Изготвя се в два екземпляра и се дава на служителя срещу подписДата23.07.2016
Размер20.28 Kb.
#1656
Изготвя се в два екземпляра и се дава на служителя срещу подпис

Съхранява се в личен състав на фирмата


СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ
Уважаеми г-н/г-жо ………………………..,

Съгласно чл.37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските, Ви уведомявам за размера на платения годишен отпуск който имате право да ползвате през календарната 2016 година както следва:


Неизползван /отложен/ отпуск за 201... година в размер на …………… работни дни

Неизползван /отложен/ отпуск за 201... година в размер на …………… работни дни

Полагаем платен годишен отпуск за 201... година в размер на ………… работни дни, в това число:

- допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156 ал.1 т.1 от КТ / за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки / в размер на ………… работни дни

- допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156 ал.1 т.2 от КТ / за работа при ненормиран работен ден/ в размер на ………… работни дни

- допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 319 от КТ / … за работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто/ в размер на ………… работни дни.


Общо за календарната 201... г., имате право на ………………. Работни дни платен годишен отпуск.
Дата на изготвяне……………….. Изготвил ……………………

/ ……………… /


Дата на получаване ……………….. подпис на служителя …………...………….

/ …………..…… /


Изготвя се в два екземпляра и се дава на служителя срещу подпис

Съхранява се в личен състав на фирмата


СПРАВКА – ИНФОРМАЦИЯ
Уважаеми г-н/г-жо ………………………..,

Съгласно чл.37а от Наредба за работното време, почивките и отпуските, Ви уведомявам за размера на платения годишен отпуск който имате право да ползвате през календарната 2016 година както следва:


Неизползван /отложен/ отпуск за 201... година в размер на …………… работни дни

Неизползван /отложен/ отпуск за 201... година в размер на …………… работни дни

Полагаем платен годишен отпуск за 201... година в размер на ………… работни дни, в това число:

- допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156 ал.1 т.1 от КТ / за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки / в размер на ………… работни дни

- допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156 ал.1 т.2 от КТ / за работа при ненормиран работен ден/ в размер на ………… работни дни

- допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 319 от КТ / … за работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто/ в размер на ………… работни дни.


Общо за календарната 201... г., имате право на ………………. Работни дни платен годишен отпуск.
Дата на изготвяне……………….. Изготвил ……………………

/ ……………… /


Дата на получаване ……………….. подпис на служителя …………...………….

/ …………..…… /


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница