Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелбаДата16.03.2017
Размер44.29 Kb.
#17073
Приложение № 5

към чл. 15, ал. 2


Изисквания при устройството на зоните за стрелба

на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
1. Зони за стрелба на открито спортно стрелбище за динамична стрелба

Откритите спортни стрелбища за динамична стрелба се изграждат при спазване изискванията на Правилника на Международната конфедерация по динамична стрелба (IPSC), на нормативните документи на Българската федерация по динамична стрелба и на наредбата. За провеждане на различните нива на състезания по динамична стрелба са необходими открити спортни стрелбища с множество стрелкови площадки, различни по вид и големина, които могат да бъдат групирани в стрелкови зони (ареи) (фиг. 1). Всяка зона за стрелба включва една или повече стрелкови площадки, разделени една от друга с обезопасяващи съоръжения, позволяващи едновременно да се провежда състезателна и спортно-тренировъчна дейност на всяка една от стрелковите площадки. Формата, размерите и пропорциите на страните на стрелковата площадка се определят в зависимост от дизайна и предназначението на конкретното стрелбище по вид дисциплина: пистолет, гладкоцевна пушка, карабина и/или комбинация от две или повече от дисциплините съгласно правилника на IPSC.Фиг. 1. Стрелкова зона от група стрелкови площадки: 1, 2, 3 - номер на стрелковата площадка; 4 – граница на стрелковата площадка; 5 – обезопасяващo съоръжение - земен насип; 6 – настилка на стрелковата площадка
Стрелковата площадка за динамична стрелба е тази част от територията на стрелбището, на която се намират мишените, стрелковите декори и стрелковите позиции, където непосредствено се провежда състезателна и спортно-тренировъчна дейност. Всяка стрелкова площадка за динамична стрелба се огражда с обезопасяващи съоръжения и/или с естествени прегради в посоката на допустимите и възможни направления на стрелба.

Стрелковите площадки могат да бъдат с произволни форми и конфигурации съгласно правилника на IPSC. Стрелковите площадки се проектират така, че да позволяват провеждането на динамични стрелкови упражнения, при които състезателят обстрелва мишените, започвайки от начална позиция, и в хода на упражнението се придвижва и преминава в следващи стрелкови позиции или положения за стрелба, за да обстреля всички мишени, включени в стрелковото упражнение, като е допустимо да стреля и по време на движението си (фиг. 2).Фиг. 2. Примерни динамични стрелкови позиции: 1, 2, 3, 4 – стрелкови позиции; 5 траектории на движение
Стрелковата площадка се проектира и осигурява с обезопасяващи съоръжения, позволяващи безопасно изпълнение на курса на стрелба в направления (фиг. 3) под ъгъл максимум 90° наляво и 90° надясно от основното направление на стрелба.

Фиг. 3. Примерни направления на стрелба при динамична стрелба: 1 – стрелкова позиция; 2 – основно направление на стрелба; 3 – вторични направления на стрелба2. Елементи на стрелковата площадка за динамична стрелба

Фиг. 4. Елементи на стрелкова площадка за динамична стрелба: 1 – страничен скат на земния насип; 2 – граница на стрелковата позиция; 3 – край на билото на земния насип; 4 – било на земния насип; 5 – вътрешен скат на земния насип; 6 – външен скат на земния насип; 7 – дъно на стрелковата площадка; 8 – обезопасяващо съоръжение – земен насип; 9 – стрелкова площадка; 10 – подход за състезателите


2.1. Основни елементи

2.1.1. Подход за състезателите е зоната, в която се разполагат състезателите за подготовка и изчакване на реда си, както и помощният и обслужващ (съдийски или треньорски) екип.

2.1.2. Дъно на стрелковата площадка - страната на стрелковата площадка, намираща се срещу подхода за състезателите.

2.1.3. Страни на стрелковата площадка - страните по дълбочина на стрелковата площадка вляво и вдясно от подхода за състезателите.

2.1.4. Разполагане на мишените - мишените за стрелковите упражнения може да се разполагат по цялата площ на стрелковата площадка, при стриктно спазване на мерките за безопасност.

2.1.5. Стрелкови позиции са местата, от които състезателите обстрелват мишените при съответните упражнения. Стрелковите позиции се намират вътре в територията на стрелковата площадка.

2.1.6. Обезопасяващи съоръжения са съгласно приложение № 2.

2.2. Допълнителни елементи - стрелкови декори

Стрелковите декори са необходими, но не и задължителни за сценария на стрелковите упражнения. Разполагат се на територията на самата стрелкова площадка. Материалите, от които са изработени декорите и закрепващите конструкции, не трябва да позволяват рикошети.


Фиг. 5. Примерно разполагане на стрелкови декори
3. Направления на стрелба при стрелкови упражнения по динамична стрелба

Направление на стрелба е линията, свързваща стрелковата позиция с мишената, и е с посока от стрелящия към мишената. Основно направление на стрелбата за стрелковата площадка е перпендикулярната линия към дъното на стрелковата площадка. При динамична стрелба са допустими и вторични направления на стрелба под ъгъл максимум 90° наляво и 90° надясно от основното направление на стрелба, ако стрелковата площадка е проектирана и осигурена с обезопасяващи съоръжения в тези направления (фиг. 3).4. Примерни конфигурации на стрелковите площадки за динамична стрелба

Фиг. 6. Примерна конфигурация на стрелбище за динамична стрелба (вариант I): 1 - 10 – номер на стрелковата площадка; ЗБ – зона за безопасна проверка и обслужване на оръжие; Хр – площадка за хронограф; 11 – обезопасяващo съоръжение – земен насип; 12 – граница на стрелковата площадка; 13 – навес; 14 – настилка на стрелковата площадка


Фиг. 7. Примерна конфигурация на стрелбище за динамична стрелба (вариант II): 1 - 18 – номер на стрелковата площадка; ЗБ – зона за безопасна проверка и обслужване на оръжие; Хр – площадка за хронограф; 19 – обезопасяващo съоръжение – земен насип; 20 – граница на стрелковата площадка; 21 – навес; 22 – настилка на стрелковата площадка


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
attachments -> Програма за междурегионално сътрудничество interreg ivc глава Приоритетни оси Въведение стр. 44/45 …


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница