Избирателни lc-, rc- усилватели и активни rc-филтри1Дата16.10.2018
Размер291 Kb.
Избирателни LC-, RC- усилватели и

активни RC-филтри1


Задачи за изпълнение


1. Изследване на избирателни LC- усилватели

1.1. Да се разучи макетът “ЛАМС 6” и се начертае схемата на резонансен LC-усилвател. Да се подаде захранващо напрежение +15V.

1.2. Да се изследва АЧХ и свързаните с нея параметри за схемата от фиг. 1. За целта се свързват точки 7 и 8. В точка 1 се подава сигнал от външен генератор с амплитуда mV и честоти от 0,2MHz до 3MHz със стъпка 100kHz. Отчита се изходното напрежение в точка 13. Измерванията се извършват с осцилоскоп. Определя се . Получените резултати за АЧХ се представят таблично и графично (в логаритмичен мащаб). Да се установи експериментално стойността на резонансната честота fо, при която усилването е максимално (), честотите f1 и f2, при които усилването намалява до ниво спрямо максималното и да се изчисли лентата на пропускане на това ниво (, -3dB). Да се изчисли качественият фактор . Получените резултати да се нанесат в таблица.

2. Изследване на избирателни RC- усилватели

2.1. Да се разучи макетът “Схеми с операционни усилватели” и се начертаят схемите на изследваните избирателни усилватели. Да се подаде захранващо напрежение 15V, като се включи макетът към мрежата.

2.2. Да се изследва схемата на усилвател с двузвенна високочестотна RC-група от фиг. 2. За целта да се реализира схемата и да се снеме АЧХ експериментално. На входа на усилвателя да се подаде от генератор сигнал с амплитуда, при което в изхода да се получи максимално неизкривено напрежение и често­ти от 0,2kHz до 10kHz със стъпка 100Hz. Получените резултати за АЧХ се представят таблично и графично (в логаритмичен мащаб). Да се определят експеримен­тално и аналитично стойностите на: fо, (максимално усилване), f1 и f2, и да се изчислят: и . Получените резултати да се нанесат в таблица.

2.3. Да се изследва АЧХ и свързаните с нея параметри за схемата на избирателен RC-усилвател с мост на Вин от фиг. 3. Да се реализира схемата от фиг. 3 и да се снеме АЧХ експериментално. За целта на входа на усилвателя да се подаде от генератор сигнал с амплитуда, при която в изхода да се получи максимално неизкривено напрежение и честоти от 0,1kHz до 10kHz със стъпка 100Hz. Получените резултати за АЧХ се представят таблично и графично (в логаритмичен мащаб). Да се определят експериментално и аналитично стойностите на: fо, (максимално усилване), f1 и f2, и да се изчислят: и . Получените резултати да се нанесат в таблица.

2.4. Да се изследва АЧХ и свързаните с нея параметри за схемата на избирателен RC-усилвател с двоен T-мост (2T) от фиг. 4. Да се реализира схемата от фиг. 4 и да се снеме АЧХ експериментално при и RF=100k (d=0,1). За целта на входа на усилвателя да се подаде от генератор сигнал с амплитуда, при която в изхода да се получи максимално неизкривено напрежение и честоти: 0,1kHz до 10kHz със стъпка 100Hz. Получените резултати за АЧХ се представят таблично и графично (в логаритмичен мащаб. Да се определят експериментално и аналитично стойностите на: fо, (максимално усилване), f1 и f2, и да се изчислят: и . Получените резултати да се нанесат в таблица.

3. Изследване на активни RC- филтри

3.1. Да се изследва АЧХ и свързаните с нея параметри за схемата на нискочестотно RC-звено на Селен-Кий от фиг. 5, реализиращо предавателна функция на Бътъруърт. Да се реализира схемата от фиг. 5 и да се снеме АЧХ експериментално. За целта на входа на усилвателя да се подаде от генератор сигнал с амплитуда, при която в изхода да се получи максимално неизкривено напрежение и честоти: 0,1kHz до 30kHz със стъпка 300Hz. Получените резултати за АЧХ се представят таблично и графично (в логаритмичен мащаб). Да се определят експериментално и аналитично стойностите на: H, fp, и наклона на АЧХ в преходната област. Получените резултати да се нанесат в таблица.3.2. Да се изследва АЧХ и да се определят стойностите на: H, fp, , както и наклона на АЧХ в преходната област за схемата на високочестотно RC-звено на Селен-Кий от фиг. 6, реализиращо предавателна функция на Чебишев в средата на OrCAD PSpice. Получените резултати да се нанесат в таблица.


1 Аналогова схемотехника – I част
Каталог: analog circuits -> dis
dis -> 5 Програмируеми аналогови матрици (Field Programmable Analog Arrays –fpaa). Приложения
dis -> Лабораторно упражнение №4 Aналогови умножители Задачи за изпълнение
dis -> Аналогова схемотехника II част Линейни операционни схеми за интегриране и диференциране
dis -> 3 Преобразуватели на напрежение в ток и на ток в напрежение 1
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ок(общ колектор) и с од(общ дрейн) за средни честоти и в честотна област
dis -> Изследване на усилвателни стъпала по схема с ое(общ емитер) и с ос(общ сорс) за средни честоти и в честотна област
dis -> 5 Изследване на фазово затворени вериги (pll). Приложения1
dis -> 6 Аналогово-цифрови преобразуватели (ацп)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница