Живот между преражданията


ЗНАЧЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОПИТАстраница4/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
nyuton3
ЗНАЧЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ОПИТА
МОИТЕ КУРСОВЕ ПО ЖМП СЕ ПОСЕЩАВАТ ОТ лицензирани терапевти и хипнотизатори. Обик­новено са нужни значителен брой часове за обуче­ние в основите и тънкостите на хипнотерапията, заедно с няколко години частна практика. Ще ви бъде от полза да имате известен опит в преживяванията от минали прераждания, преди да се захванете с изнурителната работа на практику­ващия духовна регресия. Не е нужно да сте били лицензиран психолог, психотерапевт или съветник, за да станете умел хипнотизатор. Все пак при ра­бота с проблемни клиенти известен минал опит в тези области би бил просто безценен. Етично погледнато, от терапевтите се очаква да съзнават нивото на своята компетентност и про­фесионална квалификация и да не се заемат с лечебни процедури, за които не са обучени. Що се отнася до практикуващите духовна регресия, които помагат на клиентите да търсят истината за себе си, бих ка­зал, че колкото повече академично образование и про­фесионален опит имат, толкова по-добре.
Реалното самоосъзнаване е нещо важно за вас ка­то ЖМП терапевти, тъй като то има връзка с вли­янието ви върху клиента. Енергията ви се определя от вашата интуиция, подбуди и пълноценност. Уважавам дълбоко даоистката философия. Даоистите вярват, че вдъхновението идва, когато съзнанието престане да възпрепятства естествената несъзна­телна енергия. Тоест, в известен смисъл космическа­та чи енергия внася хармония и яснота в тялото.
Също така, за да сте добри терапевти, трябва да умеете да се съсредоточавате.
Най-добрите регресионисти притежават усет, който им позволява в подходящия момент да дола­вят нещата, без да използват съзнателно ума си. Възможно е по бреме на ЖМП терапия и хипнотизато­рът, и обектът да получат помощ от своите нас­тавници и тези моменти трябва да бъдат разпоз­навани, особено когато става дума за вземане на ре­шения.
Според мен е напълно възможно да усвоите разпоз­наването и анализирането на символи, илюстриращи преживявания от духовния свят, които не могат да бъдат определени с материални понятия. Често ста­ва дума за символи, взети от земния живот, които могат да бъдат отнесени към събития от духовния свят. Честно казано, понякога по време на сеанс до­бивам известни телепатични способности. Това оба­че би се превърнало в пречка, ако в решителни мо­менти не успея да блокирам мислите си, които мо­гат да бъдат уловени от клиента.
Смятам, че ежедневната медитация с контроли­рано дишане помага в ЖМП практиката. Според йога „прана" е жизнената сила или енергията, която се проявява у всеки от нас чрез дишането. Понякога по време на сеанс контролирам дишането си, за да пре­мина в по-висше състояние на съзнанието. Случва се дори да си наложа лек транс, за да се отворя за ду­ховните сили, които усещам около себе си.
Не ме разбирайте погрешно, „прана" не е самият дъх или кислородът, който се поема чрез дишането. Тя е връзката с енергията на Всички живи същества, универсалната жизнена сила. Положих доста усилия, докато се науча да откривам енергийните пътеки, необходими за достъп до съзнанието на обекта, тър­сейки помощта на моя наставник и наставника на клиента ми. За тази цел отварям съзнанието си и чакам ръководство. Така само получавам, а не излъч­вам информация. Единственото, което излъчвам към клиента, е увереност и спокойствие.
За да бъдете добри терапевти, трябва да умеете да слушате. Оставете клиента сам да изтълкува сво­ите символи, преди да изкажете мнение. Между слу­шането и задаването на въпроси съществува крехко равновесие. Не е лесно да научиш студентите кога да говорят и кога да мълчат. В работата с ЖМП практикуващият духовна регресия помага на клиен­та да разбере дадена визуализация едва след като той е употребил известно време за анализиране на видя­ното. Това се получава с тренировки и практика, а с течение на времето упражненията и въображение-то ще развият интуицията ви.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница