Изследователската дейност на учителяPdf просмотр
страница2/15
Дата02.04.2024
Размер2.96 Mb.
#120859
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Diplomna rabota Galya Georgieva IM3
УВОД
Промените в обществото, неизбежно водят до цялостни промени не само в образователната система, но и в средствата и методите за обучение. Информационно комуникационните технологии създадоха нови възможности за придобиване на знания, тъй като те активират почти всички човешки сетива.
„Кажи ми и ще забравя. Покажи ми и ще запомня. Въвлечи ме и ще разбера.“
Успешната реализация на учениците е един от най-важните фактори за развитие в съвременното общество. Обучението от разстояние в електронна среда е изправено пред нови предизвикателства. По данни от изследване на Институт за изследвания в образованието в периода март – юни 2020г. „Професионалното развитие на учителите, насочено към формиране на подходящи компетентности за работа в дигитална среда, е ключов фактор за ефективното управление на виртуалната класна стая, за ефективното интегриране на технологиите в процеса на преподаване, за създаването и използването на подходящи дидактически материали и ресурси, за активното взаимодействие и включване на учениците в учебния процес и т.н.“
Усъвършенстването на учебните планове и програми не е достатъчно, за да бъде качествен учебният процес. Необходимо е търсене на нови форми и методи на обучение и преподаване, за да бъде ученикът не пасивен слушател, а активен участник в обучението. Изградените информационни системи осигуряват социално взаимодействие, чийто училищен еквивалент е използването на интерактивна технология. Новият тип обществена организация стимулира и нов тип мислене, което изисква нови техники на преподаване в училище. Във времето на информационните технологии и комуникации учебния процес е немислим без такива форми и методи на работа, които развиват личността и същевременно са интересни за учениците. Образованието днес търси нов баланс между традиционните и новите методи и средства на обучение, между новите образователни платформи и тяхното успешно прилагане в ОРЕС (обучение от разстояние в електронна среда) и в училище. Пред обществото стои важната задача за качествената подготовка на младите хора. Съвременният учител трябва да приеме предизвикателството за


4 подготовка на учениците с оглед на тяхната реализация в бъдеще. Пред него стои въпросът – как да повиши познавателната активност на учениците и как да успее да ги накара да се чувстват удовлетворени от това, което са научили и постигнали?
Едни от важните умения на 21 век, които трябва да имат учениците е да развият умения за критическо мислене, развитие на познавателна активност, умения за работа в екип, умения за дебатиране и за решаване на проблеми и мн. др. За осъществяване на тези умения е необходим нов подход в обучението и работата на учителите. Основаната трудност за всеки преподавател е провокиране на интереса на учениците за съществуването на различни проблеми, а именно учителят има нова роля за новата учебна ситуация. Необходимо е да се използва такава педагогическа иновативност, която да поставя проблеми и формира у учениците умения и компетентности.
Физиката е науката, която изучава материята, енергията, пространството и времето. Тя не дава завършено описание на света, но обяснява огромен брой наблюдавани явления във Вселената. Физиката, като наука, е навсякъде около нас: в компютъра, с който работим всеки ден; в електрическата крушка; в телевизора, който гледаме, във въздуха, който дишаме; в хладилника; в колата, която караме. Тя обяснява защо слънцето свети, защо корабът плува и какво кара топката да отскача.
За да бъде тя привлекателна и да отговори на потребностите на новото дигитално поколение са необходими нови подходи, които наред с формулите и графичното представяне на законите, показва нейната приложимост. (Гошева, 2021)
Интерактивната образователна среда отваря нов хоризонт за разработване на уеб базирани уроци с помощта на програмни езици HTML PHP, JAVA script.
Във връзка с това в образованието навлязоха платформи, като: moodle, Е- learning. Представяне на уроците по физика посредством софтуерни симулации с
PHET предоставя възможност за повишава значително качеството на учебния процес и по-доброто усвояване на учебния материал. Използване на интерактивни уеб платформи за изготвяне на уроци и разработване на образователни среди е в съответствие с изискванията на STEM за създаване на образование с високо качество на педагогическия процес. Основните мотиви да се използват интернет симулации


5 на лабораторни упражнения и с помощта на тях да се разработят физични и математични задачи предоставя възможност на обучаваните да демонстрират творчество с доминиране на изследователска, откривателска, и творческа, дейност.
(Добрев, 2021)
Целта на темата е да се разгледа изучаване на няколко урока по физика, чрез използване на интернет симулации посредством платформите – симулации чрез PHET от университета в Колорадо, включения от МОН в достъпната за ученици и учители „Дигитална раница“- https://www.mozaweb.bg/
, други симулации по физика, като www.vascak.cz и без използване на тези симулации, както и разглеждане на резултатите от двата начина на изучаване на материала свързан с атом и атомно ядро, радиоактивност и нейното значение.


6


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница