Живот между преражданията


СЪСТАВ ОТ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА В ЖИВОТА НА КЛИЕНТАстраница8/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48
nyuton3
СЪСТАВ ОТ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА В ЖИВОТА НА КЛИЕНТА
ПО ВРЕМЕ НА ВСТЪПИТЕЛНОТО СЪБЕСЕДВАНЕ преглеждам писмата, в които клиентът ми опис­ва своя живот и цели, и го карам да осъвремени ин­формацията. Особено се интересувам защо иска да бъде пренесен в живота си между преражданията. В началото на проучването смятах, че главната подбуда на повечето хора е да научат нещо за сво­ите наставници, духовни групи и онова, което пра­вят като души между преражданията. Всички те­зи данни са важни, но основната причина, поради която хората желаят духовна регресия, е да доби­ят някаква цел. Искат да знаят защо са тук и как­во трябва да постигнат.
Докато се занимавам с целта, една от линиите ми на изследване е да прегледам кои са най-значимите хо­ра в живота на клиента. Всички те играят важни роли, които може да не се разкрият напълно, дока­то не ги видим в духовния свят. Карам клиента да ми донесе лист, на който да са напечатани имената на тези хора и по няколко думи за всеки от тях. След това нанасям роднините и хората, които не са в родствена връзка с него, в хронологичния ред на по­явата им в живота на обекта и по време на сеанса използвам списъка за справка.
Част от формуляра, който клиентите ми попъл­ват, преди да се срещнем, гласи следното:
За да ми помогнете в работата с духовната гру­па по време на сеанса, би било добре да ми донесете напечатан на машина списък с първите имена на хо­ра, оказали огромно влияние върху живота ви, както и връзките ви с тях. Списъкът трябва да Включва: родители, баби и дядовци, лели и стринки, чичовци и вуйчовци, братя, сестри, брачни партньори, деца, любовници и най-добри приятели. Нека е максимал­но сбит, да съдържа само най-важните за вас хора. Съ­що така опишете с по няколко думи характерите им. Пример: Бил — най-добър приятел, весел, одухотво­рен, без склонност да осъжда другите, с вкус към приключенията.
Докато разглеждам този състав от действащи ли­ца заедно с клиента, често използвам друга метафо­ра, подобна на аналогията ми с киното. Обяснявам, че неговите действащи лица са получили поддържащи роли в голямата пиеса на живота, в която кли­ентът играе главната роля. Списъкът с действащи­те лица е моята програма за пиесата, която наблюдавам от първия ред.
Казвам на клиента, че този списък е нужен не на него, а на мен. Ако по време на сеанса види нещо важно, което не е отбелязано в списъка, това няма да е от значение, защото важните хора ще се появяват, независимо от това кой според клиента трябва да е включен в списъка. Например, ако клиентката ми Джейн се приближава мислено към духовната си гру­па и внезапно възкликне: „О, към мен идва Джим!", ми е нужно само да погледна в списъка, за да си при­помня, че Джим е първата й училищна любов. Същевременно не ми е необходимо да знам за леля й Мили, тъй като тя не е оказала голямо влияние върху жи­вота й.
И докато говорим за важните хора в живота на клиента, ето още нещо във връзка с политиката ви спрямо нови клиенти. Ще се случва да ви питат: „Моят съпруг (съпруга, брат, сестра или приятел) ис­ка да присъства на сеанса. Ще имате ли нещо про­тив?" Бих ви посъветвал никога да не позволявате присъствие на трети лица. Причините са няколко. Първо, това — както научих още в началото на прак­тиката си — пречи на сеанса. По време на духовна­та регресия съзнанието не забравя, че в стаята има трети човек.
Дискретността е правото на клиента да разкри­ва или премълчава. Той трябва да бъде освободен от погледа на други хора по време на духовна регресия, ко­ято е много лично преживяване. Обектът на хипно­за се притеснява, ако знае, че някой друг наблюдава и слуша най-съкровените му мисли. Това важи с особена сила за присъствието на брачни партньори. Повери­телността трябва да бъде запазена. Нищо чудно са­мо след един сеанс клиентът — дори този, който е искал да си доведе придружител — да ви каже: „Толко­ва се радвам, че бях сам днес. Ще споделя някои неща с други хора, но никому няма да пусна записа".
Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница