНКА ДЕЧКОВА НИКОВА

БОРКА ТОМОВА СЕМОВА

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ТОДОРОВ

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПЕЕВ

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ВЕЛКОВ

ВАСИЛ БИНЕВ БИНЕВ

ВАСИЛ ДИМИТРОВ КИНЕВ

ВАСИЛА ВЪЛЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

ВАСИЛЕНА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ВЪЛЧЕВА

ВАСИЛКА ЖЕЛЯЗКОВА АВРАМОВА

ВЕЛИЧКА КОЕВА КРЪСТЕВА

ВЕЛИЧКА МАТЕЕВА ДЖАМБАЗОВА

ВЕСЕЛИНКА СТАНЧЕВА ЗЛАТЕВА

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

ВИКТОРИЯ СВИЛЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МАРИНОВА

ВИОЛЕТКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА

ВЛАДИМИР БОРИСОВ ВЛАДИМИРОВ

ВЯРКА АТАНАСОВА ГОЧЕВА

ГАБРИЕЛА СВЕТОСЛАВОВА ИВАНОВА

ГАЛИН ДОНЧЕВ ГАНЕВ

ГАЛИНА МИТКОВА ИВАНОВА

ГАЛЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

ГАНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕНОВЕВА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ МАРИНОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РАДЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ЛАМБОВ АТАНАСОВ

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ ТОНЕВ

ГЕРГАНА ВАЛЕНТИНОВА ВЕЛКОВА

ГЕРГИНА СТАНЧЕВА ТАШЕВА

ГИНКА ТЕОДОСИЕВА МИХАЛЕВА

ГИНКА ЯНКОВА ФИЛЕВА

ГОРАН АТАНАСОВ ГОРАНОВ

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

ДАНЧО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ

ДАРИНКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ДЕМИР ГЕОРГИЕВ ДЕМИРОВ

ДИЛЯНА ИВАНОВА ЗАФИРОВА

ДИЛЯНА ИЛИЕВА ТОМОВА

ДИМАНКА ГЕОРГИЕВА ГИНЕВА

ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница