Joint Aviation Requirements jar–25 Large Aeroplanesстраница52/52
Дата22.07.2016
Размер8.04 Mb.
#1307
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

I 25.2 Определения


 1. Автоматично съхранение на характеристиките (ARP). ARP система се определя, като система, която автоматично пренастройва теглителната сила или мощността на работещите двигатели, когато се получи отказ на някой двигател по време на излитането. За целите на изискванията в това приложение, системата за съхраняване на характеристиките обхваща всички устройства от оборудването, необходими за управление и извършване на всяка заложена функция, включваща всички средства механични и електрически, които регистрират отказ на двигател, предават сигнали и въздействат на управлението на горивото или положението на ръчките за управление на мощността на работещите двигатели, за получаване на планираното увеличение на теглителната сила или на мощността, системите за управление на двигателите и устройства, които доставят информация за работата на системите в пилотската кабина.
 1. Критичен интервал от време. Когато се извършва автоматично съхраняване на характеристиките по време на излитане, критичният интервал от време е между една секунда преди достигането на скоростта V1 и точката от действителната траектория на излитане на самолета с работещи всички двигатели, като се допускат едновременни откази на двигатели и системи за автоматично съхранение на характеристиките, след което резултантната траектория на излитане на самолета пресича действителната траектория на излитане, определена в съответствие с JAR 25.115, при не по-малко от 400 фута над повърхността на пистата. Това определение е показано на следната фигура:I 25.3 Изисквания към характеристиките
Всички отнасящи се изисквания към характеристиките на JAR-25, трябва да отговарят на нормалното проектно функциониране на системите за автоматично съхранение на характеристиките, освен това трябва да се приеме, че получената задвижваща сила от всеки работещ двигател, след отказ на критичния двигател по време на излитане и теглителната сила, чието съответствие на изискванията за набор на височина на самолета с един не работещ двигател съгласно JAR 25.121 (а) и (b) е показано, по стойност не надвишава по-малката от следните стойности:


 1. Действителната положителна теглителна сила, получена при първоначалното настройване на управлението на теглителната сила или мощността при нормално проектно работеща система за съхранение на характеристиките, без да се изискват някакви действия от страна на екипажа за увеличаване на теглителната сила или мощността, до достигането от самолета на височина от 400 фута над повърхността за излитане.
 1. 111% от задвижващата сила, които биха били на разположение при първоначално настройване на управлението на теглителната сила или мощността, в случай на отказ на системата за автоматично съхранение на характеристиките за пренастройване на теглителната или мощността, без да се изискват някакви действия от страна на екипажа за увеличаване на теглителната сила или мощността, до достигането от самолета на височина от 400 фута над повърхността за излитане.


Забележка 1: Ограничението на влиянието върху характеристиките на работата на системите за съхранение на характеристиките при пренастройване на теглителната сила до 111% спрямо предвидената първоначална настройка на теглителната сила е предназначено за -


 1. Осигуряване на адекватно ниво на характеристиките на изкачване с работещи всички двигатели, при първоначална настройка на управлението на мощността или теглителната сила, и
 1. Ограничаване на понижаването на характеристиките в случай на отказ на критичния двигател, комбиниран с отказ в проектно заложената работа на системата за съхраняване на характеристиките.

Забележка 2: За витлово задвижвани самолети, задвижваща теглителна сила означава пълната ефективна теглителна сила, получена от работещ двигател и неговото витло.I 25.4 Изисквания относно надеждността


 1. Случаите на отказ на система за съхраняване на характеристиките или комбинация от откази в системата за съхраняване на характеристиките по време на критичния интервал от време, при което -
 1. Се възпрепятства добавянето на изискваната мощност или теглителна сила, трябва да се покаже, че са невероятни.
 1. Резултат е значителна загуба или намаляване на теглителната сила или мощността, трябва да се покаже, че са изключително невероятни.
 1. Трябва да се покаже, че е извънредно невероятно съвместното получаване на отказ на системата за съхраняване на характеристиките и отказ на двигател по време на критичния интервал от време.
 1. Трябва да се покаже, че непреднамереното задействане на системата за съхранение на характеристиките има или изключително слабо влияние или не повече от вторично влияние.I 25.5 Настройване на теглителна сила или мощност
Първоначалното настройване на управлението на теглителната сила или мощността за всеки двигател в началото на засилването преди излитане на самолета не може да е по-малко от по-малката от следните настройки –


 1. Тази изискваща да позволи нормална работа на всички системи свързани с безопасността на полета и оборудване, зависещи от положението на ръчките за управление на теглителната сила или мощността на двигателя, или
 1. Тази демонстрираща, че е независима от опасни характеристики на реагиране на двигателя, когато теглителната сила или мощността се увеличат спрямо първоначалното им ниво на настройка за излитане до максималните утвърдени стойности на теглителната сила или мощността за излитане.I 25.5 Управление на силовата установка


 1. Общи положения.
 1. В допълнение към изискванията на JAR 25.1141 не може единичен отказ или ненормална работа или вероятна комбинация от тях на системата за съхранение на характеристиките, включително свързаните с нея системи, да доведат до отказ на каквито и да са функции на силовата установка, необходими за безопасната й работа.
 1. Системата за съхранение на характеристиките трябва да е проектирана да изпълнява точно предназначените й функции, без надвишаване на ограниченията в работата на двигателя при всякакви възможни очаквани състояния.
 1. Ръчкла за управление на теглителна сила или мощност. Системата за съхранение на характеристиките трябва да е проектирана да позволи ръчно увеличаване или намаляване на теглителната сила или мощността до максимално утвърдените за използване стойности на теглителната сила или мощността, след получаване на отказ на двигател по време на излитане, чрез използването на нормалното управление на тягата или мощността, освен това за самолети оборудвани с ограничители, които автоматично предпазват двигателя от надвишаване на експлоатационните му ограничения, могат да се използват други средства за увеличаване на теглителната сила или мощността при условие, че средствата са разположени на достъпно място върху или в близост до ръчките за управление на теглителната сила или мощността и са лесно различими и могат да се използват при всички експлоатационни условия при еднократно действие с ръка от всеки пилот, което действие нормално се използва за въздействие на ръчките за управление на теглителната сила или мощността.
 1. Управление и контрол на системата. Системата за съхранение на характеристиките трябва да е проектирана да осигури -
 1. Средства за проверка на условията на работоспособност на системата преди излитане, и
 1. Средства позволяващи на летателния екипаж да деактивира автоматичната работа на системата. Тези средства трябва да са проектирани да предотвратят непреднамерената деактивация.I 25.7 Приборно оборудване на силовата установка


 1. Управление и контрол работата на системата. Трябва да се предвидят средства за индикиране условията за включено състояние или готовността за включване на системата за съхранение на характеристиките.
 1. Предупреждения за отказ на двигател. Ако специфичните характеристики на самолета не осигуряват адекватно предупреждение за отказ на двигател, трябва да се осигури система за предупреждение, независима от системата за съхранение на характеристиките, която да дава на пилотите ясно предупреждение за отказ на двигател по време на излитане.
Appendix J

Emergency Demonstration

The following test criteria and procedures must be

used for showing compliance with JAR 25.803:

(a) The emergency evacuation must be

conducted either during the dark of the night or

during daylight with the dark of night simulated.

If the demonstration is conducted indoors during

daylight hours, it must be conducted with each

window covered and each door closed to minimise

the daylight effect. Illumination on the floor or

ground may be used, but it must be kept low and

shielded against shining into the aeroplane’s

windows or doors.

(b) The aeroplane must be in a normal

attitude with landing gear extended.

(c) Unless the aeroplane is equipped with an

off-wing descent means, stands or ramps may be

used for descent from the wing to the ground.

Safety equipment such as mats or inverted life

rafts may be placed on the floor or ground to

protect participants. No other equipment that is

not part of the aeroplane’s emergency evacuation

equipment may be used to aid the participants in

reaching the ground.

(d) Except as provided in paragraph (a) of

this Appendix, only the aeroplane’s emergency

lighting system may provide illumination.

(e) All emergency equipment required for the

planned operation of the aeroplane must be

installed.

(f) Each external door and exit, and each

internal door or curtain, must be in the take-off

configuration.

(g) Each crew member must be seated in the

normally assigned seat for take-off and must

remain in the seat until receiving the signal for

commencement of the demonstration. Each crew

member must be a person having knowledge of

the operation of exits and emergency equipment

and, if compliance with the applicable National

Operating Rules is also being demonstrated, each

[cabin crew member must be a member of a]

regularly scheduled line crew.

(h) A representative passenger load of

persons in normal health must be used as follows:

(1) At least 40% of the passenger load

must be females.

(2) At least 35% of the passenger load

must be over 50 years of age.

(3) At least 15% of the passenger load

must be female and over 50 years of age.

(4) Three life-size dolls, not included

as part of the total passenger load, must be

carried by passengers to simulate live infants

2 years old or younger.

(5) Crew members, mechanics, and

training personnel, who maintain or operate the

aeroplane in the normal course of their duties,

may not be used as passengers.

(i) No passenger may be assigned a specific

seat except as the Authorities may require.

Except as required by sub-paragraph (g) of this

Appendix, no employee of the applicant may be

seated next to an emergency exit.

(j) Seat belts and shoulder harnesses (as

required) must be fastened.

(k) Before the start of the demonstration,

approximately one-half of the total average

amount of carry-on baggage, blankets, pillows,

and other similar articles must be distributed at

several locations in aisles and emergency exit

access ways to create minor obstructions.

(l) No prior indication may be given to any

crew member or passenger of the particular exits

to be used in the demonstration.

(m) The applicant may not practise, rehearse,

or describe the demonstration for the participants

nor may any participant have taken part in this

type of demonstration within the preceding

6 months.

(n) The pre take-off passenger briefing

required by the applicable National Operating

Rules may be given. The passengers may also be

advised to follow directions of crew members but

not be instructed on the procedures to be followed

in the demonstration.

(o) If safety equipment as allowed by subparagraph

(c) of this Appendix is provided, either

all passenger and cockpit windows must be

blacked out or all of the emergency exits must

have safety equipment in order to prevent

disclosure of the available emergency exits.

(p) Not more than 50% of the emergency exits

in the sides of the fuselage of an aeroplane that

meets all of the requirements applicable to the

required emergency exits for that aeroplane may

be used for the demonstration. Exits that are not

to be used in the demonstration must have the exit

handle deactivated or must be indicated by red

lights, red tape, or other acceptable means placed

outside the exits to indicate fire or other reason

why they are unusable. The exits to be used must

be representative of all of the emergency exits on

the aeroplane and must be designated by the

applicant, subject to approval by the Authorities.

At least one floor level exit must be used.

(q) Except as provided in sub-paragraph (c)

of this paragraph, all evacuees must leave the

aeroplane by a means provided as part of the

aeroplane’s equipment.

(r) The applicant’s approved procedures

must be fully utilised, except the flight-crew must

take no active role in assisting others inside the

cabin during the demonstration.

(s) The evacuation time period is completed

when the last occupant has evacuated the

aeroplane and is on the ground. Provided that the

acceptance rate of the stand or ramp is no greater

than the acceptance rate of the means available on

the aeroplane for descent from the wing during an

actual crash situation, evacuees using stands or

ramps allowed by sub-paragraph (c) of this

Appendix are considered to be on the ground

when they are on the stand or ramp.


ПРИЛОЖЕНИЕ J
Демонстриране на аварийни ситуации

Трябва да се използват следните критерии за изпитание и процедури за демонстриране на съответствието с JAR 25.803:
 1. Аварийното евакуиране трябва да се проведе или в нощни условия или в условията на дневна светлина със симулиране на затъмнение на светлината. Ако демонстрациите се провеждат на закрито по време на часовете в светлата част на деня, трябва да се провеждат със затъмнени всички прозорци и всички врати затворени,за да се намали влиянието на дневната светлина. Може да се използват осветлението на пода или на земята около самолета, но трябва да е спазено условието за ниско отражение и да е защитено срещу блестене в прозорците на самолета или вратите.
 1. Самолетът трябва да е в нормално положение със спуснат колесник на самолета.
 1. Освен ако самолетът е оборудван със средства за напускане на самолетa през крилото, може да се използват стендове или рампи за спускане от крилото към земята. Оборудване, осигуряващо безопасността, такова като платнище или обърнати салове могат да се поставят на пода или на земята, за да предпазят участниците в демонстрацията. Друго оборудване, което не е част от самолетното аварийно оборудване за евакуация не може да се използва да помага на участниците за достигане на земята.
 1. Освен както е предвидено в подпараграф (а) на това приложение, осветяването може да се осигурява само от аварийните светлинни системи на самолета.
 1. Цялото аварийно оборудване, изисквано за планираната експлоатация на самолета, трябва да бъде инсталирано.
 1. Всяка външна врата и изход и всяка вътрешна врата или завеса трябва да са в положение за излитане.
 1. Всеки член на екипажа трябва да седи в определените нормални места за сядане по време на излитането и трябва да остават на местата за сядане до приемането на сигнала за начало на демонстрацията. Всеки член на екипажа, трябва да е човек, имащ познания за експлоатацията на изходите и аварийното оборудване и ако също така трябва да се демонстрира съответствието с отнасящите се Национални експлоатационни правила, всеки член на кабинния екипаж трябва да е и член на редовно планирания екипаж.
 1. Трябва да се използва характерно пътническо натоварване на хора при нормални здравословни състояния, както следва:
 1. Не по-малко от 40% от пътниците трябва да са жени.
 1. Не по-малко от 35% от пътниците трябва да са хора над 50 години.
 1. Не по-малко от 15% от пътниците трябва да са жени над 50 години.
 1. Три манекени с естествени размери, не включени като части от пълното пътническо натоварване, трябва да се носят от пътниците за да се симулира на живо наличието на дву-годишни и по-малки деца.
 1. Членове на екипажа, механици и тренировъчен персонал, които поддържат или експлоатират самолета по време на изпълнение на нормалните им задължения не могат да се използват като пътници.
 1. Не може да се разпределят пътници на специални места, освен ако го изисква Въздухоплавателната администрация. Освен както се изисква от подпараграф (g) на това приложение, не може работници на кандидатстващия да седят до аварийните изходи по време на демонстрацията.
 1. Предпазни поясни и раменни колани (ако се изисква) трябва да са поставени.
 1. Преди началото на демонстрацията, приблизително половината от осредненото количество съхраняван в херметичната кабина багаж, одеяла, възглавници и други подобни артикули, трябва да са разпределени в няколко разположения върху пътеките между седалките и аварийните изходи, местата за достъп, за да създадат минимални възпрепятствания.
 1. Не може да се дава предварителна индикация на който и да е член на екипажа или пътник за отделният изход за използване от него при демонстрацията.
 1. Кандидатстващия не може да провежда практическо обучение, упражнения или да описва демонстрацията на участниците нито пък може да бъдат вземани участници в тази демонстрация, които да са преминавали части от демонстрацията в последните шест месеца.
 1. Изискваният инструктаж на пътниците пререди излитане, съгласно националните експлоатационни правила може да се проведе. Пътниците може също да бъдат предупредени да следват посоките посочени им от членовете на екипажа, но да не се инструктират относно провежданите процедури по време на демонстрацията.
 1. Ако е предвидено оборудване, осигуряващо безопасността, както е определено в подпараграф (с) на това приложение или всички прозорци на пътническите салони и на пилотската кабина, трябва да се затъмнят или всички аварийни изходи трябва да имат оборудване осигуряващо безопасността, за да се предотврати разкритие на аварийните изходи.
 1. Не повече от 50% от аварийните изходи на борда на тялото на самолета, които отговарят на всички изисквания, отнасящи се до потребните аварийни изходи за този самолет, може да бъдат използвани за демонстрацията, Изходи, които няма да се използват при демонстрацията, трябва да имат деактивирани ръкохватки за отваряне на изходите или да са индицирани с червени светлини, червена лента или други приемливи материали, поставени от външната страна на изхода, за да индицират наличието на пожар или други причини, когато те са неизползваеми. Изходите, определени за използване по време на демонстрацията, трябва да са като определените характерни аварийни изходи на самолета и трябва да са определени от кандидатстващият, като обект на одобрение от Въздухоплавателната администрация. Трябва да се използва поне един авариен изход на нивото на пода.
 1. Освен както е предвидено в подпараграф (с) на този параграф, всички евакуиращи се трябва да напуснат самолета със средствата определени, като част от самолетното оборудване.
 1. Утвърдените процедури на кандидатстващия, трябва да бъдат изцяло приложени, с изключение на летателния екипаж, който не трябва да взима активна роля за съдействане на евакуацията на останалите участници вътре в херметичната кабина по време на демонстрацията.
 1. Времето за евакуация е завършено, когато последния участник напусне самолета и се намира на земята. При условие, че степента на пропускане на стенда или рампата не е по-голяма от степента на пропускане на средствата намиращи се на разположение на самолета за спускане от крилата към земята, по време на действителна катастрофална ситуация, евакуиращите се, използващи стенд или рампа, позволени от подпараграф (с) на това приложение се приема, че са на земята, когато са на стенда или рампата.


ПРИЛОЖЕНИЕ К

(няма еквивалент на FAR Част 25)


Елемент от системата

Величина на усилието

Забележки

Проверка

Пределна

Твърди тръбопроводи и канали

1,5 PW

3,0 PW
Съединения

1,5 PW

3,0 PW
Гъвкави шлангове

2,0 PW

4,0 PW
Елементи от връщателните тръбопроводи

---

1,5 Pf

Pf – Максималното налягане приложено по време на условията на откази

Компоненти различни от тръбопроводи , съединения, канали или съдове под налягане

1,5 PW

2,0 PW
Съдове под налягане, изработени от металически материали
(За не метални материали виж JAR 25.1435(а)(19) и JAR 25Х1436(b)(7))


Съдове под налягане свързани към тръбопроводите на източниците на налягане

3,0 PL

или


1,5 PL

4,0 PL

или


2,0 PL

По-ниските величини са условни при изпълнение на изпитанието на дълготрайност на умора на материала, от което се определя допустимият ресурс по отношение на умора на материала и при извършени изпитания на пределни натоварвания върху изпитвания образец, използван за експериментално определяне на ресурса на умора на материала

Съдове под налягане не свързани към тръбопроводите на източниците на налягане, например аварийни съдове надувани от наземен източник на налягане

2,5 PL

или


1,5 PL

3,0 PL

или


2,0 PL

Ниските величини са условни при изпълнението на изпитание на издръжливост по отношение на подходящо представеното допустимо количество цикли на надуване и изпускане, включващи колебания на температурата, водещи до значителни колебания в налягането и при изпитания на пределни натоварвания, извършени върху изпитвания образец, използван за изпитание на издръжливост.


За всички съдове под налягане:

 1. Минималните приемливи условия за съхранение, транспортиране и инспектиране са определят в съответното ръководство (Виж JAR 25.1529(h))

 2. Коефициентът на проверка да е постоянен за не по-малко от три минути

Пределният коефициент да е постоянен за не по-малко от една минута. Достигнатият коефициент за съдът под налягане трябва да е изолиран от източника на налягане за останалата част от периода на изпитване.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница