Изисква се: Предаване на папка (джоб, плик)Дата15.04.2017
Размер40.22 Kb.
#19234
Здравейте, колеги! Както Ви обещах, ето изискванията за Курсов Проект.
Изисква се:
Предаване на папка (джоб, плик) със следното съдържание:

  • Заглавна страница на курсовия проект, съдържаща трите имена, специалност, факултетен номер и група.

  • На стр. 2 – Заданието (условието на задачата и въпросите), както и съдържание с номера на страници.

  • Текст (source code) на задачата на С++. Подразбира се използването на масиви и структури, без ООП. Който желае, може да ползва и файлове, но тъй като не са Ви преподавани, това не е задължително. Желателно е да включите повече и по-подробни коментари в текста на програмата, както и да използвате по-дълги и по-разбираеми имена на променливите и функциите.

  • Алгоритъм или блок-схема на програмната реализация на задачата. Алгоритъмът може да е просто описание на всяка функция и по-важните променливи, както и обосновка на избраните от вас похвати и методи за сортировка, например. По алгоритъма трябва да направите и представите презентация на Microsoft PowerPoint или OpenOffice Impress.

  • Развити дадените Ви теоретични въпроси по С++ във вид на урок (статия, лекция). Използвайте учебници или статии от Интернет, но е желателно да не правите директно copy-paste – от една страна, за да не е пряко плагиатстване, от друга страна искаме това да е Вашето виждане как следва да се предаде този материал. Желателно е да е включено онагледено със схема движението на данните и алгоритъма (това се отнася за темите, включващи цикли и сортировки). Задължително включете и по няколко малки примерни задачи за онагледяване и затвърдяване на материала. Учебникът на Магдалина Тодорова може да е добър източник на материали за вашата статия, но не се ограничавайте само с него. Използвайте и Вашите записки и спомени от лекциите на доц. Донева по Програмиране.

  • По този урок трябва да направите и една презентация на Microsoft PowerPoint или OpenOffice Impress (на практика две, защото имате по два теоретични въпроса в заданието), като се препоръчва презентацията да е раздвижена, с повече картинки и да не е само текст, изкопиран от урока. Искаме да видим вашата представа за начина за презентиране. Презентацията трябва да е съгласувана с лекцията Ви и да подпомага нейното четене и научаване.

  • В папката трябва да приложите и дискета или компакт диск с всички изброени неща (файлове с текстовете, презентациите, сорс кода и изпълнимата програма на задачата). Копие на тези неща трябва да изпратите и на емайла на преподавателя (понеже в компютърната зала няма флопидискови или дискови устройства). При желание от Ваша страна, дискетата/дискът ще Ви бъдат върнати в началото на следващата учебна година. Папката ще се запази като основание за крайната Ви оценка. Крайният срок за предаване е последното занятие (средата на месец юни, 10 и 12 юни, преди началото на сесията).


Представяне на проекта:

При представянето на проекта, освен предаването на папката и диска, Вие трябва да направите и презентация на алгоритъма и лекцията Ви пред цялата група с помощта на мултимедиен проектор. Вашите колеги ще правят коментари, които ще участват до известна степен за формирането на крайната Ви оценка. Предаването на проекта е задължително лично и включва посочената презентация на живо. Можете да предадете проекта и преди крайния срок, съгласувано с Вашият преподавател. Представянето на междинна версия на проекта (в компютърната зала, лично) ще Ви донесе както бонус точки, така и възможност за внасяне на корекции и поправки, водещи до подобряване на качеството на вашият проект, респективно повишаване на крайната оценка! За тези от Вас, които работят и са възпрепятствани да идват редовно, може да се съгласува дата за междинно или крайно представяне на проекта веднага след Гергьовден (или Великденските празници). Тези от Вас, които не могат да присъстват в определеното по учебната програма време за тяхната подгрупа, може да посещават занятията с друга група, но само при наличие на свободни работни места. Напомням Ви, че занятията са в сряда 8.15-15.15 часа и в петък 8.15-15.45 часа в 532 компютърна зала на ФМИ, с обедна почивка от 30-40 минути в интервала от 12.00 до 13.30 часа (винаги ще има бележка кога сме в обедна почивка на вратата на залата).


Крайната оценка по дисциплината Курсов Проект се поставя от Вашият преподавател въз основа на Вашето комплексно представяне. На групи 1 и 2 (и двете подгрупи) е гл.ас. Светослав Енков, а на групи 3, 4 и 5 са хон.ас. Тодорова и хон.ас. Тилева. Оценката се нанася в изпитния протокол и в студентската книжка.
Моите координати за връзка (става дума за гл.ас. Светослав Енков) са:
Ел. поща: enkov@uni-plovdiv.bg (пренасочва към enkov@dir.bg) – официален email адрес. За кореспонденция по проекта Ви препоръчвам да използваме svetoslav.enkov@gmail.com, поради по-големият обем на атачмънтите и на пощенската кутия.
Web сайт – www.enkov.com – тук в секцията C++ ще слагам допълнителна информация (истинският адрес на секцията е http://enkov.slavi.info/cpp.htm).
GSM ми е 0887429709 – моля за дискретност и комуникация в нормално време на денонощието.
Чатове: Skype: shark67, ICQ: 4153284, Yahoo messenger: enkov – моля при поискване на оторизация, се представяйте подробно, защото имам antispam защита в чатовете, която отхвърля повечето „навлеци”, каквито Вие, разбира се, не сте.
Много Ви моля, да не прекалявате по чатовете. Ще Ви давам дребни консултации, но не и в реално време да разработваме заедно online проекта Ви – при наличие на повече въпроси посещавайте занятията, там съм изцяло на Ваше разположение. По-дълги въпроси може и по емайла, но отново не ме карайте да Ви компилирам и дебъгвам проектите от вкъщи. Физически нямам толкова свободно време, не е, защото нямам желание. При липса на компютър вкъщи, можете да използвате залата за свободен достъп на ФМИ или да присъствате на занятията по Курсов проект и във времето, определено за другите подгрупи (на практика имате 2 дена по 8 часа в 532 КЗ, при това в мое присъствие получавате и консултация при нужда). Принтер има в Ксерокса на 2 етаж във ФМИ – до 1 и 2 аули.
Очаквам Вашите въпроси!
-гл.ас Светослав Енков


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница