К а т а л о г на актуалните теми за обучение на педагогически специалистиДата28.02.2017
Размер199.1 Kb.
#15968
Център „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interaction


К А Т А Л О Г

на актуалните теми за обучение на педагогически специалисти

през уч.2015/2016 година

 1. „Eмоционалната интелигентност-ключ към успешната професионална изява на педагозите”

 2. „Ефективните комуникации в училище – условие за усъвършенстване на педагогическото общуване”

 3. „Позитивното възпитание-приоритет в образователната политика на училището”

 4. „Директорът/Учителят - ефективен ръководител, мениджър и лидер в образованието”

 5. „Училище за ненасилие”

 6. „Тренинговите форми на работа в професионалната дейност на педагозите”

 7. „Организационно поведение, организационна култура и организационно развитие - училищни аспекти”

 8. „Управленските компетентности на директорите/учителите”

 9. „Екипите в училище - как да ги формираме, управляваме и развиваме”

 10. „Училищен маркетинг, PR и реклама”

 11. „Училищните проекти- предизвикателства, възможности, перспективи”

 12. „Управление на ефективността и качеството в училище”

 13. „Училищно законодателство и администриране”

 14. „Формите на обучение-възможност за оптимизиране на учебно-възпитателния процес”

 15. „Реторика за педагози и образователни мениджъри”

 16. „Стресът – блокатор на успеха или двигател на развитието?”

 17. „Портфолиото на директора-структура, съдържание, философия на управлението”

 18. „Законът за предучилищното и училищното образование-предизвикателства и възможности в управлението на образователните институции”


Предлаганите обученията са тренингови, с интерактивен характер и с практико-приложна насоченост. Най-ефективни са, когато се провеждат в рамките на 16 часа - например 3 дни по 4+8+4 часа или 2 дни по 8 часа. Разбира се могат да се разположат и в по-ограничено време според желанията и възможностите на колегите. Това ще наложи съответната редукция в учебното съдържание, което може да се компенсира с допълнителна самостоятелна работа с предоставените на CD индивидуални учебни материали. Броят на участниците в групата не е желателно да надвишава 25-30 /максимум/, като е възможно и включването на педагогически специалисти от различни учебни заведения. Обученията могат да се проведат както на място в съответното училище, така и като изнесени /за организацията на които бихме могли да ви съдействаме/. Цените и начинът на плащане са предмет на допълнително договаряне за всеки конкретен случай.

Водещ: Александрина Величкова

Лектор в НИОКСО – гр.Банкя

Докторант по управление на образованието

Магистър по управление на образованието, І –ва ПКС, Магистър по педагогика, ІІ – ра ПКС

Специализация по Психология; Специализация по Публична администрация

Директор на училище с 25 години професионален опит

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, неповторим и незабравим! Вие го заслужавате, колеги!

111 Kniaz Boris 1 Blvd., Varna 9002, Bulgaria9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, неповторим и незабравим ! Вие го заслужавате, колеги!

България, 9000 гр. Варна, бул. "Сливница" № 33

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, неповторим и незабравим ! Вие го заслужавате, колеги!Хотел “Одесос” ***

бул. Сливница 1 9000 Варна България

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!

12 Devnya Street, 9000, Varna

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!

Хотел Нептун 

9006 Варна, к.к. “Св.Константин и Елена”, България

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!

САНАТОРНО-ОЗДРАВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС КАМЧИЯ

Варна, Аврен, к.к. Камчия

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!Хотел Олимп

гр. Поморие, България

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!комплекс „Белведере”


9260 с.Аспарухово, на брега на язовир Цонево, България 


9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!

с.Чернево, обл. Варна, България

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!

гр. Търговище, местност Парка, България

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!ул. „Николаевска” №1, гр. Русе, България9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!


х-л сезони

трявна


гр. Трявна 5350, ул. "Кънчо Скорчев" 11, България

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!Хотел Устра 

ул. "Ген. Делов" 1, гр. Кърджали, България9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!

Ивайловград, ул “Бор” № 2, България

9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!


Комплекс Тодева Къща


 • ул.ул. "Неофит Рилски" 7, 8000 Банско, БългарияТОДЕВА ул. "Н9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.com

еофит РилсЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!Парк-хотел Севастократор***

с. Арбанаси 5029, обл. В. Търново, ул. „Свети Никола” №13

sevastokrator.com тел. 062 655 553 GSM 0885 869 961

"Н9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!

ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ В БЪЛГАРИЯ

 • Велико Търново , Дряновски манастир , Боженци , Шипка

 • Плевен , „Очите на Бога“

 • Поморие , Бургас , Созопол

 • Котел , Жеравна , Сливен – дървото на Европа

 • Странджанска зеленика

 • Свещари , Демир баба теке , Разград

 • Троянски манастир, Троян, Крушунски водопади

 • Златоград , Кърджали , Перперикон

 • Белоградчишки скали , Клисурски манастир, Леденика , Черепишки манастир

 • Русе, Басарбовски манастир, Ивановски скални църкви, пещерата „Орлова чука“

 • Чепеларе, Широка лъка, Дяволското гърло, Ягодинската пещера

 • Устието на Велека

 • Под крилото на Балкана – Казанлък , Карлово , Сопот , Копривщица

 • Рилски манастир , Рупите , Роженски манастир , Мелник

 • Самоков , Цари Мали град , Боянската църква

 • Ивайловград , Александровска гробница , вила Армира


Времето, условията и цените на пътуванията се договарят за всеки конкретен случай.

Пътуващите семинари се осъществяват с любезното съдействие на ТА „Темпо – 99” .

Н9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.comЦентър „Интерактивно обучение”

Учене чрез взаимодействие

Interactive Training Center

Learning through interactionНашите предложения

за Вашия културно-образователен туризъм

Изберете тема за обучение и туристическа дестинация от нашите каталози и ние ще превърнем Вашето пътуване в празник – емоционален, зареждащ, незабравим, неповторим! Вие го заслужавате, колеги!

ПЪТУВАЩИ СЕМИНАРИ В ЕВРОПА

 • Букурещ 

 • Констанца

 • Истанбул и Принцовите острови

 • Кавала , Александропулис , Одрин

 • Охрид и цяла Македония

 • Албания – страната на орлите – Дуръс , Тирана

 • Париж – Столицата на Европа

 • КАПАДОКИЯ – Земя на феномени

 • Царството на Самуила

 • Чудесата на Гърция – Метеора , Солун , Кавала , о-в Тасос

 • Румъния – близка и непозната – Замъкът на Дракула , Дворците в Синая и Брашов

 • Одрин, Лозенград

 • Вечната Италия – Рим , Флоренция , Венеция , Верона

 • Френската Ривиера – Кан, Монако, Монте Карло

 • „Раят на Земята” – Адриатика , Загреб , Плитвичките езера , Дубровник , Котор , Будва

 • Тоскана – Италианска приказка

 • Корфу – островът на любовта

 • Романтиката на Италия – Загреб , Венеция , Пиза , Флоренция , Верона

 • Чудесата на Гърция – Атина , Делфи , Коринт

 • Констанца , Мамая , Тулча , Делтата на река Дунав

Времето, условията и цените на пътуванията се договарят за всеки конкретен случай.

Пътуващите семинари се осъществяват с любезното съдействие на ТА „Темпо – 99” .

Алба Н9000 Варна, ул. „Георги Живков” 2, тел. 0894 415005, 0895646265, e-mail: interactive_training_center@abv.bg; interactive.training.center.bg@gmail.com; office@interactive-training-center.com


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница