К л и м е н т о Х р и д с к и” випусков учебен план – прием 2012/2013 учебна годинаДата15.10.2017
Размер198.37 Kb.
ТипЛекции
С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И”

ВИПУСКОВ УЧЕБЕН ПЛАН – ПРИЕМ 2012/2013 УЧЕБНА ГОДИНА

Утвърждавам,

Професионално направление: Филология Образователно- квалификационна

......................

(подпис) степен: Магистър

Специалност: Новогръцка филология- Езикознание и превод Срок на обучение: 3 семестъра


Професионална квалификация:

Утвърден с протокол № 13 от 23.07.2008г. Експерт по “Езикознание и превод”

на Академичния съвет

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Наименование на учебните дисциплини

Вид на учебните дисциплини- З, И, Ф

Изпити

Текущи оценки

ECTS- кредити

Всичко задължителни занятия

Часове
Лекции

Семинари

Практически

І

седм. зае-тостІІ седм. зае-

тост


III

седм. зае-тост1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Списък на задължителните дисциплини


1

История, теория и практика на превода

З

и-1
6 + 2 к.р.

90

60
30
4+2
2

Специални функционални езици І част. Обществено- политическа лексика.

З

и-1
4 +2 к.р.

6060

0+43

Специални функционални езици ІІ част. Икономическа лексика.

З

и-2
4+ 2

к.р.


6060
0+4
4

Новогръцка фразеология

З

и-2
4 + 2 к.р.

60

30
30
2+2
5

Специални функционални езици ІІІ част. Езикът на художествената литература

З

и-2
4+ 2 к.р.

6060
0+4
6

Специални функционални езици ІV част. Юридическа и административна лексика

З

и-1
4+ 2 к.р.


60600+4


7

Лексикология и лексикография

З

и-1
4 +2 к.р.

60

30
30

2+28

Методология на научното изследване

З

и-1
4

60

30
30

2+29

Консултации по изготвянето на магистърска теза

З


4

60
60


0+4

10

Изготвянеи защита на дипломна работа

З

и-3
15

Минимум кредити от избираеми дисциплини:

І-ви семестър- 3

ІІ-ри семестър- 12

ІІІ-ти семестър – 11


Избираеми дисциплини

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Устен превод

И

и-1
4

60

30
30

2+22

Редактиране на преводен текст

И

и-1
2 + 2 п.пр.

3030

0+23

Проблеми на темпоралността и аспектуалността в новогръцкия език

И

и- 1
3+ 2 к.р.

45

30
15

2+14

Социолингвистика

И

и-1
4

60

30
30

2+25

Психолингвистика

И

и-1
4

60

30
30

2+26

Лингвистика на текста

И

и-1
4

60

30
30

2+27

Прагматика

И

и-1
4

60

30
30

2+28

Семантика

И

и-1
4

60

30
30

2+29

Компютърна лингвистика

И

и-1
4

60

30
30

2+210

Палеобалкански езици

И

и-2
2

30

30


2+0
11

Старогръцки език

И

и-2
4

6060
0+4
12

Средновековен гръцки език

И

и-2
4

6060
0+4
13

Латински език

И

и-2
4

6060
0+4
14

История на класическите езици и диалектология

И

и-2
2 +2 к.р.

30

30


2+0
15

Граматически теории върху античните езици

И

и-2
2+ 2 к.р.

30

30


2+0
16

Антични философски школи

И

и-2
4 +2 к.р.

60

60


4+0
17

Увод в изследванията на Ренесанса и хуманизма

И

и-2
2 + 2 к.р.

30

30


2+0
18

Агиография на европейското средновековие

И

и-2
4 + 2 к.р.

60

30

302+2
19

Антична митология и религия

И

и-1
4+2 к.р.

60

30

302+220

Гръцка палеография

И

и-2
3+2 к.р.

45

30

15


2+1
21

Съвременен български език

И

и-1
2

3030

0+2


22

Западен език

И

и-2

т.оІ

8120
0+4

0+4


Часове от задължителните дисциплини по семестри

Общо за целия курс на обучение

(часовете по задължителните дисциплини)

Брой на изпитите от задължителните дисциплини


Брой на текущите оценки
Брой ECTS- кредити от задължителните дисциплини
270

240

30540


4

4

1
67


26

22

19Учебна практика

Учебно- производствена практика

Начин на завършване на обучението

Наименование на практикатаСеместър


Седмици

Часове

ECTS-кредити

Наименование на практикатаСеместър

Седмици

Часове

ECTS-кредити


Защита на дипломна работа15 кредита
Първа държавна сесия:

Пролетна – седмицата преди Страстната седмица

Втора държавна сесия:

Есенна – последната десетдневка на месец октомври


Формата на контрол за учебните и учебно- производствените практики е текуща оценка.Забележки:  1. 1 кредит = 15 часа аудиторна заетост + 15 часа извънаудиторна заетост. Общият брой кредити за целия курс на обучение е 90 кредита, по 30 на семестър.

  2. Магистрантите, които не са завършили специалност Новогръцка филология, имат право да посещават като избираеми предмети и дисциплините от бакалавърския учебен план на специалност Новогръцка филология, за което получават съответните кредити.

  3. Магистрантьт има право да избира от всички задължителни и избираеми дисциплини, предлагани в бакалавърската и магистърската степен на специалността Класическа филология. Същото важи и за избираемите дисциплини, които са еднакви за двете степени.

  4. Във всяка от избираемите дисциплини част от кредитите могат да се получат от курсова работа, превод или друга извънаудиторна работа съгласно учебния план.

  5. Магистратът има право да набере до 10 кредита от избираеми дисциплини, предлагани от другите специалности на Софийския университет, както следва:

През ІІ сем- 4 кредита;

През ІІІ сем. – 6 кредита.


Учебният план е приет на заседание на Факултетния съвет с протокол № ................. от ................................. г.

ДЕКАН ............................

Каталог: wordpress -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Анна Лазарова 2012 Περί των δεικτών λόγου στη Νεοελληνική και τη Βουλγαρική. Τα ελληνικά μόρια
2012 -> Справка по чл. 29 т. 3 от зпп
2012 -> К л и м е н т о Х р и д с к и” випусков учебен план – прием 2012-2013
2012 -> Факултет „класически и нови филологии
2012 -> Конспект за държавен изпит по новогръцка литература
2012 -> Безплатни прегледи за акне
2012 -> Итеративността в новогръцкия език. В: Първа конференция на младите учени, посветена на 1100 години от Преславския събор (Сборник от изследвания). София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2006, 180-191
2012 -> Програма за летния семестър на учебната 2013-2014 г. Фкнф новогръцка филология І курс
2012 -> Биографична справка


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница