„Изпълнение на смр на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в упи II, кв. 60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“Дата05.03.2018
Размер39.24 Kb.
#60824


О Б Щ И Н А Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918

93-ОП-115( 5)/20.10.2014г.
В отговор на запитване вх. № 93-ОП-115(3)/16.10.2014 г. и вх.№ 93-ОП-115(4)/16.10.2014 г. във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект Благоустрояване и паркоустрояване на зони за отдих" в УПИ II, кв.60Б, по плана на жк."Меден Рудник", гр. Бургас“.

Ви предоставяме следните разяснения:


ВЪПРОС 1: Моля за уточнение, има ли изискване на архитекта относно здравината и вида на носещите метални профили на Информационната табела (за детайла даден в проекта) - по поз.9 на част: „Архитектура" ?
ОТГОВОР_1'>ОТГОВОР 1: Табелата да бъде поставена на алуминиева тръба, с кръгъл профил и начална височина от 1.50м до 2.00 м. (Тип пътен знак.)

ВЪПРОС 2: По поз. 25 – „Доставка и монтаж на табела съгл. чл.10 Наредба 1/12.01.2009г." на Подобект: Площадка за игра на открито 3-12 г., моля за уточнение какъв е размера и материала за табелата?
ОТГОВОР 2: Табелата се изпълнява от разпенено PVC с размери 800/800/5 мм с профилно желязо - рамка - 40/40 мм с нитове и скоба.

ВЪПРОС 3: По поз. 25 - „Доставка и монтаж на табела съгл. чл.10 Наредба 1/12.01.2009г." на Подобект: Площадка за игра на открито 3-12 г., моля за уточнение какъв е начина на монтаж на табелата - ше се бетонира в земята или ще се захваща за огражденията?
ОТГОВОР 3: Монтаж на табелата: същата се бетонира в земята на дълбочина на тръбата минимум 50 см.
ВЪПРОС 4: По поз.25 - „Доставка и монтаж на табела съгл. чл. 10 Наредба 1 /12.01 2009г." на Подобект: Площадка за игра на открито 3-12 г., моля за уточнение табелата с едностранна или двустранна визия трябва да бъде?
ОТГОВОР 4: Табелите са едностранни, обърнати към посоката на влизане.
ВЪПРОС 5: По поз. 13 - „Поставяне на указателни табели за ползване на фитнес съоръжения" на Подобект: Фитнес на открито, моля за уточнение какъв е размера и материала за табелата?
ОТГОВОР 5: Табелите за фитнес съоръженията са еднакви по размери, материали и технология на закрепване с тези на детската площадка. Табелата да бъде поставена на алуминиева тръба, с кръгъл профил и начална височина от 1.50м до 2.00 м. (Тип пътен знак.).

ВЪПРОС 6: По лоз.13 - „Поставяне на указателни табели за ползване на фитнес съоръжения" на Подобект: Фитнес на открито, моля за уточнение какъв е начина на монтаж на табелата?
ОТГОВОР 6: Табелите за фитнес съоръженията са еднакви по размери, материали и технология на закрепване с тези на детската площадка. Табелата се бетонира в земята на дълбочина 50 см.

ВЪПРОС 7: По поз. 13 - „Поставяне на указателни табели за ползване на фитнес съоръжения" на Подобект: Фитнес на открито, моля за уточнение табелата с едностранна или двустранна визия трябва да бъде?
ОТГОВОР 7: Табелите са едностранни, обърнати към посоката на влизане.
ВЪПРОС 8: Моля за уточнение каква е мерната единица на размерите в Детайл места за сядане?
ОТГОВОР 8: Детайлът е чертан в дециметри.
ВЪПРОС 9: В част вертикална планировка по позиция 7 „Такса депо" Моля да уточните къде се намира депото и какъв е размера на таксата за депониране на земни маси?
ОТГОВОР 9:

Общинското депо се намира на ул. „Комлушка низина“, входът е от страната на „Мосю Бриколаж“. Таксата е 3.30 лв./куб.м.


ВЪПРОС 10: В Част Електро по позиция 42 „Доставка и монтаж, ел захранване на табло ТОхрана /по схема/“, Липсва схема на таблото Моля да ни изпратите такава.
ОТГОВОР 10:

Ел.табло Тохрана да бъде за 6 модула и да се оборудва с:

- АП 32А, 1Р – главен – 1 бр.

- Дефектно-токова защита ІD 25А, 2Р – за токови кръгове „контакти“ – 1 бр.

- АП 16А, 1Р – за токови кръгове „контакти“ – 2 бр.

- АП 10А, 1Р – за токов кръг „осветление“ – 1 бр.


ВЪПРОС 11: В Част Електро по позиция 43 „Доставка окомплектоване и монтаж на ел. инсталации за осветление и контакти в помещение за охрана“- бр 1. Моля, ако имате някакви конкретни изисквания за това помещение, да опишете какво включва тази позиция.
ОТГОВОР 11:

По позиция 43 „Доставка, окомплектоване и монтаж на ел.инсталации за осветление и контакти в помещение за охрана“ участниците следва да заложат количества, материали и начин на изпълнение на вътрешните ел.инсталации „осветление и контакти“ с общо предназначение – съобразно избрания от тях тип будка за охрана.


ВЪПРОС 12: В Част „Архитектурна" Зони за отдих УПИ IV, кв. 606 по плана на зона „Г'\ ЖК "Меден Рудник" в позиция 7 е посочено "Доставка и монтаж на будка 2/2,5 за управление, пулт осветление и видеонаблюдение" - бр. 1, а в Част Електро по позиция 43 е посочено „Доставка окомплектоване и монтаж на ел. инсталации за осветление и контакти в помещение за охрана"- бр. 1. Правилно ли е разбирането ни, че будката и помещението за охрана са едно и също нещо?
ОТГОВОР 12:

При позиция 7 се има предвид самото помещение, а при част „Електро“ се има предвид доставката и монтажа на ел. инсталацията в него.


ВЪПРОС 13: В Част Ел, по позиции 23, 24 и 26 за стоманотръбните стълбове, моля да уточните антикорозионното покритие, дали ще са поцинковани или с грунд и боя, тъй като има разлика в цената.
ОТГОВОР 13:

Антикорозионното покритие на стоманотръбните стълбове в част „Електро“ по позиции 23, 24 и 26 следва да се предвиди с грунд и боя.
Д-р ЛОРИС МАНУЕЛЯН (п.п)

Заместник кмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница