Изпълнителна властДата12.03.2018
Размер41.16 Kb.
#62584
342. 5 Изпълнителна власт.

Административно-териториално устройство на Република българия / Хр. Станчев. - София : ФорКом, 2000; 342.5/А; 32

Алексеевская, Е. И. Законы развития судебной системы / Е. И. Алексеевская. - Москва : Юстицинформ, 2016; 342.5/А47

Арабаджийски, Николай Полицейска администрация : Организация на полицейската служба в Министерството на вътрешните работи / Николай Арабаджиев. - София : Албатрос, 2001 ; 342.5/А80

Арабаджийски, Николай Полицейско право : Правен режим и правомощия на полицейските служители / Николай Арабаджийски. - София : Сиела, 2005 ; 342.5/А80

Балабанова, Христина Т. Власт и организация / Христина Т. Балабанова. - Варна : Черноризец храбър, 2001 ; 342.5/Б18

Близнашки, Георги Парламентарно право / Георги Близнашки. - София : УИ "Св.Кл. Охридски", 2015 342.5/Б49

Близнашки, Георги Парламентарно право / Георги Близнашки. - София : УИ "Св. Климент Охридски", 2015 342.5/Б49

Близнашки, Георги Парламентарното управление в България / Георги Близнашки. - София : СУ Климент Охридски, 2009. - (Res publica) ; 342.5/Б49

Божинова, Даниела Хората решават : Референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ / Даниела Божинова. - София : Труд, 2014; 342.5/Б5

България. Закони и др. пр. Контролните точки. Отнемане, възстановяване : Наредба N I-139 на МВР; 342.5/(094.4)

България. Закони и др. пр. Наредби на Столичен общински съвет : Обществен ред, движение, чистота, зелени площи. - София : Аскони-Издат, 2008. - (Българско законодателство) ; 342.5/(094.4)

България. Закони и др. пр. Новият Закон за Министерството на вътрешните работи : Обнародван ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г. В сила от 1 май 2006 г.. - София : Аскони-Издат, 2006. - (Българско законодателство) ; 342.5/(094.4)

България. Закони и др. пр. София. Нормативна уредба : Наредби и правилници на Столичния общински съвет. - София : Европрес, 2002 ; 342.5/(094.4)

България. Закони и др.пр. Закон за Министерството на вътрешните работи : Сборник нормативни актове: устройство и управление, национални служби, правомощия на органите, оперативно-издирвателна дейност, държавна служба в МВР. - 7 изд. - София : Сиби, 2006. - (Поредица Джобни издания) ; 342.5/(094.4)

България. Закони и др.пр. Закон за Министерството на вътрешните работи : Сборник нормативни актове. Действащи и отменени редакции. Препращания . - 2 изд. - София : Сиби, 2001. - (Поредица Джобни издания) ; 342.5/(094.4)

България. Закони и др.пр. Месно самоуправление и местна администрация : Сборник нормативни актове: Местно самоуправление. Местна администрация. Общински бюджети. Общинска собственост. Действащи и отменени редакции. Препращания. - София : Сиби, 2004. - (Поредица Джобни издания) ; 342.5/(094.4)

Българската община. какво е необходимода знаете за нея. - София : Национално движение на общините в България, 1988 ; 342.5/Б92

Върховен съд Съдебна практика по закони и правилници във връзка с устройството и функциите на градските и селски общини : Част първа - / Л. Сотиров, Д. Брадел. - София : печ. Елисей Петков, 1934; частI. Закон за градските общини. Закон за Столичната община. Закон за селските общини. Закон за издаване норатиални актове за собственост върху общински места, дадени или заети аз жилища на бездомници. - 1934; 342.5/(094.57)

Гешева, Йорданка Държавната институция Велико народно събрание : 1879 - 1911: Исторически аспекти / Йорданка Гешева. - София : Иврай, 2001. - (Българска историческа библиотека) ; 342.5/Г45

Гешева, Йорданка Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност : 1884-1923 / Йорданка Гешева. - София : Иврай, 2003 ; 342.5/Г45

Закон за избиране народни съвети на депутатите на трудещите се . - София: ОФ, 1952; 342.5/(094.4)

Козырин, А.Н. и др. Правительство в зарубежных странах : учебное пособие / А.Н.Козырин, Е.К.Глушко. - Москва : Ось-89, 2007. - (Juris Prudentia) ; 342.5/К75

Костов, Енчо Правомощия на кмета за осигуряване на обществения ред : Административни аспекти / Енчо Костов. - София : Албатрос, 2000 ; 342.5/К86

Кутафин, О.Е. и др. Муниципальное право Российской Федерации / О.Е.Кутафин, В.И.Фадеев. - Москва : Юристъ, 1997 ; 342.5/К93

Маринска, Галина Общ преглед на законодателството в областта на местното самоуправление и местната администрация / Галина Маринска. - София : Инициатива за местно самоуправление, 2001 ; 342.5/М31

Методиева, Антония и др. Общинско право в схеми и определения : Тестове и казуси / Антония Методиева, Валентина Александрова, Маргарита Чешмеджиева. - София : Нова звезда, 2013; 342.5/М51

Миланов, Живко Местното самоуправление / Живко Миланов. - 2 прераб. и доп. изд. - София : Юриспрес, 2001 ; 342.5/М55

Михайлова, Е. Парламентаризъм и правова държава в България: Принципи и практики, 2 изд. С.: НБУ, 2012; 342.5/М74

Михайлова, Екатерина Ролята на държавния глава в законодателния процес / Екатерина Михайлова. - София : НБУ, 2015 342.5/М74

Михайлова, Екатерина Парламентаризъм и правова държава в България : Принципи и практики / Екатерина Михайлова. - София : Нов български университет, 2004 ; 342.5/М74

Найденов, Людмил. Данъчна автономност на местните власти - теоретични аргументи и национална практика / Людмил Найденов. - Варна : ИК "Стено", 2012; 342.5/Н17

Народни съвети : Закони, укази, правилници, наредби, инструкции и др.. - София : Наука и изкуство, 1960 ; 342.5/(094.4)

Николов, Николайи др. Оценка на компетентностите в държавната администрация / Николай Николов, Анета Тушева. - София : Нова звезда, 2009 ; 342.5/Н68

Новкиришка-Стоянова, Малина Компетентност на общинските съвети, кметове на общини и на общинската администрация / Малина Новкиришка-Стоянова. - София : Инициатива за местно самоуправление, 2001 ; 342.5/Н86

Окуньков, Л.А Президент Российской Федерации : Конституция и политическая практика: Как избирается Президент. Президент и разделение властей. Полномочия главы государства. Президент и его команда / Л.А.Окуньков. - Москва : Инфра М-Норма, 1996 ; 342.5/О-46

Парламентское право России : Учебное пособие / ред. И.М.Степанов, Т.Я.Хабриева. - Москва : Юрист, 1999 ; 342.5/П22

Пехливанов, Константин. Независимите административни органи при парламентарното управление / Константин Пехливанов. - София : Сиела, 2016; 342.5/П49

Пиргова, Мария Българският парламентаризъм в условията на глобалния преход / Мария Пиргова. - София : Парадигма, 2002 ; 342.5/П53

Попова Кристина и др. История на местното самоуправление : Сборник материали: Част 1 / Кристина Попова и др.. - Благоевград : Ираник-М, 2003 ; 342.5/П13

Противодействия на корупцията в местната власт / ред. Живка Дамянова. - София : Коалиция 2000, 2000 ; 342.5/П92

Сивков, Цветан Защита на правата и интересите на общините / Цветан Сивков. - София : УИ Св. Климент Охридски, 2000 ; 342.5/С35

Сивков, Цветан Обшината : Основни публичноправни аспекти / Цветан Сивков. - София : Сиби, 2002 ; 342.5/С35

Спасов, Борис Парламентарно прав / Борис Спасов. - София : Сиби, 1996 ; 342.5/С55

Стайнов, Петко Компетентност и народовластие : Политически изучавания върху кризата на парламентаризма и демокрацията / Петко Стайнов; ред. Мария Славова. - София : Изток-Запад, 2015. - (Res publica”) 342.5/С62

Станков, Богоя Местното допитване до народа и задачите на народните съвети : Лекции / Богоя Станков. - София : Академия за обществени науки и социално управление при ЦК на БКП, 1984 ; 342.5/С68Тихомиров, Ю.А. Управленческое решение / Ю.А.Тихомиров. - Москва : Наука, 1972 ; 342.5/Т60

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница