Използвано водно тяло и водоносен хоризонт bg2G000000N019Дата22.10.2018
Размер86 Kb.
#91968

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на ВОДЕН СВЯТ 09” ЕООД с. Аврен, общ. Аврен

за водовземане на подземни води от тръбен кладенец ТК “Парка – Воден свят”.

1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно – битови цели и други цели (поливане на тревни площи, храсти и дръвчета и водоснабдяване на басейни)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000000N019

Неогенски водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

Тръбен кладенец ТК Парка – Воден свят”” разположен в имот № УПИ № VІІІ – 141, 110.99 в землището на с. Равна гора, общ. Аврен

4. Място на използване на водите, населено място

ЕКАТТЕ


За питейно – битово водоснабдяване и други цели (поливане на тревни площи, храсти и дръвчета и водоснабдяване на басейни) за нуждите на атракционно - увесилителен парк, намиращ се в имот № УПИ № VІІІ – 141, 110.99 в землището на с. Равна гора, собственост на „ВОДЕН СВЯТ 09” .

61128

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво


Средноденонощен дебит: 0,06 л/сек.

Максимален дебит: 1,33 л/сек. Максимално експлоатационно понижение: 0,96 м.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.Александър Дякович“ № 33

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница