Използване на erp системите за управление на бизнеса същност на erp системите. Функционални области, който би трябвало да бъдат покрити от системи, реализиращи erp концепциятаДата27.09.2016
Размер51.68 Kb.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ERP СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА
Същност на ERP системите. Функционални области, който би трябвало да бъдат покрити от системи, реализиращи ERP концепцията

ERP система наричаме единна, ползваща обща база данни и комуникационна среда система от функционални средства, обхваща всички аспекти от управлението на фирмата и осигуряваща на служителите от всички подразделения възможност да получават незабавно цялата информация, необходима за изпълнението на техните задължения. Всички данни, отнасящи се към една регистрирана в системата операция, би трябвало незабавно, без допълнителни обработки да намерят своето отражение във всички свързани области и незабавно да станат достъпни за всички заинтересовани лица. Точният превод на термина ERP е “система за планиране на ресурсите на предприятието”, а на български се утвърди терминът “Система за управление на бизнеса”. Концепцията ERP предполага максимално информационно свързване на собствените действия с тези на клиентите, доставчиците, конкурентите, държавните органи и всички други, потенциално свързани с предприятието субекти. Основните акценти в нея са:  • Единна база данна

  • Функционална всеобхватност

  • Максимални възможности за модификация при промени в бизнеса и средата

  • Пълна и незабавна използваемост на всички данни

  • Пълна информационна свързаност на всички специалисти в организацията

Създаването на една програма, която обслужва както финансовия, така и отдела по човешките ресурси, е трудна задача. Всеки отдел има своя система за извършването на отделните специфични операции. ERP ги обединява в единствена програма, която обединява една база данни, чрез която различните отдели да могат да обменят по-лесно информация. При правилно използване на програмата, тези системи се отплащат с висока възвращаемост.

Да вземем за пример една поръчка. Обикновено, когато клиент направи поръчка , тя започва своето пътешествие от бюро на бюро , често забравяна в компютрите на различните отдели. Всичко това причинява загуби на двете страни , а по някога се достига и до отлагане на поръчки. Така цялото “мотаeне” води до грешки. През това време никой от компанията не знае за истинското състояние на поръчката , защото няма начин финансовия отдел да се свърже с компютърната система на производствения отдел, за да разберат дали поръчката вече е изпълнена. Така те препращат този, който задава въпроси свързани с производството към самия производствен отдел.

ERP премахва старата компютърна система във финансовия, производствения отдел и отдела по човешките ресурси и ги обединява в една система, разделена на програмни модули, които модули наподобяват старите системи: Счетоводство, Производство, Експедиция. Повечето ERP проектанти го правят достатъчно гъвкав , така че да може да се инсталира само част от модулите без да е необходимо да се закупува целият пакет .

Функционалните области, които би трябвало да бъдат покрити от всяка система, реализираща ERP концепцията, са : процедури и операции, свързани с реални и потенциални клиенти и доставчици; управление на структурата и жизнения цикъл на всеки продукт или услуга, които организацията предоставя; прогнозиране, планиране и отчитане на процесите на създаване на фирмените продукти и услуги; управление на човешките ресурси, дълготрайните материални активи, себестойността, проектете и инвестициите; счетоводно обслужване и финансово управление; бизнес анализи и подпомагане вземането на решение.


1.1. Функционалност, свързана с клиентите – Жизненоважната цел на всяко предприятие – увеличаването на броя на доволните клиенти, определя многообразието на данните и “сеченията”, в които се разглеждат те . Необходима е информация за - характеристиките, навиците и поведението на клиента; неговите изисквания към условията на доставка и стойността на удовлетворяването им; търговска политика – цени, отстъпки и др. За пакетите, предлагащи подобна функционалност, се утвърждава следната класификация:

 • Управление на връзките с клиентите - CRM

 • Управление на процесите на доставка до клиента - SCM

 • Поръчки, продажби и логистика - OSL

 • Електронна търговия

Характерно е че функциите на всеки “пакет” се пресичат с функциите на останалите. Изборът на един или друг клас се определя от специфичния акцент на всяко предприятие.
1.2. Функционалност, свързана с доставчиците – Функциите, осигуряващи отношенията ни с доставчиците, са огледален образ на свързаните с клиентите. Всичко казано по-горе би трябвало да бъде повторено, но с обръщане на посоката. Все пак трябва да бъде подчертана определена специфика:

 • Общо прогнозиране на дефицити – с многовариантна оценка на ангажименти с различна степен на потвърденост, моментни наличности и вече планирани доставки от собствени или външни източници

 • Данни и/или прогнози за складови наличности в доставчика и в неговите доставчици

 • Планиране на входящ поток – по номенклатури, партиди и срокове

 • Избор на доставчици – на база разнообразни критерии като надеждност, гъвкавост и т.н.

 • Формиране и възлагане на поръчки

Общата цел на средствата от тази група е минимизиране на количествата и стойността на запасите по цялата верига на свързани предпирятия.
1.3. Жизненият цикъл – Функционолност от разглежданото направление е колкото желана, толкова и трудно осъществима. В този кръг въпроси всъщност би трябвало да се интегрира цялата достъпна ни от CRM системата(Управление на връзките с клиенти) информация за очакванията на пазара, за нашите собствени моментни и планови възможности, за моментното състояние и плановете за развитие на нашите доставчици.
1.4. Производството – ERP системите исторически са възникнали от системите за управление на производството и естествено съхраняват техните функции. Към този клас приложения се отнася всичко, свързано с описание на структурата на продукта по етапи на производството; с общото планиране на взаимосвързани поръчки; с оценката на достъпността и натоварването на различните видове ресурси; с отчитането на количествените и качествени резултати.
1.5. Управление на човешките ресурси – Тази група функции включва данни и процедури за :

 • Хората като производствен ресурс

 • Психологически аспекти на персонала

 • Заплащане на труда

 • Управление на квалификацията

 • Социални аспекти на персонала

1.6. Дълготрайните активи – Отделянето на функциите от тази група се налага поради традиционното им недооценяване в България или свеждането им до чисто счетоводно отражение на процесите на амортизация на актива. От ERP гледна точка са осъществени : • Използваемостта на всеки актив за различни технологични цели

 • Разграничаването на понятията “начислени амортизации” и “цена на изполване” в производството или оказването на услуга

 • Отчитане на степента на изчерпване на експлотационния и междуремонтен ресурс на всеки актив

 • Анализ на икономическата ефективност на използването на акцизите

 • Динамична пазарна преоценка на активите

 • Използване на методи на счетоводна амортизация

1.7. Себестойността – ERP-функциите от тази група (CA – Cost Accouting), предполагат възможности за: • Определяне на пълната доставна себестойност на закупуваните стоки и услуги

 • Формиране на стойността на преките и косвени разходи

 • Проследяване на компонентите на пълната себестойност на продуктите и услугите

Каталог: info
info -> Великата синя дупка (Белиз)
info -> Организират четвърта Национална експертна среща
info -> Тема Компютърна система ibm pc/xt i8086 Процесорите 8086
info -> История на европейската интеграция Дати и съпътстващи събития. Хронология
info -> Съдържание увод стр. 3 Глава І
info -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
info -> Е учредена на 28 април 2009 г. Корабостроителни и кораборемонтни заводи
info -> Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Промените влизат в сила от 1 юли 2010 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница