Изпълнителна агенция по горите българско дружество за защита на птицитеДата09.09.2016
Размер18.22 Kb.
#8528


ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ

Проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България”

LIFE12 NAT/BG/001218
Проект „Горите на орела” опазва малкия креслив орел

и неговите най-важни местообитания - горите

На 7 март 2014 г., от 13:30 часа в Изпълнителна агенция по горите се проведе първата среща на Надзорната група на проект „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” LIFE12 NAT/BG/001218 по Програма LIFE+ на Европейския съюз. В Надзорната група са включени изпълнителните директори на ИАГ – инж. Григор Гогов и на БДЗП – г-жа Нада Тошева, представители на МЗХ - инж. Спас Тодоров, на МОСВ – инж. Валери Георгиев, на Южно Централно държавно предприятие – инж. Айнур Ибрямова (представлявана от д-р инж. Росен Илиев – зам. директор на ТП ДЛС „Чепино”) и на Югоизточно държавно предприятие – инж. Невен Пенев. Участие в заседанието от страна на ИАГ взеха инж. Альоша Даков – Зам. Изпълнителен директор и ръководител на проекта и инж. Николай Василев – Началник на отдел „Проекти и международни дейности” и експерт „Програми и обучения” по проекта.

По време на представяне на проекта от г-жа Ваня Рътарова – Координатор от страна на БДЗП бе посочено, че проекта ще бъде осъществен в 16 ключови територии, част от националната екологична мрежа Натура 2000 – Странджа, Сакар, Западна Странджа, Дервентски възвишения, Харманлийска река, Язовир Ивайловград, Бяла река, Мостът на река Арда, Крумовица, Маджарово, Студен Кладенец, Сините камъни – Гребенец, Каменски баир, Адата-Тунджа, Котленска планина, Атанасовско езеро. На заседанието група бе обсъден и напредъка по проекта за последните 9 месеца от началото му, като инж. Альоша Даков представи някои от основните постигнати успехи, срещнати трудности и предизвикателства. Участниците в срещата обсъдиха нуждата от правила за работа на Надзорната група, предстоящите мероприятия по проекта (посочени бяха планираните през следващите няколко седмици информационни срещи по места) и възможностите за организация и провеждане на следваща среща на Надзорната група.

Повече информация за проекта може да скоро да бъде намерена на неговата интернет страница www.eagleforests.org.
www.eagleforests.org


Каталог: data -> news
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> ` министерство на земеделието и храните
news -> Министерство на земеделието и храните
news -> Програма „Околна среда 2007-2013г." по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"
news -> Закон за лова 1880 г., до последния седми Закон за лова и опазване на дивеча от 2000 г
news -> П р и л о ж е н и е стратегия за развитие на ловното стопанство в република българия за периода 2012 2027 г
news -> Наредба за сечите в горите глава първа общи разпоредби


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница