Изследователската дейност на учителя


Учебна програма по физика и астрономия в VII класPdf просмотр
страница6/15
Дата02.04.2024
Размер2.96 Mb.
#120859
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Diplomna rabota Galya Georgieva IM
1.3. Учебна програма по физика и астрономия в VII клас.


13
Учебната програма по физика и астрономия е разработена в съответствие с
Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание и Рамковите изисквания на Министерството на образованието и науката (МОН) за разработване на учебни програми и е съобразена с хорариума, определен от учебния план.
Програмата включва знания, умения и отношения, свързани със следните ядра на учебно съдържание от ДОИ за прогимназиалния етап на основната степен
“Електричество”, “Светлина”, “Движение и сили”, “От атома до Космоса” и
“Наблюдение, експеримент и изследване”. Учебното съдържание на програмата надгражда учебното съдържание от част I. “Физични явления” на програмите за V и
VІ клас на учебния предмет “Човекът и природата” от културно-образователната област “Природни науки и екология”, към която спада и учебният предмет “Физика и астрономия”. Чрез реализирането на тази програма учениците трябва да покрият напълно всички стандарти от ДОИ за прогимназиалния етап, залегнали в ядрата
“Електричество”, “Светлина”, “От атома до Космоса” и стандарта от ядрото
“Движение и сили”, свързан със звука. Програмата е съобразена с усвоените до VІІ клас знания на учениците по математика, отчетени са междупредметните връзки с изучаваното паралелно в VІІ клас по химия, биология и география, като навсякъде, където това е подходящо и възможно, е направена връзка с проблемите на опазването на околната среда и здравето на човека.
Програмата включва разнообразни практически знания и умения, например за: измервания с електроизмервателни уреди, безопасна работа с битови електрически уреди, оптични елементи и уреди, опазване на зрението и слуха, осъзнаване на ползата и потенциалните опасности при използването на ядрената енергия и ядрените лъчения, решаване на качествени и изчислителни физични задачи и използване на прости модели. Едновременно с това на елементарно равнище се формира система от взаимно свързани знания за електричните и светлинните явления, за строежа на атома и атомното ядро, за Слънчевата система и Вселената като цяло, която спомага за формирането на траен познавателен интерес към процесите и явленията в природата, подпомага интелектуалното развитие на учениците и подготовката им за живота.


14
Цели на обучението по физика и астрономия в 7. клас са:
1. Усвояване от учениците на основни величини и някои прости закономерности при електричния ток и светлинните явления и прилагането им при решаване на качествени и количествени задачи, при обясняване на примери от всекидневието и принципа на действие на прибори и устройства.
2. Развитие на практически умения у учениците за: проектиране и реализиране на прости електрически схеми, построяване и фокусиране на образи от огледала и лещи, работа с електроизмервателни и оптически уреди и други.
3. Развитие на познавателния интерес на учениците чрез: описване на строежа на атома и атомното ядро, на явлението радиоактивност и неговите приложения, усвояване в опростена форма на някои от съвременните представи за структурата и развитието на Вселената.
4. Формиране на умения за самостоятелно получаване на физични знания чрез наблюдение и изводи от опити, демонстриращи: различните действия на електричния ток, пречупването и отражението на светлината и приложението на тези явления в оптичните уреди, свойствата и приложенията на звука.
5. Постепенно изграждане у учениците на научни представи за заобикалящия ни свят чрез изучаваните физични явления.
6. Развитие на екологично съзнание у учениците чрез изучаване на: действието на електричния ток върху човека, източниците на шумово замърсяване, биологичното действие на йонизиращите лъчения.
7. Развитие на мисленето на учениците на емпирично равнище чрез: наблюдения и експерименти, търсене на причинно-следствени връзки между изучаваните явления, използване на количествени връзки между физични величини, прилагане на прости модели и решаване на тренировъчни и познавателни задачи.
(МОН, 2018)


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница