Изследване работата на биполярен транзистор в усилвателен и ключов режимстраница1/3
Дата03.01.2022
Размер57.5 Kb.
#113223
  1   2   3
ППЕ-длу БТ-УРТУ-София

ФЕТТ, катедра „Електронна техника”

Полупроводникови елементи

Име
фак.№

Факултет
Дата
група


И З С Л Е Д В А Н Е Р А Б О Т А Т А Н А Б И П О Л Я Р Е Н

Т Р А Н З И С Т О Р В У С И Л В А Т Е Л Е Н Р Е Ж И М
З А Д А Н И Е

1. Да се изчисли постояннотоковия режим, по опростената и точната методика, на схемата от файл dinrez1.asc ,ако =70 и UBE=0.64 .

2. Да се сравнят получените резултати с резултатите от симулацията на работата на схемата с LTSpice.

3. Да се изследва влиянието на положението на работната точка и амплитудата на входното напрежение върху формата на изходният сигнал.

4. Да се определят динамичните параметри на схемата, акоСподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница