Избрани Аспекти от Теория на ИнформациятаДата02.04.2023
Размер365 Kb.
#117190
ВП Упражнение 7
Свързани:
AT L9 (2), ВП Упражнение 3, ВП Упражнение 10

Въведение в програмирането
(специалност: КСТ, ОКС : бакалавър, I семестър)


Лабораторно упражнение №7
Тема: Едномерен масив - продължение
Провеждане/изпълнение: Основната част от работата се извършва самостоятелно чрез проучване на информационни източници и пробни експерименти върху собствена компютърна конфигурация. Проучването и експериментите се извършват като работа по установяване и формулиране на отговори на поставени въпроси в заданието за упражнение. Консултация с преподавателя се допуска по тематика конкретни въпроси, с които студентът не е в състояние да се справи самостоятелно, по преценка на преподавателя.
Задачи:  1. Даден е масив rotate, състоящ се от N елемента. Да се въведат стойностите на елементите от клавиатурата. Да се разменят стойностите на елементите по следния начин – първия елемент да размени стойността си с последния, втория – с предпоследния и т.н. Да се изведе на екрана резултатния масив.  1. Напишете програма, която въвежда две цели положителни числа и пресмята техния най-големия общ делител.  1. Даден е едномерен масив А с N на брой елемента. Да се въведат елементите на масив А от клавиатурата. Да се присвоят всички елементи с нечетна стойност на масив B.  1. Да се напише програма, която да въвежда позволява въвеждане на стойности на елементите на масив А[12], след което да ги сортира по големина, започваща от най-малката стойност. Да се изведат на екрана първоначалната подредба на елементите на масива А, както и подредбата на елементите след сортирането им.

  1. Да се състави програма, която въвежда последователност от дробни числа N и намира техния брой. Въвеждането на числа да се прекрати, когато сумата им надмине 100.

  1. Да се въведат за студентите от една група два масива: един с номерата и един със средния им успех. Да се изчисли средния успех на групата и да се изведат номерата на тези студенти, чийто успех е по-голям от средния.  1. Да се напише програма, която проверява дали два масива са еднакви, като сравнява елементите им

  1. Даден е едномерен масив А[20]. Да се напише програма, която проверява дали масива съдържа последователни еднакви елементи, като извежда на екрана техните стойности и индекси.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница