Живот между преражданиятастраница7/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48
nyuton3
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ НА КЛИЕНТА
В ЧАСТ ПЪРВА ОБСЪДИХМЕ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯТА на клиентите във връзка с техните идеологии и религии. Има обаче и други влияния, с които тряб­ва да се справите, за да може обектът да започне сеанса непредубеден. Най-подходящият момент за това е встъпителното събеседване. Често се случ­ва клиентът да каже, че вече е ходил по врачки, астролози, лечители, медиуми, контактьори и дру­ги практикуващи метафизици, които са му казали какво е неговото ниво на развитие, място в ду­ховния свят, сродни души, наставници и други ду­ховни неща.
Опитвам се никога да не хуля източници на поз­нание от своята област, но понякога клиентите са повлияни от информация, за която по-късно в свръх-съзнателно състояние откриват, че е крайно неточ­на. Също както при хипнозата, някои регресионисти са много добри, други не толкова. Клиентът ще усети разликата, когато види духовния свят в собс­твения си ум. Вече споменах, че клиентите могат да бъдат предубедени и от прочитането на моите книги. Ето един типичен пример:
— Д-р Нютон, ще откриете, че съм синя светли­на шесто ниво. Зная (или са ми казали), че съм много близо до степен учител, защото това е последният ми живот на Земята.
Разбира се, трябва да се отнасяте с уважение към подобни изявления. Но честно казано, аз ги приемам по-скоро като продиктувани от желание; като знак, че обектът се нуждае от силна доза смирение. Ня­кои клиенти пък са ми казвали, че след прочитането на моите книги са се почувствали абсолютно начи­наещи. Подобни скромни самооценки може също да са неверни. Налага се да наблюдавам и собствените си предубеждения. Спомням си Хариет, келнерка в за­ведение на паркинг за камиони в едно пустинно град­че близо до Долината на смъртта, Калифорния. Тя пристигна в офиса ми със стара, очукана кола и старомодна, омачкана плисирана рокля. Бях подведен от нехайния й, непретенциозен вид, докато тя не ме пре­гърна. Вътрешната й енергия едва не ме повдигна от земята. По-късно се оказа една от най-напредналите души, които някога съм срещал.
Хариет беше хибридна душа, чийто първи физи­чески живот е бил в един пустинен свят много от­давна. Съществата там практикували размяна на личността чрез мисловно прехвърляне от един в друг ум. На своя паркинг за камиони тя предлагаше кафе, разговори и утеха на уморените, обезсърчени шофьо­ри. Открих, че Хариет всъщност е дошла да ми по­могне в моите духовни търсения, след като ме е чу­ла в едно вечерно радиопредаване.
Случвало ми се е и обратното. С умиление си спом­ням за Анди, момчето с големите очаквания. Някои критици на хипнотичната регресия спорят, че хора­та идват на сеанс с предварителна нагласа и когато изпаднат в транс, сглобяват сцените от своите фан­тазии. Случаят с Анди явно опровергава този довод.
Беше изпратен при мен от чувствителната си майка като подарък за двадесет и първия му рожден ден. Случи се по времето, преди да престана да при­емам толкова млади клиенти. Едно Високо, добре сложено момче с къси панталони и джапанки влезе в офи­са ми с нехайна увереност, която граничеше със самонадеяност.
- Здрасти, докторе, готов съм. Да започваме — каза високо той.
Докато обсъждах с него хипнотичните процеду­ри, които щяхме да използваме, включително за пос­ледното му прераждане, нетърпението на Анди рас­теше. Каза ми, че бил много популярен в училище и е абсолютно убеден, че в последния си живот е упражнявал огромно влияние върху много големи групи хора.
В онзи момент от сеанса, когато му казах да влезе в най-значимата сцена от последното си прераждане, лицето му помръкна. Той се размърда неспокойно на креслото и заговори ниско, почти заплашително.
Анди: О, не!
Д-р Н.: Кажи ми какво виждаш.
Анди: Господи... Не! Не, по дяволите... това не съм аз... не е вярно... Аз... Няма начин това да съм аз! Няма да го приема...
Д-р Н.: Успокой се и просто ми опиши сцената, за­сега без да се впускаш в анализи. Можем да напред­ваме с каквото искаш темпо.
Анди (примирено): Това съм аз...
Д-р Н.: Но кой си ти? Да започнем с това как изглеждаш, а след това ми кажи къде се намираш.
Анди (разочаровано): Аз съм... черен наемен работник, който върви по една железопътна линия... госпо­ди, колко съм мръсен... гладен... името ми е Отис... облечен съм с парцалива, избеляла фланелена риза, стари окъсани обувки, мръсно кафяво палто и пан­талони... много кашлям.
По-нататък въпросите ми разкриха, че Отис е бил беден изполичар, живял по селата на Джорджия през 1934 година. Същата нощ е щял да умре, едва 45-годишен. Когато се озовахме в духовния свят, научих­ме, че Анди е имал много прераждания, в които се е държал нагло и грубо с хората. Като Отис му е бил даден шанс за скромен живот. В края на сеанса два­мата с Анди проведохме отрезвяващ разговор за се­гашните му нагласи и липсата на търпимост спря­мо другите, свързана със стари победенчески модели.
Внимавам да не обиждам клиентите си. Не е моя работа да опровергавам онова, в което вярват пре­ди сеансите — предпочитам да ги оставя сами да стигнат до тези изводи. Понякога преживяват мис­лено сцени, които може в началото да не приемат. Освен предимствата от естественото развитие на всичко случващо се, искам клиентите да знаят, че техните лични наставници им помагат да открият каквото трябва. А то понякога е болезнено, както видяхме в опитите на Анди да се разграничи от Отис.
Докато подготвяте клиента за духовна регресия, е особено важно да не му давате конкретни обеща­ния за онова, което ще види. Не знаете какво става в главата му и как ще възпроизведе и възприеме своите спомени. Обяснявам това предварително на Все­ки клиент. После повечето казват, че ЖМП сеансът е бил най-силното им преживяване досега. Все пак от време на време ще се случва клиентът да изрази не­доволство, понеже очакванията му не са се оправда­ли или животът му не се е променил към по-добро, след като е напуснал офиса ми. На този свят има недоволни хора, които очакват хипнотизаторът по някакъв магически начин да им извади информация, ко­ято или не е съществувала в съзнанието им, или е била блокирана. Всъщност искат от вас да оправи­те проблемите в живота им, без те да поемат го­ляма лична отговорност.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница