Изложение на бизнес идеята стр. 3 Характеристика на водорода стДата22.10.2018
Размер63.28 Kb.
ТипИзложение
1. Въведение…………………………………………. стр. 2

2. Изложение на бизнес идеята…………………… стр. 3

3. Характеристика на водорода…………………… .стр. 4

4. Характеристика на водородния двигател

Горивна клетка…………………………………….стр. 55. Перспективи……………………………………….. стр. 7

1. Въведение.
Авангардните водородни технологии са технологиите на идните няколко десетилетия.

В Европейската програма е заложено решение, до 2050 год. , 50% от ел. енергията за нуждите на на човечеството да се получава от водород, поради това, че традиционните невъзобновяеми източници на енергия /въглища, нефт, природен газ/ са на изчерпване. Според направените проучвания до 50-70 години те ще се изтощят напълно.

Приоритетното развитие на авангардните водородни и паралелното усъвършенстване на конвенционалните, предопределя ефективното бъдеще на енергетиката, промишлеността, транспорта и екологията.

2. Изложение на бизнес идеята.
Според прогнозите на европейската комисия за 2020 година, водородът трябва да заеме около 5% от използваните енергийните източници, при общо 23 % алтернативни горива, заместващи тези от нефтен произход.

В тази връзка концетрирам вниманието си върху все по-нарастващото внимание в производството на водородни двигатели. Предложението ми за бизнес идея „ Водородни двигатели в действие” е продиктувано от фактите, засягащи екологичното състояние на планетата, степентта на замърсяване на въздуха, изчерпаемостта на невъзобновяемите природни ресурси.

Производството на подобен тип продукт би довело до засилване степентта на корпоративната социална отговорност на фирмата, което от своя страна би допринесло до повишаване конкурентноспособността и ролята на фирмата за благото на обществото.

Автомобилите с водородно захранване са икономични и не замърсяват въздуха. Сегашните двигатели на превозните средства значително влошават качеството на въздуха. Освен това нашият живот е силно зависим от растящите цени на петрола.

Въвеждането на превозни средства, задвижвани с алтернативни горива, ще подобри качеството на въздуха, особено за големите градове това е реален проблем, който влияе върху общественото здраве. За да стигне тази инициатива и до България е необходимо най-напред в рамките на ЕС да се гарантира спазването на единни стандарти за качество и да се прилагат синхронизирани процедури при одобряването на автомобилите с водородно задвижване.

Транспортът трябва да даде пример на другите отрасли с употребата на технологии, щадящи околната среда.

Навлизането на превозните средства, задвижвани с водород, в нашето всекидневие ни приближава до основната ни цел, на която трябва да е подчинен европейският транспорт през XXI век, а именно да се увеличи в него делът на по-екологичните превозни средства. Директният ефект за европейците и за бъдещите поколения е качеството на въздуха в градовете, а това е съществено за общественото здраве, не само за екологията.

С поставяне на акцент върху производството на водородни двигатели и осигуряване на възможности за реализация на конкретния продукт, България може да заеме своето място в новия мощен енергиен влак.

Съществуват редица проблеми свързани с безопасното съхраняване на водорода. За тяхното преодоляване са налице следните варианти за решаване.

Водородът може да се съхранява безопасно в метални сплави, във въглерод и дори в течности. Предизвикателството пред учените е създаването на материал, съдържащ достатъчно водород, който той да приема и отдава при нормални температури и за кратко време. Погледнато под друг ъгъл, това би бил търсеният водороден резервоар. Класическо решение са металните хидриди. Това са съединения на водорода с метали. Приложими са тези на леките достъпни метали - магнезий и алуминий. При определени условия те поемат няколко тегловни процента водород, които при нужда отдават. Друг вариант са хидридите на натриево-алуминиевата сплав, които се наричат аланати. Те могат да сорбират едва 0.15% водород, но температурата на цикъла на зареждане и разреждане е едва 160°С, което може спокойно да бъде работна температура на двигателя.3. Характеристика на водорода.

Водородът е най-разпространеният елемент на планетата. Три пъти по-калоричен от нефтените деривати като бензин и дизел, той може да бъде получен от земен газ, нефт, въглища, биологични отпадъци и дори от вода. Това го прави значително по-евтин от нефта. Изобщо нефтът губи съревнованието - цената на водорода не се е покачила със 100% през последните години (един барел нефт през 2003 г. струва около 20, а през 2005 г. 40 долара). Също така за разлика от нефта няма изгледи водородът да свърши в близките 50-100 години.

Водородът има друго изключително предимство. При горенето му се отделя единствено вода. Липсват “ужасните” въглероден оксид и въглероден диоксид, тежки метали, азотни оксиди. Според изследване, извършено от екипа д-р Джейкъбсън от Станфордския технологичен институт, САЩ, преминаването от бензинови към хибридни двигатели (такива, които освен бензин ползват и друг източник на енергия, например електричество или водород) би имало огромен положителен ефект за околната страна. Толкова голям, че само тази мярка би спряла глобалното затопляне.

"Радиационният слой" на атмосферата е от водород. 2/3 от земната повърхност са водни басейни, голяма част от масата на Слънцето също е водород. Той практически е неизчерпаем.

Водород се получава при редица химически процеси в предприятията,но е трудно съхраним и транспортиран. Затова специалисти работят по създаването на метални хидриди, които абсорбират водорода и след това той безопасно да се извозва за гориво и други цели. Като гориво той се подава в горивни елементи(устройства,които директо превръщат химическата енергия в електрическа). На база на горивните елементи могат да се изградят мощни електроцентрали,чиито коефициент на полезно действие е над 90%(за сравнение,това на обикновените електроцентрали е 30-40%).
4. Характеристика на водородния двигател. Горивна клетка.


  • V-образен, десетицилиндров мотор с ходов обем 6,8 литра.

  • По-висока температура на горене, ниска плътност, липса на мазилни качества.

  • Двигателят предлага мощност от 235 к.с. и почти нулеви стойности на вредностите в отработилите газове, които основно представляват водна пара.


Схема 4.1. Как работи водородната горивна клетка.

Цените на най-предпочитаните горивни клетки с протонно-обменни мембрани (РЕМ) за различните производители варират в диапазона (500-2500) $/KW, докато цените на двигателите вграждани в масовите автомобили са (30-50) $/KW. Стойността на самите автомобили използуващи технологията на горивните клетки е все още впечатляващо висока и е във възможностите на много малък кръг от потребители.Схема 4.2. Механизъм на действие на горивната клетка.


Един от основните проблеми на сегашния етап за преминаване към разширено използване на водорода все още е свързан с цената на горивото. Стойността на методите за съхранение на водород е много различна. Изразено в $/kg водород, приблизителните цени са следните: газ под налягане-30-40; течен водород-110-120; нискотемпературни метални хидриди-1300-1400. Очевидно, че работата по усъвършенствуване на съдовете под налягане ще продължи активно.

Съществуват и алтернативни варианти за производство на синтез-газ, съдържащ водород на самото транспортно средство чрез термохимична конверсия на метанол, бензин или природен газ . Получените продукти се добавят към основното въглеводородно гориво в процеса на смесообразуване, като ефекта е съпоставим с този при използване на предварително сгъстен газообразен водород.Захранваните с водород ДВГ (H2ICE) са възможния избор за автомобилно задвижване в близко време и преход към технологиите на горивната клетка. Усилията са съсредоточени към изследването и развитието на двигател с директно впръскване на водород, тъй като метода позволява отстраняването на недостатъците на външното смесообразуване и постигане ефективност характерна за съвременните дизелови двигатели. Тази технология не се нуждае непременно от чист водород, както е при горивните клетки.

Схема 4.3. Водороден генератор.5. Перспективи.
Европа трябва да насърчи внедряването на водородните технологии в автомобилния и транспортния сектор чрез въвеждането на едно единственно одобрение, което да бъде достатъчно за всеки тип превозно средство, и така то да може да бъде пускано на пазара на Европейския съюз.
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница