Извършване на оценка на изпълнението на


Каква специалност на висше образование сте завършили?страница29/34
Дата29.08.2016
Размер4.56 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


Каква специалност на висше образование сте завършили?

база: 22
Процент

магистър

18,2

социална педагогика

18,2

социален мениджмънт

13,6

социални дейности

13,6

икономика

9,1

психология

9,1

българска филология

4,5

информатика

4,5

право

4,5

предучилищна и начална училищна педагогика

4,5

общо

100,0


Каква е Вашата позиция във ведомството?

база: 22
Процент

директор

77,3

главен експерт

22,7

общо

100,0


5.1. От колко време заемате тази позиция? – години

база: 22
Процент

месеци

13,6

1

9,1

2

27,3

3

13,6

5

4,5

6

4,5

8

4,5

9

13,6

10

4,5

12

4,5

общо

100,0

СРЕДНА ПЕРИОД В ГОДИНИ:

4,79


6. Преди настоящата си работа, имате ли предходен професионален опит, свързан с дейности около политики за детето?

база: 22
Процент

да, на друга позиция, в тази държавна институция

50,0

да, в друга държавна институция

22,7

да, в община

13,6

не, нямам предишен опит

13,6

общо

100,0


1. В каква степен познавате оперативните цели на Националната стратегия за детето 2008-2018 г?

база: 22
Процент

напълно запознат

63,6

средно запознат

36,4

общо

100,0


2. Смятате ли, че Националната стратегия за детето е съобразена с актуалните нужди на децата и семействата във вашия регион по отношение на основните приоритети:

база: 22* данните се четат по ред

 

да

не

не мога

да преценя

общо

В областта на намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата

77,3

9,1

13,6

100,0

Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца

86,4

4,5

9,1

100,0

Подобряване здравето на децата

77,3

9,1

13,6

100,0

Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности

63,6

13,6

22,7

100,0


2.1.1. Несъобразявания: в областта на намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване

база:2 *процентен дял на отговорилите "не" на в.2
Процент

липса на програми за интегриране в социални дейности

50,0

голяма безработица сред родителите и нисък жизнен стандарт

50,0

общо

100,0


2.2.1. Несъобразявания: осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца

база:1 *процентен дял на отговорилите "не" на в.2
Процент

няма места за децата от предучилищна възраст

100,0

общо

100,0


2.3.1. Несъобразявания: подобряване здравето на децата

база:2 *процентен дял на отговорилите "не" на в.2
Процент

липса на програми за интегриране в социални дейности

50,0

явна дискриминация от страна на лекарите към деца от ромски произход

50,0

общо

100,0


2.4.1. Несъобразявания: насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности

база:3 *процентен дял на отговорилите "не" на в.2
Процент

липса на програми за интегриране в социални дейности

33,3

не се търси мнението на децата при промени свързани с правата им

66,7

общо

100,0


3. Смятате ли, че вашата общинска стратегия е съобразена с основните приоритети на Националната стратегия:

база:22* данните се четат по ред

 

да

не

не мога да преценя

общо

В областта на намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата?

81,8

4,5

13,6

100,0

Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца?

90,9

 -

9,1

100,0

Подобряване здравето на децата?

86,4

 -

13,6

100,0

Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности?

77,3

9,1

13,6

100,0


4. Според Вас, какво може да доведе до неизпълнение на поставените от Националната стратегия за детето оперативни цели и задачи?

база:22
Процент

липса на средства

27,3%

липса на достатъчно професионални кадри за работа със семейства

27,3%

лоша координация между институциите

18,2%

неизпълнени качествено задачи; забавяне в изпълнението, плащането и други

18,2%

съобразяване на целите с потребностите, поставяне на реални срокове за изпълнение

13,6%

външни фактори, които могат да влияят на системата -икономическите и социални процеси

9,1%

липсата на достатъчна ангажираност от институциите по изпълнението на Националната стратегия за детето

4,5%

нужна е промяна на нормативната рамка

4,5%

липсата на образование при децата

4,5%

демотивирани кадри

4,5%

влошен здравен статус на децата

4,5%

недостатъчната чувствителност на обществото към проблемите на децата

4,5%

нарушаване правата на децата

4,5%

липса на обучения на експертите от общините за работа с децата

4,5%

съвместни обучения на представители на общината и социалните работници

4,5%

липса на координация между отделните нива в институциите

4,5%

невъзможността за социално включване, интеграция и реализация

4,5%

липса на устойчивост, затруднена реализация на програми и проекти

4,5%

неинформираност, недостатъчно разпространение на информация

4,5%

общо

172,7%


5. Участват ли потребителите (децата и семействата) в изследването на нуждите за планиране на услуги на местно ниво?

база:22
Процент

да

72,7

не

13,6

не мога да преценя

13,6

общо

100,0


5.1. Ако да, под каква форма участват потребителите в изследването на нуждите за планиране на услуги на местно ниво?

база: 16 * процентен дял на отговорилите "да" на в.5
Процент

чрез анкети/интервюта

75,0%

чрез представители на НПО, представляващи съответните групи потребители

50,0%

чрез включване на потребителите в работна група за изследване на нуждите

37,5%

общо

162,5%


6. Заделя ли се специален бюджет на местно ниво, за да се осъществи анализ на нуждите на потребителите?

база:22
Процент

да

9,1

не

54,5

не мога да преценя

36,4

общо

100,0


7. Бихте ли посочили, кои от следните твърдения са валидни за процеса на планиране на регионално ниво? база:22
Процент

събира се информация от различните местни ведомства по секторни политики

86,4%

прави са анализ на нуждите

86,4%

формулират се цели и дейности в съответствие с националната политика

72,7%

планирането се извършва от служителите в дирекция Социални дейности на общината

54,5%

планирането се извършва от мултидисциплинарен екип на общинско ниво

40,9%

формулират се цели и дейности в зависимост от проектното планиране по ОПРЧР

27,3%

общо

368,2%

8. Какъв е водещият принцип на планиране на местно ниво по отношение на социалните услуги за децата и семействата?

база:22
Процент

в зависимост от потребностите

86,4

в зависимост от наличните проекти/програми

9,1

в зависимост от наличните финансови ресурси

4,5

общо

100,0


9. Има ли промени в процеса на планиране на местно ниво днес в сравнение с 2008 г.?

база:22
Процент

да

81,8

не

4,5

не мога да преценя

13,6

общо

100,0

Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
2009 -> Католически Литургичен Календар 2010
2009 -> Смб – Секция “Изток” Великденско математическо състезание 22. 04. 2007 г
2009 -> 1. Числото, което се получава от числото 194 973, като се разменят цифрите на десетиците и хилядите, е
2009 -> Програма за развитие на сектор „Рибарство на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 2013 г
2009 -> Програма за развитие на сектор "рибарство" (опрср) на република българия, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 2013 Г.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница