К а т е д р а " информатика"Дата22.07.2016
Размер53.93 Kb.
#1151
ИКОНOМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
К А Т Е Д Р А " ИНФОРМАТИКА"


К О Н С П Е К Т
по дисциплината : ”Информатика”
специалност: Счетоводство и контрол

Редовно обучение, I kурс, Учебна 2008-2009година


1. КОМПЮТРИ.
1.1. Компютърни системи - експлотационно-фунционална характеристика
1.2. Aрхитектура на компютрите
1.3. Персонални компютри
1.4. Организация на данните върху МД
2. ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЮТРИТЕ

2.1. Същност, характеристика.Програми.Езици за програмиране.


2.2. Алгоритми. Методи за описание на алгоритмите
2.3. Системно програмно осигуряване.

2.4. Приложно програмно осигуряване.3. WINDOWS ГРАФИЧНА ОПЕРАЦИОННА СРЕДА
3.1.
Aрхитектура на WINDOWS’ХР
3.1.1. Командно табло
3.1.1.1. My computer
3.1.1.2. Windows Explorer
3.1.1.3. Internet Explorer
3.1.1.4. Outlook Express
3.1.1.5. Microsoft Outlook
3.1.2. Инструментални средства на TASKBAR
3.1.2.1. Средства за инсталиране на обекти в DESKTOP
3.1.2.2. Средства за настройка на обекти в DESKTOP
3.1.2.3. Средства за инсталиране на обекти в TASKBAR
3.1.2.4. Средства за поддържане и експлоатацияна обекти в DESKTOP
3.1.2.5. Средства за допълнителна настройка на обекти в DESKTOP
3.1.3. Инструментални средства на програма - START
3.1.3.1. Средства на PROGRAMS
3.1.3.2. Средства на FAVORITIES
3.1.3.3. Средства на DOCUMENTS
3.1.3.4. Средства на SETTINGS
3.1.3.5. Средства на FIND
3.1.3.6. Средства на RUN
3.1.3.7. Средства на SHUT DOWN WINDOWS
3.1.4. Интерфейсни средства на Windows ХР

3.2. Файлова система.
3.2.1. Характеристика на файловата система
3.2.2. Организация на файлове
3.2.3. Манипулиране с файлове
3.3.4. Избор на файл или папка
3.3.5. Защита на файлове

3.3. Приложни системи в средата на Windows ХР.
3.3.1. Текстов рeдактор WordPad
3.3.2. Текстов рeдактор NotePad

3.3.3. Редактор Paint.


  4. ПРИЛОЖНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗА ТЕКСТООБРАБОТКА-
ППП-
WORD/XP
4.1. Инструментални средства на WORD ХР
4.2. Технология за създаване на текстови документи
4.3. Редактиране на текстови документи


4.4. Печат на документи

5. ПРИЛОЖНА ПРОГРАМНА СИСТЕМА ТИП ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ-EXCEL /ППП-EXCEL/
5.1. Характеристика на ППП “EXCEL”. Aрхитектура.

5.2. Данни в средата на EXCEL:Константи, променливи, области.
5.2.1. Символни данни.

5.2.2. Цифрови (аритметични) данни


5.2.3. Данни тип дата (date,time).

5.2.4. Изрази .Формули (text).

5.3. Стандартни интерфейсни средства на EXCEL
6. ГРАФИЧНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА НА EXCEL.
Характеристика, класификация
6.1. Графични средства с директен достъп
6.2. Графични средства в диалогов режим
7. ФУНКЦИИ В СРЕДАТА НА ППП "EXCEL".
Класификация. Организация.
7.1. Функции за финансови изчисления
7.2. Функции за дата и време
7.3. Математически функции
7.4. Статистически функции
7.5. Функции за работа с база от данни
7.6. Функции за обработка на низове
7.7. Логически функции
8. ТЕХНОЛОГИЯ НA ПРОЕКТИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ТАБЛИЦИ
8.1. Методологични въпроси
8.2. Технологични процедури
8.3. Технология на проектиране и генериране на таблици
8.4. Технология за създаване, редактиране и работа с База данни
8.5. Технологи за графично представяне на информация
8.6. Технология за изграждане на интегрирани документи - таблици, текст и диаграми под управление на Windows ХР
8.6.1. Изграждане на интегрирани документи в средата на Word Pad
8.6.2. Изграждане на интегрирани документи в средата на Word ХР
8.6.3. Изграждане на интегрирани документи в средата на Excel’XP
9. КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

9.1. Интернет – базисни средства

9.1.1. Архитектура на Internet  • Мрежова архитектура.

  • Архитектура на териториалното разположение.

  • Обектно ориентирана архитектура.

9.1.2. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА НА INTERNET:

  • Физическа организация.

  • Програмно осигуряване.

  • Системен софтуер.

  • Приложен софтуер.

9.2. Система за идентификация на компютрите в Интернет(Domain Name System-DNS)

9.3. Основни информационни и комуникационни услуги в интернет

9.3.1. Eлектронна поща (e-mail)

9.3.2. Xипертекстова информационна система World Wide Web (WWW);

9.3.3. FTP (File Transfer Protocol - протокол за трансфер на файлове)

9.3.4. Telnet (Remote login)

9.3.5. Newsgroups

9.4. Средствата за директна комуникация9.4.1. mIRC

9.4.2. ICQ

9.4.3. Yahoo Messenger

9.4.4. Windows Messenger

9.4.5. Skype

9.4.6. Видеоконференция. Microsoft Windows NetMeeting
ППП ‘”ACCESS’XP

10. ВЪВЕДЕНИЕ В ППП "ACCESS"

10.1. Характеристика на ACCESS под управление на Windows’XP

10.2. Основни понятия в ACCESS

10.3. Типове данни

10.3.1. Символни данни.

10.3.2. Цифрови (аритметични) данни;

10.3.3. Данни тип дата

10.3.4. Логически данни

10.3.5. Парични стойности

10.4. Изрази

11. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СРЕДСТВА НА ACCESS

11.1. Диалогови средства на WINDOWS

11.2. Процедурни менюта: File, Edit, View, Insert, Tools, Window.

11.3. Динамично настройващи се менюта: Format, Record, Query, Help

11.4. Графични средства на ACCESS

12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА БАЗА ДАННИ

12.1. Методични въпроси

12.2. Tаблици (Tables)

12.2.1. Създаване на таблици в режим Design View

12.2.2. Създаване на таблици в режим Using Wizard

12.3. Форми (Forms).

12.3.1. Създаване на форми в режим Form Wizard

12.3.2. Създаване на форми в режим Design View

12.4. Заявки - Query

12.4.1. Създаване на заявки в режим Design View

12.4.2. Създаване на заявки в режим Using Wizard

12.4.3. Изследване на заявки:Филтриране на информация, Аритметическа обработка на записи

13. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОТЧЕТИ

13.1. Създаване на потребителски отцхети

13.2. Създаване на отчети в режим Using Wizard

13.3. Създаване на отчети в режим Auto Report

13.3.1. Създаване на отчети в режим Auto Report Column

13.3.2. Създаване на отчети в режим Auto Report Tabular

13.3.3. Създаване на отчети в режим Report Wizard

13.3.1. Създаване на отчети в режим Design View

13.4. Редактиране на отчети

14. ИМПОРТИРАНЕ И ЕКСПОРТИРАНЕ НА ТАБЛИЦИ

14.1. Импортиране на данни и информация

14.2. Експортиране на данни и информация

15.WEB СТРАНИЦИ

15.1. Въведение в Web технологията

15.2. Създаване на Web страници с Page Wizard

15.3. Създаване на Web страници с Auto Page

15.4. Статични Web страници

15.5. Динамични Web страници

16. ЗАЩИТА НА БД В СРЕДАТА НА ACCESS

16.1. Kриптиране и декриптиране на базата данни

16.2. Oрганизиране на система за контрол на достъпа до DB

16.3. Дефиниране на работни групи и права
Литература:

1 .Илиев,П.WINDOWS’ графична операционна среда и система за текстообработка WORD , “ВарнаПринт” АД2002г. Варна
2. Илиев,П. EXCEL Електронна таблица за обработка и графично представяне на данни. ‘ВАРНА ПРИНТ’АД, 2002г.
3. , Джоън Препернау Джойс Кокс, WINDOWS Vista - Step by Step София ПРЕС, 2007г.


4. Kъртис Фрай - Microsoft Office Excel 2007 - Step by Step София ПРЕС, 2007г.

5. Джойс Кокс, Джоън Препернау-- Microsoft Office WORD 2007 - Step by Step София ПРЕС, 2007г.

6. Windows’XP 2002, ИнфоДар София 2002г.

7. Microsoft Windows XP-Step by Step. София ПРЕС, 2002г.

8. Джойс Кокс, Джоън Препернау—Windows Vista - Step by Step София СОФТПРЕС, 2007г.

9. Илиев,П и автор.кол.INTERNET- Базисни средства. НЦБИС. ВАРНА ПРИНТ’АД, 1998г.

10. Dennis Jones – Интернет.СофтПрес, превод,2001г.

ACCESS

1. Джон Вискас – Всичко за Microsoft Access 2000.Пълно ръководство

Изд.”СофтПрес”.www.soft-press.com. 2000г.

2. Kong Cheung и др. Step by Step – Microsoft Access 2002.

Изд.”СофтПрес”.www.soft-press.com. 2002г.

3.Фейт Уеман – Microsoft Access 2002

Изд.”Дъо Дизайн”ООД, София 2002г.

4. Илиев,П АCCESS под управление на WINDOWS/XP

Изд.ВарнаПринт, Варна, 2006год.

5. Илиев,П АCCESS под управление на WINDOWS/XP

Електронен формат, 2008год.

Преподавател:


/Проф. д-р ик.н. П. Илиев/

Каталог: materials
materials -> Исторически преглед на възникването и развитието на ес
materials -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 12. 2006 г. 4 клас
materials -> Великденско математическо състезание 12. 04. 2008 г. 2 клас Времето за решаване е 120 минути
materials -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 09. 12. 2006г
materials -> Съюз на математиците в българия-секция русе коледно математическо състезание – 12. 2006 г. 8 клас
materials -> Великденско математическо състезание 12. 04. 2008г. 3 клас
materials -> Зад. 2 Отг.: 5- 3т Зад. 3 Отг.: (=,-);(+,=);(+,=) по 1т., общо 3т. За
materials -> Іv клас От 1 до 5 зад по 3 точки, от 6 до 10 – по 5 и от 11 до 15 – по 7
materials -> Астероиди откриване на астероидите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница