Изменен и допълнен със Заповед № рд11-328 от 22. 02. 2018 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните


Раздел IІІ Цени за лабораторни експертизи в областта на растителната защитастраница2/7
Дата14.08.2018
Размер1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Раздел IІІ

Цени за лабораторни експертизи в областта на растителната защита

Чл. 18. (1). За извършване на лабораторен анализ с цел установяване здравното състояние на посевен материал се събират следните цени:


Лева

1. от зърнено-житни култури

проба

38,00

2. от зърнено-бобови култури

проба

30,00

3. от зеленчукови култури

проба

46,00

4. от маслодайни и влакнодайни култури

проба

23,00

5. от бобови треви

проба

23,00

6. от всички останали

проба

23,00


(2) За извършване на лабораторен анализ с цел установяване здравното състояние на посадъчен материал се събират следните цени:
Лева

1. от овощни видове

проба

168,00

2. от лози

проба

168,00

3. от ягодоплодни видове

проба

118,00

4. от декоративни видове

проба

68,00

5. от зеленчукови видове

проба

118,00

6. от иглолистни видове

проба

68,00

7. от широколистни видове

проба

68,00

8. от цветни видове

проба

68,00

9. от други видове

проба

68,00

Чл. 19. За изследване на растителни материали и стоки от растителен произход чрез рутинни методи се събират следните цени:

Лева

1.

за микологичен анализ

проба

30,00

2.

за ентомологичен анализ

проба

15,00

3.

за нематологичен анализ

проба

15,00

4.

за хербологичен анализ

проба

10,00

Чл. 20. За изследване на почва и друга хранителна среда чрез рутинни методи се събират следните цени:

Лева

1.

за микологичен анализ

проба

30,00

2.

за ентомологичен анализ

проба

15,00

3.

за нематологичен анализ

проба

15,00


Чл. 21. За извършване на специфичен лабораторен анализ и идентификация на вредител се събират следните цени:


За вредител

Лева

1. за една проба

50,00

2. от 2 до 10 проби

76,00

3. от 11 до 20 проби

106,00

4. за всяка проба над 20 се прилага горният ценоразпис.
 За специфичен анализ:
1. серологични методи:
1.1. за една проба

60,00

1.2. от 2 до 5 проби

105,00

1.3. от 6 до 10 проби

160,00

1.4. от 11 до 15 проби

215,00

1.5. за всяка проба над 15 се прилага горният ценоразпис.
2. молекулярни методи:
2.1. за една проба

100,00

2.2. от 2 до 5 проби

160,00

2.3. от 6 до 10 проби

250,00

2.4. за всяка проба над 10 се прилага горният ценоразпис.

Чл. 22. За извършване на арбитражен анализ на дейностите по чл. 18, 19 и 20 се събират цените, посочени в съответния член в двоен размер.

Чл. 23. За изпитване на нови сортове картофи за устойчивост на рак по картофите за включване в сортовата листа се заплаща цена в размер на 200 лв.

Чл. 24. За изпитване на нови сортове картофи за устойчивост на картофени цистообразуващи нематоди за включване в сортовата листа се заплаща цена в размер на 200 лв.
Раздел ІV.

Цени за издаване на документи

Чл. 25. (Изм. и доп. със Заповед № РД11-39 от 11.01.2017 г.) За издаване на документи се събират следните цени:

Лева

1.

За здравно свидетелство
13,00

2.

Удостоверение за добра репутация
15,00

3.

Превод на документ на чужд език
20,00

4.

За издаване на удостоверение за разрешаване на ПРЗ на английски език
150,00


5.

Издаване на разрешение за оползотворяване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места чрез употребата им в земеделието“, съгласно чл.6, ал.1 от ЗОЗЗ“
140,00


Раздел V
Цени за обучения
Чл. 26. За обучение по Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Лева

1.

Обучение на фермери, професионални потребители, консултанти и дистрибутори на ПРЗ

1 лекторски час

5,00

2.

За обучение на лабораторен специалист от лабораториите по чл.8 от ЗППМ и издаване на документ.
600,00ЧАСТ ТРЕТА
Глава първа

ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧЕСКИ ИЗПИТВАНИЯ И КОНТРОЛ (ЦЛХИК)
Раздел І.

Цени за услуги при определяне на остатъци от пестициди и съдържание на други химически замърсители в суровини и храни от растителен произход

Чл. 27. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.) При определяне на остатъчни количества от пестициди се събират следните цени:

по ред

Дейност

Лева

1.

GC/MS определяне на остатъци от хербициди на базата на фенокси-карбонови киселини

80,00

2.

Мултикомпонентен GC/MS и LC/MS метод за определяне на остатъци от органохлорни, органофосфорни пестициди и пиретроиди
2.1

до 5 активни бази - за всяка база по

30,00

2.2

до 35 активни бази

196,00

2.3

до 100 активни бази

250,00

2.4

над 100 активни бази

350,00

3.

GC определяне на остатъци от дитиокарбамати

53,00

4.

HPLC определяне на остатъци от бензимидазоли (карбендазим и беномил)

88,00

5.

HPLC определяне на остатъци от линурон

100,00

6.

HPLC определяне на остатъци от абамектин

103,00

7.

HPLC определяне на остатъци от N- метилкарбаматни инсектициди

139,00

Чл. 28. При определяне на съдържание на микотоксини се събират следните цени:

по ред

Дейност

Лева

1.

Афлатоксини

184,00

2.

Деоксиниваленол (DON)

160,00

3.

Зеараленон

150,00

4.

Охратоксин А

142,00

5.

Т-2 и НТ-2 токсини

161,00

6.

Патулин

130,00

7.

Фумонизини

170,00

Чл. 29. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.)При определяне на съдържание на нитрати се събират следните цени:

по ред

Дейност

Лева

1.

Спектрофотометричен метод

20,00

2.

HPLC метод

47,00

Чл. 30. При определяне на съдържание на тежки метали и арсен (елементен анализ) се събират следните цени:

по ред

Дейност

Лева

1.

Пробоподготовка

-

1.1.

Микровълново минерализиране в затворена система

14,80

1.2.

Сухо опепеляване

23,30

2.

Определяне с пламъкова AAS (за един елемент)

10,00

3.

Определяне с електротермична AAS (за един елемент)

14,00

4.

Определяне с хидридна AAS (за един елемент)

19,00

Раздел ІІ.

Цени на услуги при изпитване на продукти за растителна защита (ПРЗ)

Чл. 31. (Изм. и доп. със Заповед № РД 11-513 от 11.04.2014 г.)При изпитване на продукти за растителна защита се събират следните цени:

по ред

Дейност

Лева

1.

Определяне на физикохимични показатели

6,00

2.

Определяне на активно вещество чрез:

2.1.

Титруване

22,00

2.2.

HPLC

66,00

2.3.

GC

56,00

2.4.

UV-VIS спектрофотометрия

37,00

3.

Елементен анализ (съдържание на тежки метали и арсен)

3.1.

Разлагане с киселини

12,50

3.2.

Определяне с пламъкова AAS (за един елемент)

10,00

3.3.

Определяне с хидридна AAS (за един елемент)

19,00

Каталог: userfiles -> files -> Tariff
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1945 от 05. 12. 2014 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-208 от 06. 02. 2015 г на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
Tariff -> Изменен и допълнен със Заповед № рд11-1141 от 26. 06. 2015 г на Изпълнителния директор


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница