Изпълнение на задълженията на лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори за поставяне на табели в търговските обектиДата11.01.2018
Размер27.62 Kb.
#44146
Изпълнение на задълженията на лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори за поставяне на табели в търговските обекти
Съгласно чл. 35, ал. 1, т. 3 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Обн. ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г.) лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, са задължени да поставят на видно място в търговските обекти табели, които да информират крайните потребители за следното:

  1. Възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

В търговски обект, в който се предлагат за продажба портативни батерии и/или акумулатори на тази табела може да се запише например, че във въпросния обект могат да се изхвърлят портативни НУБА в специалния съд (описва се) намиращ се на определено място (записва се точното място).

В търговски обект, в който се предлагат за продажба автомобилни батерии и акумулатори на тази табела може да се запише например, че във въпросния обект могат да бъдат върнати автомобилни НУБА, като за целта не е задължително да се закупува нов акумулатор, но ако се закупи нов, цената му ще е по-ниска с определена сума (записва се сумата, ако се предлага такава услуга). На табелата следва да има информация, че автомобилните НУБА се приемат само с електролит.  1. Другите налични места за предаване на НУБА

На тази табела се записват адресите на няколко близки места до търговския обект, на които също могат да бъдат върнати съответния вид НУБА. Това се прави с цел клиентите да бъдат информирани къде могат да върнат съответния вид НУБА, в случай на моментна невъзможност за приемането им в настоящия обект – например запълнен контейнер.

  1. Значение на обозначенията поставени върху портативните и/или автомобилните батерии и акумулатори

На тази табела се записва, че портативните и/или автомобилните батерии и акумулатори се маркират със следните обозначения, които имат следното значение:

    • Символът кофа за отпадъци на колелца, зачертана с кръст означава, че батериите и акумулаторите не трябва да се изхвърлят заедно с други отпадъци, а трябва да се събират разделно;

    • Химическият символ на съответния метал - живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb), означава, че батерията или акумулатора, съдържат съответно над 0,0005 тегловни % живак, над 0,002 тегловни % кадмий или над 0,004 тегловни % олово;

    • Капацитетът на презаредимите портативни батерии и акумулатори се изразява в милиамперчасове (mAh) или амперчасове (Ah) – например „4400 mAh” (записва се стойност, която е маркирана на някои от продаваните в търговския обект батерии) и означава електрическия заряд, който дадена батерия или акумулатор може да съхрани и след това да отдаде.

Капацитетът на автомобилните батерии и акумулатори се изразява в амперчасове (Ah) и ампери при пускане на студен двигател/стартерен ток на студено (A) – например „140 Ah и 760 A” (записват се стойности, които са маркирани на някои от продаваните в търговския обект акумулатори). Амперчас (Ah) дава представа за електрическия заряд, който акумулаторът е способен да съхрани и след това отдаде. Стартерен ток на студено е токът, който акумулаторът може да отдаде за 30 секунди при температура минус 18 °C като запази 1.2 волта/клетка (7.2 волта за 12 волтов акумулатор).

Колкото е по-голям капацитетът на батериите или акумулаторите, толкова е по-голяма средната продължителност на живота им.

Целта на означаването на капацитета е да предостави полезна, лесно разбираема и сравнима информация на потребителите, които закупуват презаредими портативни и автомобилни батерии и акумулатори.

Информацията по т. 1 – 3 може да бъде изписана на една табела в ред по преценка на лицето, извършващо продажба.Всяка друга информация, която е свързана с т. 1 – 3 и която по преценка на лицето, извършващо продажба е полезна за крайните потребители, може да бъде записана на табелата.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница