К о н с п е к т по банково правоДата28.02.2018
Размер22.67 Kb.
#60117

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

Юридически факултет
К О Н С П Е К Т

ПО

БАНКОВО ПРАВО


 1. Предмет и система на банковото право. Мястото на банковото право в правната система

 2. Източници на банковото право. Предмет и обхват на публичноправния и частноправния режим

 3. Субекти на банковото право – понятие, видове и правен режим

 4. Централната банка - правен режим. Функции и място в банковата система. Устройство и управление на Централната банка

 5. Банка/кредитна институция/ - понятие, учредяване, управление. Видове

 6. Капитал на търговска банка – първичен и собствен. Съотношение на капиталова адекватност на търговската банка.

 7. Надзор върху дейността на търговските банки. Организация на банковия надзор. Квестор.

 8. Вътрешнобанков контрол - понятие, функции, органи, мерки за въздействие

 9. Ликвидност – понятие, правен режим, съотношения

 10. Публичноправен режим на кредитирането. Големи и вътрешни банкови кредити. Задължителни специални резерви (законови провизии).

 11. Безкасово плащане – понятие и общи принципи. Форми на безкасово плащане.

 12. Банкови сделки – понятие и видове. Правен режим. Общи условия на банките

 13. Банков влог. Страни, форма, предмет, действие. Видове.

 14. Правен режим на гарантиране на влоговете. Фонд за гарантиране на влоговете в банките

 15. Банкова сметка. Видове банкови сметки. Откриване, водене и закриване на банкови сметки.

 16. Банкова карта – понятие и правен режим. Видове банкови карти. Договор за банкова карта. Банков кредит. Елементи на договора. Видове кредити.

 17. Договор за потребителски кредит - особености в правния режим

 18. Акредитив – същност, страни. Видове акредитиви. Договор за откриване на акредитив. Плащане. Възражения на банката.

 19. Договор за наем на сейф – елементи на договора, действие, правна същност

 20. Банково инкасо. Банково документарно инкасо – понятие, елементи, действие. Директен дебит.

 21. Кредитен превод и наличен паричен превод. Понятие, елементи, действие, изпълнение, оттегляне.

 22. Банкова гаранция. Правна същност, елементи, видове. Плащане. Възражения на банката.

 23. Доброволна и принудителна ликвидация на банка

 24. Особености в режима на несъстоятелността на банките.Библиография

Валери Димитров – Въведениие в банковото право, С. 1996 г.

Ангел Калайджиев – Акредитивът, С. 1994 г.

Ангел Калайджиев – Банковата карта, С. 1995 г.

Ангел Калайджиев – Безкасовото плащане, С. 1999 г.

Кристиян Таков – Банковата гаранция, С. 1998 г.

Марио Бобатинов – Банково право, С. 2000 г.

Марио Бобатинов – Договорът за банков кредит, С. 2003 г. Камелия Касабова – Платежните карти, С. 2012 г.Камелия Касабова – Банково право. Актуални проблеми на практиката, С. 2014 г.Каталог: paunov -> Konspekti pravo
Konspekti pravo -> Латинска правна терминология и казуистика анотация на курса
Konspekti pravo -> Юридически факултет факултативният курс по Съдебна реторика
Konspekti pravo -> Закон за съдене на людете. Обща характеристика и съдържание на закона. Теории за произхода на зсл
Konspekti pravo -> Закономерности в международните отношения. Обект и предмет на международните отношения
Konspekti pravo -> Въпросник по търговско право – II част учебна 2016-2017 Г
Konspekti pravo -> Юридически факултет задочно обучение основи на европейското право
Konspekti pravo -> Миграционно и бежанско право
Konspekti pravo -> И същностни черти на науката
Konspekti pravo -> Юридически факултет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница