Живот между преражданията


ВРЪЩАНЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТОстраница14/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48
nyuton3
ВРЪЩАНЕ НАЗАД ВЪВ ВРЕМЕТО
ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ДА ЗАПОЧВАМ С дет­ството на клиента е, че искам да направим бърза загрявка на паметта, преди да сме започнали с по-трудната част от спомените. Всеки терапевт си създава своя форма. Отначало карам клиента да ви­зуализира дълга, биеща се златна стълба към небе­то, всяко стъпало на която представлява една го­дина от живота му. Разбира се, трябва да знаете предварително възрастта на човека срещу вас. Ин­струкциите ми са следните:
Ще се върнем назад година по година към детст­вото ти, но ще разглеждаме само щастливите спо­мени. Умът ти съхранява спомени за всичко, което някога си преживял във възрастта, когато е регист­риран споменът. Ти носиш всички тези спомени в раз­биращия си, пълен със знания ум на възрастен.
Докато слизаме по стълбата към твоето детст­во, ще усетиш как с всяко число слизащ все по-надълбоко и назад. Все едно, че ще обръщам страниците на стар фотоалбум, където ще се видиш как ставаш все по-млад, а сетне по-малък и малък с всяко стъпа­ло. Всеки път, когато те спра на някое стъпало, ще бъдеш на съответната възраст.
Ако усетя, че трансът не е достатъчно дълбок за този етап, може да дам на клиента допълнителни упражнения, включващи броене:
Когато преброя от пет до едно, ще се приближим до най-горното стъпало на едно дълго стълбище, а ти все повече ще се откъсваш от тялото си. Пет... започваш да се откъсваш от физическото си тяло, без изобщо да се страхуваш. По-дълбоко и по-дълбо­ко. Четири... спускаш се в дълбините на съзнанието си... Три... сега се отпускаш... носиш се... носиш се... към горното стъпало... Две... усещаш лекота... дока­то се носиш свободно... като перце... вече си съвсем близо до най-горното стъпало... Едно.
Преди да започна обратното броене от сегашна­та възраст на клиента, обикновено поисквам идео-моторен сигнал като:
Повдигни пръстите на дясната си ръка, когато се почувстваш готов да напуснеш най-горното стъпало и започнеш спускането си надолу и назад във времето.
Ако има някакво колебание, може да превърна стъл­бата в бързо движещ се ескалатор, където клиентът се вижда как тръгва надолу, без да прави усилие да сли­за по стъпалата.
Докато броя отзад напред, пропускам числа и бър­зо слизам до двадесетгодишна възраст, където заба­вям темпото. След това може да спра на дванадесет години и да предложа на клиента да се пренесе от стъл­бата в предния двор на къщата (или в апартамента), където е живял на тази възраст. Карам го да опише размерите и цвета на дома си и дали вижда някакви високи дървета отляво, отдясно или зад себе си. След това се преместваме в къщата, където се заемам с някоя позната стая, например спалнята му, и го питам за разположението на различни мебели като легло или скрин спрямо Вратата. Поглеждаме в гардероба и го питам коя е била любимата му дреха за училище или игра. След това го връщам на стълбището, слиза­ме на седемгодишна Възраст и отново се пренасяме в дома му (който често е друг), където разпитвам са­мо за домашни любимци и играчки.
Това първо упражнение по припомняне има за цел клиентът да се научи да разпознава предмети и тях­ното физическо разположение, а също и да ги вижда как се променят с годините. Докато го подготвям за вида пространствени визуализации, с които ско­ро ще се сблъскаме в минали прераждания и духовни спомени, проверявам и дълбочината на транса. Нап­ример, ако питам клиентка кое е било любимото й бижу на дванадесетгодишна възраст и тя каже: „Не­ка си помисля... Не си спомням да съм имала особени предпочитания", тогава разбирам, че тя използва съз­нанието, за да извлича информация от миналото, а не несъзнателното, което действително докладва от мястото на събитията.
По-нататък ще обсъдим намесата на съзнанието и неподатливостта на клиента. Засега трябва само да знаете, че неспособността да се отговори адек­ватно на въпроси за детството може да е първият признак за недостатъчна дълбочина на транса неза­висимо от предварителните хипнотични тестове и държането на обекта до момента.
Ако всичко върви добре, връщам клиента в най-ранните детски спомени, а сетне в майчината му ут­роба точно преди раждането. Уверявам го, че това е лесен преход, защото е много малък (две-тригодишен), когато осъществяваме това мислено връщане.
Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница