Изпълнително дело №84/2010 гДата30.11.2018
Размер14.79 Kb.

ОБЯВЛЕНИЕ


Изпълнително дело № 84/2010 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.03.2015 г. до 20.04.2015 г. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе публична продан на недвижим имот, собственост на Николай Минков Грашнов от гр. Троян, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 21590.500.385 по кадастралната карта на с. Добродан, общ. Троян, с площ 223 кв.м., заедно с построените в него триетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 21590.500.385.1 със ЗП 57 кв.м., едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП 24 кв.м. и едноетажна стопанска сграда – навес със ЗП 16 кв.м.

Цената, от която ще започне наддаването е в размер на 24 717,00 /двадесет и четири хиляди седемстотин и седемнадесет/ лв.

По делото има данни за вписана договорна ипотека върху имота № 22, т. ІІІ, дело № 2683/2007 г. в полза на “АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД гр. София за сумата 42 500 евро.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението му в с. Добродан, ул. Иван Данчев 9.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по изп. дело № 84/2010 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 2 от ГПК/.

На 21.04.2015 год. в 09,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:13.02.2015 год. /А. Йонкова/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница