Изх. № Зоп-05-57/03. 10. 2014 г. До всички участници в публична покана за възлагане на обществена поръчка с предметДата10.02.2018
Размер22.12 Kb.
#57380
Изх. № ЗОП-05-57/03.10.2014 г.

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА DENG СТАНЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА БНТ“ С 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ПОЗ. 1 . „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА DENG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ И СОФИЯ ОБЛАСТ“, ПОЗ. 2 „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА DENG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ“, ПОЗ. 3 „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА DENG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“, ПОЗ. 4 „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА DENG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ“ И ПОЗ. 5 „ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА DENG ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ


Р А З Я С Н Е Н И Е № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с постъпило запитване от участник в обявената от Българска национална телевизия публична покана с предмет: Предоставяне под наем на DENG за нуждите на БНТ“ с 5 обособени позиции: поз. 1. „ Предоставяне под наем на DENG за за територията на София и София област“, поз. 2 „ Предоставяне под наем на DENG за територията на Северозападна България“, поз. 3 „ Предоставяне под наем на DENG за територията на Североизточна България“, поз. 4 „ Предоставяне под наем на DENG за територията на Югоизточна България“ и поз. 5 Предоставяне под наем на DENG за територията на Югозападна България“, Ви изпращаме текста на запитването и разясненията по поставените въпроси.
Въпрос №1:

В техническото задание е дадено приемна точка да бъде обект на НУРТС и съответно да се използва тяхно трасе за релеен пренос. От няколко месеца НУРТС не извършва такава услуга. Въпросът ми е, възможно ли е да бъде упоменато конкретно до кои точки на приемане трябва да бъде подаден сигнала. В момента технически възможности за това има до четирите телевизионни центъра, както и до сградата на БНТ в град София.


Отговор №1:

Поискани са за ценово предложение две възможности за реализиране на услугата като в точка:  • 2.1. Наземен релеен пренос - линии на НУРТС – до ПА на БНТ.

БНТ няма информация за спиране на услугата от страна на НУРТС на наземен пренос. Участникът следва да предостави оферта със собствено решение, като БНТ изисква пренос на сигнал от източника до входна точка:

  • а/ кула Яворов – ПА на БНТ или

  • б/ БНТ София – МА.


Въпрос №2:

Честотният спектър, който в момента е разрешен за използване от КРС за временни радио-релейни връзки е в обхвата 2.3 - 2.4 GHz, 10.0 – 10.150 GHz. Този спектър е за свободно използване и не се заплаща. Във връзка с това въпроса ми е, офертата за цена на трасе за това радио – релейно трасе ли се отнася, или за цената на IP трасето до МА на БНТ гр. София?


Отговор №2:

БНТ не определя използваният честотен ресурс било той нает или свободен за ползване в представяното решение от участника.С Уважение: /П/

ВЯРА АНКОВА

Генерален директор на БНТ


Каталог: uploads -> 1681
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница