Изказване на министъра на транспорта Петър Мутафчиев на неформалната среща на министрите на транспорта на ес и асоциираните страни членкиДата10.04.2018
Размер58.18 Kb.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА


ул. “Дякон Игнатий” № 9, София 1000 mail@mtc.government.bg

тел.: (+359 2) 940 9771 www.mtc.government.bg

факс:(+359 2) 988 5094Изказване на министъра на транспорта Петър Мутафчиев на неформалната среща на министрите на транспорта на ЕС и асоциираните страни членки
3 – 4 ноември 2006 г. Верона, Италия
Уважаеми г-н Бианки,
Уважаема г-жо Хуовинен,
Уважаеми господа министри,
Госпожи и господа,

Позволете ми първо да изразя своята благодарност към Италианското министерство на транспорта и лично на г-н Бианки за топлото гостоприемство, както и за перфектната организация на настоящата Конференция, която ни предоставя още една възможност да обменим опит и информация за постигане на нашата обща цел, по-голяма безопасност на движението по пътищата.


В началото на своето изказване, искам изрично да подчертая, че проблемите на безопасността на движението стоят с голяма острота в нашата страна, особено като се има предвид пълноправното членство на Република България в Европейския съюз от януари 2007 г.
Общото развитие на транспортната система на Република България е насочено към увеличаване приноса на транспорта, в това число и на автомобилния транспорт за икономическото и социално развитие на страната. Целта е да се осигури ефективен и устойчив транспорт при високо ниво на безопасност, като се подпомогне балансираното развитие на отделните региони в страната.
Отчитайки географското положение на Република България на Балканския полуостров и в Югоизточна Европа, както и нейния транзитен потенциал, Правителството си е поставило за първостепенна цел ускореното интегриране на транспортната система на страната в Трансевропейската транспортната мрежа и достигането във възможно най-кратки срокове на средните показатели за нивото на безопасност на движението на страните членки на Европейския съюз.
В разработената Стратегия за развитие на национална транспортна система на Република България до 2015 г. се предвижда повишаване нивото на безопасност в автомобилния транспорт посредством инвестиции в инфраструктурата, поетапно обновяване на автомобилния парк и не на последно място промяна в морала и поведението на участниците в движението.
Първата Конференция на Министрите на транспорта от страните от Европейския съюз и асоциираните страни, състояла се тук, във Верона през месец октомври 2003 г., както и подписаната Веронска декларация, изиграха важна роля в преосмислянето на стратегията и планирането на дейността по осигуряване на безопасността на движението по пътищата в нашата страна.
През 2004 г. Министерският съвет на Република България одобри Национална програма за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2004-2006 г. Основна цел на програмата беше да се създадат реални условия за постигане намаление на загиналите към 2010 г. с 50 % в съответствие с целите на Веронската декларация.

Бих желал на кратко да Ви запозная с основните акценти в програмата, по които работи нашето министерство.


А те са следните:
- повишаване на нивото на обучението на всички участници в движението - водачите, пешеходци и пътници, като особено внимание се обръща на младите водачи от 18 до 24 г., както и децата. Сега се актуализират програмите за обучение и регламента за провежданите на изпитите за получаване на правоспособност за водачите на МПС;
- усъвършенстването на организацията и контрола на обществените превози на пътници и товари – въвеждане на ограничения във възрастта на автомобилите използване за обществен превоз на пътници и товари. За леките таксиметрови автомобили вече е в сила ограничението за възраст до 10 години, а с последните изменения и допълнение на Закона за автомобилните превозни възрастта на автомобилите за обществен превоз на товари и пътници от 18 ноември 2007 г- ще бъде 5 години;

- въведен е строг регламент за работното време и почивките на водачите, които извършват обществени превози на пътници и товари в пълно съответствие с европейските изисквания;


- повишаване техническата съоръженост и компетентността на контролните органи – бяха оборудвани 17 мобилни лаборатории за извършване на проверки на пътя и в предприятията за техническото състояние на превозните средства, контрол на тахографите и спазване на изискванията за опазване на околната среда. Контролните органи преминаха специално обучение за работата с новите технически средства.
Други, конкретни достижения в нашата страна при реализирането на мерките в програмата, е сравнително ниското ниво за ПТП поради употреба на алкохол – около 5 % (за информация при средно ниво в страните от ЕС 15-25%), както и значителното повишаване на използването на коланите на предните седалки на автомобилите – от 3-4- процента през 2001 г. на около 60 % към настоящия момент.
Извън рамките на Националната програма през последните години се наблюдава активизиране на дейността на местните органи на властта и неправителствените организации. Провеждат се редица национално значими кампании, конференции, кръгли маси и др.
В тези дейности вземат участие публични личности, политици, научни работници, експерти по безопасността на движението, лекари, и др. Каним и чуждестранни гости за споделяне на положителните практики на страните от Европейския съюз.
Министерството на транспорта работи активно и с неправителствените организации, като особено внимание се обръща на децата и подрастващите.
Така например през настоящата година съвместно с клуб за безопасност на децата „Би Бип”, в деня на откриване на учебната година, министерството на транспорта инициира кампания за разясняване на необходимостта от използването на детските обезопасителни седалки в автомобилите и подобряване възможността на водачите по-добре да възприемат децата на пътя в тъмната част на денонощието.
Беше проведена кампания „Подари свитлоотразител на дете”, които да се носят върху връхните дрехи и чантите на децата и да позволяват отдалеч да бъдат забелязвани на пътя от водачите на превозни средства в условията на намалена видимост през есенно-зимния сезон.
Данните за аварийността по пътищата в нашата страна за последните години показват сравнителна стабилност. Докато през 1990 г. загиналите са били 1527, то в годините след 2001 г. броят на загиналите не надвишава хиляда на година, независимо че броят на превозните средства през 2005 г. в сравнение с 1990 г. е нараснал с 42 %, а броят на водачите на превозни средства е нараснал с 37 %.
Наистина има какво да се желае в тази насока, като се имат предвид водещите резултати в Европа. Ние сме добре запознати с най-добрите резултати, постигнати в тази област от страни като Малта, Холандия, Швеция, Обединеното Кралство, Дания и други страни.
За подобряване на безопасността на движението през 2007 г. министърът на транспорта, министърът на вътрешните работи и министърът на регионалното развитие и благоустройството разработиха съвместно План-програма с конкретни мерки.
Мерките са насочени към подобряване на пътната инфраструктура, повишаване квалификацията на водачите на превозни средства, подобряване на контрола върху техническата изправност и условията за експлоатация на превозните средства, повишаване ролята на местните органи на самоуправление и на обществените организации при осъществяването на строг контрол на пътя за спазването на изискванията за безопасност на движението.
От тази година, през есенно-зимния период всички моторни превозни средства ще се движат задължително с включени фарове през деня, с което се надяваме допълнително да намалим произшествията и жертвите по пътищата.
В заключение бих искал да кажа, че изводите и препоръките, които ще направим на настоящата Конференция, както и взаимния обмен на опит и информация ще окажат положително влияние върху нашата обща работа за осигуряване на бърз, ефективен и най-вече безопасен транспорт по пътищата на Обединена Европа.

Благодаря за вниманието!


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница