Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект”Дата13.01.2018
Размер31.31 Kb.
#45582

Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на

ползването


Предвижда се ползване на повърхностен воден обект – река Акташ, за изграждане на съоръжение за пресичане на реката от водопровод, като предвидените дейности са както следва:
  • Пресичане на река Акташ от водопровод ПЕВП ф110, положен в стоманобетонов кожух с дължина 8.80м . Стоманобетоновият кожух ще бъде армиран с двойна мрежа 15/15. Съгласно представената документация, в мястото на пресичане е предвидено заскаляване на реката около стоманобетоновия кожух, против изравяне при високи води с високи скорости.

  • Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект, според представения проект и скица № Ф00378/30.09.2015г. на ОСЗ – Минерални бани:

N 41°51'0.379" Е 25°14'27.286" Н = 859.47м

  • Приложени са хидравлични изчисления за проводимостта на сечението на водния обект в мястото на ползване въз основа на оразмерителното водно количество, както следва:

Qмах2% = 43 м³/сек, с обезпеченост Р = 2%
Представената проектна документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част.

Цел на заявеното ползване


Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект” – водопровод (обект: „Изграждане на водохващане и напорен водопровод на ”Акташ дере” за допълнително включване на вода към облекчителна шахта на гравитачен водопровод до ПС „Караманци”).


Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3MA100R013 – „Горно течение на Харманлийска река до язовир Тракиец “

Воден обект – река Акташ
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с. Ангел войвода – ЕКАТТЕ 00446

Община Минерални бани, област Хасково
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаБДИБР

гр.Пловдив

ул.”Янко Сакъзов” №35ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция Източнобеломорски район

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg

Каталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2017
2017 -> Цел на водовземането – самостоятелно водоснабдяване за напояване
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> „ Цел на водовземането” Вместо: „Други цели” Да се чете
2017 -> Съобщение за публично обявяване
2017 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2017 -> Съществуващо водохващане и завирен обем
2017 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница