Живот между преражданията


УПРАЖНЯВАНЕ В ХИПН03А ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ЖИВОТА МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТАстраница5/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
nyuton3
УПРАЖНЯВАНЕ В ХИПН03А ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ЖИВОТА МЕЖДУ ПРЕРАЖДАНИЯТА
ОТКАКТО ПУБЛИКУВАХ КНИГИТЕ СИ, С МЕН се свързаха много хипнотизатори, които искаха да научат повече за духовната регресия. Сред тях ца­ри убеждението, че щом са донякъде запознати с връщането в минали прераждания, ще им е лесно да преминат към работа с ЖМП. Но това не е вярно.
Повечето МП хипнотизатори просто скачат при сеансите от един живот на друг. Някои от тях все още вярват, че периодът между преражданията е сив­каво безвремие без никакво влияние върху душата. Но тази представа започва да се променя и се питам да­ли не е произлязла от древната Тибетска книга на мъртвите, където пише, че „времето между прераж­данията на Земята е максимум седем седмици".
Във въведенията на книгите си обяснявам, че ми е отнело доста време, докато науча пътищата за нап­редване в духовния свят, които изглеждаха добре поз­нати на повечето ми клиенти. След първия ЖМП кли­ент ми бяха нужни много случаи, докато си съставя карта на духовния свят и се почувствам уверен в про­цедурата, която използвам и днес. Но и сега, след всич­ките тези години, имам чувството, че само съм се докоснал до повърхността на духовното царство.
Всеки нов ЖМП терапевт намира свой собствен стил. Сами ще усетите кой е най-добрият начин да извършите плавен преход от подсъзнанието до ду­ховния дом на свръхсъзнанието, за да достигнете без­смъртните спомени на Всяка душа. Новите ЖМП умения са нещо, което всеки сам интегрира в прак­тиката си посредством експерименти.
Регресионисти от цялата страна са ми се обаждали с въпроса: „Къде греша? Защо не успявам да от­веда клиентите си до живота им между преражданията?" Първият ми въпрос в подобни случаи е: „Колко време траят сеансите ви?" „О, нали знаете — отговарят те, — обичайните четиридесет и пет минути до час". Без да навлизам в методологията, им казвам, че това е част от проблема им. За ЖМП терапията трябва да се отделят по три-четири ча­са за сеанс. При тези думи някои отбелязват: „Как очаквате да поемам цялата си клиентела, ако се за­нимавам само с по един-двама души дневно?"
Възможно най-учтиво им обяснявам, че ако не са готови да отделят един-два дни в седмицата за ду­ховна регресия, вероятно не бива да я практикуват. Това е добър съвет за всеки, който иска да избегне пълното изтощение. Но както признавам на студен­тите си, преди години и аз не спазвах тези препоръ­ки, понеже бях очарован от тази работа и приемах единствено клиенти за ЖМП. Някои от хората, ко­ито съм обучавал, следват моя пример и аз се надя­вам, че енергийните им нива все още са добри. Но честно казано, работата е толкова изнурителна, че според мен би било глупаво да се приема по повече от един такъв клиент на ден.
Ами броят сеанси за един клиент? Преди курсо­вете при мен идваха клиенти от цял свят, а аз можех да им отделям само по един ден. Но има и по-добър начин. Преди да бъда затрупан от широката публика с молби за сеанси, правех с клиентите си по три сеанса, като с всеки следващ надграждах постиг­натото:
А. Започвах с встъпително събеседване и лек, по­ловинчасов хипнотичен сеанс, за да определя възприемчивостта на обекта. Ако дълбочината на транса му не ме задоволяваше, го виках за допълнителни упражнения.
Б. Обикновено вторият сеанс биваше посветен на пренасянето в детството, в майчината утроба и последното прераждане, но без сцената на смъртта или влизането в духовния свят.
В. В последния дълъг ЖМП сеанс отвеждах набър­зо клиента до края на живота, който сме разгледали предния път. След сцената на смъртта влизахме в духовния свят, за да изградим непрекъснатостта на виденията му като душа. Опитвам се никога да не прекъсвам тази част от спомените на клиента.
Ако започнете да се занимавате с духовна регре­сия, вашите клиенти ще искат записи от сеансите. Препоръчвам ви да използвате два касетофона, в слу­чай че единият ненадейно се повреди. Също така ще имате второ копие от записа, ако клиентът изгуби или повреди своето. Ще са нужни и висококачестве­ни микрофони, защото повечето хора под хипноза говорят тихо.
От вас зависи кога ще решите да започнете запи­са: 1. веднага след въвеждането в транс, 2. в момен­та, в който клиентът започне да си припомня сво­ето минало прераждане, или 3. веднага след сцената на смъртта. Аз лично предпочитам третия вари­ант, защото след сеанса мога да представя на клиен­та резюме от предишния му живот, а целият запис да е посветен на живота на душата му.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница