Живот между преражданията


ФИНАЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ КЛИЕНТАстраница9/48
Дата20.11.2022
Размер0.88 Mb.
#115614
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48
nyuton3
ФИНАЛНИ УКАЗАНИЯ КЪМ КЛИЕНТА
СЛЕД КАТО НАУЧА НЕЩО ЗА ПРОИЗХОДА НА клиента, подбудите му да дойде при мен и хора­та, които са оказали Влияние Върху живота му, идва моментът да му дам обща представа как ще стигнем до дверите на духовния свят. Първо му обяснявам, че ще изпадне бързо в хипноза, но тай­ната на успеха е в дълбочината на транса. Уве­домявам го, че ще направим малко упражнения за загряване като дишане, отпускане на тялото и визуализации.
Тъй като дългите визуализации са много полезни в ЖМП терапията, ще обсъдя подробно този въпрос в глава „Задълбочаване". Все пак, преди да започне хип­нозата, се постаравам клиентът с доминиращо ля­во мозъчно полукълбо да разбере, че докато изпълня­ваме тези дейности, от него няма да се изискват ни­какви аналитични тълкувания. Надявам се, че с то­ва ще потисне склонността си да контролира положението и ще се отпусне. Осведомявам се предвари­телно за предпочитанията на всички субекти към сцените, които биха искали да визуализират. Тук на­мерението ми е между нас да се създаде доверие и да останат с впечатлението, че контролират нещата. Клиентът е по-възприемчив, когато не се случва ни­що непредвидено, преди да съм го привел в подходя­що състояние на хипноза.
Стремя се към спонтанност, без да разкривам твърде много подробности от моите ЖМП проце­дури, но и не искам за клиента да има неприятни из­ненади. Затова му казвам предварително, че духов­ната регресия включва връщане назад във времето и че ще направим няколко мисловни упражнения за разгряване, Все едно се готвим да участваме заедно в маратон. Обяснявам му, че след образните или творческо-мечтателните упражнения ще го отведа към ранното му детство.
Много важно е той да е убеден, че преходът с ни­що не го застрашава. Още докато е в пълно съзна­ние, клиентът трябва да разбере, че целта ни не е да разкриваме травми от детството. Също така добавям, че този вид терапия има по-голям ефект, когато е дългосрочна и се провежда от специалист по психично здраве. За да прогоня всички страхове от разкриване на физически или емоционален тормоз в детството, подчертавам, че ще говорим само за простичките, щастливи спомени — като играчки, до­машни любимци и факти за дома им. Методите ми са обсъдени по-подробно в глава „Връщане назад във времето".
Завършвам своя преглед на началния процес на ду­ховната регресия, като казвам на клиента, че след ня­колко спирания в детството му ще се пренесем във бремето, когато е бил в майчината утроба (вижте глава „В майчината утроба"). Изтъквам, че макар да звучи като голям скок, това всъщност е съвсем лек преход, защото ще се намира в ранно детство по време на регресията. След това му обяснявам, че след няколко минути в майчината утроба ще му задам няколко основни въпроса, след което ще го върна в пре­дишен живот.
Всъщност въпросите за периода в утробата може да доведат до прозрения относно свързването на ду­шата с мозъка, но тези подробности не са нещо, ко­ето бих обсъждал предварително с клиента. Изясня­вам с абсолютно всеки от тях, че не съм специалист по връщане в минали прераждания. Искам да разберат, че връщането в минал живот е необходимо, но ще бъ­де максимално съкратено, тъй като основната ни цел е да се придвижим набързо през смъртта, за да влезем естествено в духовния свят. желанието ми е, кога­то приключим с всички встъпителни процедури, кли­ентът да е настроен да ми помага.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   48
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница