Извличане на обектиДата27.04.2017
Размер51.46 Kb.
#20077
Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2003 и Microsoft Excel 2003:

Извличане на обекти


Ръководството Стъпка-по-стъпка за Microsoft Word 2003 и Microsoft Excel 2003: “Извличане на обекти” предоставя инструкции за:

 • създаване на файл с име Modeli_Obekti.doc, в който да се създадат седем таблици за всеки от седемте обекта (Океан, Море, Река, Езеро, Блато, Ледник, Подземни (почвени и подпочвени) води) със свойствата, които са намерени за тях в списъка;

 • създаване на файл с име Modelirane.xls, от който ще се извлекат обектите и намерените за тях свойства, прилагайки за целта техниката на филтриране на информация от таблица по зададен филтър;

 • извличане и съхраняване във файла Modelirane.doc на таблица с останалите термини и понятия, които са категоризирани като възможни свойства на обекти, без да е ясно за кой точно обект се отнася свойството .

Използване на Word за създаване на документа Modeli_obekti.doc

 1. Стартирайте приложението Word;

 2. Съхранете новосъздадения файл с име Modeli_Obekti.doc.За да направите това:

 • от меню File изберете команда Save As;

 • в полето File Name на появилия се диалогов прозорец Save As въведете от клавиатурата името Modeli_Obekti;

 • натиснете бутона Save.

 1. Напишете заглавието “Модели на обекти”;

 2. Напишете подзаглавие Обект “Океан”;

 3. Отворете файла Modelirane.doc и копирайте таблицата;

 4. Позиционирайте текстовия показалец на нов абзац под подзаглавието и от менюто Edit изпълнете команда Paste;

 5. Маркирайте всички редове на таблицата без заглавния ред и натиснете бутона Del от клавиатурата, за да изтриете информацията от нея;

 6. Позиционирайте текстовия показалец на нов абзац след таблицата и въведете подзаглавие Обект “Море”;

 7. Копирайте току що създадената таблица на обект “Океан”;

 8. Позиционирайте текстовия показалец на нов абзац след подзаглавието Обект “Море” и от меню Edit изпълнете команда Paste;

 9. Изпълнете аналогични действия и за останалите 5 обекта;

 10. От менюто File изпълнете команда Save, за да съхраните получения документ;Използване на Excel за създаване на документа Modelirane.xls

 1. Стартирайте приложението Excel;

 2. Съхранете новосъздадената работна папка с името Modelirane.xls. За да направите това:

 • от меню File изберете команда Save As;

 • в полето File Name на появилия се диалогов прозорец Save As въведете от клавиатурата името Modelirane;

 • натиснете бутона Save.

 1. Отворете файла Modelirane.doc и копирайте таблицата;

 2. Изберете клетка А1 и от меню Edit изпълнете команда Paste;

 3. При необходимост разширете колоните на получената таблица за по-добра визуализация;

 4. Уверете се че в момента е избрана клетка от областта на получената таблица и от меню Data изпълнете команда Filter/Auto Filter;

  В
  резултат ще се получи следното: 5. П
  риложете филтър за колоната Категория като изберете филтъра Свойство на обекта “Океан”;

 6. Маркирайте и копирайте (Edit/Copy) получената справка от филтъра и я поставете (Edit/Paste) в таблицата на обекта “Океан”, намираща се във файла Modeli_Obekti.doc;

 7. Маркирайте всички празни редове от таблицата на обекта “Океан”, намираща се във файла Modeli_Obekti.doc. Изтрийте тези редове, като за целта от менюто Table изпълните командата Delete/Rows;

 8. Активирайте отново работната папка Modelirane.xls;

 9. Премахнете приложения филтър за да се видят всички записи. За да направите това, от менюто Data изпълнете командата Filter/Show All;

 10. Приложете филтър за колоната Категория като изберете филтъра Свойство на обекта “Море”;

 11. Маркирайте и копирайте (Edit/Copy) получената справка от филтъра и я поставете (Edit/Paste) в таблицата на обекта “Море”, намираща се във файла Modeli_Obekti.doc;

 12. Маркирайте всички празни редове от таблицата на обекта “Море”, намираща се във файла Modeli_Obekti.doc. Изтрийте тези редове, като за целта от менюто Table изпълните командата Delete/Rows;

 13. Приложете аналогични действия и за останалите пет обекта – река, езеро, блато, ледник, подземни (почвени и подпочвени) води;

 14. От менюто File изпълнете команда Save, за да съхраните получения документ;

 15. Затворете файла Modelirane.xls.Отделяне на термините от списъка, които не са изтеглени към обектите

 1. Отворете файла Modelirane.xls;

 2. Уверете се че в момента е избрана клетка от областта на получената таблица и от меню Data изпълнете команда Filter/Auto Filter;

 3. Приложете филтър за колоната Категория като изберете филтъра Custom. В появилия се диалогов прозорец Custom AutoFilter задайте следните настройки:


 4. Маркирайте и копирайте (Edit/Copy) получената справка от филтъра и я поставете (Edit/Paste) във файла Modelirane.doc като таблица със заглавие “За обсъждане”;

 5. Съхранете документа Modelirane.doc (File/Save) и го затворете;

 6. Затворете файла Modelirane.xls без съхраняване на промените в него.

  Проверка на свойствата на обектите в създадените 8 таблици

 1. Отворете файловете Modelirane.doc и Modeli_Obekti.doc;

 2. За да добавите ред в края на таблица от Modeli_Obekti.doc, трябва да изпълните следната последователност от действия:

 • позиционирайте текстовия показалец в клетка от последния ред на таблицата;

 • от менюто Table изпълнете команда Insert/Rows Bellow.

 1. За да изтриете ред от таблицата “За обсъждане” във файла Modelirane.doc, трябва да изпълните следната последователност от действия:

 • маркирайте реда от таблицата, който искате да изтриете;

 • от менюто Table изпълнете команда Delete/Rows.

 1. За да копирате информация от един ред на таблицата в Modelirane.doc в празен ред от таблица в Modeli_Obekti.doc, трябва да изпълните следната последователност от действия:

 • маркирайте клетките от съответния ред от таблицата в Modelirane.doc, чиято информация искате да копирате;

 • от менюто Edit изпълнете команда Copy;

 • позиционирайте текстовия показалец в първата клетка на празния ред от таблица в Modeli_Obekti.doc (или маркирайте целия празен ред);

 • от менюто Edit изпълнете команда Paste Cells.

 1. За да извършите промяна и/или корекция на информация в клетка от таблица е необходимо да позиционирайте текстовия показалец вътре в съответната клетка на таблицата и да извършите съответната промяна и/или корекция.Ръководство Стъпка-по-Стъпка за Microsoft Word 2003 и Microsoft Excel 2003: Извличане на обекти Стр. от

Проект 3:Клуб на любознателните


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница