Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категорияДата14.01.2018
Размер13.36 Kb.
#46081

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория


Главна дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности"
Лица за контакт:Даниела Ненкова, Ангелина Илиева, Гергана Миткова, Ваня Велкова, Елена Костова
Телефон: 02/9046813, 02/9046811
Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: За получаване на удостоверения - всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание

  • Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;

  • Наредба № 1 от 5 юни 2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене;

  • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;

  • Устройствен правилник на Министерство на туризма;

  • Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Процедура по извършване на административната услуга

Дубликат на удостоверение се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на лицето с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено и такса.Такси

За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория се събира такса 100 лв.Таксата се превежда по банковата сметка на:

Министерство на туризма

БЮДЖЕТНА СМЕТКА:

Идентификатор: IBAN – BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD 

Цена: 100 BGN
Каталог: sites -> tourism.government.bg -> files -> uploads -> nikovska
nikovska -> Закон за туризма; Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения
nikovska -> Закон за туризма; Наредба №1 от 5 юни 2007 г за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене
nikovska -> Закон за туризма; Наредба за организацията на единната система за туристическа информация
uploads -> Проект наредба
uploads -> Мотиви към проекта на Наредба за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница