Изпит по английски език за кандидат-докторанти по други специалностиДата23.06.2022
Размер34.5 Kb.
#114693
ТипРегламент
ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВТУ (2)

ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“  1. Регламент на изпита

Всички кандидат-докторанти полагат задължително изпит по чужд език, след като са положили успешно изпита си по специалността на докторантурата, за която кандидатстват. За успешно положен изпит се зачита оценка Добър, Много добър и Отличен. Кандидатите, получили оценка Среден и Слаб, не участват в класирането.

  1. Описание на изпита по английски език

Изпитът за кандидат-докторанти се провежда в устна форма. Изпитната комисия изисква кандидатите да се подготвят предварително и самостоятелно за работа върху текст в оригинал по тема в научната област на избраната от тях докторантура. За целта кандидатите си избират неадаптирана книга и обработват 100 страници текст с готовност за четене на глас и превод на 20 реда от книгата по избор на комисията. Кандидатите представят изготвена от тях тетрадка-речник с разработка на думите от книгата, върху която те се подготвят. Кандидатите разработват само непознатите за тях думи и ги заучават. Комисията не изисква писмен превод на обработения от кандидат-докторанта текст. Изпитът протича както следва:  1. Членовете на комисията подбират пасажа, върху който ще бъде изпитан кандидатът.

  2. Кандидатът разполага с 20 минути време, през което да се подготви за изпитването.

  3. Кандидатът се представя на изпитната комисия на английски език, като дава лична информация: име, родно място, образование, научни интереси.

  4. Кандидатът чете и превежда подбрания за него параграф изречение по изречение.

  5. Комисията задава на кандидата въпрос от областта на практическата граматика (граматически категории на глагола, съществителното име, прилагателното име и наречието). Кандидатът отговаря на български език максимално подробно, с необходимите примери за илюстрация на коментираните от него правила и факти.

  6. Комисията изпитва кандидата за думи от предварително подготвената тетрадка-речник. Тетрадката-речник трябва да включва не само едно или няколко български съответствия на думата, но също и сродни на нея думи (произведени от същия корен); синонимни думи (с подобно значение); изрази с изучаваната дума.

  7. Задаваните въпроси в областта на граматиката и словообразуването са свързани с конкретните езикови факти от пасажа, върху който комисията изпитва кандидата.

Според регламента за провеждане на кандидат-докторантските изпити получената оценка е окончателна: тя не подлежи на преразглеждане; поправителна изпитна сесия няма.
Литература

1. Учебници и учебни помагала, използвани в чуждоезиковото обучение по английски език в средното училище на Република България


2. Bratanova, B. English Practice for PhD students. St.Cyril and St. Methodius University Press, 2016,Veliko Tarnovo
3.Yule,G. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press, 2006
4. Hewings, M. Advanced Grammar in use. Cambridge University Press, 2005
5. Едноезични и двуезични речници
6. Специализирани речници за съответната научна област

Препоръчително е кандидатите да установят контакт с водещата катедра/езиков колегиум за решаване на възникнали въпроси.


ВАЖНО: За кандидат-докторантски изпит по английски език ще се зачитат само сертификати с обозначено ниво на владеене на езика – минимум B2 и оценка за постигнат резултат в процеса на обучението, независимо дали в цифров или буквен израз.


Контакт: тел. 062 618 355, Катедра Англицистика и американистика
e-mail: angl@uni-vt.bg ; uvt.englishdepartment@yahoo.com ; uvt.englishdepartment@gmail.com

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница