Изследователската дейност на учителя


Анализ на учебното съдържание на раздел ІV „От атома до Космоса„Pdf просмотр
страница7/15
Дата02.04.2024
Размер2.96 Mb.
#120859
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
Diplomna rabota Galya Georgieva IM
1.4. Анализ на учебното съдържание на раздел ІV „От атома до Космоса„,
предмет „Физика и асрономия” в VІІ клас.
Съгласно учебната програма в Раздел ІV От атома до Космоса, където попадат уроците обект на разработката учениците трябва да придобият умения да описват


15 ядрения модел на атома и състава на атомното ядро; Разграничават ядрените лъчения в зависимост от вида на частиците, които ги изграждат (електрони, хелиеви ядра и гама-лъчи) и сравняват проникващата им способност. Дават примери за приложението и биологичното действие на йонизиращите лъчения. Уроците, които са предвидени за усвояване на конкретните знания са три: Атом и атомно ядро,
Радиоактивност и Използване на радиоактивността.
Свидетели сме на бързото развитие на науката и технологиите, както и факта, че към настоящия момент всеки може да получи необходимата му информация от глобалната мрежа. Наличието на голям брой информационни източници е предпоставка и за формиране на природонаучна грамотност още в прогимназиален етап, когато природните науки химия, физика и биология се диференцират и са научно ориентирани. Промените в съвременното общество, както и очакванията към младите хора са свързани с по-големи изисквания към придобиване на знания и развитие на умения по природни науки.
В съвременното училище образованието, възпитанието и обучението съществуват като система от свързани цели, фактори, методи и средства, подпома- гащи функционирането на единни, взаимосвързани дейности фокус, на които е ученикът. Обучението днес в още по-голяма степен трябва да гарантира на деца и ученици участието и изявата им в образователния процес, да сътрудничи за тяхното личностно израстване и формиране на природонаучна грамотност.
Изискванията на новото време и образователните предизвикателства в обучението, провокират и учителите да обърнат поглед за търсене и реализиране на идеи в сферата на неформалното образование, което е естествено продължение на формалното, с цел постигане на по-трайни резултати.
Едни от основните въпроси, които стоят пред учителите по природни науки е как да се привлече интереса на децата към тези дисциплини, както и как да се научат да прилагат теоретичните знания на практика. Тези и много други въпроси са обект на STEM обучението. То не е учебна програма, но така базираното обучение дава възможност учителите да организират по различен начин работата си, което да


16 подпомогне учениците да приложат знанията си на практика при поставена задача.
(Кожухарова Г. М.)
Учениците от 7. клас са във възрастовата група на 13-14-годишните. Това е период, в който започва формирането на разностранни интереси сред тях. Успоредно нарастват възможностите на паметта, а мисленето става по-задълбочено, постепенно се развива абстрактното мислене.
Проблемите при преподаване на темата „От атома до Космоса“ са свързани преди всичко с по-абстрактния характер на учебното съдържание. По-голяма част от физичните обекти, каквито са атомът, атомното ядро, електронът, протонът, неутронът, които са предмет на изучаване, не могат да се наблюдават непосредствено не само в природата, но и при специални лабораторни условия.
Преодоляването на тези трудности е възможно чрез достъпно и интересно изложение на учебния материал, придружено с богато онагледяване - схеми, чертежи, картини, снимки и различни модели на обекти и процеси, но най-вече компютърни програми /симулации/, визуализиращи различни процеси, което е свързано с развитите възможности на учениците да извличат информация от схеми, диаграми и графики. В тези няколко урока от раздела учениците трябва да се запознаят с обектите на микросвета - атом, атомно ядро, елементарни частици, радиоактивност. Особеният характер на учебния материал предполага освен с развитието на абстрактното мислене да се разширява и научният кръгозор за света сред учащите. Основните понятия, както и основните зависимости, трябва да се усвоят от учениците до степен на разбиране, без да се изисква съвсем строго възпроизвеждане на определенията от учебника. (Замфиров М., 2011)


17


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница