Изследване на телефонни разговори в 802. 11 безжични мрежистраница1/12
Дата25.11.2022
Размер161 Kb.
#115664
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
изследване на мобилни устройства

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "Неофит Рилски"
ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Катедра Компютърни системи и технологии

Дипломна Работа
Тема: Изследване на телефонни разговори в 802.11 безжични мрежи

Студент:


Ф. №: 60361

Ръководител:


доц. д-р

Консултант:


--------------------------
Благоевград 2010
Съдържание
Заглавна страна……………………………………………………………………1

Съдържание..……………………………………………………………………....2

Въведение……………………………………………………………………….....3

Глава 1: VoIP в IP света………………………………………………………......5


1.2 VoIP…………………………………………………………………….5
1.3 Глас върху IP през WLAN (VoWLAN)…………………………….....6

Глава 2: Аналитично проучване на VoIP в IEEE 802,11 WLAN……………….9


2.1 Максимален брой на VoIP разговори…………………………………9
2.2 Мерки за качество на Глас…………………………………………...13
2.3 Максимален брой на VoIP връзки…………………………………...14

Глава 3: Управление на достъпа с адаптивни интервали за предаване Adaptive Transmission Interval Call Admission Control (ATICAC)…………….17

Глава 4: Анализ на ефективността на управление на достъпа с
адаптивни интервали за предаване…………………………………..20

Глава 5: Симулации и числови резултати……………………………………...27


5.1 Симулация на WLAN среда………………………………………….27
5.2 Валидация на модела……………..…………………………………..27
5.3 Оценяване на ефективността чрез симулация………………………28
5.4 Верификация на модела………………………………...……………30

Заключение……………………………………………………………...…35

Използвана литература…………………………………………………...36

Въведение

Втората половина на двайсетия век свидетелства за огромно развитие във електронните комуникации, започвайки от развитието на трансмисия на данни чрез оформените телефонни мрежи, на пакетните мрежи (packet – data networks), развитието на високоскоростните локални мрежи ( Local Area Networks – LAN), до развитието на мобилните безжични мрежи: PAGING, GSM, сателитните, и др. Днес все още главния сервиз на безжичните мобилни мрежи е говорът, покрай другите сервизи като потоци на данни и сл. От своя страна развитието на Интернет технологиите и тяхното разпространяване в света се отвива сходно като на мобилните комуникации. Интернет мрежата всяка година дублира броя на клиентите и хостовете. Като технология Интернета се основава на Интернет Протоколът (Internet Protocol IP), кои е доволно стабилен и еластичен за да осъществи транспорта на информациите пакетирани в IP пакетите от точка А до Б. Развитието на тези две технологии, безжичните мобилни комуникации и Интернета, и потребността на крайните потребители за мултимедийна комуникация независима от простор и време, води до неизбежна интеграция на двете технологии. Резултат на тази интеграция са т.н. безжични IP мрежи във които спадат всички мрежи където транспорта на данните и на контролните, и сигналните информации се осъществява чрез Интернет протокола или IP. Във тази група спадат мобилните мрежи които могат да осъществяват Интернет връзки, като GPRS (General Packet Radio Service), 3G (трето поколение мобилни мрежи), и мрежите които първоначално са направени само за Интернет връзка безжичните локални мрежи (Wireless Local Area Networks – WLAN) известни като Wi-Fi (всъщност са стандарти от IEEE 802.11), и безжичните метрополитен мрежи WiMAX (стандарти от IEEE 802.16).


Съкращението VoIP (Voice over Internet Protocol), буквално значи пренос на говор с Интернет протоколът. Това подразбира пренос на говор чрез било коя мрежа, която функционира на база на Интернет протокола без разлика дали е локална или глобалната Интернет мрежа. Докато целокупната телефония която се осъществява чрез Интернета протокола се нарича Интернет телефония. VoIP напоследък става все по-известен, това се дължи на неговата опростена инфраструктура и значително намаляване на разходите. Използването на VoIP чрез WLAN (VoWLAN), няма нужда от отделни кабели за телефонна система, то е защото VoIP обмяната е повече на базата на софтуер, отколкото хардуер. Много по-лесно могат да се извършват разни промени, а и поддържането е със намалени оперативни разходи до 20-30%. С намаляването на разходите за електроннен хардуер, IEEE 802.11 безжични локални мрежи (WLANs) се разпространяват със голяма скорост във обществени и жилищни места като класни стаи, летища и апартаменти, както и все повече и повече и периферни устройства са интегрирани с WLAN. Благодарение на тези важни развития в последните години, интересите за VoIP в WLANs, със IEEE 802,11 Разпределена координативна функция (Distributed Coordination Function-DCF) са големи. Добре известно е че широко разгърнатите IEEE 802,11 WLANs мрежи използват MAC (Medium Access Control) протокол, наместо DCF. Въпреки че DCF добре подкрепа трафика, той може да зацикли произволно дълго и да се получи забавяне и отлагане на трафика. Така, че е негоден за приложения в реално време със строги изисквания на качеството на услугите (Quality of Services QoS). За разлика от мобилните мрежи, където отделни канали са възложени на трафика на глас, в WLANs гласовите пакети са мултиплексирани с трафика на данни. При увеличения на трафика на данни, QoS на VoWLAN ще бъде сериозно влошено. Голямо е предизвикателството да се реши проблема със QoS за гласов трафик, като същевременно се запази висок поток на данни. В действителност, много въпроси за QoS поддръжката на VoWLAN, все още не са добре изяснени.
Във тази дипломна работа ще обсъдим някои от актуалните въпроси касаещи VoWLAN системите, като чрез аналитичен модел и симулация на VoWLAN с (NS-2) ще анализираме: закъснения на глас в VoWLAN, закарания при преминаване от една в друга точка на достъп, максимален и оптимален брой на разговори, използване на адаптивно управление на достъпа и причините за преминаване на мрежата в режим претоварване и тяхно предотвратяване.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница