Издание на: информационен центърДата23.07.2016
Размер282.23 Kb.

powerpluswatermarkobject3
ИЗДАНИЕ НА:


ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ЕВРОПА ДИРЕКТНО - КЮСТЕНДИЛ
2500 Кюстендил

ул. “Отец Паисий” №11 (читалище „Братство”) Брой 9

тел.: 078/52-63-95 факс:078/52-91-95 Година I

e-mail: centre@europedirect-kn.info

www.europedirect-kn.info октомври, 20091. НОВИНИ ОТ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

EGNOS OPEN SERVICE — УСЛУГА СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ГРАЖДАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Европейската комисия обяви официалното начало на действие на EGNOS — Европейската геостационарна система за навигационно покритие — с нейната общодостъпна услуга (Open Service), която се предоставя безплатно на предприятията и гражданите. EGNOS е първият принос на Европа към навигацията чрез спътник и предвестник на Galileo — глобалната спътникова навигационна система, разработвана от Европейския съюз.


Антонио Таяни, заместник-председател за транспорта, заяви: „Това, което правим днес, дава шанс на европейските предприятия и граждани да се възползват от огромен брой по-добри приложения и нови възможности благодарение на по-точни навигационни сигнали.Ние поставяме основите на едно съвсем близко бъдеще.“

EGNOS е спътникова система за повишаване на точността, чрез която ще се повиши точността на спътниковите навигационни сигнали в Европа.Прецизността на сегашните сигнали GPS се подобрява от около десет метра на два метра.

Европейските предприятия и граждани могат да извлекат голяма полза от EGNOS. Тя може да поддържа нови приложения в много различни сектори като селско стопанство, например за разпръскване на торове с висока точност, или транспорт — за автоматично събиране на пътни такси или за системи за застраховане от вида „плащане при ползване“.EGNOS може да поддържа и много по-прецизни персонални навигационни услуги за общи и специфични нужди, като например системи за водене на слепи хора.

EGNOS ще бъде сертифициран за използване във въздухоплаването и в други области с високи изисквания по отношение на безопасността в съответствие с регламента за единно европейско небе. До средата на 2010 г. се очаква и въвеждане на услуга за безопасност на човешкия живот (Safety-of-Life service), основана на EGNOS. Тази услуга ще осигури ценно предупредително съобщение,  за да бъде информиран потребителят в рамките на шест секунди в случай на неизправност на системата. Тече изпитването на търговска услуга, която също ще стане достъпна през 2010 г.

Общодостъпната услуга и услугата за безопасност на човешкия живот се предоставят безплатно и Европейският съюз се ангажира да поддържа EGNOS в дългосрочен план, дори и след като Galileo влезе в действие. Това включва разширяване на нейното географско покритие в рамките на обхвата на трите използвани спътника.

Действието на EGNOS се управлява по силата на договор с Европейската комисия от европейския доставчик на спътникови услуги ESSP SaS, компания със седалище в Тулуза, Франция, основана от седем доставчици на услуги за въздушна навигация. Договорът между Комисията и ESSP SaS бе подписан вчера, 30 септември, и ще осигури управлението на действието на EGNOS, както и поддръжката на системата до края на 2013 г.История на проекта

EGNOS се състои от транспондери на борда на три геостационарни спътника и наземна мрежа от около 40 станции за определяне на местоположението и четири центъра за управление, като всички са свързани помежду си.

Зоната, покрита от EGNOS, включва повечето европейски държави и е проектирана така, че да може да бъде разширена и за други региони, като Северна Африка и съседните на ЕС държави.

Общодостъпната услуга на EGNOS може да бъде използвана без гаранция на услугата и произтичаща от нея надеждност от всеки потребител, оборудван със съвместим с GPS/SBAS приемник в рамките на зоната, покрита от EGNOS. Повечето приемници, продавани днес в Европа, отговарят на това условие.Не се изисква разрешение или специфично за приемника сертифициране.

EGNOS бе разработен от европейски предприятия, EOIG (Оператор и инфраструктурна група за EGNOS) с подкрепата на Европейската комисия (ЕК), Европейската космическа агенция (ЕКА) и Евроконтрол. От 1 април EGNOS се притежава и управлява от Европейския съюз като Европейската космическа агенция,която ръководи проектирането и разработването на системата, сега е орган за проектиране и обществени поръчки по силата на споразумение за делегиране с Европейската комисия.

За повече информация за EGNOS, посетете:

http://ec.europa.eu/transport/egnos,

http://www.gsa.europa.eu/go/egnos,

http://www.esa.int/esaNA/egnos.html,

http://www.essp-sas.eu/

Съществуват и видеокадри, свързани с EGNOS, които могат да бъдат получени на следния адрес: mediatheque@ec.europa.euКАМПАНИЯ НА ЕС ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ „ВКУСНАТА ДРУЖИНА“ – НОВА ИНИЦИАТИВА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ СРЕД ДЕЦАТА НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ И БАЛАНСИРАН ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ


В края на месец септември Мариан Фишер Боул, комисар по земеделието и развитието на селските райони, даде началото на нова кампания за здравословно хранене, насочена към децата в европейските училища.

Под мотото „Яж, пий, движи се!“ три пътуващи изложения ще обиколят седем европейски страни, като ще дадат възможност на децата да участват в образователни дейности и игри. Европейската комисия стартира също интерактивен уебсайт, състезания и други мероприятия с една основна цел — да подобри хранителните навици на децата. За да достигне посланието до по-широка публика, белгийската шампионка по тенис Жюстин Енен и 8-годишният рекордьор на Гинес Росолино Канио ще подкрепят инициативата.

„Когато се огледаме и видим колко много деца са с наднормено тегло, става ясно, че е време да предприемем нещо“, заяви Мариан Фишер Боул, комисар по земеделието и развитието на селските райони. Схемите за плодове и за мляко в училищата са две стъпки в правилната посока, а с кампанията за здравословно хранене ние разпространяваме посланието, че е „страхотно да си в добра форма“ дори в училище.“

Комисарят на ЕС по здравеопазването Андрула Василиу заяви: „Кампанията за  здравословно хранене е в допълнение към нашите усилия за справяне със затлъстяването сред децата в Европа в рамките на стратегията на ЕС за хранене, физическа активност и здраве. Изключително важно е политиките на ЕС да допринасят за усилията, насочени към подобряване и подкрепа на здравословната среда за всички граждани.“
Кампанията за здравословно хранене ще се проведе успоредно със схемите на ЕС за раздаване на плодове и мляко в училищата — важни инициативи за насърчаване на по-балансиран хранителен режим и здравословни хранителни навици у децата.

Чрез Кампанията за здравословно хранене посланието: „Яж, пий, движи се!“ достига направо в училищата. В продължение на осем седмици пътуващото изложение ще мине през Белгия, Франция, Обединеното кралство, Ирландия, Естония, Литва и Полша. Всяко пътуващо изложение ще посещава по две училища на ден. Общо дейностите, насърчаващи здравословно хранене, ще достигнат до 18 000 деца в 180 училища. Посланието, което ще носят, е: „Храни се здравословно, защото е страхотно да си в добра форма“.

Едновременно с пътуващото изложение, в продължение на осем седмици на уебстраницата на вкусната дружина на ЕС ще тече интерактивна игра за търсене на съкровище, в която всички деца в ЕС на възраст от 8 до 15 години ще се опитват да спечелят редица спортни награди.

Неотдавнашно проучване на Евробарометър показа, че три четвърти от участниците са „напълно съгласни“, че в „днешно време изглежда, че има повече деца с наднормено тегло отколкото преди пет години“. В действителност в ЕС около 22 млн. деца са с наднормено тегло, като 5 млн. от тях са със затлъстяване.За допълнителна информация виж:

Кампания „Вкусната дружина“:ec.europa.eu/tasty-bunch

Схема на ЕС за предлагане на плодове в училищата:http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm

Европейска схема за предлагане на мляко в училищата:http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_en.htm

Портал на Европейския съюз за обществено здраве - храненеhttp://ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/nutrition/index_en.htm

Инициатива на ЕС за здравето на младежта:MEMO/09/326 и  http://health.europa.eu/youth

 

КОМИСИЯТА ДАВА ЗЕЛЕНА УЛИЦА НА ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА УСЛУГА ЗА ПЪТНО ТАКСУВАНЕЕвропейската комисия прие решение, с което се определят основните технически спецификации и изисквания, необходими за въвеждане на Европейска услуга за пътно таксуване (ЕУПТ), която ще улесни заплащането на такси за ползване на пътища в целия Европейски съюз (ЕС) благодарение на един-единствен абонаментен договор с един доставчик на услугата и едно-единствено бордово устройство. ЕУПТ ще бъде предоставяна за всички пътни инфраструктури в цялата Общност, като например магистрали, тунели и мостове, таксата за чието ползване може да бъде заплатена посредством бордово устройство. В краен резултат ЕУПТ ще ограничи разплащанията с пари в брой в пунктовете за пътно таксуване, като по този начин ще спомогне за подобряване на пътното движение и за намаляване на задръстванията.

Антонио Таяни, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта, счита това решение за най-важното подобрение за водачите след отмяната на граничния контрол, като заяви, че „единната европейска услуга за пътно таксуване ще улесни заплащането на такси за ползване на пътища в целия Европейски съюз благодарение на един-единствен абонаментен договор с един доставчик на услугата и едно-единствено бордово устройство.“

Електронни системи за пътно таксуване бяха въведени в няколко европейски държави в началото на 90-те години. Повечето системи функционират с устройство на борда на превозното средство, съобщаващо неговите характеристики на пътните оператори с оглед определяне на пътната такса — например въз основа на теглото и размера на превозното средство.

Различните национални и местни електронни системи за пътно таксуване в повечето случаи обаче са несъвместими помежду си и могат да се свързват само с предназначените за тях бордови устройства. Тези несъвместими системи за пътно таксуване особено затрудняват международния автомобилен транспорт. Например за пътуване от Португалия до Дания може да е необходимо върху арматурното табло на превозното средство да бъдат инсталирани пет или повече бордови устройства, като за всяко едно устройство се сключва отделен договор с отделен пътен оператор. За превозвача това означава отнемаща време бумащина и скъпоструваща административна тежест за сверяване на пътните данни, получените фактури, договорните клаузи и платежните нареждания.

С приетото днес решение на Комисията се определят и правата и задълженията на лицата, събиращи пътните такси, доставчиците на услугата и ползвателите. Ползвателите ще могат да избират доставчика на услугата. Лицата, събиращи пътните такси, ще съобщават размера на дължимите такси на доставчиците на услугата, които накрая ще издават фактури на ползвателите. Пътните такси, платени посредством ЕУПТ, не може да превишават съответните национални или местни такси.

След не повече от три години ЕУПТ ще бъде на разположение за всички пътни превозни средства с тегло над 3,5 тона или с разрешително да возят повече от девет пътника, включително водача. След не повече от пет години тя ще бъде на разположение и за всички останали превозни средства.КОЙ Е 2-МИЛИОННИЯТ СТУДЕНТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“?

От своето стартиране през 1987 г. насам програма „Еразъм“ е помогнала на 2 милиона студенти да проведат част от обучението си или професионалния си стаж в друга европейска страна. 31 студенти от 31 страни бяха избрани като символични представители на 2-милионния студент. Те разказват своя опит по програма „Еразъм“: Стефани Бакеланд, 21-годишна студентка от Университета в Гент, Белгия, е учила четири месеца философия в Педагогическия университет във Вилнюс, Литва, като студентка по програма „Еразъм“. Тя разказва: „Установих, че това преживяване ме направи съвсем нов човек и никога няма да гледам на света и на Европа, моят дом, както преди това.“ Програма „Еразъм“ стартира през 1987 г. и днес с нейна помощ над 180 000 студенти годишно пътуват в чужбина. В средата на 2009 г. общият брой на студентите по „Еразъм“, пътували в чужбина, достигна 2 милиона. Не толкова познат е фактът, че от 1997 г. насам над 200 000 преподаватели от висши учебни заведения също са участвали в програмата, като са преподавали в чужбина. Освен по линия на този обмен, институциите също така работят заедно в цяла Европа благодарение на проекти и мрежи, финансирани по „Еразъм“.Научете повече за възможностите да се включите в програмата.

ФОРУМ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА "КЪМ ЕДНО ПО-УСТОЙЧИВО ОБЩЕСТВО"


Генерална Дирекция "Околна среда" на Европейската комисия организира Трети форум за гражданска защита "Към едно по-устойчиво общество" на 25-26 ноември 2009 година в гр. Брюксел, Белгия. Форумът има за цел да повиши обществената информираност относно проблемите свързани с гражданската защита при природни бедствия и бедствия, причинени от човешка дейност. Сред над 500-те участници във форума тази година се очаква да бъдат политици, професионалисти и експерти от областта на науката, национални и международни организации, неправителствения сектор и др. Основна тема на форума е готовността за справяне с природни бедствия и бедствия, причинени от човешка дейност, както и възможностите за изработване на единна европейска стратегия за гражданска защита при бедствия. Участието във форума е безплатно. За онези, които не могат да присъстват на място в Брюксел, е осигурена възможност да следят работата на срещата чрез интернет. Интернет страница на инициативата.

ВИРТУАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА КНИЖАРНИЦАТА НА ЕС (EU BOOKSHOP DIGITAL LIBRARY) ЗАПОЧВА ДА ФУНКЦИОНИРА—ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕС, СЪБРАНИ НА ЕДНО МЯСТО


Сканирането на 12 милиона страници прави възможно безплатното изтегляне на повече от 110 000 публикации на ЕС от виртуалната библиотека на книжарницата на ЕС. На 16 октомври на Франкфуртския панаир на книгата ще се състои пускането в действие на библиотеката, като тя предлага всички публикации, редактирани от Службата за публикации, издадени от името на институциите, агенциите и други органи на ЕС от 1952 г. насам.

От дълго време архивите на Службата за публикации представляват истинска съкровищница от информация относно европейската история.Виртуалната библиотека на Службата за публикации прави така, че отново — този път във виртуалното пространство, се появяват публикации като обръщението на Жан Моне, председател на Върховния орган, към Общата асамблея на първата сесия през септември 1952 г. или общия доклад относно дейността на Общността от 1953 г. на френски език. Всеки ден към библиотеката се добавят нови публикации. По думите на Леонард Орбан, европейски комисар по въпросите на многоезичието: „Виртуалната библиотека дава нова свобода на паметта на Европейския съюз, която от самото начало беше поверена на хартията. Милионите страници, които сега са достъпни за всекиго на 23-те официални езика, са показателни за непрестанния ангажимент на Европейския съюз за насърчаване запазването на историята на Съюза в нейното езиково разнообразие.“

Виртуалната библиотека на Службата за публикации представлява и отговор на все по-голямата необходимост от цифровизация на публикациите с изчерпан тираж. През 2007 година Службата за публикации започна предлагането на услугата „PDF до поискване“, която позволяваше на потребителите да поискат извличането от архивите и сканирането на публикации, от които се нуждаят. Интересът беше толкова силен, че в рамките на шест месеца капацитетът на предлаганата услуга беше надхвърлен. За да бъдат по-добре обслужвани потребителите, беше решено огромният по обем архив да бъде сканиран цялостно. 

По-малко от две години по-късно резултатът представлява електронна библиотека с документи във формат PDF, оптимизирани за интернет, съдържащи общо повече от 14 милиона страници, които са безплатно достъпни за обществеността.  Сканирани са 12 милиона страници исторически публикации и около 2 милиона страници публикации, направени в последно време. Със своите 1600 нови публикации годишно, на около 50 езика и с възможност за поръчване на печатно копие, Книжарницата на ЕС е ценен източник на информация за граждани, журналисти, преподаватели, студенти, библиотекари, издатели и всеки интересуващ се от Европа.

Съдържанието на Книжарницата на ЕС ще бъде също достъпно посредством Europeana — проект за цифровизация на голям брой значителни европейски библиотеки и архиви. По този начин Книжарницата на ЕС ще допълни националните сбирки на Europeana от гледна точка на институциите на ЕС.

Кратки факти

Предвид срока на осъществяване на проекта и качеството на резултатите цифровата библиотека на Службата за публикации е едно от най-амбициозните по рода си начинания в света: •  броят на наличните публикации в Книжарницата на ЕС възлиза на повече от 110 000;

 •  в периода между февруари 2008 г. и септември 2009 г. бяха сканирани 12 милиона страници;

 •  цифровата библиотека съдържа документи, чийто автор са 370 органа на институциите на ЕС;

 •  представени са около 50 езика;всички официални езици на ЕС и, например, руски и китайски;

 •  в най-интензивната фаза на осъществяване на проекта бяха сканирани повече от 1,4 милиона страници на месец.

Проявата

16 октомври:15:30 - 17:30 ч., Панаир на книгата—Франкфурт, хале 6.2, конферентна зала на пресцентъра, Messegelände, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt.ИСТОРИЯ ЗА БЪЛГАРИН, ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН И МЕДАЛИСТ ОТ „СПЕШЪЛ ОЛИМПИКС”, СПЕЧЕЛИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА НАГРАДА НА ЕК В БЪЛГАРИЯ


Брюксел/ София, 22 октомври 2009 г. – Павлина Михайлова с нейната статия „Световен шампион търси работа без майка си”, публикувана в сп. „По-здрави”, е българският победител в журналистическия конкурс на Европейската комисия „За различността. Против дискриминацията” 2009г. Екатерина Костова със статията „Неравна ли е битката между документите и предубежденията”, публикувана във в. „Аз Буки”, е носител на специалната награда на конкурса, която тази година е посветена на бедността, с оглед на предстоящата 2010 Европейска година за борба с бедността и социалното изключване.

Национално жури избира българските победители

Победителите в конкурса бяха избрани от национално жури с председател Мирослав Минев от Представителството на Европейската комисия у нас, и членове: Зора Генчева, Комисия за защита от дискриминация, Иван Бедров, журналист, Радослав Стоянов, активист и защитник на правата на хора с различна сексуална ориентация и Петър Георгиев от Конфедерация на ромите „Европа”. В България конкурсът се организира в партньорство със Съюза на българските журналисти.

Статията-победител разказва историята за Аспарух Василев, 29-годишен европейски шампион и носител на една дузина медали от световните игри на „Спешъл Олимпикс”, със синдром на Даун, който се опитва да си намери работа. Авторката Павлина Михайлова е лекар, главен редактор на списание “GP News”, но също писател и журналист с дългогодишна практика, автор на публикации в “Съвременник”, “ГЕО”, “Одисей”, “Жената днес”, “По-здрави” и др.

Победител в специалната награда за бедността е статия, посветена на десегрегацията на ромските училища. Авторката Екатерина Костова е психолог, един от създателите на националния седмичник за образование и наука “Аз Буки” – издание на Министерството на образованието, младежта и науката. Работила е във вестниците “Учителско дело”, “Орбита”, “АБВ”. Пише за образование, проблеми на деца със специални образователни потребности, десегрегация на ромите в училище, младежки дейности и др.

„Журналистическият конкурс на кампанията "За различността. Против дискриминацията" играе важна роля за създаването на по-голяма чувствителност сред гражданите към спазването на човешките права и по-специално към проблемите на дискриминацията. Големият брой материали от България тази година свидетелства,  че темата намира все по-широк резонанс в дневния ред на обществото", заяви г-н Мирослав Минев от Представителството на ЕК в България, председател на българското жури на конкурса.

В конкурса участват стотици журналисти

В периода между 1 ноември 2008 г. и 31 август 2009 г. повече от 500 журналисти от интернет и печатни медии от целия Европейски съюз изпратиха свои статии, имащи за цел да повишат осведомеността относно дискриминацията и многообразието. Във всяка държава-членка на ЕС победителите на национално ниво бяха избрани от експертно жури, председателствано от Европейската комисия и състоящо се от представители на гражданското общество, експерти в областта на антидискриминацията и журналисти. През м. ноември европейско жури ще избере крайните победители на Европейската награда за журналистика. Всички победители на национално ниво, които бяха обявени днес, ще участват във втория кръг на конкурса. За шеста поредна година наградата отличава журналисти, дали своя принос за по-добро познаване на предимствата от многообразието и борбата срещу дискриминацията, основаваща се на религия или убеждения, увреждане, възраст, сексуална ориентация, раса или етнически произход. Тази година наградата включва специална категория за статии, поставящи акцент върху връзката между бедността и дискриминацията.

Конкурсът се организира в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти, Асоциацията „Европейска младежка преса“ и Европейския център по журналистика.

За допълнителна информация посетете: www.stop-discrimination.info.

ПОТРЕБИТЕЛИ: СПОРЕД НОВО ПРОУЧВАНЕ НА ЕС 60 % ОТ ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ПОКУПКИ ПО ИНТЕРНЕТ ПОЛУЧАВАТ ОТКАЗ


Според нов доклад на Европейската комисия относно трансграничната потребителска електронна търговия случаите, в които потребителите в ЕС се сблъскват с отказ при опит да закупят по Интернет стоки в друга държава-членка, са често срещано явление. Комисията поръча провеждането на независим и мащабен експеримент по методиката „таен клиент“, при който купувачи от целия ЕС се опитаха да закупят по списък 100 често пазарувани продукта (напр. фотоапарати, компактдискове, книги, дрехи) от доставчик, намиращ се в друга държава-членка. Направени бяха над 11 000 пробни поръчки. Изследването показа, че в 60 % от случаите потребителите не можаха да осъществят трансграничните сделки, тъй като търговецът не изпраща продукта до тяхната държава или не предлага подходящи средства за трансгранично плащане. Латвия, Белгия, Румъния и България са държавите, в които потребителите най-трудно могат да пазаруват зад граница (пълният списък на 27-те държави-членки, подредени по този критерий, може да бъде намерен в обяснителна бележка МЕМО/09/475). Във всички държави обаче, с изключение на две, вероятността за успешно осъществяване на трансгранична покупка е била под 50 %. Много ясно се откроиха и пропуснатите от потребителите ползи. В повече от половината държави-членки бе възможно 50 % или повече от продуктите да бъдат намерени на уебсайт в друга държава-членка на 10 % по-ниски цени (вкл. транспортните разходи). Също така 50 % от търсените продукти не се предлагат на националните сайтове, а единствено от търговец в друга държава-членка. В съобщението са представени поредица от мерки, необходими, за да се опрости сложната регулаторна среда, която не насърчава търговците да обслужват намиращите се в друга държава-членка потребители. Освен това — с оглед засилване на доверието в интернет търговията — в рамките на форум на заинтересованите страни ще бъдат анализирани проблемите, свързани със събирането на търговски данни и с използването им за изготвяне на профили на потребителите и отправяне на насочени послания към тях.

Комисар Кунева заяви: „Резултатите от това изследване са много добри попадения — сега разполагаме с конкретни факти и данни, които разкриват до каква степен все още не успяваме да предоставим на потребителите единен европейски пазар по отношение на интернет търговията на дребно. По-изгодните сделки и по-големият избор от продукти за потребителите на нашия обширен европейски пазар може да бъдат само на един клик разстояние.

В действителност обаче действията на интернет купувачите са все още до голяма степен ограничени от националните граници. На европейските потребители е отказан по-добрият избор и възможността да получават повече срещу техните пари. Потребителите заслужават повече. Трябва да опростим правния лабиринт, който пречи на интернет търговците да предлагат стоките си в други държави“.

„Постигането на цифров единен пазар е задача от приоритетно значение за Европа“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Няма да имаме истинска цифрова икономика, докато не премахнем пречките пред интернет транзакциите, в това число и по отношение на крайните потребители. Това трябва да бъде задача номер едно в списъка с инициативи, предприемани в рамките на всички политики с цел да се даде нов тласък на проекта за изграждане на единен пазар“.Пазарът за електронна търговия

Счита се, че за 2006 г. европейският пазар за електронна търговия е достигнал 106 милиарда евро. Интернет е най-бързо разрастващият се канал за търговия на дребно. През 2008 г. 51 % от търговците на дребно в ЕС са осъществявали онлайн продажби.

Вследствие на съществуващите бариери пред интернет търговията обаче различията в нивата между вътрешната и трансграничната електронна търговия се задълбочават. Независимо от факта, че за две години (2006—2008 г.) делът на потребителите от ЕС, които пазаруват по Интернет, е нараснал от 27 % на 33 %, делът на онлайн пазаруващите в друга държава-членка на ЕС се е запазил на същото ниво (от 6 % до 7 %). Също така понастоящем едва 21 % от търговците осъществяват дистанционни продажби в друга държава.

Напълно ясно е, че съществува неизползван потенциал. Една трета от потребителите в ЕС твърдят, че биха пазарували по Интернет в друга държава на ЕС, ако продуктът там е по-евтин или по-качествен, а една трета са склонни да купуват, използвайки друг език. Готовност за осъществяване на търговия на повече от един език имат 59 % от търговците на дребно.Повече за проучването.

2. ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ
КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ УЧРЕДИ НАГРАДА ЗА

ПРЕДПРИЕМЧИВ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН

Краен срок: 15 януари 2010


Комитетът на регионите на ЕС учреди награда "Предприемчив европейски регион" (ПЕР). Целта на пилотния проект е да се посочат и отличат регионите в ЕС със забележителна предприемаческа визия и да се насърчат местните и регионалните власти да правят повече в подкрепа на малките предприятия в Европа, съобщи Комитетът на регионите.
"Една от основните цели на проекта ПЕР е да насърчи регионите да изпълняват своята роля в прилагането и популяризирането на "Small Business Act" за Европа, което на свой ред ще доведе до една по-динамична, конкурентоспособна и устойчива Европа. Въпреки че първоначално проектът ПЕР не беше разработен като отговор на настоящата икономическа криза, целта е той да стимулира местните и регионалните власти да потърсят нови пътища за създаване на дългосрочен икономически растеж с помощта на предприемачеството", заяви председателя на Комитета на регионите – Люк Ван ден Бранде.

Проектът ПЕР е открит за всеки регион в Европа, независимо от неговата големина, население или благосъстояние. За наградата може да кандидатства всеки регион, град или орган на местната власт, разполагащ с политически мандат за изготвяне и осъществяване на своя стратегия за насърчаване на предприемачеството на местно и регионално равнище. Всяка година до три региона от целия ЕС ще получават правото да се нарекат "предприемчив регион на годината", въз основа на качеството, ефикасността и дългосрочния успех на тяхната предприемаческа визия и политическа воля за осъществяването ѝ.


Визията на всеки регион ще бъде оценявана от жури, съставено от членове на Комитета на регионите, представители на Европейската комисия и бизнес организациите BusinessEurope, UEAPME и Eurochambres, които подкрепиха проекта. Журито ще взима под внимание специфичните характеристики на съответния район-кандидат (правомощия в областта на стопанската политика, предприемачески потенциал, устойчивост и осъществимост на предложенията), а също и цялостното представяне на т.нар. "План за развитие в бъдещето". Първите награди "Предприемчив регион на годината" ще бъдат връчени на церемония през февруари 2010 г. и ще отличат плановете за 2011 и 2012 г.


Регионите, които желаят да кандидатстват за наградата, трябва да го направят до 15 януари 2010 г. чрез уебсайта на проекта – EER website.


ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ТЪРСИ ВРЪСТНИЦИ НА ПРОМЕНИТЕ

Информационното бюро на Европейския парламент в България търси връстници на демократичните промени, за да ги изпрати на големите общоевропейски тържества, които ще се проведат по случай 20-ата годишнина от падането на желязната завеса.


От Европарламента обявиха, че биха искали да се свържат с момичета и момчета, за предпочитане родени на 9 или 10 ноември 1989 г. или през ноември 1989 г.


Няма изисквания към тяхното образование или професия. Младежите с интересни житейски истории, подбрани от Европарламента, ще бъдат поканени и заедно с техни връстници от останалите държави - членки на ЕС, ще бъдат участници в тържествата в Брюксел на 11 ноември 2009 г.


За контакти: Информационното бюро на Европейския парламент в България, "Московска" 9 : epsofia@europarl.europa.euКОНКУРС "ЕВРОПЕЙСКИ БИВШ ПУШАЧ ЗА 2009 ГОДИНА"
Европейска мрежа на линиите за отказ от тютюнопушене, Министерство на здравеопазването и Пфайзер обявяват конкурс за разказ "Европейски бивш пушач за 2009 година". Наградата за първото място е 5000 евро, за второто - 2000 евро. В състезанието ще вземат участие 12 държави, всяка от които ще предложи финалист, който ще спечели пътуване до Испания за церемонията по награждаването през февруари 2010 г.  Регистрацията в конкурса трябва да се осъществи до 31 декември 2009 г.

Условията за включване в конкурса са:

- бившите пушачи да са спряли пушенето на или след 1-ви януари 2008 г.

- да не са пушили поне 6 месеца

- да представят попълнен формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен от www.aznepusha.bg  

- да представят текст в обем до 2 страници, разказващ по вълнуващ начин за личната история с цигарите и тяхното спиране

- снимка

 Можете да кандидатствате онлайн на адрес www.aznepusha.bg или да изпратите материалите на пощенски адрес:


1431 София, бул. "Академик Иван Гешов" № 15, ет. 6, стая 21

Национална линия за отказ от тютюнопушене

За конкурса "Европейският бивш пушач на 2009 година"
За повече информация можете да се обадите на телефона на Националната линия за отказ от тютюнопушене 0700 10 323. 3. НАЦИОНАЛНИ НОВИНИВикторина 2010 
НАЦИОНАЛНА ВИКТОРИНА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

"ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪДЕЩЕТО"
2009 - 2010

 

 За седма поредна година Консултантска къща за образование  в чужбина “ДАРБИ” – гр.София и читалище "Братство" гр.Кюстендил, дават поле за изява на  ученици от цялa България.     

Целта на викторината е да помогне на младите хора да развият стратегически за съвременния човек академични и практически знания и умения. Вече традиционната викторина “Образование на бъдещето”, и тази година ще стане повод състезателите и публиката да научат повече за възможностите за обучение по целия свят и как да се възползват от тях. Запазва се традицията викторината да се провежда на английски език – езикът на съвременната комуникация.

   

Викторината ще се проведе отново в 4 кръга:

1 кръг задачи от секция Vocabulary на международен изпит TOEFL, тестващи езиковото ниво на участниците – възможност за учениците да разберат какви са шансовете им за успешно справяне с един от най-трудните международни изпити;

 

2 кръг - изготвяне и представяне на Power Point презентации за държави – известни дестинации за езиково обучение, средно и висше образование;3 кръг - въпроси, свързани с бъдещата университетска специалност и  професионална  реализация на младите хора

4  кръг – знания  за символите на Европейския съюз.

Викторината ще се проведе в 7 регионални града, като спечелилите отбори  във всеки град си извоюват правото да се срещнат на финала в София на 19 март 2010г.,за да излъчат националният победител в надпреварата. Във всяка регионална викторина вземат участие между 6 и 8 отбора от съответния град/регион. Всеки отбор е съставен от четирима състезатели, които трябва да са на възраст между 14 и 18 години (включително) към дата 19.03.2010г.и които не са участвали във викторината досега. Наградата за победителя в националната надпревара е летен езиков курс във Великобритания, осигурен от „Дарби”. За всички останали призьори има множество награди, осигурени от нашите партньори – едни от най-престижните университети, колежи  и езикови центрове по света, както и от водещи англоезични издателства.

Екипът на „Дарби” изказва благодарности на екипа на МОН  и РИО–София за подкрепата и съдействието в организацията и    провеждането на  викторината. 

Маршрут на викторина 2009/2010:


 • 9.11.2009г. – Русе

 • 10.11.2009г. – Варна

 • 11.11.2009г. – Бургас

 • 12.11.2009г. – Стара Загора

 • 13.11.2009г. – Пловдив • 14.11.2009г. –  Кюстендил, читалище "Братство", Синя зала

 • начало: 12:00 часа • 17.11.2009г. – София

Всички подробности относно викторината можете да прочете на:

http://www.quiz-show.dir.bg/_wm/pbasic/?df=186&dflid=3
 Срок за записване за участие във викторината – 05.11.2009 г.

 

За записване и повече информация: «Дарби»;

  е-mail:college@darbi.eu 

лице за контакти: Кристина Семковска   
или читалище "Братство" гр. Кюстендил

е-mail:chitalishte@bratstvokn.org

лице за контакти: Илиана Кирилова 


4. АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА ПРОЕКТИ

Покана за представяне на предложения — EACEA/19/09 — МЕДИА 2007 — Подпомагане на транснационалното разпространение на европейски филми — „Избирателна система за подпомагане“, краен срок - 1 декември 2009 г., 1 април 2010 г. и 1 юли 2010 г.


МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/21/09 — Подкрепа за развитието на онлайн и офлайн интерактивни творби, краен срок - 27 ноември 2009 и 12 април 2010;

Покана за представяне на предложения — EACEA/24/09 — МЕДИЯ — Популяризиране/Достъп до пазара, крайни срокове – 7 декември 2009 и 30 юни 2010 година.

Европейска комисия - Генерална дирекция "Разширяване" обявява покана за проекти за повишаване на обществената информираност и иницииране на публични дебати във връзка с процеса на разширяване. Краен срок – 30 ноември 2009.

Покана за представяне на предложения — EACEA/25/09 — Действие 4.1 — Подкрепа за организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта, краен срок – 9 декември 2009.

Покана за представяне на предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности за 2010 г. /FP7-PEOPLE-2009-RG - Marie Curie Reintegration Grants (RG)/, краен срок – 31 декември 2009 г., 17:00:00 (Брюкселско местно време).

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Център за преводи към органите на ЕС - свободно място за администратор, (AD5-6) Finance Administrator (CDT/04/09), краен срок – 13 ноември 2009.


Свободна длъжност за директор (степен AD 14) — на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в Дъблин — EF/TA/09/15, краен срок – 25 ноември 2009
Европейска агенция по лекарствата:

 • Началник на секция Управление на данни за продукти (AD 9)

 • Администратор специалист по ръководител на проекти (AD 6)

 • Администратор софтуерен архитект/технически ръководител (AD 6)

 • Администратор ръководител на проекти ИКТ разработки (AD 6)

Краен срок – 3 декември 2009. Допълнителна информация.

Служба за управление и плащане по индивидуални права (PMO) — Обява за свободно работно място за поста Директор (степен AD 14) в Брюксел (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица) — COM/2009/10213. Краен срок – 18 ноември 2009 (12,00 ч. на обяд брюкселско време). Допълнителна информация.
6. ПРЕДСТОЯЩО ОТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО – КЮСТЕНДИЛ”

През месец ноември 2009 г. ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО – КЮСТЕНДИЛ” планува да проведе:


- СРЕЩА С ЕВРОДЕПУТАТ в Синята зала на читалище „Братство”, на която ще бъдат поканени между 40 и 50 ученици от горния курс в по-големите учебни заведения от града. Целта на срещата ще бъде учениците да се запознаят с работата и отговорностите, които произтичат от нея, на един действащ евродепутат. Ще имат възможност да зададат своите въпроси за Европейския съюз и всичко, свързано с Европа.
Бюлетинът се издава с подкрепата на Европейската комисия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница